Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Керівництво університету

Холод Борис<br> Іванович - Засновник

Холод Борис
Іванович

Засновник

Холод Сергій Борисович - Ректор

Холод Сергій Борисович

Ректор

Коробейнікова Тетяна Ігорівна - Проректор із забезпечення якості освітнього процесу

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Проректор із забезпечення якості освітнього процесу

Соколова Вікторія Вікторівна - Проректор з наукової та міжнародної діяльності

Соколова Вікторія Вікторівна

Проректор з наукової та міжнародної діяльності

Зайцев Віталій Єгорійович - Проректор з розвитку технічних спеціальностей

Зайцев Віталій Єгорійович

Проректор з розвитку технічних спеціальностей

Прусак Павло Вікторович - Заступник ректора з комерційних питань

Прусак Павло Вікторович

Заступник ректора з комерційних питань

Кононенко Анастасія Олександрівна - Директор юридичного департаменту

Кононенко Анастасія Олександрівна

Директор юридичного департаменту

Курносова Віра Леонідівна - Асистент ректора

Курносова Віра Леонідівна

Асистент ректора

Холод Борис Іванович

Холод Борис Іванович

Засновник Університету імені Альфреда Нобеля


Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки й техніки України, член Клубу ректорів Європи, член Академії економічних наук України (2000 р.), член Міжнародної Академії біоенергетичних технологій (1995 р.), автор ідеї та проєкту створення у 1993 році Університету імені Альфреда Нобеля.

Біографія Репозитарій

Детальніше

Холод Сергій Борисович

Холод Сергій Борисович

Ректор


Доктор економічних наук, професор

Репозитарій

Звіт ректора за 2023 рік

Детальніше

Шкура Ірина Сергіївна

Шкура Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості освітнього процесу


Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри глобальної економіки.

Академія ID: 0078078  Репозитарій

Освіта: Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 2001 р., фінанси та кредит;

Дніпропетровський університет економіки та права, 2005 р., Майстер бізнес адміністрування, програма МВА «Менеджмент організації»

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає навчальні дисципліни «Міжнародні організації», «Управління міжнародними проєктами та фандрайзинг», «Етикет та основи міжнародного протоколу», а також фінансові дисципліни на програмах МВА. Є досвід викладання в ВНЗ України та Польщі. З 2003 р. є активним учасником міжнародних проєктів, грантів міжнародних установ (проєкт CEUME «Лідери майбутнього в МВА», стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда (Польща), програма професійного розвитку Елен та Роналда Вайзер (2009 р.), грант на участь в Економічному форумі (Польща), стипендіальна програма Уряду Республіки Литва, програма викладацької мобільності ERASMUS+).

Наукова діяльність: Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – соціально відповідальне інвестування.

Монографії

 1. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку / Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Вознюк О.В. та інші (всього 12 осіб за заг. ред. д.е.н. Баранник Л.Б.-Д., 2015
 2. Реформування фінансово-кредитної системи та стимулювання економічного зростання в умовах міжнародної фінансової кризи/ Крамаренко Г.О., Чорная О.Є., Шкура І.С. та ін.- Дніпропетровськ, 2010.

 Статті у фахових виданнях

 1. Shkura I. The regional peculiarities of SRI development // Journal of Economics and Management ISSN 1732-1948 Vol. 37 (3) • 2019, pp. 107-138.
 1. Шкура І.С. Розвиток соціально відповідального інвестування у світі // Академічний огляд. – 2018. – №1. – С.80-88.
 2. Шкура І.С. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців // Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 3. Шкура І.С. Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.91-100
 4. Шкура І.С. Роль соціально-відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України // Економічний нобелівський вісник. – 2016. - №1. – С.252-262.
 5. Шкура І.С. Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проєктів в українських реаліях // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.133-143
 6. Шкура І.С., Щербініна Т.О. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців / Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 7. Трансформація ролі податків у формуванні доходів місцевих бюджетів / І.С. Шкура // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2015. - № 1 (33). – С.174-179.

