Університет імені Альфреда Нобеля оголошує прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD)