Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Місія Університету

 • Університет імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ – один з провідних навчальних закладів IV рівня акредитації в Україні. Він займає провідні позиції в галузі інноваційних технологій в навчанні та сприяє зміцненню позицій держави на міжнародній арені, що знайшло відображення у його місії: ми створюємо реальні освітні та наукові цінності, які відповідають новітнім вимогам та потребам XXI сторіччя й орієнтовані на динамічний розвиток економіки та суспільства, європейську та світову інтеграцію нашої держави; надання всім, хто обрав навчання в університеті, таких знань та вмінь, завдяки яким вони будуть мобільними та конкурентоспроможними на ринку праці в Україні та за її межами.

  Основна ідея місії відображається у гаслі університету:
  «Освіта для життя».

  Політика університету спрямована на досягнення його стратегічних цілей та орієнтована на клієнтів (споживачів), якими, з одного боку, є студенти, роботодавці та суспільство, а з іншого – співробітники, спонсори, компанії, наукова спільнота, постачальники тощо.

  Стратегія розвитку Університету імені Альфреда Нобеля на 2022-2036 рр.

  Основні положення політики і цілі Університету

  І.
  Політика університету
  Безперервно вдосконалювати систему управління якістю (СУЯ) своєї діяльності забезпечуючи:

  • зростання конкурентоспроможності та стійкості університету на ринку освітніх послуг;
  • розвиток наукової та інноваційної роботи;
  • покращання фінансових показників.

  Цілі університету

  1. Цілі щодо вдосконалення СУЯ:
   забезпечити стійке зростання кількісних показників процесів СУЯ університету на рівні 5-7% на рік за рахунок вдосконалення процедур моніторингу процесів.
  2. Мета, що відображає вплив СУЯ на конкурентоспроможність університету на ринку освітніх послуг:
   добитися підвищення конкурсних показників по університету в середньому не нижче ніж 1.5 особи на місце в ході проведення вступної кампанії до ВНЗ.
  3. Мета, що відображає вплив СУЯ на стійкість університету на ринку освітніх послуг: забезпечити затребуваність випускників університету на рівні не нижче 70%.
  4. Мета, що відображає вплив СУЯ на розвиток науково-дослідної роботи: забезпечити задоволеність споживачів науково-дослідної діяльності університету на рівні 75%.
  5. Мета, що відображає вплив СУЯ на розвиток інноваційної роботи: забезпечити задоволеність споживачів результатів інноваційної діяльності університету на рівні 60%.
  6. Мета, що відображає вплив СУЯ на покращення фінансових показників: забезпечити покращення фінансових показників університету на рівні 5-7% на рік за рахунок вдосконалення процедур моніторингу процесу управління фінансовими результатами.

  ІІ.
  Політика університету
  Підвищувати якість підготовки абітурієнтів та студентів шляхом вдосконалення процедур довузівської підготовки, вхідного конкурсного відбору та створення позитивної мотивації студентів до навчання.

  Цілі університету

  1. Мета щодо вдосконалення процедур довузівської підготовки: забезпечити задоволеність слухачів курсів довузівської підготовки на рівні 90% за рахунок її вдосконалення згідно із сучасними вимогами до абітурієнтів.
  2. Мета щодо вдосконалення процедур вхідного конкурсного відбору: забезпечити зростання показників успішності та якості знань студентів на рівні 5-10% за рік за рахунок вдосконалення процедур вхідного конкурсного відбору.
  3. Цілі зі створення позитивної мотивації студентів до навчання:
  • забезпечити зростання якості знань студентів за результатами проміжних атестацій на рівні 55%;
  • знизити відсоток неуспішних студентів в середньому по кожному напряму підготовки до рівня не вище 5%.

  ІІІ.
  Політика університету
  Забезпечити:

  • збільшення обсягу та розширення сфери науково-дослідної та інноваційної діяльності університету як основи для залучення додаткових фінансових ресурсів.
  • підвищення кваліфікації та практичних навичок професорсько-викладацького складу і допоміжного персоналу університету.
  • покращання бази для навчального процесу та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

  Цілі університету

  1. Цілі щодо обсягів науково-дослідної діяльності:
  • забезпечити обсяг науково-дослідної діяльності на рівні не нижче відповідного показника державної акредитації;
  • добитися зростання кількості публікацій викладачів університету у міжнародно визнаних наукових фахових виданнях не нижче 10% на рік;
  • збільшити рівень web-цитування наукових робіт співробітників університету не нижче ніж 5% на рік.

  2. Цілі з розширення сфери інноваційної діяльності:

  • забезпечити зростання числа інноваційних проєктів університету на рівні 3% на рік;
  • досягти зростання кількості запатентованих винаходів та корисних моделей не нижче ніж 5% на рік;
  • розпочати систематичну роботу щодо забезпечення прав інтелектуальної власності співробітників університету, залучивши до неї 20% професорсько-викладацького складу.

  3. Мета щодо залучення додаткових фінансових ресурсів за рахунок науково-дослідної діяльності: забезпечити зростання залучених додаткових ресурсів за рахунок науково-дослідної діяльності на рівні 5% на рік.
  4. Мета з підвищення кваліфікації персоналу університету через аспірантуру та докторантуру: надавати можливість творчого зростання та підвищення кваліфікації через аспірантуру та докторантуру на кількість місць у заявках завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів університету.

