Підсумки проведення державного екзамену з ділової іноземної мови


Вітаємо студентів 3 курсу економічних спеціальностей Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля з успішним завершенням тижня випробувань – екзамену з ділової іноземної мови!
Наприкінці червня 2016 р. кафедрою міжнародного туризму та мовної підготовки було проведено державний екзамен з ділової іноземної мови та державний екзамен з російської мови як іноземної для студентів за спеціальностями „Маркетинг”, „Облік і аудит”, „Фінанси і кредит”, „Економіка підприємства”, “Менеджмент”, „Економічна кібернетика”, “Міжнародна економіка”, „Товарознавство і торговельне підприємництво”
Під час проведення державних екзаменів працювала комісія у складі: 

Голова ДЕК:

ШАШКІНА Наталія Іванівна кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Заступник голови ДЕК:

КОЖУШКО Світлана Павлівна – доктор педагогічних наук, доцент; завідувач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Члени ДЕК:

КУЗЬМІНОВ Сергій Васильович – доктор економічних наук,проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу та міжнародної діяльності, професор кафедри міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;

М’ЯСОЇД Галина Іванівна – кандидат пед. наук, доцент кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

МЕДИНСЬКА Світлана Іванівна – старший викладач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Секретар ДЕК:

БЕСПАЛОВА Наталія Володимирівна – старшийвикладач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

ekz1

ekz2

ekz3

ekz4

При оцінюванні знань комісія враховувала адекватність перекладів, загальний рівень володіння базовою термінологією, форму презентацій відповідей, володіння навичками ділового листування, монологічного та діалогічного мовлення, розуміння тексту для усної анотації, вміння аналізувати прочитане, володіння прийомами компресії тексту й уміння розгорнути та підтримати ідею наведенням відповідних прикладів, зробити висновки та висловити свою точку зору, вміння вести бесіду з актуальних проблем за професійно-орієнтованою та загальноекономічною тематикою.
Підготовка до екзамену забезпечується професійною спрямованістю навчання, яка дає змогу досягти необхідного рівня мовної та мовленнєвої компетенції студентів.

Кращі презентації:

Yakov Antipenko - The Problems of Implementation of Outsourcing in Ukraine

Olena Hartsuieva -  The problems of the Ukrainian Banking System

Anna Koval - Artificial Intelligence and Robotics

Daria Korotia - Corruption

Tatyana Kripak -  The attractiveness of the investment climate in Ukraine for foreign business entities

Darya Melnykova – CVP – analysis

Alice Mosendz - Advertising features of products for children and teenagers

Anastasia Novikova - Organizing Function of Management

Nikita Tulupov - Influence of Merchandising on Sales

Нагадуємо, що за умови успішного захисту магістерських робіт іноземною мовою та за наявності оцінки «відмінно» з державного екзамену, студенти отримають сертифікат (додаток до диплому), що дає їм право працювати за фахом  на посадах, пов’язаних з використанням знань ділової іноземної мови.

Підсумки проведення державного екзамену з ділової іноземної мови1/0