В нашому університеті готують фахівців з міжнародного туризму!


В Універстеті Альфреда Нобеля готують фахівців - менеджерів туристичного бізнесу на кафедри міжнародного туризму та мовної підгоовки.

В наш час цей напрям підготовки фахівців дуже актуальний тому що ТУРИЗМ об’єднує людей із різних країн, дозволяє їм знайомитися зі світовою культурною спадщиною, вчить миру і толерантності. Він є важливим чинником розвитку економіки і одним із дієвих стимулів до позитивних змін у суспільстві.

Туризм – одна з найбільш перспективних, динамічних і прибуткових галузей світового господарства. Професійне використання цього потенціалу створює можливості для отримання значних доходів.

Сьогодні нашій державі потрібні висококваліфіковані молоді фахівці з туризму, які були б здатні значно підвищити рівень туристичних послуг і своєю повсякденною працею створювати та підтримувати у світі позитивний образ Україні як країни великих культурних і природних багатств. Фахівець із туризму – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, вивчати світ і допомагати пізнавати його іншим людям.
Ми   готуємо студентів до професійної діяльності в сфері туристичного бізнесу. Наші студенти - це всебічно освічені люди. Вони вивчають кілька блоків навчальних дисциплін: економічний, юридичний, туристичні інформаційні технології, власне фахові, а також психологічні та управлінські дисципліни. Підготовка спеціаліста із туризму передбачає поглиблене вивчення кількох іноземних мов та туристичних інформаційних технологій.

А підтвердження цьому - світова статистика:

"Туристів у світі стало 1 200 000 000 - рекорд!!!
Всесвітня Туристична Організація UNWTO досліджувала, що останні 6 років кількість туристів постійно зростає, в 2015 році їх налічується вже 1 200 000 000. Про це організація повідомила на своєму офіційному сайті, пише «Укрінформ».
Статистика по регіонах показала, що Європа, Північна і Південна Америки, а також Тихоокеанський регіон мають прибуток у 5%, на Близькому Сході зростання досягло 3% - це за 2015 рік в порівнянні з 2014.
Всесвітня туристська організація прогнозує, що в 2016 році кількість іноземних туристів по всьому світу в середньому збільшиться на 4%. Зокрема найбільше зростання очікується в Азії, Тихоокеанському регіоні, а також в Америці - до 5%. За ними Європа - до 4,5%, а ось Африка і Середній Схід можуть очікувати як від 2%, так і до 5% припливу туристів. За словами експертів, це залежить від рівня безпеки."

В нашому університеті готують фахівців з міжнародного туризму!1/0