Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Рада молодих вчених

Найправильніше з поєднань — це поєднання життєвого досвіду зрілості з енергією молодості.

(Бернард Шоу)

Здобутки молодих вчених – стратегічний ресурс розвитку економіки держави!

Підвищення престижу наукової діяльності, підтримка й заохочення талановитої молоді до участі в наукових проєктах є одним із ключових завдань держави, що прагне посісти гідне місце серед високорозвинених країн світу.

Сьогодні особливу увагу приділено популяризації науки, активному залученню молоді до проведення перспективних досліджень. Важлива роль у цьому процесі належить радам молодих учених вищих навчальних закладів. Метою діяльності Ради молодих вчених Університету імені Альфреда Нобеля є сприяння підготовці кадрів для науково-дослідної, науково-педагогічної та методичної діяльності, пропаганди новітніх досягнень науки, відображення, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних і соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді в університеті. Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту ВНЗ і Положення про РМВ.

Основна увага в роботі Ради молодих вчених приділяється ефективній реалізації творчого потенціалу молодих вчених (віком до 35 років), пошукам нових напрямів вирішення організаційних, наукових і економічних проблем, а також представництву інтересів молодих вчених Університету імені Альфреда Нобеля в МОН України, НАНУ тощо.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

 • підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю в Університеті, до науково-дослідної роботи;
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
 • сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
 • допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах тощо;
 • співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 • методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих вчених;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
 • допомога у розв'язанні соціальних проблем молодих вчених Університету;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.

АКТИВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ І ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

Щиро вітаємо Незгоду Ольгу Костянтинівну, доцента кафедри глобальної економіки, із перемогою у щорічному обласному конкурсі проєктів “Молоді вчені -- Дніпропетровщині”. Бажаємо творчого натхнення, професійних звершень та нових здобутків на науковій ниві!

Мостова Анастасія Дмитрівна – пройшла міжнародне стажування за програмою “Innovative methods and technologies of higher education in the context of globalization of the world” в University of Management, Varna (Болгарія).

Голуб Дарина Олександрівна – пройшла міжнародне науково-академічне стажування у Вищій школі управління охороною праці (WSZOP) за програмою «Забезпечення якості викладання у вищій освіті».

Плющай Олександр Олександрович – пройшов міжнародне стажування в межах програми Erasmus+ KA107 DOCENCIA в Університеті Кадісу (Іспанія) та взяв участь у III Міжнародному Форумі іспаністів 2019 в Університеті Вітовта Великого (Каунас, Литва).

Ключник Руслан Миколайович та Щолокова Ганна Володимирівна мають досвід викладання навчальних дисциплін в Університеті Уельсу Трініті Сент Девід.

Альона Слюсар - Голова ради молодих вчених

Альона Слюсар

Голова ради молодих вчених

Анастасія Мостова - Доцент

Анастасія Мостова

Доцент

Ольга Дербак - Викладач

Ольга Дербак

Викладач

Катерина Завізіон - Викладач

Катерина Завізіон

Викладач

Валерія Калініченко - Старший викладач

Валерія Калініченко

Старший викладач

Руслан Ключник - Доцент

Руслан Ключник

Доцент

Марина Павлович - Викладач

Марина Павлович

Викладач

Анна Рижкова - Викладач

Анна Рижкова

Викладач

Карина Юрченко - Викладач

Карина Юрченко

Викладач

Тетяна Уханова - Викладач

Тетяна Уханова

Викладач

Наталія Чупікова - Викладач

Наталія Чупікова

Викладач

Юлія Тяпіна - Викладач

Юлія Тяпіна

Викладач

Катерина Печерна - Викладач

Катерина Печерна

Викладач

Ольга Бобир - Аспірантка

Ольга Бобир

Аспірантка

Анастасія Кириченко - Аспірантка

Анастасія Кириченко

Аспірантка

Віктор Шаравара - Аспірант

Віктор Шаравара

Аспірант

Владислав Бабкін - Аспірант

Владислав Бабкін

Аспірант

Ольга Гром - Аспірантка

Ольга Гром

Аспірантка

Олександра Монастирна - Аспірантка

Олександра Монастирна

Аспірантка

Слюсар Альона Ігорівна

Слюсар Альона Ігорівна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Член української спілки викладачів перекладу UTTU, керівник наукової студії “Business English as multinational language”, директор Департаменту наукової діяльності, голова Ради молодих вчених УАН

Освіта

з 2022 аспірант за спеціальністю 015 Професійна освіта

2020 магістр міжнародних економічних відносин (Alfred Nobel University)

2019 магістр філології, перекладач англійської, німецької та французької мов, викладач (Alfred Nobel University)

2017 бакалавр філології, перекладач англійської та німецької мов (Alfred Nobel University)

Дисципліни, які викладає:

 • Англійська мова для перекладачів
 • Ділова англійська мова
 • Практика письмового перекладу

✓ викладання англійської мови з 2013 року

✓ автор програми Business English Drive (англійська мова для підприємців)

✓ волонтер, викладач англійської мови для підлітків у конфлікті з законом, учасник українсько-канадського проєкту ювенальної пробації молоді за підтримки Міністерства Юстиції України, міжнародної організації Peace Corps, Міністерства іноземних справ, торгівлі та розвитку Канади і Посольства Канади в Україні та ін.