Підручники та навчальні посібники

 1. Management of Foreign Economic Activity: Complex of learning materials for organization of independent work, control and self-control of student learning [Electronic resource] / Н. Нlukha, S. Kholod, I. Shkura, O. Yevtushenko, O. Zadoya. — Dnipro: Alfred Nobel University, Dnipro, 2018. — 89 c.
 2. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура.
 3. Управління міжнародними проєктами / Шкура І.С., Лимонова Е.М., Глуха Г.Я., Магдіч А.С., Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 124 c.

Інші видання

 1. Шкура І.С. Аналіз можливостей розвитку соціально відповідального інвестування в Україні на базі культурних цінностей // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. –Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С.119-120
 2. Shkura I. Strategies of socially responsible investment: global aspect // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XXIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 13 грудня 2017 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С.141-142
 3. Глуха Г.Я., Шкура І.С., Гавяда В.В. Формування та функціонування систем внутрішнього забезпечення якості в Університеті імені Альфреда Нобеля // Інноваційний університет і лідерство: проєкт і мікропроєкти. - Варшава, 2017. – С. 213-226.
 4. Шкура І.С. Реформування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля // Науковий вісник УМО: Електронне видання, К. «Університет менеджменту освіти», 2016.- Випуск 1.- Частина 1.-344 с.- С. 43-54
 5. Шкура І.С. Вплив кредитних рейтингів країни на визначення ставки дисконтування при проведенні оцінки інвестиційних проєктів // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 23 березня 2016 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.129-131.

Підвищення кваліфікації:

Erasmus+ Mobility for teaching certificate for incoming teachers, October, 2018, Katowice

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1640 про участь у семінарі-тренінгу «Сучасні WEB-технології в організації освітнього процесу»

11.04.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1680 про участь у семінарі-тренінгу «Студент – як викладач» 07.05.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1591 про участь у семінарі-тренінгу «”Mind-mapping” як інструмент інтерактивного навчання»

19.02.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1546 про участь у майстер-класі «Використання методу «Автобусна зупинка» на лекційному занятті» 13.11.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1415 про участь у циклі семінарів-тренінгів «Впровадження гейміфікації в освітній процес»

16.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1449 про участь у майстер-класі «Сучасні методи роботи з групою» 30.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

диплом спеціаліста з філології, перекладач з англійської та російської мов червень, 2017.

Красовська Олена Юріївна

Красовська Олена Юріївна

Проректор з розвитку, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного маркетингу


Директор Міжнародної Школи Бізнесу IBS

Академія ID: 0038824 Репозитарій

Науково-педагогічний стаж складає понад 10 років.

У 2020 році успішно захистила докторську дисертацію «Управління маркетинговими інструментами промислового підприємства» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Захистила кандидатську дисертацію за темою «Розвиток світового ринку вищої освіти» у 2010 році.

У 2000 році закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Маркетинг», далі – аспірантуру Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана.

Пройшла стажування за програмою Tempus-Taсis (університет Амстердама, Нідерланди).

Досліджує проблеми проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг, цікавиться механізмами регулювання попиту та пропозиції освітніх послуг згідно ситуації на ринку праці.

Викладає дисципліни: «Маркетингові дослідження», «Маркетинг послуг», «Сучасні технології маркетингу та управління продажами», «Маркетингове ціноутворення».

Степанова Анна Аркадіївна

Степанова Анна Аркадіївна

Проректор з наукової діяльності


Author ID: 57201361622 Профіль науковця 0000-0003-1235-8029

Академія Репозитарій

2015 – професор кафедри англійської філології та перекладу (Атестат професора 12ПР № 011009 від 15.12.2015).

2014 – доктор філологічних наук. Спеціальності: 10.01.04 «Література зарубіжних країн»; 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». Тема докторської дисертації: «Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920–1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія» (Диплом ДД № 003656 від 23.09.2014).

2004 – доцент кафедри англійської філології та перекладу (Атестат доцента 02 ДЦ № 001734 від 17.06.2004).

1999 – кандидат філологічних наук. Спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури». Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язок жанру і пафосу в драматургії М. Булгакова» (Диплом ДК № 003025 від 14.04.1999).

