Міжнародна науково-практична конференція «25 років пізнання просторово-хвильової субстанції світоглядних уявлень»-5 листопада 2019