✓ викладач англійської мови дітям дошкільного та молодшого шкільного віку. Автор програми з вивчення англійської мови дітьми із задіянням органів чуття

✓ автор реалізованих інвестиційних проєктів

Публікації у:

✓ The International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd) 2023

✓ III Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні Технології в Освіті та Науці»

✓ II International Scientific and Practical Conference “Modern Education Using The Latest Technologies”

✓ XIV Міжнародній конференції Eurolanguages 2016 Innovation and Development

✓ Міжнародних науково-практичних конференціях «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації»

✓ Міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених та студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»

✓ Автор наукових статей та тез з макроекономіки, кроскультурних відмінностей і їх впливу на ведення бізнесу, міжмовних зв'язків і взаємного впливу мов сусідніх груп, з професійного розвитку управлінців, розвитку їх іншомовних комунікативних навичок, методи викладання, цифрові інструменти в освіті

✓ Усний та письмовий перекладач на онлайн переговорах з підприємцями США, ЄС (Австрія, Німеччина), Ізраїлю, Канади

✓ Усний перекладач, проджект-менеджер зі сторони замовника в українсько-американському проєкті

✓ Усний перекладач-супроводжувач членів делегації з Республіки Гана на Дні Єднання студентів Європи, Азії, Африки і Латинської Америки

✓ Професійна допомога у веденні переговорів, налагодженні контактів, веденні ділового листування, оформленні договорів

✓ Оглядач міжнародних ринків, журналіст, автор оглядів і перекладач для Metal Expert

Контакти:

Instagram https://www.instagram.com/alona_sliusar/

Мостова Анастасія Дмитрівна

Мостова Анастасія Дмитрівна

Доктор економічних наук, доцент


Академія ID: 0053164 Репозитарій

У 2020 році успішно захистила докторську дисертацію "Стратегія забезпечення продовольчої безпеки держави: теорія, методологія, практика" за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Закінчила аспірантуру Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, в 2012 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою «Логістичні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових культур».

Закінчила Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2009 році за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Сфера наукових інтересів: стратегії розвитку національної економіки, конкурентоспроможність країни, стратегічне маркетингове управління, маркетингове управління логістикою.

Викладає дисципліни: «Маркетингова політика розподілу», «Маркетингові основи підприємницької діяльності», «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», «Маркетинговий аудит», «Інфраструктура товарного ринку», «Територіальний маркетинг», «Регіональна економіка».

Співавтор збірників завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», «Маркетинговий аудит», «Територіальний маркетинг».

Голуб Дарина Олександрівна

Голуб Дарина Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу


Академія 0000-0003-3872-7216 Репозитарій

2018 – Кандидат філологічних наук. Захист дисертації зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство та здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Герой-міф у шпигунському романі: Джеймс Бонд Ієна Флемінга та Штірліц Юліана Семенова» (Диплом ДК № 047089 від 16 травня 2018).

Освіта:

2019 – Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність «Філологія», кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач (Диплом М19 № 021470).

2012-2015 – Аспірантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

2003-2008 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, «Мова та література (англійська)», кваліфікація: філолог, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури.

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки «Ділова іноземна мова (англійська)», «Англійська мова для перекладачів», «Практичний курс основної іноземної мови», «Теорія тексту», «Історія зарубіжної літератури», «Проблеми перекладу ділового мовлення».

Голуб Д.О. веде активну наукову діяльність. Є виконавцем наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Сфера наукових інтересів – порівняльне літературознавство, перекладознавство, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.

Голуб Д.О. успішно працює над створенням навчальної літератури для студентів. Веде заняття англійською мовою.

Стажування:

2019 – Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, Польща «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах» з 20 вересня 2018 – по 31 січня 2019 р. (120 год).

Детальніше

Дербак Ольга Анатоліївна

Дербак Ольга Анатоліївна

Викладач


Академія Репозитарій

Вошколуп Ганна Юріївна

Вошколуп Ганна Юріївна

Кандидат педагогічних наук (доктор філософії (PhD) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)


Наукометрика

Академія 0000-0002-5255-1993 Репозитарій

Біографія

Народилась в 1984 році у м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)

2007 р.

закінчила Національну металургійну академію України, спеціальність “Економіка підприємництва”, кваліфікація “спеціаліст економіки і підприємництва”

2015 р.

закінчила Державний навчальний заклад “Криворізький національний університет”, спеціальність “Початкова освіта”, кваліфікація “організатор початкової освіти, вчитель початкової школи”

2015 р.

закінчила Державний навчальний заклад “Криворізький національний університет”, спеціальність “Практична психологія”, кваліфікація “практичний психолог”

2018 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

з 2018 р.