Освіта:

2017-2019 – Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач (Диплом з відзнакою М19 № 021475 від 31.01.2019).

2010-2013 – Докторантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

1995-1998 – Аспірантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

1990-1995 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету спеціальність «Російська мова і література».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Історія зарубіжної літератури», «Теорія літератури і компаративістика», «Новітня світова культура і література», «Медіатекст і міжкультурна комунікація», «Західноєвропейська и американська література ХХ ст.».

А.А. Степанова веде активну наукову діяльність. Є виконавцем наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – історія зарубіжної літератури, порівняльне літературознавство, західноєвропейська і американська художня культура (живопис, кіномистецтво), філософія, естетика.

Має вітчизняні нагороди за наукову діяльність та міжнародні наукові відзнаки.

Є керівником студентських наукових робіт-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України.

Є головним редактором наукового фахового видання «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки»

Є Членом редколегій наукових фахових видань України

- Записки з романо-германської філології. Періодичне наукове фахове видання. Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова;

- Ренесансні студії. Запорізький національний університет.

Є співкерівником дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з філологічних наук докторанта кафедри світової літератури Бакінського державного університету (Азербайджан) (тема дисертації «Антиутопія у творчості В. Голдінга»).

Детальніше

Федулова Світлана Олександрівна

Федулова Світлана Олександрівна

Директор центру міжнародної акредитації


Доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, професор кафедри кафедри глобальної економіки.

Науково-педагогічний стаж: 21 рік

Освіта: 

Український державний хіміко-технологічний університет (2003), спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту.

Cambridge Assessment English. Складено іспит з володіння англійською мовою, відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2.

Викладає дисципліни: Антикризове управління в бізнесі, Економічний аналіз і аудит, Ризикологія в економіці та підприємництві, Міжнародне економічне право, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Labor economics and social relations (Eng.), Management of Foreign Economic Activity (Eng.), Сучасні стратегії лідерства: міжнародний аспект, Modern Leadership Strategies: International Aspect (Eng.), Управління міжнародною конкурентоспроможністю, Management of International Competitiveness (Eng.). Викладає студентам бакалаврату, магістратури, аспірантури.

Наукова діяльність:Сфера наукових інтересів – управління регіональним розвитком, регіональні соціально-економічні системи, сталий економічний розвиток, людський капітал.

Член Міжнародної водної асоціації (International Water Association) (дійсний).

Член редколегії двох журналів:
- «Економічний вісник УДХТУ» (категорія «Б»);
- «Наука, технології, інновації» («Український інститут науково-технічної експертизи та інформації») (категорія «Б»).

Має 1 Патент на винахід.

Має понад 143 публікацій, з них: 62 статті (з яких 6 у базі Scopus та 5 у базі WoS), 65 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, форумах та конгресах, 11 колективних монографій, 2 одноосібні монографії, 3 навчальних посібника.

Серед найбільш значущих:

Монографії

 1. Федулова С.О. Наукові засади формування та розвитку регіональних соціально-економічних систем : монографія / С.О. Федулова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 375 с.
 2. Федулова С.О. Регіональний розвиток в умовах обмеженості водних ресурсів : монографія. – Днепр : Баланс-Клуб; Дружківка : Юго-Восток, 2019. – 436 с.
 3. Федулова С.О. Нарощування аграрного потенціалу економіки України в умовах глобалізації водних проблем: поріг нестачі води / Національні економіки в глобальному світі: монографія [Електронне видання] / А.О. Задоя, С.В. Кузьмінов, С.О. Федулова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Задої. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – 297 с. [р. 9. – С. 239-258]

Статті

Статті у науково-метричних базах Scopus та Web of Science:

