Партнерам Університету

Пропозиції науковців Університету Альфреда Нобеля
управлінцям та підприємцям!
Ваші проблеми – наші рішення!

Пропозиції
щодо напрямів співробітництва

У
ніверситетуімені Альфреда Нобеля
з Вашою організацією

Напрям

Виконавці

Контакти

Розробка та/або оптимізація моделі управління промисловим підприємством

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Дубінський Сергій Володимирович

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

nsec.ep@duan.edu.ua

Впровадження технічного нормування праці на промислових підприємствах

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Дубінський Сергій Володимирович

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

nsec.ep@duan.edu.ua

Оцінка інноваційного потенціалу підприємства та розробка напрямів його реалізації

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Дубінський Сергій Володимирович

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

nsec.ep@duan.edu.ua

Розробка механізмів формування і управління ресурсами підприємства

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Дубінський Сергій Володимирович

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

nsec.ep@duan.edu.ua

Діагностика бізнес-процесів на підприємстві та визначення вузьких місць

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua
  

Розробка процесів удосконалення бізнес-процесів на підприємстві

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua  

Розробка проекту модернізації та реінжинірингу промислових підприємств

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна , 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua

 

Формування групової стратегії підприємств

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua  

Розробка рекомендацій щодо впровадження сучасних систем організації виробництва

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua 

Супровід підприємства у процесі вибору та впровадження автоматизованої системи організації виробництва

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua  

Впровадження «стратегічних карт» на підприємстві

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua  

Діагностика корпоративної (організаційної) культури підприємства

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua  

Діагностика мотиваційної структури підприємства

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua 

Розробка та втілення проектів у галузі управління персоналом, підвищення ефективності стратегічного управління кадрами

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua 

Бізнес-планування

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри
Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75
gglukha@duan.edu.ua 

Розробка маркетингового плану компанії

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри
Тараненко
Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38
dh.market@duan.edu.ua

Розробка методики проведення маркетингового аудиту підприємства

Кафедра маркетингу, завідувач кафедри Тараненко
Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38
dh.market@duan.edu.ua

Оцінка розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко
Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38
dh.market@duan.edu.ua

Оцінка комунікативної активності підприємства

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко
Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38
dh.market@duan.edu.ua

Оцінка конкурентоспроможності торговельної марки промислового підприємства

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38
dh.market@duan.edu.ua

Розробка рекламної стратегії підприємства

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38
dh.market@duan.edu.ua

Розробка маркетингової стратегії підприємства та плану з її реалізації

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко
Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38
dh.market@duan.edu.ua

Розробка проекту маркетингового дослідження та його реалізація

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко
Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38
dh.market@duep.edu

Фінансова безпека підприємств та банківських установ

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Болгар Тетяна Миколаївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17
t.bolgar@i.ua

Аналіз грошових потоків

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Болгар Тетяна Миколаївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17
t.bolgar@i.ua

Критичний аналіз та оцінка ефективності управління грошовими потоками

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Болгар Тетяна Миколаївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17
t.bolgar@i.ua

Діагностування стану управління інвестиційним кліматом за сектором національної економіки у напрямі реалізації інвестиційних проектів

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Болгар Тетяна Миколаївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17
t.bolgar@i.ua

Оцінка вартості бізнесу

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Болгар Тетяна Миколаївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17
t.bolgar@i.ua

Розробка та впровадження системи управлінського обліку  на підприємстві

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Болгар Тетяна Миколаївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17
t.bolgar@i.ua

Управління проблемними кредитами банку

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Болгар Тетяна Миколаївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17
t.bolgar@i.ua

Розробка системи показників оцінки ефективності управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів підприємства

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Болгар Тетяна Миколаївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17
t.bolgar@i.ua

Заходи з мінімізації розміру поточних фінансових потреб з урахуванням обмежень щодо обсягу реалізації продукції, лімітів залишків запасів та лімітів на створення дебіторської та кредиторської заборгованості; узгодження величини поточних фінансових потреб із системою показників ліквідності

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Болгар Тетяна Миколаївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17
t.bolgar@i.ua

Оцінка активів підприємства

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Болгар Тетяна Миколаївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17
t.bolgar@i.ua

Партнерам Університету