викладач кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

2018 р.

закінчила довгострокову програму МІГІС “Гештальт підхід в роботі з дітьми та сім’ями”

2019 р.

закінчила довгострокову програму МІГІС “Спеціалізована програма з травматики”

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Основи сімейного виховання
 • Педагогіка вищої школи і вікова психологія
 • Педагогіка та вікова психологія
 • Сімейно-орієнтований підхід у соціальній роботі з сім’єю: супровід сімей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях
 • Психологія управління/конфліктологія
 • Вступ до спеціальності
 • Основи наукового дослідження соціальних проблем
 • Консультування і коучингова технологія в соціальній роботі
 • Соціальний патронаж
 • Психологія лідерства та емоційного інтелекту

Наукова діяльність

Є автором понад 20 публікацій, з яких: статті у наукових фахових виданнях України, статті у закордонних виданнях та виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Вошколуп Г.Ю. Оцінка ефективності технології формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 2 (57). С. 116–121.
 2. Вошколуп Г.Ю. конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. № 1 (11). С. 184–190 (Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, РИНЦ).
 3. Вошколуп Г.Ю. Формування комунікативних здібностей у студентів вищих навчальних закладів за допомогою рольових ігор. Сутність та значення конфліктологічної компетентності у професійній діяльності майбутніх економістів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 1 (306), лютий. С. 17–25 (Google Scholar).
 4. Вошколуп Г.Ю. Технологія формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. LXXV. Т. 3. С. 29–38 (Google Scholar, Index Copernicus).
 5. Вошколуп А. Компонентно-структурный анализ феномена “конфликтологическая компетентность будущих экономистов”. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. № 1 1(15). С. 85–94.
 6. Вошколуп Г.Ю. Критерії наявності лідерських здібностей у майбутніх економістів. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. № 1 (17) С. 6–13.

Калініченко Валерія Володимирівна

Калініченко Валерія Володимирівна

Старший викладач кафедри англійської філології та перекладу


Академія 0000-0002-8141-8251 Репозитарій

Освіта:

У 2011 році закінчила з відзнакою магістратуру Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Переклад».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Практика письмового перекладу», «Практичний курс основної іноземної мови», «Комунікативні стратегії англомовного спілкування»).

Сфера наукових інтересів – перекладознавство, література.

Стажування:

2018 – Staff Training (STA) within ERASMUS+ programme у Вищій школі управління охороною праці в місті Катовіце, Польща (9-15 квітня 2018)

2018 – Creative thinking through intercultural communication, Centre for Modern Languages, UOC - Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain,

28 August - 18 September 2018.

2018 – Семінар за темою «Використання можливостей Інтернету в освітньому процесі. Гейміфікація», м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля. – 18 січня 2018 р. (Сертифікат №1297)

2017 – Міжнародний проєкт перекладацької компанії TextPartner (Katowice, 18-28 September 2017)

2017 – Семінар-тренінг «Професійно-орієнтовна риторика: здатність впливу на людей своєю мовою, аналіз і управління специфічними мовними бар’єрами», м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля. – 22 березня 2017 р. (Сертифікат №1102)

2017 – Семінар-тренінг «Науково-дослідна робота студентів в освітньому процесі університету», м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля. – 26 квітня 2017 р. (Сертифікат №1113)

2017 – Семінар за темою «Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу», м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля. – 23 листопада 2017 р. (Сертифікат №1250)

2015 – Семінар-тренінг «Ігрові технології навчання у ВНЗ», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 17 грудня 2015 р.

2014 – Науково-методичний семінар-практикум «Інтенсифікація навчання студентів-філологів професійно орієнтованим дисциплінам», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 26 червня, 2014 р.

2013 – Інтерактивний семінар «Актуальні питання перекладознавства та практики перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН. – 27 лютого 2013 р. (свідоцтво 12 СПК 854834).

Детальніше

Ключник Руслан Максимович

Ключник Руслан Максимович

Кандидат політичних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара у 2011 р. за спеціальністю «Політологія».

Викладає дисципліни: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Політична думка в Україні», «Політична регіоналістика», «Порівняльна політологія».

Автор більше 20 наукових праць в Україні та за кордоном.

Лебідь Ольга Валеріївна

Лебідь Ольга Валеріївна

Доктор педагогічних наук, доцент


Наукометрика

Scopus Академія 0000-0001-6861-105X

Профіль науковця Профіль науковця Профіль науковця

ID: 0054027  Репозитарій

Біографія

Народилася 2 листопада 1985 року в Бердянську (Запорізька область)

2007 р.

закінчила Бердянський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Початкове навчання”, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів та англійської мови в початкових класах, організатора початкового навчання

2008 р.

закінчила Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю “Управління навчальним закладом” та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу

2008 р.

асистент, а потім старший викладач кафедри педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

старший викладач, а потім доцент кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету

2012 р.

захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2015 р.

присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки

2018 р.

