Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Наша гордість

XXI століття і фундаментальні зміни у світі, що впливають на технологічні, економічні, соціальні та політичні системи, потребують абсолютно нової Освіти, нових підходів до розвитку пізнавальної діяльності молоді в умовах глобальних трансформацій.

Такі актуальні завдання і вирішує сьогодні Університет імені Альфреда Нобеля

Холод Борис Іванович, Президент та Засновник університету

Заохочувальні відзнаки Університету
Холод Борис Іванович -

Холод Борис Іванович

Тарнопольський Олег Борисович -

Тарнопольський Олег Борисович

Крамаренко Галина Олександрівна -

Крамаренко Галина Олександрівна

Ткаченко Володимир Андрійович -

Ткаченко Володимир Андрійович

Задоя Анатолій Олександрович -

Задоя Анатолій Олександрович

Павлова Валентина Андріївна -

Павлова Валентина Андріївна

Холод Борис Іванович

Холод Борис Іванович

Президент Університету імені Альфреда Нобеля


Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України, член Клубу ректорів Європи, дійсний член Академії економічних наук України (2000 р.), Дійсний член Міжнародної Академії біоенергетичних технологій (1995 р.), автор ідеї та проєкту створення у 1993 році Університету імені Альфреда Нобеля.

Біографія Репозитарій

Звіт Президента "Про діяльність Університету у 2018 році"

Президент Університету імені Альфреда Нобеля — найвища посадова особа, яка здійснює загальне керівництво Університетом і несе відповідальність за результати його діяльності, вирішує особливо важливі питання життєдіяльності, контролює та координує роботу ректорату і Вченої ради, здійснює зовнішнє представництво Університету.

Детальніше

Тарнопольський Олег Борисович

Тарнопольський Олег Борисович

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов


Профіль науковця

Освіта:

2005 – Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта. Методика навчання іноземних мов. Portland State University, Portland, USA;

1999 – Посвідчення про завершення Програми регіонального обміну науковцями. Методика навчання іноземних мов. The University of Pennsylvania, Philadelphia (США);

1995 – Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта. Методика навчання іноземних мов. State University of New York at Buffalo (США);

1992 – Професор кафедри іноземних мов. Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпровського державного технічного університету залізничного транспорту;

1992 – Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Методика навчання іноземних мов. Московський державний університет, Москва, Росія;

1981 – Доцент кафедри іноземних мов. Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпровського державного технічного університету залізничного транспорту;

1979 – Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Методика навчання іноземних мов. Московський державний педагогічний інститут іноземних мов, Москва, Росія;

1972 – Диплом з відзнакою. Філолог, викладач англійської мови та літератури. Дніпровський державний університет, Дніпро, Україна.

Участь у професійних товариствах:

Червень 2010 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2011 p.;

Червень 2009 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2010 p.;

Травень 2009 р. – Організатор Третьої Міжнародної конференції “Teaching General and Business English in Eastern Europe: Why and How?” в Університеті імені Альфреда Нобеля;

Грудень 2008- теперішній час – Член редколегії The Reading Matrix Journal (США);

Грудень 2008- теперішній час – Член редколегії APAMALL Journal (Азіатсько-тихоокеанський регіон, Тайвань);

Червень 2008 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2009 p.;

Червень 2007 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2008 p.;

Травень 2006 р. – Організатор Другої Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?”у Ялтинському університеті менеджменту (Ялта, Україна);

2006- теперішній час – Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського;

Травень 2004 р. – Організатор Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?” в Університеті імені Альфреда Нобеля;

Червень 2003 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2004 “Soaring Far, Catching Dreams”, 31 березня-3 квітня 2004 р. у Лонг Біч, Каліфорнія, США;

2003-2006 – Редактор “Business Issues”, вісника Business English Special Interest Group/IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), член Комітету Business English Special Interest Group – Велика Британія;

2003- теперішній час – Член редколегії Вісника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна „Проблеми перекладознавства, комунікативної та когнітивної лінгвістики”;

2003- теперішній час – Член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті;

2000-2008 – Почесний член Консультативної Ради Міжнародного Біографічного Центру - Велика Британія;

2003 – Редактор-консультант „The Contemporary Who’s Who” – видання Американського Біографічного Інституту (США);

2002 – Організатор Міжнародної (українсько-американської) конференції „Інноваційні підходи до викладання іноземних мов та культур у новому тисячолітті” в Університеті імені Альфреда Нобеляж

2000-2008 – Член Дослідницької Ради Консультантів Американського Біографічного Інституту (США);

1998-2006 – Член AEDEAN (Asociacion Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) – Іспанія;

1997- теперішній час – Член редколегії журналу „Іноземні мови”;

1997- теперішній час – Член IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) - Велика Британія;

1994-2006 – Член ESSE (European Society for Studies of English);

1994- теперішній час – Член TESOL (США).

