Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Міжнародні акредитації УАН

aacsb member

У квітні 2018 року Університет імені Альфреда Нобеля долучився до потужної когорти членів Асоціації з розвитку університетських бізнес-шкіл (AACSB).

Ця організація, яку засновано у 1916 році, вже більше століття опікується питанням якості вищої освіти у бізнес-спрямуванні через акредитацію вищих навчальних закладів, які мають власні бізнес-школи. Більшість експертів вважають акредитацію AACSB найвищим досягненням у напрямку забезпечення якості освіти та остаточним визнанням світового рівня, що досягнутий акредитованими ВНЗ. Акредитації передує дуже детальний аналіз ВНЗ, у якому враховуються всі аспекти якості навчального процесу, ефективність наукової діяльності, студентське життя. Стандарти акредитації AACSB вперше були прийняті в 1919 році. Протягом багатьох років стандарти продовжували переглядатися, щоб забезпечити якість та постійне вдосконалення бізнес менеджменту освіти. Місія AACSB – сприяти залученню до світових стандартів якості, пришвидшити інновації та посилити вплив на бізнес-освіту.

Головні цінності й критерії, що AACSB використовує у процесі відбору ВНЗ при акредитації це – етична поведінка студентів, викладачів та персоналу, атмосфера співробітництва у ході навчального процесу, відданість концепції корпоративної соціальної відповідальності, прозора структура, що доступна для моніторингу, тривалий період існування та стабільність, національне та міжнародне визнання.

У Європі акредитацію отримали провідні бізнес-школи та університети Німеччини (Університет Гьоте, Університет Форцхайму, Технічний Університет Мюнхену, Вестфальский університет), бізнес-школи Франції, університети Нідерландів (Університет Амстердаму, Еразмус, Університети Тілбургу, Маастріхту та Гронінгену). З нових членів ЄС, акредитація AACSB є тільки в Університету Козмінського (Польща). З азійських країн акредитація AACSB є в Університету Нагої (Японія), Університету Гонконгу, Шанхаю та цілої низки бізнес-шкіл Китаю.

Ми наповнені оптимізмом та рішучістю на нашому шляху до світових досягнень у забезпеченні якості освіти.

aacsbcert

  • Twitter: @aacsb
  • Facebook: AACSB International
  • LinkedIn: AACSB International


Вдруге отримана міжнародна акредитація всіх освітніх програм Університету імені Альфреда Нобеля агентством ZEvA (Німеччина)

В умовах інтеграції України до світового освітнього простору ЗВО повинен надавати високоякісні послуги у сфері вищої освіти, які відповідають світовим стандартам.

В липні 2021 р. Комісією з міжнародних справ ZEvA – Центрального агентства з оцінювання та акредитації (Німеччина), було прийняте рішення щодо міжнародної акредитації 14 бакалаврських та 16 магістерських освітніх програм Університету імені Альфреда Нобеля, яке підтвердило повну відповідність якості, змісту, методів і технологій навчання міжнародним стандартам якості вищої освіти.

Університет імені Альфреда Нобеля є першим і єдиним серед українських університетів, який вже вдруге успішно пройшов процедуру міжнародної акредитації всіх бакалаврських і магістерських освітніх програм та підтвердив високу якість підготовки фахівців на рівні європейських вимог.

Наш вибір на користь німецького агентства ZevA був обумовлений, в першу чергу, його високим авторитетом в Європейському академічному просторі. ZEvA є одним із засновників та членом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Європейського консорціуму з акредитації у вищій освіті (ECA). Агентство також включено до Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти (EQAR). В агентстві накопичений великий досвід роботи з ЗВО країн ЄС та інших країн Європи, а також Азії та Африки.

Методи та критерії оцінювання, що використовує ZEvA, базуються на загальноєвропейських стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG), які також отримали широке поширення у закладах вищої освіти за межами Європи. Отже, політика агентства полягає в тому, щоб здійснювати контроль за дотримуванням існуючих міжнародно-визнаних стандартів.

Зовнішнє оцінювання відбувалося протягом 4 онлайн візитів експертних груп ZEvA у складі 4-6 осіб, які представляли німецькі ЗВО: Університет Оснабрюк, Гейдельберзький університет, Мюнхенський університет, Вільний університет Берліну, Міттельхессенський Університет прикладних наук, Університет прикладних наук Людвігсгафена, Дюссельдорфський університет прикладних наук, Університет прикладних наук у Бад-Гоннефі, Технічний університет Ільменау, а також Люблянський університет (Словенія).

До складу експертних груп також увійшли представники неакадемічного сектору та студентських кіл.

Експерти ретельно проаналізували представлені Університетом матеріали звіту з самоаналізу, а саме: стратегію розвитку університету, зміст викладання та навчання за усіма освітніми програмами, науково-педагогічні працівники, види співпраці – міжнародну, наукову, академічну, бізнес тощо, загальні цілі та подальші перспективи, інфраструктуру та обладнання, організаційні та управлінські аспекти, систему забезпечення якості. Також детально оцінювалися результати навчання, освітні програми і навчальні плани, зміст, методика викладання; консультативні послуги та спеціальні консультативні центри для студентів, планування та організація екзаменів, ринок зайнятості для випускників, підвищення кваліфікації викладачів, мобільність студентів та науково-педагогічні працівники, інтернаціоналізація.

Акредитація, яка надана досвідченим і відомим агентством ZEvA, свідчить про конкурентну перевагу Університету імені Альфреда Нобеля на ринку вищої освіти. А рекомендації кваліфікованих експертів визначать стратегічні цілі та напрямки подальшого розвитку Університету на шляху інтеграції у Європейський освітній простір.

ZEvA Certificates

МІЖНАРОДНА АКРЕДИТАЦІЯ ZEvA, ГАННОВЕР (НІМЕЧЧИНА)zeva1

У 2016 році Університет імені Альфреда Нобеля успішно пройшов процедуру акредитації Центральним агентством з оцінювання та акредитації ZEvA, Ганновер (Німеччина). Престижну акредитацію, підтверджену міжнародними сертифікатами, отримали 11 бакалаврських та 14 магістерських програм Університету. Таким чином, Університет імені Альфреда Нобеля став першим і єдиним в Україні вищим навчальним закладом, який провів процедуру міжнародної акредитації ZEvA за повним циклом навчання й акредитував усі свої освітні програми за європейськими стандартами та критеріями.

zeva2

Історична довідка

Процедура акредитації

Склад експертної групи

Візит експертної групи

Надання акредитації рішенням Комісії з міжнародних справ ZEvA

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52