захистила докторську дисертацію на тему “Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2019 р. по теперішній час

заступник завідувача кафедри педагогіки та психології ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Кадровий менеджмент
 • Конфліктологія
 • Менеджмент і маркетинг в соціальній роботі
 • Новітні технології в освіті та управлінні
 • Професійно-педагогічна комунікація
 • Психологія кадрового менеджменту. Психологія груп та спільнот
 • Психологія управління і організаційна психологія
 • Соціальні служби та системи соціального захисту населення
 • Соціологія і психологія управління закладом освіти
 • Стратегічний менеджмент в сфері освіти
 • Управління конфліктами в сфері освіти
 • Управління проектами в соціальній сфері
 • Фандрайзинг в освітній діяльності

Наукова діяльність

Є автором понад 100 публікацій, з яких: 4 монографії (дві у співавторстві), 2 підручники (у співавторстві) з грифом МОН України, 2 навчальні посібники, 35 статей у наукових фахових виданнях, з яких 12 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Лебідь О.В. Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу : навч. посіб. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. 263 с.
 2. Немченко С.Г., Голік О.Б., Кривильова О.А., Лебідь О.В. Управління навчальним закладом : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 516 с.
 3. Лебідь О.В. Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури : монографія. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. 226 с.
 4. Демченко С.Г., Голік О.Б., Лебідь О.В. Педагогіка вищої школи : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 534 с.
 5. Лебідь О.В. Управління початковою школою : навч. посіб. Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2015. 312 с.
 6. Лебідь О.В. Формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури : теоретико-методичний аспект. Дніпро : Ун-т імені Альфреда Нобеля, 2017. 416 с.
 7. Лебідь О.В. Ділова гра “Визначення місії загальноосвітнього навчального закладу” як елемент тренінгу з формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. Інженерні та освітні технології : щокварт. наук.-практ. журн. Кременчук : КрНУ, 2017. Вип. 3 (19). С. 55–60. (Index Copernicus, CiteFactor, Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa, Scientific Indexing Services).
 8. Лебідь О.В. Студентоцентрований підхід до формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 20. С. 144–148. (Index Copernicus)
 9. Волкова Н.П., Лебідь О.В. Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління: структурно-компонентний аналіз. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences : the experience of Ukraine and Republic of Poland : сol. monogr. Vol. 1. Sandomierz : Izdevnieciba ‘Baltija Publishing’, 2018, рр. 73–92.
 10. Lebid, Lesik А. Technological support for the system of formation of the future head of the comprehensive educational institution to strategic management in the master’s degree conditions. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine : monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. pp. 500–517.
 11. ЛебідьО.В. Структура готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2018. № 1 (15). С. 259–266. (Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Google Scholar).
 12. Лебідь О.В. Система формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Вісн. Ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Ун-т ім. А. Нобеля. Дніпро, 2019. №1 (17). С. 252–26(Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).

Науково-громадська діяльність

 1. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”) (з 2018 р. – по цей час).
 2. Член редакційної колегії фахового журналу “Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія” “Педагогічні науки” (з 2017 р. – по цей час).
 3. Член Асоціації політичних психологів України (2019 р. – по цей час).

Павлович Марина Георгіївна

Павлович Марина Георгіївна

Викладач кафедри англійської філології та перекладу


Освіта:

2014-2020 – навчалася в Університеті імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської, іспанської та польської мов (Диплом М20 № 034145 від 31.01.2020).

2008-2013 – отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля (Диплом НР №45684551 від 30.06.2013).

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Англійська мова для перекладачів», «Ділова іноземна мова» (англійська), «Порівняльна граматика англійської та української мов» в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Підвищення професійного рівня:

2019

- Семінар для викладачів англійської мови від National Geographic Learning Ukraine на базі Університету імені Альфреда Нобеля.

Публікації:

2019

Pavlovych M. (2019). Falsos amigos en el proceso de la traducción. V Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2019, с. 69-70.

2018

Pavlovych M. (2018). Terms in the novels by Arthur Hailey, their stylistic functions. IV Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2018, с. 60-61.

2017

 1. Pavlovych M. Problemas de la traducción literaria // III Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2017, с. 29-30.
 2. Pavlovych M. Ways of translating gerund. III Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2017, с. 30-31.

2016

Pavlovych M. La arquitectura Española como orgullo de la nación // II Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2016, с. 198-199.

2015

Pavlovych M. Means of expressing modality // Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2015, с. 68-69.

Конференції:

2019

- V Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2019, м. Дніпро

2018

- IV Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2018, м. Дніпро

2017

- III Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2017, м. Дніпро

2016

- II Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2016, м. Дніпро

2015

- Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2015, м. Дніпро.

Печерна Катерина Юріївна

Печерна Катерина Юріївна

Викладач


Закінчила у 2018 році вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія». Професійна кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської, іспанської та французької мов, викладач.

