Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Міжнародна акредитація

Друк E-mail

Вдруге отримана міжнародна акредитація всіх освітніх програм Університету імені Альфреда Нобеля агентством ZEvA (Німеччина)

В умовах інтеграції України до світового освітнього простору ЗВО повинен надавати високоякісні послуги у сфері вищої освіти, які відповідають світовим стандартам.

В липні 2021 р. Комісією з міжнародних справ ZEvA – Центрального агентства з оцінювання та акредитації (Німеччина), було прийняте рішення щодо міжнародної акредитації 14 бакалаврських та 16 магістерських освітніх програм Університету імені Альфреда Нобеля, яке підтвердило повну відповідність якості, змісту, методів і технологій навчання міжнародним стандартам якості вищої освіти.

Університет імені Альфреда Нобеля є першим і єдиним серед українських університетів, який вже вдруге успішно пройшов процедуру міжнародної акредитації всіх бакалаврських і магістерських освітніх програм та підтвердив високу якість підготовки фахівців на рівні європейських вимог.

Наш вибір на користь німецького агентства ZevA був обумовлений, в першу чергу, його високим авторитетом в Європейському академічному просторі. ZEvA є одним із засновників та членом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Європейського консорціуму з акредитації у вищій освіті (ECA). Агентство також включено до Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти (EQAR). В агентстві накопичений великий досвід роботи з ЗВО країн ЄС та інших країн Європи, а також Азії та Африки.

Методи та критерії оцінювання, що використовує ZEvA, базуються на загальноєвропейських стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG), які також отримали широке поширення у закладах вищої освіти за межами Європи. Отже, політика агентства полягає в тому, щоб здійснювати контроль за дотримуванням існуючих міжнародно-визнаних стандартів.

Зовнішнє оцінювання відбувалося протягом 4 онлайн візитів експертних груп ZEvA у складі 4-6 осіб, які представляли німецькі ЗВО: Університет Оснабрюк, Гейдельберзький університет, Мюнхенський університет, Вільний університет Берліну, Міттельхессенський Університет прикладних наук, Університет прикладних наук Людвігсгафена, Дюссельдорфський університет прикладних наук, Університет прикладних наук у Бад-Гоннефі, Технічний університет Ільменау, а також Люблянський університет (Словенія).

До складу експертних груп також увійшли представники неакадемічного сектору та студентських кіл.

Експерти ретельно проаналізували представлені Університетом матеріали звіту з самоаналізу, а саме: стратегію розвитку університету, зміст викладання та навчання за усіма освітніми програмами, науково-педагогічні працівники, види співпраці – міжнародну, наукову, академічну, бізнес тощо, загальні цілі та подальші перспективи, інфраструктуру та обладнання, організаційні та управлінські аспекти, систему забезпечення якості. Також детально оцінювалися результати навчання, освітні програми і навчальні плани, зміст, методика викладання; консультативні послуги та спеціальні консультативні центри для студентів, планування та організація екзаменів, ринок зайнятості для випускників, підвищення кваліфікації викладачів, мобільність студентів та науково-педагогічні працівники, інтернаціоналізація.

Акредитація, яка надана досвідченим і відомим агентством ZEvA, свідчить про конкурентну перевагу Університету імені Альфреда Нобеля на ринку вищої освіти. А рекомендації кваліфікованих експертів визначать стратегічні цілі та напрямки подальшого розвитку Університету на шляху інтеграції у Європейський освітній простір.

ZEvA CertificatesМІЖНАРОДНА АКРЕДИТАЦІЯ ZEvA, ГАННОВЕР (НІМЕЧЧИНА)zeva1

У 2016 році Університет імені Альфреда Нобеля успішно пройшов процедуру акредитації Центральним агентством з оцінювання та акредитації ZEvA, Ганновер (Німеччина). Престижну акредитацію, підтверджену міжнародними сертифікатами, отримали 11 бакалаврських та 14 магістерських програм Університету. Таким чином, Університет імені Альфреда Нобеля став першим і єдиним в Україні вищим навчальним закладом, який провів процедуру міжнародної акредитації ZEvA за повним циклом навчання й акредитував усі свої освітні програми за європейськими стандартами та критеріями.

zeva2

Історична довідка

Процедура акредитації

Склад експертної групи

Візит експертної групи

Надання акредитації рішенням Комісії з міжнародних справ ZEvAМІЖНАРОДНА АКРЕДИТАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ В EUROPEAN COUNCIL FOR BUSINESS EDUCATION (ECBE, БЕЛЬГІЯ)

ecbelogoМіжнародна акредитація є одним із механізмів забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти.

Проходження такої акредитації є добровільним та самостійним рішенням вищого закладу освіти.

У 2013 році Університет імені Альфреда Нобеля перший в Україні пройшов міжнародну акредитацію в Європейській Раді з бізнес-освіти (ЕСВЕ, Бельгія) та отримав сертифікат про відповідність програми МВА європейським стандартам якості надання освітніх послуг.

Наявність міжнародної акредитації освітньої програми гарантує випускнику визнання його диплома у всьому світі.

Отримання акредитації на міжнародному рівні дозволяє підвищити рівень конкурентоспроможності освітніх послуг та реально підвищити якість навчального процесу шляхом проведення процедур самооцінки та реалізації рекомендацій, наданих незалежною установою з оцінювання якості вищої освіти.

Програма МВА, яка з 2009 року реалізується в Міжнародній Школі Бізнесу IBS Університету імені Альфреда Нобеля, – це перша та єдина в Україні програма МВА, що відповідає стандартам ЕСВЕ.

ecbe certificate

Історична довідка

Процедура акредитації

Склад акредитаційної комісії ЕСВЕ

Надання акредитації рішенням Ради директорів European Council for Business Education

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52