Крамаренко Галина Олександрівна

Крамаренко Галина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування


Профіль науковця

Академік Академії економічних наук України.

Очолює наукову школу з питань розробки фінансово-економічних проблем, фінансового забезпечення соціальної політики.

Приймає участь у Міжрегіональному науково-методичному семінарі «Реалізація основних принципів Болонської декларації у вищих навчальних закладах».

Під керівництвом Г.А.Крамаренко розробляються сучасні навчальні плани, створюються підручники і навчальні посібники нового покоління. Розроблені та опубліковані магістерські програми, навчально-методичні видання відповідають інноваційним процесам у вищій освіті.

Приймає активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових і дипломних робіт студентів за напрямом підготовки спеціалістів спеціальності «Фінанси та кредит».

Керує науковою школою «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України».

Галина Олександрівна – автор близько 100 наукових і науково-методичних видань, серед яких 8 монографій, 9 підручників та навчальних посібників.

Ткаченко Володимир Андрійович

Ткаченко Володимир Андрійович

Заступник директора НДІ розвитку економіки та суспільства, Керівник наукової школи «Методологічне забезпечення процесів корпоративного управління та проектного менеджменту», Доктор економічних наук, професор


Профіль науковця

– доктор економічних наук (1992 р.), професор (2003 р.)

– академік Академії економічних наук України (1993 р.)

– заслужений працівник промисловості України (1994 р.)

– заслужений професор УАН (2008 р.)

– дійсний член Російської академії природничих наук (1997 р.)

– дійсний член Міжнародної академії біоенерготехнологій (1995 р.), президент Академії

– дійсний член Всеукраїнської Асоціації валеологів (2012 р.)

– Почесний член Міжнародної академії нетрадиційної медицини (2006 р.)

– дійсний член Міжнародної академії авторів наукових винаходів (2005 р.), має 12 наукових винаходів та 2 відкриття (№140 в 2000 р., №429 в 2011 р.)

– володар почесного звання «Лицар Вітчизни».

Детально: освіта, наукова діяльність, нагороди

Задоя Анатолій Олександрович

Задоя Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри «Міжнародних економічних відносин та економічної теорії», професор, доктор економічних наук, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України


Профіль науковця

Освіта: 

Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р., економіст, викладач політекономії
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., філолог, перекладач з англійської та російської мов

Має понад 40 років стажу викладацької діяльності.

Викладає навчальні дисципліни базової та спеціальної економічної підготовки («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Концепції менеджменту», «Основи наукової діяльності») у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Задоя А.О. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Ним опубліковано понад 300 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – проблеми макроекономічної стабільності, структурні пропорції економічного розвитку, інституціональні аспекти міжнародних економічних відносин, міжнародна інвестиційна діяльність.

Професор Задоя А.О. активно займається науково-педагогічною діяльністю. Під його науковим керівництвом кандидатські дисертації захистили понад 30 здобувачів. Був науковим консультантом 9 здобувачів (зокрема і закордонних), які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад.

Професор Задоя А.О. плідно працює над створенням навчальної літератури для студентів, яка видавалася як в Україні, так і за її межами. Він є автором кількох десятків підручників та навчальних посібників з основ економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, історія економіки та економічної думки, міжнародної економіки, міжнародних економічних стратегій, міжнародної економічної діяльності України та інших дисциплін. Має досвід викладання у Європейських університетах. Веде заняття українською, російською та англійською мовами.

Багато років присвятив консультативній роботі у бізнесі, що дозволяє йому ефективно працювати на програмах МВА.