Підвищення кваліфікації:

лютий–липень 2016 року вивчала іспанську філологію в Університеті Кадіса, м. Кадіс, Іспанія за програмою студентської мобільності «Еразмус +», в період навчання здобуто сертифікат слухача курсів науково-технічного перекладу з російської на іспанську мову. (сертифікат №52486);

лютий–липень 2017 року вивчала англійську філолгію в Університеті Кадіса, м.Кадіс, Іспанія за програмою студентської мобільності «Еразмус+», в період навчання здобуто сертифікат, який підтверджує рівень володіння іспанською мовою C1 (сертифікат №55269).

Плющай Олександр Олександрович

Плющай Олександр Олександрович

Старший викладач кафедри англійської філології та перекладу


Академія 0000-0003-3090-2091 Репозитарій

Освіта:

2003-2008 – Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність «Переклад», кваліфікація: перекладач з англійської та іспанської мов, викладач (Диплом магістра НР№34211436 від 26.06.2008).

Викладає навчальні дисципліни: «Практичний курс другої іноземної мови (іспанської)», «Переклад другої іноземної мови (іспанської)», «Практичний курс третьої іноземної мови (італійської)», «Практичний курс третьої іноземної мови (іспанської)».

Плющай О.О. веде активну наукову діяльність в рамках наукової теми кафедри «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 35 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається).

Сфера наукових інтересів – іспаністика, італістика, перекладознавство, методика викладання іноземних мов та перекладу, міжкультурна комунікація. Плющай О.О. є автором навчального посібника з письмового та усного перекладу іспанської мови. Має досвід викладання в закордонних університетах (Університет міста Кадіс, Іспанія).

Старший викладач Плющай О.О. неодноразово працював у складі організаційних комітетів для проведення студентських конкурсів/конференцій та університетських заходів, а саме:

2019 Член організаційного комітету: Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 2 квітня, Дніпро, Університет Альфреда Нобеля.

2018 Член організаційного комітету та редакційної колегії: Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 5 квітня, Дніпро, Університет Альфреда Нобеля.

2016 Член організаційного комітету та член журі III-го етапу Всеукраїнської Олімпіади з англійської та іспанської мов для учнів 9-11 класів на базі Університету імені Альфреда Нобеля. Розпорядження № 15-А від 03 лютого 2016 р.

2016 Член організаційного комітету та редакційної колегії: Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 31 березня р. Дніпропетровськ, Університет Альфреда Нобеля.

2016 Член організаційного комітету та модератор круглого столу під час проведення П`ятого міжнародного Нобелівського Конгресу «Миротворча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів у сучасних глобальних умовах», 20-24 вересня, Дніпро, Україна.

2015 Член організаційного комітету та член журі конкурсу студентських есе “Парагвай: країна відкриттів” (Університет дель Норте, м. Асунсьон, Парагвай та Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля).

2015 Член організаційного комітету та редакційної колегії: Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 2 квітня р., Університет Альфреда Нобеля.

Під керівництвом старшого викладача студенти щорічно беруть участь у наукових конференціях та публікують тези доповідей, висвітлюючи проблеми сучасної філології та перекладознавства. Так, з початку викладацької діяльності студентами було опубліковано близько 150 тез доповідей та 4 статті в (Eurolanguages INNOVATION AND DEVELOPMENT (Гірничий Університет, Дніпро); SCIENCE LOOKS AHEAD (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Луганськ), Молодь України в контексті міжкультурної комунікації (УАН).

Детальніше

Щолокова Ганна Володимирівна

Щолокова Ганна Володимирівна

Кандидат політичних наук, доцент


Академія Репозитарій

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (2009 р.). Має вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин (2014 р.).

Закінчила Дніпровський національний університет у 2006 році за спеціальністю «Політологія».

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна політика (Європейські політико-правові інституції)», «Міжнародна політика (Дипломатичний етикет та протокол)», «Політичний аналіз (GR - менеджмент)», «Зв'язки з громадськістю (PR)», «Прикладна політологія (Політичний маркетинг та реклама)» та інші.

Письменний Тарас Євгенович

Письменний Тарас Євгенович

Викладач


0000-0003-2460-3159 Репозитарій

З 2019 – викладач іспанської та італійської мови кафедри Англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля.

Освіта:

2014-2020 – Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини та економічна теорія», кваліфікація: спеціаліст міжнародних економічних відносин (Диплом М 20 № 041915 від 31.01.2020).

Викладає навчальні дисципліни Практичний курс другої та третьої іноземної мови (іспанської та італійської) та Переклад другої іноземної мови (іспанської)

Письменний Т.Є. за час навчання опублікував понад 15 тез доповідей у збірниках міжнародних конференцій з Міжнародної економіки та Філології та за перші пів року своєї роботи як викладач опублікував 2 наукові статті у фахових виданнях (перелік публікацій додається). Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання перекладу та іноземних мов, міжкультурна комунікація.

Письменний Т.Є. видав власний художній твір та є автором ще 8 художніх творів у різних жанрах. Веде заняття іспанською та італійською мовами.

Стажування:

2019 – Університет Вітовта Великого, Каунас, Литва (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania), 30 листопада – 3 грудня 2019 р. (отримано сертифікат).

