Міжнародний симпозіум і міжнародне стажування


2-5 травня 2018 року на базі Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ та Сучавського університету ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія) відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму». Університет імені Альфреда Нобеля був представлений кафедрою міжнародного туризму, готельно-ресторанної справи та мовної підготовки.

4

6

1 5

На пленарному засіданні було заслухано доповідь д.е.н., професора кафедри  Ткач В.О. на тему: «Розвиток туристичної сфери: особливості Запорізької та Дніпропетровської областей».

Другий етап конференції  проходив у Сучавському університеті імені Штефана чел Маре (Румунія) в рамках міжнародного симпозіуму «Оцінка внутрішньої освіти: виклики та перспективи», що проводився в м. Сучава спільно з Університетом Касабланки (Марокко),  де на пленарному засіданні з доповіддю на тему «Constructivist  approach in preparing modern specialist for professional interaction» виступила д. пед. н., професор, завідувач кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанної справи та мовної підготовки УАН Кожушко С.П.

2

Викладачі кафедри д.п.н., проф. Кожушко С. П., д.е.н., доц. Ткач В.О., к.е.н., доц. Камушков О. С. та ст. викладач Гомола М. М. пройшли міжнародне стажування та отримали відповідні сертифікати.

Під час візиту до Чернівців було підписано договір про співробітництво між Університетом імені Альфреда Нобеля та Чернівецьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ. Розпочато співпрацю з університетами Молдови UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLTI та Касабланки (Марокко). Крім того, учасники конференції мали змогу ознайомитись з туристичною інфраструктурою Сучавського повіту та відвідали об’єкти сільського зеленого туризму.

Міжнародний симпозіум і міжнародне стажування1/0