Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Антикорупційна програма

Університет імені Альфреда Нобеля розглядає будь-які прояви корупції несумісними із забезпеченням та підвищенням якості освіти, формуванням сучасної академічної спільноти та комфортного і безпечного освітнього простору.

Університет імені Альфреда Нобеля поважає право здобувачів вищої освіти на освітнє середовище, вільне від корупції, та усвідомлює свій обов’язок щодо створення такого середовища.

Університет імені Альфреда Нобеля проголошує, що його працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй діяльності керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції й вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

Тому Університет імені Альфреда Нобеля керується у своїй діяльності як національним антикорупційним законодавством, так і Антикорупційною програмою вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля».

Антикорупційна програма вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля».


ПАМ’ЯТКА ЩОДО ЗВЕРНЕННЯ ДО УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Хто може звернутися до Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції?

До Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений) можуть звернутися здобувачі вищої освіти, працівники Університету, особи, з якими Університет перебуває у договірних відносинах, інші особи, якщо вони мають підстави для такого звернення.

З яких питань можна звернутися до Уповноваженого?

До Уповноваженого можна звернутися, якщо:

1) ви маєте питання щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми Університету та інших локальних актів Університету щодо запобігання корупції;

2) ви маєте інформацію про будь-які корупційні прояви в діяльності Університету, зокрема про:

- ознаки порушень Антикорупційної програми Університету інших локальних актів Університету щодо запобігання корупції;

- корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності працівників Університету або здобувачів вищої освіти;

- підбурення Університету або здобувачів вищої освіти до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень;

3) ви маєте пропозиції щодо удосконалення антикорупційної діяльності в Університеті.

Застереження

 1. Про особливості інформування Уповноваженого про факти порушень антикорупційних вимог – див. п. 10 Антикорупційної програми Університету.
 2. Про особливості звернення до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення (консультації) з питань тлумачення окремих положень Антикорупційної програми Університету та інших локальних актів Університету щодо запобігання корупції – див. п.п. 5.7., 5.8. Антикорупційної програми Університету.
 3. Працівники Університету зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника та / або Уповноваженого, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів. Детальніше див. п. 11 Антикорупційної програми Університету.
 4. На звернення до Уповноваженого не поширюється дія Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР. Якщо ви бажаєте звернутися в порядку цього закону – звертайтеся безпосередньо до Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» (ідентифікаційний код юридичної особи 20201672; вул. Січеславська Набережна, 18, Дніпро, Україна, 49000).
 5. На звернення до Уповноваженого не поширюється дія Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI.

Звіт за I півріччя 2021 р.

Звіт за 2019-2020 рр.

Міжнародний день боротьби з корупцією

Університет імені Альфреда Нобеля та уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції вітають із Міжнародним днем боротьби з корупцією – 9 грудня.

Ця тематична пам’ятна дата встановлена як Міжнародний день ООН резолюцією A/58/4 Генеральної Асамблеї ООН від 31 жовтня 2003 року, якою також затверджено Конвенцію ООН проти корупції.

Вказана Конвенція підкреслює необхідність всеосяжного і комплексного підходу до боротьби з корупцією та участі в ній громадянського суспільства та його інституцій, інших непублічних (приватних) утворень на всіх рівнях організації суспільного життя.

Університет імені Альфреда Нобеля з моменту свого заснування забезпечував освітнє середовище, вільне від корупційних проявів.

Восени 2019 року розпочалося спеціальне інституційне оформлення антикорупційної політики та діяльності Університету. Прийнято Антикорупційну програму Університету та затверджено на її виконання низку локальних актів, запроваджено посаду уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Наразі антикорупційна діяльність в університеті, зокрема, здійснюється в таких інституціалізованих формах як: впровадження антикорупційних стандартів, принципів та застережень в локальні нормативні та договірні акти; інформування та навчання з питань запобігання і протидії корупції; антикорупційна перевірка працівників та ділових партнерів Університету; нагляд і контроль тощо. Розроблені механізми реагування на повідомлення про виявлення ознак корупційних проявів, включаючи внутрішні розслідування та врегулювання конфліктів інтересів.

Інформація про антикорупційну діяльність Університету постійно доступна за адресою,


З повагою,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Кононенко Анастасія Олександрівна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Навчання керівників структурних підрозділів та завідувачів кафедр щодо їх участі в антикорупційній перевірці фізичних осіб

22 липня 2020 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на виконання рішення Ректорату Університету від 06 квітня 2020 року проведено навчання керівників структурних підрозділів та завідувачів кафедр щодо їх участі в антикорупційній перевірці фізичних осіб, які претендують на зайняття вакантних посад або виконання робіт чи надання послуг на підставі цивільноправового договору

Під час навчання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції наголошено на тому, що щодо кожної фізичної особи, яка претендує на зайняття вакантної посади або виконання робіт чи надання послуг на підставі цивільноправового договору буде проведена антикорупційна перевірка. Відповідно, керівникам структурних підрозділів роз’яснено їх участь в такій перевірці.


Кононенко Анастасія Олександрівна

Директор юридичного департаменту

  Контакти:
  каб. 2204, вул. Січеславська Набережна, 18, Дніпро, Україна, 49000;
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52