Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Звітні матеріали

2023/2024 навчальний рік

Про результати моніторингу якості організації самостійної роботи здобувача в Університеті імені Альфреда Нобеля

2022/2023 навчальний рік

Про результати моніторингу ставлення науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти до організації онлайн навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля

Про результати моніторингу обізнаності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників про академічну доброчесність

2021/2022 навчальний рік

Про результати моніторингу задоволеності освітніми програмами та якістю освітніх послуг здобувачів вищої освіти

Про результати моніторингу задоволеності здобувачів вищої освіти з надання їм підтримки

2020/2021 навчальний рік

Про результати моніторингу якості організації вільного вибору здобувачами навчальних дисциплін (здобувачі вищої освіти ступеня бакалавр)

Про результати моніторингу якості організації самостійної роботи здобувача

Про ставлення здобувачів вищої освіти до організації онлайн навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля з 11 по 20 січня 2021 року

Моніторинг обізнаності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників про академічну доброчесність

2019/2020 навчальний рік

Про результати моніторингу задоволеності освітніми програмами та якістю освітніх послуг здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та магістра (перший рік навчання)

Про результати моніторингу ставлення науково-педагогічних працівників до функціонуючої в Університеті системи внутрішнього забезпечення якості

Моніторинг очікувань стейкхолдерів: абітурієнти та їх батьки

Про ставлення здобувачів вищої освіти до організації онлайн навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля з 8 по 14 квітня 2020 року

Про ставлення здобувачів вищої освіти до організації онлайн навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля з 5 по 12 травня 2020 року

Моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти з надання їм підтримки

2018/2019 навчальний рік

Результати опитування студентів і-ііі курсів за анкетою обласної ради

Моніторинг відповідності організації освітнього процесу очікуванням науково-педагогічних працівників

Моніторинг очікувань стейкхолдерів: абітурієнти та їх батьки

Моніторинг задоволеності споживачів освітніх послуг: здобувачі вищої освіти ступеня бакалавр - випускники (четвертий рік навчання)

Моніторинг задоволеності споживачів освітніх послуг: здобувачі вищої освіти ступеня магістр (першого року навчання)

Моніторинг якості організації самостійної роботи студента

2017/2018 навчальний рік

Моніторинг очікувань стейкхолдерів: абітурієнти та їх батьки

Моніторинг задоволеності споживачів освітніх послуг: студенти 1 та 2 курсів

Моніторинг задоволеності споживачів освітніх послуг: магістри першого року навчання

Моніторинг якості організації вибору навчальних дисциплін вільного вибору студента

Моніторинг якості організації самостійної роботи студента

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52