Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Положення

Колективний договір ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" на 2023-2027 роки

Положення про Організацію освітнього процесу Університету імені Альфреда Нобеля

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Матриця відповідальності з реалізації процедур та заходів системи внутрішнього забезпечення якості Університету щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

Положення про Комітет з якості академічних стандартів

Положення про групи зі змісту та якості освіти

Положення про порядок визнання Університетом імені Альфреда Нобеля результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про Комісію з трансферу в Університеті імені Альфреда Нобеля

Положення про Вчену Раду Університету імені Альфреда Нобеля

Положення про порядок присвоєння звання почесного професора та вчених звань науково-педагогічним працівникам Університету

Положення про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про облік використання робочого часу працівниками ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" 

___

Положення про Відділ кадрів

Положення про Відділ документообігу

Положення про Загальний деканат

Положення про Відділ аспірантури та докторантури

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Положення про Департамент маркетингу

Положення про Департамент міжнародної діяльності

Положення про Центр міжнародної діяльності та академічної мобільності

Положення про Центр грантових проєктів

Положення про Департамент дидактики

___

Положення про Апеляційну комісію ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

Положення про Лабораторію міжнародного регіонознавства

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52