2019 – Інститут Сервантеса, Мадрид, Іспанія (Instituto Cervantes, Madrid, España), травень 2019 (міжнародний диплом DELE рівня B2 з іспанської мови).

Публікації

2019

Pysmennyi, T., Pliushchai, A., Onischenko, M. (2019). Interlingual homonyms in Spanish and Italian: false friends – real enemies of translators. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля, Серія: Філологічні науки №2. (18), 280-288.

Pliushchai, A., Semerenko, L., Pysmennyi, T. (2019). Consigli pratici per una classe di traduzione in spagnolo e italiano per lo sviluppo di abilità traduttive professionali: prova dei compiti. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля, Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. №2 (18), 221-228.

Конференції

2019

– V Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені Альфреда Нобеля, 2 квітня 2019 р., м. Дніпро.

2017

– XXII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» Університет імені Альфреда Нобеля, 22 березня 2017 р., м. Дніпро.

2014

– XVII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» Університет імені Альфреда Нобеля, 10 грудня 2014 р., м. Дніпро.

Рижкова Анна Володимирівна

Рижкова Анна Володимирівна

Викладач кафедри англійської філології та перекладу, член української спілки викладачів перекладу UTTU


Освіта

2013-2017 – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Ступінь – бакалавр, напрям підготовки «Філологія», спеціалізація «Китайська».

2018-2020 - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Ступінь – магістр, спеціальність «Філологія», спеціалізація «Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська».

Практика

Пройшла педагогічну практику в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара на кафедрі порівняльної філології східних та англомовних країн восени 2019 року.

Конференції

2021 VII Міжнародна Науково Практична Конференція “Молодь України в Контексті Міжкультурної Комунікації”, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро.

Міжнародні сертифікати

2016 р. – HSK (五级) – Level 5, HSKK (中级) – Intermediate.

Професійні досягнення

Увійшла до рейтингу топ 10 викладачів за результатами опитування «Викладач очима студентів» осіннього та весняного семестрів навчального року 2020-2021.

Юрченко Карина Володимирівна

Юрченко Карина Володимирівна

Викладач кафедри англійської філології та перекладу, член української спілки викладачів перекладу UTTU


Освіта

2019 - 2021 Магістр філології, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро

2015 - 2019 Бакалавр філології, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро

Стажування та практика

2017 Кафедра Англійської філології, Університет Хуманітас, Польща

Список публікацій:

Yurchenko K. (2021) Economic discourse: types of lexical features in English language — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2021

Yurchenko K.(2019) Alliteration in poetic text, it’s rendering in translation — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2019

Уханова Тетяна Олегівна

Уханова Тетяна Олегівна

Викладач кафедри англійської філології та перекладу


Освіта: У 2022 році закінчила з відзнакою магістратуру Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія (Переклад)».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки: «Практичний курс другої іноземної мови (іспанської)», «Переклад другої іноземної мови (іспанської)», «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (іспанської)», «Практичний курс третьої іноземної мови (іспанської)», «Практичний курс третьої іноземної мови (італійської)».

Стажування:

2021 – навчання у мовній школі “Enforex” у Мадриді, рівень С1, 8 серпня – 20 серпня.

2021 – Ukrainian Translation Industry Camp 2021, Dnipro, Ukraine, July 1925.

2021 – Синхронний переклад на міжнародному семінарі «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації» за участю Центрального агенства оцінювання та акредитації ZEvA (Ганновер, Німеччина) та Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля — 12 травня 2021 року.

2018 – отримала сертифікат FCE, який підтверджує рівень володіння англійською С1.

Уханова Т.О. веде активну наукову діяльність, виступає на наукових конференціях. Опубліковано багато наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.

Доповіді на студентських наукових конференціях:

2019 – Університет імені Альфреда Нобеля, V Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених, “Español coloquial y sus particularidades”.

2020 – Університет імені Альфреда Нобеля, VI Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених, “Particularidades de la traducción de los esloganes”.

2021 – Університет імені Альфреда Нобеля, VII Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених, “Características del lengiaje formal”.

2021 – Університет імені Альфреда Нобеля, VII Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених, “Comparazione dei discorsi informale e formale nell’italiano moderno”.

Публікації:

