Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни 2024-2025

Відповідно до п.2.3 «Положення про організацію освітнього процесу» в Університеті імені Альфреда Нобеля, вибір дисциплін здобувачами починається з першого курсу навчання

Кожен здобувач освітнього ступеня "бакалавр" і "магістр" обирає вибіркові дисципліни, які є обов’язковими для вивчення.

Цикл дисциплін вільного вибору здобувача включає дисципліни, що запропоновані й будуть викладатися відповідною кафедрою Університету.

Згідно з навчальним планом вибіркові дисципліни складають 25% від обсягу навчального часу у кредитах.

Мінімальний обсяг дисциплін вільного вибору здобувача становить для освітнього рівня:

- "бакалавр" – 60 кредитів;

- "магістр" – 22,5 кредити.

Форма підсумкового контролю дисциплін вільного вибору здобувача – залік.

ПЕРЕЛІК ТА СИЛАБУСИ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
на 2024-2025 н.р.

1 курс «Бакалавр» (весняний семестр)


2 курс «Бакалавр» (осінній та весняний семестр)


3 курс «Бакалавр» (осінній та весняний семестр)


4 курс «Бакалавр» (осінній семестр)


1 курс «Магістр» (осінній та весняний семестр)

 

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52