Презентації ділових проектів студентами 2 курсу економічних спеціальностей


На кафедрі міжнародного туризму та мовної підготовки були представлені командні та індивідуальні презентації ділових проектів, які були підготовлені студентами 2 курсу економічних спеціальностей Університету імені Альфреда Нобеля.
Всі студенти продемонстрували не тільки володіння діловою лексикою англійської мови, а й практичні навички, за допомогою яких вони моделювали віртуальні підприємства, брали на роботу співробітників, проводили маркетингов ідослідження, виробляли і продавали товари, налагоджували ділові зв'язки і вирішували фінансові проблеми. Презентації супроводжувалися слайдами і відеосюжетами, які робили їх більш цікавими та доступними для сприйняття.
Представлені проекти є завершуючим етапом вивчення англійської мови на 2 курсі та оцінювались як усна частина екзамену, який є формою підсумкового контролю з дисципліни на 2 році навчання.
Паралельно було організовано заздалегідь підготовлене анкетування, в якому студенти оцінювали логічність, структуру, креативність, візуальні засоби, володіння діловою лексикою англійської мови, вміння відповідати на запитання.
Відмінна підготовка та відповідальність сприяли створенню дружньої атмосфери, підтримки та взаєморозуміння.
Всього було представлено понад сімнадцять презентацій.
За оригінальність ідей та креативний підхід до їх викладення висловлюємо подяку всім учасникам заходу.

Презентації ділових проектів студентами 2 курсу економічних спеціальностей1/0