Проректор з міжнародної діяльності

momot

МОМОТ

Володимир Євгенович

тел. (0562) 31-24-54

E-mail:
vmomot@duan.edu.ua

професор, доктор економічних наук

Освіта, освітня та наукова діяльність

У 1987 р. закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів».

У 2002 році получив другу вищу освіту зі спеціальності «Менеджмент організацій».

У 1994 році захистив кандидатську дисертаціюна здобуття наукового ступенюкандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми.

У період з 1995 по 2002 рок активно приймав участь у численних міжнародних проектах за програмами TEMPUSтаTACIS.

В 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами за темою «Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (методологічний аспект)»; рішенням ВАК від 13.04.05 присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України від 16.02.2006 р. присвоєно вчене звання професора по кафедрі менеджменту.

З 2005 по 2010 рок був проректором Дніпропетровського університету економіки та права з наукової роботи.

Є членом редколегії чотирьох фахових наукових видань України.

З 2004 по 2014 рок був членом Науково-методичної комісії з менеджменту МОН України. 3 2006 по 2014 рок був членом експертної ради з менеджменту іторгівлі МОН України.

З 2009 року веде заняття в рамках програми МВА у Міжнародній школі бізнесу УАН.

Міжнародна освітня діяльність

З 2008 року викладає у ВНЗ та бізнес-школах Польщі. У теперішній час є повним професором Вищої школи менеджменту та охорони праці у м. Катовіце (Польща).

З 2010 року приймає активну участь у роботі програми подвійних дипломів з Університетом Уельсу (м. Кардіф, Велика Британія), є членом екзаменаційної ради.

3 2011 року є членом редакційних колегій (редакційних рад) трьох закордонних наукових видань, що включені до всесвітніх наукометричних баз.

Викладає  дисципліни: «Основи менеджменту»(в тому числі англійською мовою), «Стратегічний менеджмент» (в тому числі англійською мовою), «Інноваційний менеджмент», «Методологія та організація наукових досліджень», «Міжнародний менеджмент» (англійською мовою), «Менеджмент комунікацій» (англійською мовою), «Управління людськими ресурсами» (англійською мовою), «Економетрія» (англійською мовою), «Кількісні методи наукових досліджень» (на програмі підготовки аспірантів).

Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами.

Опублікував понад 200 наукових праць, з них 4 монографії та 17 навчально-методичних видань. Здійснює наукове керівництво аспірантами.

Проректор з міжнародної діяльності