Публікаційна діяльність:
Монографії

 1. Zadoja A., Syzonenko I. Sila napedova postepu industrialnego. - Kharkiv: Maydan, 2018. - 93 s.
 2. NIEDOSKONAŁOŚCI WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY niedoskonałości – możliwości – prawidłowości. Rzeszów 2017. – 362
 3. Задоя А.О., Сизоненко І.Г. Рушії індустріального прогресу: Нариси з історії польської колонії на Катеринославщині. - Харків: Майдан, 2017. – 92 с.
 4. Феномен рыночного хозяйства: от истоков да наших дней. Монография / Под ред. д-ра экон. наук, профессора Сидорова В.А., д-ра экон. Наук, профессора Ядгарова Я.С., канд. экон. наук, доцента Чапли В.В. - Краснодар, 2016. – 497 с.
 5. Российская экономическая модель-5: настоящее и будущее аграрного, индустриального и постиндустриального секторов. – Краснодар.: Кубанский государственный аграрный университет, 2015. – 655 с.

Статті

 1. Задоя А.О. Портфельні інвестиції в Україну: шанси чи загрози?//Академічний огляд. – 2019. – №2. – С.81-90.
 2. Задоя А.О., Шепотько К. The role of the state in the context of the global dimension of economic development // Нобелівський вісник. – 2018. – №1(11). – С. 24-38.
 3. Задоя А.О. Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції // Академічний огляд. – 2018. - №1. – С. 73-79
 4. Задоя А.О. Мотиви міжнародної інвестиційної діяльності // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №1(24). – С. 40-49
 5. Задоя А.О. Підприємницькі та міграційні устремління української молоді // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №2(25). – С.36-47.
 6. Задоя А.О., Боцула А.П. Сучасні тенденції дезінтеграційних процесів у ЄС // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.30-37
 7. Задоя А.О. Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки / А.О. Задоя, А.П. Боцула //Академічний огляд. – 2017. - №1. – С.92-97
 8. Задоя А.О. Вплив соціокультурних факторів на економічний розвиток / А.О. Задоя, О.В. Горняк, В.Д. Якубенко //Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. - №2. – С.122-124.
 9. Zadoia A. Essay on the welfare state models / A. Zadoia, A. Palladin // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 24. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». Київ, 2017. – С. 14-18.
 10. Задоя А.О. Структура ВВП за категоріями доходу: порівняльний аналіз / А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. - №2. – С.35-42.
 11. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура, тенденції / А.О. Задоя // Академічний огляд. – 2016. - №2. – С.110-117.
 12. Задоя А.О. Мотиви та стимули заощаджень: мікроекономічний аналіз / А.О. Задоя, О.А. Задоя //Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина III. Серія «Економічні науки». Київ, 2016. – С. 177-182.
 13. Задоя А.О. Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку // А.О. Задоя // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.
 14. Задоя А.О. Моделювання показників ефективності торгово-промислових палат / А.О. Задоя, Б.В. Александрова //Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. - №2. – С.6-16
 15. Задоя А.А. Сбережения, инвестиции и экономическая цикличность: эмпирическая проверка теоретических гипотез / А.А. Задоя // Академічний огляд. – 2015. - №2. – с.5-12.
 16. Задоя А.А. Интеграция стран Вышеградской группы в ЕС: экономика до и после / А.А. Задоя //Теоретичні та практичні питання економіки / Збірник наукових праць. Випуск 1(30) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. - С.34-43.
 17. Задоя А.А. Макроэкономические пропорции стран Вышеградской группы и Украины: компаративный анализ / А.А. Задоя, Б.И. Холод //Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №5. – С. 86-92 (Scopus)

Підручники на навчальні посібники

 1. Economy of foreign countries: study guide [Electronic resource] / A. Zadoia, A. Magdich, O. Zadoia. - D.: Alfred Nobel University, Dnipro, 2019. – 210 c.
 2. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник [Електронний ресурс] - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 122 с.
 3. Zadoia A. International Investment Activity: Textbook/ A. Zadoia. - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2015. – 112 p.
 4. Zadoia A. International economic activity of Ukraine / A. Zadoia, I. Diadko, L. Kuhtiy/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2014. – 78 p.
 5. Zadoia A Eurointegration/ Textbook / A. Zadoia, T.P. Dubovyk, Y.Y. Khvatov, Ie.A. Diadko/ - Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, 2013. – 100 p.
 6. Міжнародна економіка. Підручник./ За ред.. А.О.Задої, В.М. Тарасевича. - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 416 с.
 7. Zadoia A. Macroeconomics / A. Zadoia, Y. Petrunia, S. Kuzminov, O. Kosyakina, O. Trushenko. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 296 p.
 8. Zadoia A. Microeconomics / A. Zadoia, S. Kuzminov, O. Kosyakina. - Dnipropetrovs’k, Alfred Nobel University, 2011. – 288 p.
 9. Петруня Ю.Є., Задоя А.О. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.
 10. Задоя А.О. Макроэкономика: Учебник/ Третье издание, исправленное и дополненное. – К.: Знання, 2008.