 1. Уханова Т. Латинські запозичення в іспанській мові // Європейські мови – 2017: інновації та розвиток: за матеріалами XV міжнародної студентської конференції. // Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ, 2017. – 285 с. – 63 с.
 2. Ujánova Т. Expresiones idiomáticas como parte importante del idioma // Європейські мови – 2017: інновації та розвиток: за матеріалами XV міжнародної студентської конференції. // Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ, 2017. – 285 с. – 145 с.
 3. Ujánova Т. Paradojas del español culto y del coloquial // Європейські мови – 2018: інновації та розвиток: за матеріалами XIV міжнародної студентської конференції. // Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ, 2018. – 152 с. – 118 с.
 4. Ujánova Т. Análisis comparativo de diferencias en el idioma español y la lengua inglesa // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 5 квітня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 224 с. – 203 с.
 5. Ujánova Т. Español coloquial y sus particularidades // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 2 квітня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 248 с. – 96 с.
 6. Ukhanova T. Shift of predicate in the process of translation of art criticism discourse // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 2 квітня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 248 с. – 97 с.
 7. Ujánova Т. Análisis comparativo de las fórmulas de cortesía en español y el ucraniano // Європейські мови – 2019: інновації та розвиток: за матеріалами 17-ї міжнародної студентської конференції. //Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка", 2019. – 178 с. – 93 с.
 8. Ujánova Tetiana. Particularidades de la traducción de los esloganes // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 16 квітня 2020 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 228 с. – 98 с.
 9. Ukhanova Tetiana. Translator's Language Personality (based on “I Sit by the Window” by Y. Brodsky) // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 16 квітня 2020 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 228 с. – 99 с.
 10. Ukhanova Tetiana. Traduzione dei modi di dire correlati al tema “cibo” // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 16 квітня 2020 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 228 с. – 100 с.
 11. Ujánova T. Sufijos diminutivos y su papel en el español coloquial, с 176 // Європейські мови – 2020: інновації та розвиток: за матеріалами 18-ї міжнародної студентської конференції. //Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка", 2020. – 260 с. – 176 с.
 12. Daria Maliar, Tatiana Ukhanova Comparazione dei discorsi informale e formale nell’italiano moderno // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро: Університет ім. А. Нобеля – 2021 р. – с 72.
 13. Daria Máliar, Tatiana Ujánova Características del lengiaje formal // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро: Університет ім. А. Нобеля – 2021 р. – с 185.
 14. Tetiana Ukhanova Localization problems in English media discourse translation (based on English series) // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро: Університет ім. А. Нобеля – 2022 р.

Чупікова Наталія Вячеславівна

Чупікова Наталія Вячеславівна

Викладач кафедри англійської філології та перекладу


Освіта:

У 2022 році закінчила з відзнакою магістратуру Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Переклад».

Викладає навчальні дисципліни: «Практичний курс другої іноземної мови (іспанської)», «Переклад другої іноземної мови (іспанської)», «Практичний курс третьої іноземної мови (іспанської)».

Стажування:

2021 - Ukrainian Translation Industry Camp 2021, Dnipro, Ukraine, July 19-25 (Сертифікат, 32 години).

2021 - El taller formativo en línea ¿Quieres trabajar como profesor de español?, organizado por el Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz (CSLM), 24, 25 y 27 de mayo de 2021 (El certificado de 6 horas).

2021 - Синхронний переклад на міжнародному семінарі «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації» за участю Центрального агенства оцінювання та акредитації ZEvA (Ганновер, Німеччина) та Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля — 12 травня 2021 року.

2019 - International Training for Foreign Students organised by Humanities University in Sosnowiec, Poland (3-9 of February 2019).

Чупікова Н.В. веде активну наукову діяльність. Опубліковано багато наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.

Публікації:

2022

Chupikova N. Translation problems of stylistic devices based on the film adaptation of Oscar Wilde’s novel The Picture of Dorian Gray by John Gorrie // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро: Університет ім. А. Нобеля.

2021

Chúpikova N. Gaspar Níñez de Arce y su diálogo con eterno // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро: Університет ім. А. Нобеля. – 15 квітня 2021 р. –204 с. – с.162-163.

2020

Чупікова Н. Перше місце у конкурсі поетичного перекладу (з іспанської мови) // Європейські мови - 2020: інновації та розвиток: за матеріалами 18-ї міжнародної студентської конференції. — Дніпро, НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. - 4 грудня 2020 р. - 260 с. - с. 254, 260.

Конференції

2021

VII Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро, Університет ім. А. Нобеля, 15 квітня 2021 р.

2020

Європейські мови - 2020: інновації та розвиток. 18-а міжнародна студентська конференція, присвячена європейському дню мов. — Дніпро, НТУ «Дніпровська політехніка», 4 грудня 2020 р.

Тяпіна Юлія Олегівна

Тяпіна Юлія Олегівна

Викладач кафедри англійської філології та перекладу


Освіта:

2013-2019 Кафедра англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Англійська мова для перекладачів», «Ділова англійська мова»)

Конференції

2019

V міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені А. Нобеля, м. Дніпро

2017

III міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені А. Нобеля, м. Дніпро

2016

II міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені А. Нобеля, м. Дніпро
XIV міжнародна наукова студентська конференція, присвячена Європейському дню мов, Національний гірничий університет, м. Дніпро

2015

І міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені А. Нобеля, м. Дніпро.

Шиян Наталія Юріївна

Шиян Наталія Юріївна

Викладач кафедри англійської філології та перекладу


Освіта:

1989-1995 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова і література».

Викладає навчальні дисципліни: «Англійська мова для перекладачів», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Теорія та практика перекладу», «Практичний курс англійської мови».