  ІV.
  Політика університету
  Вдосконалювати систему матеріального забезпечення та соціальної захищеності співробітників університету.

  Цілі університету

  1. Мета щодо вдосконалення системи матеріального забезпечення: забезпечити задоволеність персоналу функціонуванням системи матеріального забезпечення університету на рівні 70%.
  2. Мета щодо соціальної захищеності співробітників університету: забезпечити врахування індивідуального внеску кожного викладача університету в навчально-науковий процес через врахування його індивідуального рейтингу при обчисленні коефіцієнту до базової заробітної плати.
 • symbol

  Університет
  імені Альфреда Нобеля

  У синьому щиті золотий нитяний андріївський хрест; у лівому полі - золота планета, по орбіті якої у перев'яз справа розміщено 21 супутник; у правому - три золоті тонкі хвилясті балки; у нижньому - золотий профіль юнака та дівчини.

 • СКУЛЬПТУРНА КОМПОЗИЦІЯ
  «ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»,
  аналога якій немає ані в Україні, ані в світі

  АВТОРИ ПРОЄКТУ
  ЄВГЕН ГРОШЕВ
  БОРИС ХОЛОД

  planet

  У 2003 році в Університеті імені Альфреда Нобеля було створено меморіальну залу лауреатів Нобелівської премії з економіки. За час свого існування вона стала провідним центром наукової і освітньої діяльності, де проходять найрізноманітніші заходи, що стають подією у світовій науці і привертають велику увагу вчених, науково-педагогічних працівників України, та інших держав.

  Продовжуючи справу увічнення найвидатніших представників світової інтелектуальної еліти - ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ, у 2008 році університетом було прийнято рішення про встановлення у м. Дніпрі на честь 40 – річчя заснування банком Швеції премії з економіки в пам'ять Альфреда Нобеля унікального пам’ятного знака - скульптурну композицію «ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ», аналога якому немає ані в Україні, ані в світі.

  Скульптурна композиція висотою п’ять метрів із символічною земною кулею діаметром три метри, із зображеннями всіх, з 1901 року, лауреатів Нобелівської премії (в 6 номінаціях) на бронзових медалях (діаметр медалей 115 мм) було встановлено в Університеті імені Альфреда Нобеля.

  Мета створення скульптурної композиції – славити і популяризувати науку і творчий геній людини, її прагнення до світла і добра, возвеличувати імена талановитих піонерів наукової думки на планеті ЗЕМЛЯ.

  Цей унікальний пам’ятний знак виготовлено фахівцями ДП «ВО Південмаш ім. О.М.Макарова» з корозійностійких металів, в основному з матеріалів утилізованих стратегічних ракет як символ внеску народу України у справу ядерного роззброєння на нашій планеті і, водночас, як символ могутності України – світового лідера космічно - будівної галузі.

  Урочисте відкриття скульптурної композиції – «ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ» відбулося 12 вересня 2008 року у рамках Першого Міжнародного Нобелівського економічного форуму.

 • Нагороди - 2016

  nsgoroda2016

  14-16 квітня 2016 року. Виставка "Освіта та кар`єра. Освіта за кордоном".
  Університет імені Альфреда Нобеля нагороджено золотою медаллю "За досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу"

  Нагороди - 2015

  gramveter

  Всеукраїнське визнання ідеї створення і багаторічної діяльності
  Університету третього віку

  Нагородження Президента університету Бориса Івановича Холода Почесною Грамотою Ради ветеранів України за відкриття та багаторічну діяльність першого в Україні Університету третього віку.

  vist5

  Золота медаль XXVII міжнародної спеціалізованої виставки "Освіта та кар’єра – 2015"у номінації "Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки" та почесне звання "Лідер міжнародної діяльності".

  Нагороди - 2014

  Університет імені Альфреда взяв активну участь у XXV Міжнародній спеціалізованій виставці "Освіта та кар’єра – 2014", яка відбулась у Києві.

  Стенд Університету представив презентацію активної профорієнтаційної діяльності, зокрема 5-річного досвіду «Підприємницької майстерні» на базі кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

  Саме ця діяльність університету отримала високу оцінку організаторів XXV Міжнародної виставки "Освіта і кар’єра" у Києві у всеукраїнському конкурсі, за що Університет імені Альфреда Нобеля було нагороджено Золотою медаллю у відповідній номінації.

  golgmed

  Нагороди - 2013

  11-13 квітня 2013 року в Києві у приміщенні Центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" (вул. Хрещатик, 2) відбулися: щорічна міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та кар’єра – 2013" та виставка закордонних навчальних закладів „Освіта за кордоном”.

  За рішенням жюрі рейтингового конкурсу Золотою медаллю у номінації "Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології" нагороджено Університет імені Альфреда Нобеля - за створення телевізійного циклу та просвітницького проєкту "Шляхом інновацій – до нових стандартів", а також за проведення циклу тематичних семінарів для вчителів Дніпропетровської області.

  zolmed13

  Нагороди - 2012

  ukrnag

  evnagzol

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52