Підвищення кваліфікації:

 1. Американські ради з міжнародної освіти«Формування системи забезпечення якості: кращі європейські практики», участь у міжнародному семінарі, травень, 2017
 2. Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2012, «Управління вищим навчальним закладом, план стажування
 3. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012, використання результатів наукових досліджень пр. викладанні дисципліни «Макроекономіка», сертифікат №0347
 4. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. – Економічна теорія. – Сертифікат
 5. Університет Амстердаму (Нідерланди), Гетінгенський університет Георга-Августа (Німеччина), Summer School in Economics, травень-червень 2009 р., навчання. Економічна теорія. – Сертифікат
 6. Університет Амстердаму (Нідераладни), факультет економіки та бізнесу — Амстердамська бізнес-школа, січень 2008 р., стажування. Міжнародний бізнес. - Сертифікат.

Павлова Валентина Андріївна

Павлова Валентина Андріївна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Профіль науковця

Освіта: закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі» і Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю «Професійна освіта» з кваліфікацією викладач спеціальних дисциплін за фахом «Товарознавство та комерційна діяльність».

Захистила докторську дисертацію за темою: «Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів» у спеціалізованій раді Д 11.055.01 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами».

Викладає дисципліни: Методологія і організація наукових досліджень, Економіка торгівлі, Міжнародна торгівля, Товарознавство (Харчові продукти).

Очолює наукову школу «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств», керує підготовкою аспірантів, здобувачів та докторантів. Має захищених доктора наук та 5 кандидатів наук.

Має:

 • 7 патентів на корисну модель та 14 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру;
 • 10 монографій та 5 навчальних посібників з грифом «Рекомендовано МОН України»;
 • більше 150 наукових праць.

Визнання:

 • Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT).
 • Член Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ).
 • Керує Дніпропетровським осередком УТТТ.
 • Член підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва МОН України.
 • Член редакційної колегії наукових журналів «Академічний огляд», «Європейський вектор економічного розвитку», «Економічний нобелівський вісник».

Нагороди: за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну сумлінну працю була нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 15 травня 2003 р., № 5493), знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності «За розбудову освіти» (наказ від 14 травня 2003 р., №15), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р, № 132926) та Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради (2010 р., № 446), Золотою медаллю «Професійна слава України» (2010 р., № 0606), Подякою від міського голови (2012 р., № 259-рк), грамотою науково-методичної комісії МОН України (18 листопада 2013 р. управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (12 квітня 2014 р.)

Кожушко Світлана Павлівна -

Кожушко Світлана Павлівна

Стародубцева Тамара Володимирівна -

Стародубцева Тамара Володимирівна

Холод Олена Григорівна -

Холод Олена Григорівна

Митрофанова Ганна Яківна -

Митрофанова Ганна Яківна

Міхальков Яків Васильович -

Міхальков Яків Васильович

Кожушко Світлана Павлівна

Кожушко Світлана Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор


Профіль науковця

Заслужений працівник освіти України, Заслужений викладач Університету імені Альфреда Нобеля, нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, має інші відомчі та обласні нагороди.

Кожушко С.П. є вченим секретарем Університету імені Альфреда Нобеля, заступником голови спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ЗВО «Університет імені Альфреда Нобеля»), членом Наукової ради з туризму при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, членом Наукової ради Мережі знань Національної туристичної організації України

Автор понад 180 наукових, навчальних та навчально-методичних творів (монографії, наукові статті, підручники, посібники тощо).

Має 13 Свідоцтв про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України.

Основні наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії, туризм як важіль розвитку регіону.

Бере активну участь у розвитку Дніпра та Дніпропетровської області як туристичних дестинацій, активно взаємодіє з обласними та міськими структурами, пов’язаними з туризмом, зокрема з КП «Агентств Розвитку Дніпра». Ініціювала створення та координує діяльність лабораторії індустріально-космічного туризму, що функціонує при кафедрі міжнародного тризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки.

