Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Рада молодих вчених: підсумки роботи за 2019-2020 роки

В Університеті імені Альфреда Нобеля активно функціонує Рада молодих вчених (РМВ), метою якої є сприяння підготовці кадрів для науково- дослідницької, науково-педагогічної та методичної діяльності, створення інформаційного поля для новітніх досягнень науки, відображення, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних і соціальних інтересів та прав наукової молоді в Університеті.

Найбільшими досягненнями членів Ради молодих вчених у 2019-2020 роках є такі:

  1. Продовження роботи у Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України. Назва проєкту: «Створення регіонального хабу гейміфікації навчального процесу «Нобель-Quiz» (Британська Рада в Україні за підтримки Фундації Лідерства, Великобританія).
  2. Взято участь у проєкті «Leadership Resources International's» в Канаді.
  3. Пройдено міжнародне науково-академічне стажування у Вищій школі управління охороною праці (WSZOP) за програмою «Забезпечення якості викладання у вищій освіті».
  4. Взято участь у Міжнародній науковій конференції «Socially responsible investment».
  5. Пройдено міжнародне стажування за програмою Modern University in the system of European education: methods teaching, scientific-pedagogical development, distance education and internationalization of the educational process у Higher School of Social and Economic (Пшеворськ, Польща).
  6. Досвід викладання навчальних дисциплін в Університет Уельсу Трініті Сент Девід.
  7. Пройдено міжнародне стажування в межах програми Erasmus+ KA107 DOCENCIA в Університеті Кадісу (Іспанія).
  8. Пройдено міжнародне стажування за програмою “Innovative methods and technologies of higher education in the context of globalization of the world” в University of Management, Varna (Болгарія).
  9. Взято участь у III Міжнародному Форумі іспаністів 2019 в Університеті Вітовта Великого (Каунас, Литва).

З метою підготовки кадрового складу молодих науковців Університету імені Альфреда Нобеля у 2019 р. було проведено спеціалізовані фахові семінари та конференції для аспірантів та молодих вчених, круглі столи з представниками роботодавців.

З метою координації наукових досліджень, обговорення наукових результатів відбуваються наукові семінари (тематичні, кафедральні, університетські), конференції (університетські, регіональні, всеукраїнські, міжнародні) тощо. Для підвищення відповідальності здобувачів та якості дисертацій, що готуються в Університеті, створено постійно діючий науковий семінар, до функцій якого входить не тільки розгляд вже готових дисертацій перед поданням до спеціалізованої вченої ради, але й поточна атестація аспірантів та здобувачів.

Крім того, Університет імені Альфреда Нобеля є платформою для проведення зібрань наукового активу Дніпропетровської області, що розв'язують актуальні питання подальшого стратегічного розвитку наукових досліджень в Україні.

На сьогодні, процеси європейської інтеграції України охоплюють нову систему пріоритетів, що покращують обмін науковими знаннями, відкривають доступ до міжнародного співробітництва, формують можливості використання державних інвестицій у дослідницькій інфраструктурі. Виходячи з цього, Університет імені Альфреда Нобеля, за підтримки Ради молодих вчених Дніпропетровської області, виступив з ініціативою щодо проведення чергового зібрання наукового активу Дніпропетровської області.

За безпосередньої участі науковців Університету імені Альфреда Нобеля проводяться наради, семінари спеціалістів різних галузей економіки Дніпропетровської області. Вони виступають з лекціями перед працівниками та керівниками підприємств області. Результати досліджень використовуються у практичній діяльності. Протягом останніх років Університет імені Альфреда Нобеля незмінно виступає базою для проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад. Продовжується науково-методична співпраця зі школами регіону з широкого спектра питань економіки, філології та педагогіки.

Члени ради молодих вчених Університету беруть активну участь в обласних конкурсах.

Друге місце в обласному конкурсі «Кращий молодий вчений – 2020», який проводився за ініціативи Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Ради молодих вчених Дніпропетровської області, здобула доктор економічних наук, доцент Університету імені Альфреда Нобеля Мостова Анастасія.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52