Положення

Колективний договір ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля" на 2014-2018 роки

Положення про організацію освітнього процесу Університету імені Альфреда Нобеля

Положення про Вчену Раду Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантніх посад науково-педагогічних працівників

Положення про заохочувальні відзнаки Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Положення про вищий колегіальний орган громадського самоврядування

___

Положення про відділ розвитку персоналу та електронного документообігу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Положення про раду молодих вчених

Положення про департамент маркетингу   

Положення про Видавництво

Положення про Міжнародну Школу Бізнесу IBS

Положення про Міжнародний відділ

Положення про науковий відділ

Положення про центр програмно-інформаційних технологій

Положення про адміністрацію сайтів

Положення про Центр європейських проектів

Положення про Центр консалтингу

Положення про Центр управління якістю

Положення про департамент дидактики ДУАН

Положення про моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості

Положення про департамент адміністративно-господарської діяльності  

___

Положення про апеляційну комісію ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"  

Положення