Вільно володіє українською, англійською та російською мовами.

Читає англомовні курси: «Tourism Geography» та «Tourism and Travel Business», а також викладає дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Ділова іноземна мова, Іноземна мова для аспірантів та здобувачів.

Постійно приймає участь у конференціях та семінарах різних рівнів, в тому числі міжнародних. За останні роки виступила з доповідями та презентаціями на наукових конференціях в Берліні та Кельні (Німеччина), Познані та Ополе (Польща), Оломоуці (Чехія), Модені (Італія), Штутгарті (Німеччина), Сучава (Румунія), Бодрум (Туреччина).

Стародубцева Тамара Валентинівна

Стародубцева Тамара Валентинівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Нагороди:

 • Нагороджена знаком «Відмінник освіти України»
 • Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.
 • Подяка Дніпропетровської обласної державної адміністрації за плідну працю, педагогічну і виховну діяльність, вагомий внесок у підготовку кадрів високої кваліфікації.

1994 - отримала вчене звання доцента

2008 - присвоєне почесне звання «Заслужений викладач Дніпропетровського університету економіки та права».

1990 – захист кандидатської дисертації

1969 – Дніпропетровський Державний університет (спеціальність: Англійська мова та література)

 Публікації:

 Головні наукові та науково-методичні праці:

 • Problem Areas of Scientific and Technical Translation. Методические рекомендации по усвоению дисциплины «Основы научно-технического перевода». – Дн-ск, ДАУБП, 1999. – 66 с.
 • Translating Economics. Учебное пособие для студентов специальности «Перевод». Письменный перевод с английского языка на родной. – Дн-ск, ДАУБП, 1999, - 125 с.
 • Как отредактировать перевод. Практикум по редактированию перевода для студентов всех специальностей. – Дн-ск, ДАУБП, 2000, - 38 с.
 • Translating Economics, Part 2. Письмовий переклад з англійської мови на рідну. Навчальний посібник для студентів мовних та немовних спеціальностей ДУЕПБ Дн-ск, 2006.
 • Reading Papers and Discussing News.- Рекомендован Министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия для студентов вузов.
 • Students’ guide for individual work. Матеріали для організації самостійної роботи студентів 5 курсу спеціальності «Міжнародна економіка»
 • Present your diploma project in English. Представляйте свій дипломний проєкт англійською, ДУЕП.: Дн-ськ, 2009.

Холод Олена Григорівна

Холод Олена Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент


Профіль науковця

Закінчила Дніпровський державний університет (1976) за спеціальністю “Динаміка та міцність машин”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.03 – “Будівельна механіка” (1984). Має вчене звання доцента кафедри вищої математики (1992).

Загальний науково-педагогічний стаж: 36 років.

Викладає дисципліни: Математика для економістів (Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика), Вища та прикладна математика, Економіко-математичні методи та моделі (Оптимізаційні методи та моделі), Дослідження операцій.

Митрофанова Ганна Яківна

Митрофанова Ганна Яківна

Доктор економічних наук, доцент


Профіль науковця

Працює на викладацьких та адміністративних посадах в Університеті імені Альфреда Нобеля з 1993 року. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 2008 році їй було присвоєне вчене звання доцента. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

За професійну кар’єру Митрофанова Г.Я. неодноразово була відзначена почесними нагородами та грамотами. За заслуги у педагогічній, науковій, науково-методичній, організаційній, громадській та виховній роботі у 2008 р. присвоєно почесне звання «Заслужений викладач УАН».

Міхальков Яків Васильович

Міхальков Яків Васильович


Відмінник освіти України, нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України, має міські та обласні нагороди.

Закінчив Новозибківський державний педагогічний інститут (Росія), факультет іноземних мов, франко-німецьке відділення.

Закінчив аспірантуру: Калінінського державного університету (м. Твер, Росія). Спеціальність — романські мови (французька мова). Працював в Брянському інституті транспортного машинобудування, в Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті.

Є автором наукових і науково-методичних публікацій, в співавторстві з викладачами університету опубліковано 11 підручників, 4 з грифом Міністерства освіти і науки України та понад 25 методичних видань. Проходив стажування на факультеті германістики Хемніцкого університету, (ФРН).