Шиян Н.Ю. веде активну наукову діяльність. Опубліковано понад 40 наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів – методика викладання англійської мови, зарубіжна література XX сторіччя, міжкультурна комунікація.

Шиян Н.Ю. працює над створенням навчальної літератури для студентів і є авторкою навчального посібника з граматики англійської мови, та методичних посібників з англійської мови. Веде заняття англійською мовою.

Стажування:

2018 – Дніпровський Національний університет, кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців.

Бобир Ольга Ігорівна

Бобир Ольга Ігорівна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 2 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Локарєва Г.В.). Зарахована до аспірантури заочної форми навчання з 05 березня 2019 року наказ № 18 - 01 - У від 05 березня 2019 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування художньо-естетичного світобачення майбутніх художників у процесі фахової підготовки”.

Член Національної спілки художників України (секція «Живопис») (сертифікат);

співорганізатор Всеукраїнської художньої виставки-конкурсу сучасних дипломних робіт «Від поклику до професії» (подяка).

Ініціатор та організатор творчих зустрічей зі студентами («Проблеми самовираження молодої творчої індивідуальності в умовах комерціалізації мистецтва», «Епатаж в мистецтві як спосіб донесення думок митця до глядача»), майстер-класів («Прийоми та засоби створення зображення в абстрактному живописі», «Засоби формалізації та стилізації в академічному живописі»). Постійна учасниця всеукраїнських та міжнародних художніх виставок і пленерів (грамота).

Підвищення кваліфікації:

семінар-тренінг за темою "Збереження емоційної рівноваги в умовах карантинних заходів COVID-19" 23.04.2020 р., сертифікат.

Науково-методичний семінар за темою "Фандрайзинг в освіті: від ідеї до реалізації некомерційного проєкту" 14.04.2020 р., сертифікат.

Школа-семінар та кваліфікаційний тренінг «Сучасні технології навчальної діяльності викладача ЗВО». Візуальна комунікація. Організація публікації в журналах наукометричних баз Scopus (WoS): алгоритм дій та комунікація з редколегією (10.02.2020-6.03.2020), 32 години (сертифікат).

Шаравара Віктор Володимирович

Шаравара Віктор Володимирович

Аспірант зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірант 3 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н. Прошкін В.В..) (зараховано до аспірантури очної (денної) форми навчання 05 березня 2018 року наказ № 23 - 01 - У від 05 березня 2018 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування прогностичної компетентності майбутніх спеціалістів в галузі IT у процесі фахової підготовки”.

Публікації. Зміст і результати дослідження показано у 3 одноосібних наукових працях автора, із них: 1 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Список публікацій здобувача

Бабкін Владислав Володимирович

Бабкін Владислав Володимирович

Аспірант зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірант 3 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н. Прошкін В.В..) (зараховано до аспірантури очної (денної) форми навчання 05 березня 2018 року наказ № 23 - 01 - У від 05 березня 2018 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців IT-технологій засобами проєктних методів навчання ”.

Було підготовлено проєкт базового курсу з інформаційної безпеки («Мережеві технології та безпеку. Кібербезпека»). Головним фокусом проєкту стала мережева і веб-безпека, безпека в мережі WiFi. Здобувачам були запропоновані теоретичні та практичні роботи, близькі до реального застосування. Практичні роботи проводилися на ОС Kali Linux, а контроль їх виконання — за допомогою платформи Slack.

Публікації. Зміст і результати дослідження показано у 6 одноосібних наукових працях автора, із них: 2 – у наукових фахових виданнях України, 4 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Список публікацій здобувача

Гром Ольга Алімівна

Гром Ольга Алімівна

Аспірантка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)


Аспірантка 1 року навчання за спеціальністю 015 Професійна освіта кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (науковий керівник д.пед.н., проф. Волкова Н.П. (зарахована до аспірантури заочної форми навчання з 03 жовтня 2019 року наказ № 84-01 - У від 03 жовтня 2019 р.). Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: „Формування готовності майбутніх маркетологів до командної взаємодії у процесі фахової підготовки”.

Підвищення кваліфікації

семінар-тренінг за темою "Збереження емоційної рівноваги в умовах карантинних заходів COVID-19" 23.04.2020 р., сертифікат.

Науково-методичний семінар за темою "Фандрайзинг в освіті: від ідеї до реалізації некомерційного проєкту" 14.04.2020 р., сертифікат.

Курси підвищення кваліфікації з психології та педагогіки (Інститут післядипломної освіти ДДАЕУ), де виконала випускну роботу на тему: «Сучасні тенденції викладання у закладах вищої освіти», 54 год. (свідоцтво №5311-18, 25.10.2018 – 23.04.2019 р.).

Захист авторського проєкту на тему: «Використання методу проектів на заняттях з англійської мови у ВНЗ як засіб підвищення мотивації до вивчення англійської мови», 2019-2020 н.р.

Публікації. Зміст і результати дослідження показано у 3 одноосібних наукових працях автора, із них: 1 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Список публікацій здобувача

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52