Крутько Любов Дмитрівна -

Крутько Любов Дмитрівна

Книш Наталія Андріївна -

Книш Наталія Андріївна

Косарєв Вячеслав Михайлович -

Косарєв Вячеслав Михайлович

Чергінець Світлана Володимирівна -

Чергінець Світлана Володимирівна

Крутько Любов Дмитрівна

Крутько Любов Дмитрівна


Книш Наталія Андріївна

Книш Наталія Андріївна

Відповідальний секретар


Косарєв Вячеслав Михайлович

Косарєв Вячеслав Михайлович

Кандидат технічних наук, професор


Профіль науковця

Заслужений працівник Університету імені Альфреда Нобеля, академік української академії економічної кібернетики, помічник президента з ліцензування та акредитації.

Загальний педагогічний стаж – 45 років.

Має – 129 наукових та навчально-методичних видань (з них: 5- навчальних посібників, 7 монографій, 27 учбово-методичних, 87 наукових праць та 3 авторських свідоцтва на винаходи).

Здійснює наукове керівництво магістрами.

Постійно приймає участь у роботі науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни: «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Інформаційні системи і технології в інноваційній діяльності», «Управління проектами інформатизації», «Інформаційна безпека та захист інформації», «Концептуальна підтримка і стратегічні додатки інформаційних технологій в бізнесі».

Чергінець Світлана Володимирівна

Чергінець Світлана Володимирівна

Директор бібліотеки


«Любий Університете!

Дякую тобі за чудові роки, за знання і друзів, за життєвий досвід, тисячі відкритих дверей. Бережи Боже, весь професорсько-викладацький склад і золотого нашого ректора – Холода Бориса Івановича.

З вічною вдячністю випускник 2010 року Микита Проданець».


«Желаю университету процветания, всему преподавательскому составу здоровья крепкого и хорошего настроения. Особая благодарность Павловой Валентине Андреевне. Очень рада, что в 1998 году пришла на день открытых дверей и поступила в Академию, в группу ТК- 98. Очень рада Всех видеть.

Елена Баранчук – выпуск 2003 года».


«Дорогой мой Университет!

Я от всей души благодарна за предоставленное качественное, мудрое, престижное и ценное образование! Особенно декану Юридического факультета!!! Желаю процветания, новых достижений, интересных проектов, держаться на таком же высоком уровне!

С любовью Ординская (Буштрук) Алена – выпускница 2008 года».


«Дорогая «Альма матер»!

Поздравляю Тебя с юбилеем. Благодарна судьбе, что ее пути привели меня к тебе! Отдельное спасибо Кузнецовой Светлане Анатолиевне, Пестовской Зое Станиславовне.

Финансовый директор Алрей ООО

Клокова Е.В.- выпуск 2010 год».


«Дорогой университет!

Хотелось бы выразить слова благодарности всему руководству этого замечательно учебного заведения за помощь и поддержку во время обучения. Также хотелось поблагодарить декана факультета Филологии Зинукову Наталию Викторовну за поддержку и хорошее отношение; Радченко Марину Олеговну, которая всегда помогала, особенно в работе студенческого совета. Хотелось бы пожелать Университету имени Альфреда Нобеля процветания и всего самого лучшего.

Никитенкова Ю.В., выпуск 2011 года».


Меня зовут Марина Павличенко, я выпускница Университета имени Альфреда Нобеля кафедры «Перевод». Те профессиональные знания и навыки, которые я получила во время обучения в университете, благодаря высококвалифицированным и небезразличным к судьбе своих студентов преподавателям, помогли мне получить хорошую работу, освоить новую сферу деятельности и вскоре открыть свое собственное дело. В данный момент я являюсь директором и основателем образовательной компании “Eruditus”. Наша компания работает в сфере образования за рубежом, и мы уже открыли два офиса в Харькове и Днепре. Мы регулярно проводим различные образовательные семинары и презентации с участием представителей зарубежных школ и ВУЗов, а также крупные образовательные выставки, во время которых посетители могут лично пообщаться с представителями заграничных институтов. На данный момент у нашей компании более 200 учебных заведений-партнеров по всему миру.


Андрей Сычев, выпускник Университета имени Альфреда Нобеля (специальность «Перевод», 2001)

Я занимаюсь поставками запчастей для спецтехники. Импортирую запасные части зарубежных производителей и экспортирую отечественных производителей.

После окончания ДАУБП пошел в армию, после армии работал в фирме ВАСИЛ (занимался конноспортивным направлением). Затем уехал в Киев, потом в Москву, потом в Дубай, потом опять в Москву.

Работал коммерческим директором в АО РУСТРАНС. В 2012 г. открыл свою компанию ИнтерТрансСоюз. Эта фирма — моё детище. Сейчас все налаживается, как я хотел и изначально планировал. На это ушло 4 года.

А так есть планы уехать за рубеж. Также запчастями занимать буду.

Еще есть намерение поступить и окончить курсы гемолога.

Родители, сестра с мужем и детьми живут в Днепре.

А образование помогает, конечно. Особенно помогло на начальном этапе.


Настя Коломеец, выпускница Университета имени Альфреда Нобеля (специальность «Международная экономика», 2012), выпускница Высшей школы финансов в Праге (Чешская Республика), работает в компании ACS, a Xerox Company, Прага

"Однозначно знания, полученные в моем первом университете, Университете Альфреда Нобеля - это основа основ, помогли и помогают! Даже не знаю, что можно было бы улучшить или изменить, все очень достойно. Поучившись в Праге на магистратуре, могу сравнить и с уверенностью сказать, что Университет им. Альфреда Нобеля ничуть не хуже, а в некоторых аспектах даже лучше!"


Егорова Анна, выпускница Университета имени Альфреда Нобеля (специальность «Международная экономика», 2015), студентка Экономического университета в Братиславе (Словакия)

Словакия очень похожа на Украину. Такая некая модернизированная под европейский строй Украина: лучше инфраструктура, лучше развиты некоторые сферы, хорошее геоположение Братиславы, ну и т.д. Есть свои плюсы и минусы, в общем. К минусам, наверное, я бы отнесла трудность найти работу. К сожалению, с этим есть проблемы, т.к. не получается совмещать и учебу, и работу. Некоторые ребята даже отчислились из университета, чтобы пойти на работу (не знаю, может это только у нашей группы так загружен график).

Раз уже перешла к отзывам об учебе, хочу сказать, что УАН дает очень хорошие знания, на достойном уровне. Сравнивая с ЕУБА — наш университет мог бы составить хорошую конкуренцию. Очень приятно, что здесь, как и в нашем университете, идут на встречу, прислушиваются и стараются для студентов.


Новорічна зустріч випускників в Університеті імені Альфреда Нобеля

Випускники завжди радо повертаються у стіни рідної Аlma Mater!

Цьогоріч святкова зустріч випускників зібрала випускників у новому Університеті імені Альфреда Нобеля, кращому університеті за різними показниками.

В Залі Нобелівських Лауреатів урочисто виступав Анатолій Задоя, почесний професор та найулюбленіший викладач студентів Університету імені Альфреда Нобеля.

Олена Асланова, випускниця Університету імені Альфреда Нобеля, а нині слухачка програми МВА Міжнародної Школи Бізнесу IBS Університету імені Альфреда Нобеля, презентувала ідеї оновлення асоціації випускників.

Історію свого вступу та навчання пригадала й Олена Красовська, випускниця Університету імені Альфреда Нобеля, а нині керівник Міжнародної Школи Бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля IBS.

Випускники, які продемонстрували відмінні знання з історії Університету та вірно відповіли на питання вікторини, отримали фірмові сувеніри від Університету імені Альфреда Нобеля.

Кожен з випускників з гордістю розповідав про свої особисті та професійні досягнення у житті. Теплі та приємні спогади лунали на кафедрах, адже випускники разом з викладачами пригадували кумедні випадки, які ставалися за роки діяльності Університету, який з кожним роком оновлюється, стає ще краще та дивує випускників та студентів кожного дня.
На завершення святкової зустрічі нинішні студенти підготували невеличкий концерт для випускників та викладачів.

Повний фотозвіт з зустрічі випускників, яка відбулася 14 грудня о 14:00 в Університеті імені Альфреда Нобеля розміщено тут.

Приєднуйтеся до групи на Facebook Асоціація випускників Університету імені Альфреда Нобеля!

До зустрічі в Університеті імені Альфреда Нобеля!

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52