 1. Федулова С.О., Дубницький В., М’ячин В., Юдіна О., Холод О. Оцінка впливу водних ресурсів на економічне зростання країн // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. http://are-journal.com. 2021. Vol. 7, No. 4. (Web of Science, Scopus)
 2. Fedulova S., Dubnytskyi V., Komirna V., Naumenko N., Melnikova I., Agabekov B. Effective Economic Growth under conditions of Regional Water Management Dependence // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. http://are-journal.com. 2021. Vol. 7. No. 1. Р. 22-43. (Scopus, Web of Science)
 3. Fedulova S., Pivovarov O., Khudolei V., Komirna V. and Kalynovskyi A. Water infrastructure and economic security of regional socio-economic systems: evidence from Ukraine // Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18(2). Р. 166-179. (Scopus)
 4. Fedulova S., Garmider L., Bartashevska Yu., Komirna V. Assessing the regional labor market by using a Data mining method: ways of effective functioning. Journal of critical reviews. 2020. Vol. 7. Issue 11. Р. 3777-3787. (Scopus)
 5. Fedulova S., Dubnytskyi V., Komirna V. and Naumenko N. Economic development management in a water-capacious economy // Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17(3). Р. 259-270. (Scopus)
 6. Fedulova S., Larin O., Morozov О., Nazarenko S., Chernobay G., Kalynovskyi A., Kovalenko R., Pustovoitov P. Determining mechanical properties of a pressure fire hose the type of «T» // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 6/7 (102). Р. 63-70. (Scopus)
 7. Fedulova S., Komirna V., Naumenko N., Vasyliuk О. Regional Development in Conditions of Limitation of Water Resources: Correlation Interconnections // Montenegrin Journal of Economics. 2018. Vol. 14. No. 4. Р. 57-68. (Scopus, Web of Science)

8 Fedulova S., Komirna V. Conceptual approaches to study the innovative development of regional socio-economic systems // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2017. Volume 3. Number 5. P. 412-420. (Web of Science)

 1. Fedulova S.O. Formation of the market of water resources as a process of accumulation of capital in the regions of Ukraine on the way to sustainable development // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2016. Volume 2. Number 2. Р. 176-183. (Web of Science)

Підручники та навчальні посібники

 1. Коренюк П.І., Федулова С.О. Економіка природокористування. [Навчальний посібник].– Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 274 с.
 2. Федулова С.О. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення : навч. посіб. / С.О. Федулова; за ред. проф. О.А. Півоварова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 300 с.
 3. Дубницький В.І., Науменко Н.Ю., Федулова С.О. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці: Навчальний посібник; за ред. д.е.н., проф. Дубницького В.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 443 с.

Інші видання

 1. Fedulova S.O. Effect of capitalization of water resources on development of the regional socioeconomic systems / S.O. Fedulova, О.А. Pivovarov // Book of abstractsof SENIX Conference The Role of Social Sciences in a Low-Carbon Energy Mix. – Stockholm, 2016. – P. 43 – 47.Режим доступу до журн.:https://www.delegia.com/app/Data/ProjectImages/7056/Abstract_Book_SENIX_2016_new.pdf (Швеція)
 2. Федулова С.О. Децентрализация в современных экономических условиях и возможности ее влияния на развитие производительных сил / С.О. Федулова // Украйна – България – Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи. Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 1. – Варна: Издателство «Наука и икономика», 2016. – С. 293 – 296. (Болгарія)
 3. Федулова С.О. Методологічні основи ефективного управління регіональними системами / С.О. Федулова // Economy Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part 2. – Leipzig Germany: Baltija Publishing. 2016. – P. 138 – 140. (Німеччіна)
 4. Федулова С.А. Водная безопасность в развитии региональной социально-экономической системы в условиях устойчивого использования водных ресурсов / С.А. Федулова, А.А. Пивоваров // Материалы V Международного Водного Форума «Водные ресурсы и климат», Часть 1. – Минск: Белорусский государственный технологический университет, 2017. – С. 136-140. (Білорусь)
 5. Федулова С.О. Принцип верховенства права як запорука розвитку в суспільстві вищої справедливості, соціальної рівності та відчуття повної захищеності / Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика (до 25-ї річниці Конституції України): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь – м. Кривий Ріг, 11 червня 2021 року). Маріуполь : ДонДУВС, 2021. С. 249-251.
 6. Федулова С.О. До питання про реформування господарського законодавства України / Треті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 20 липня 2021 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ-Ірпінь: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. С. 99-102.

Підвищення кваліфікації:

 1. Довгострокове підвищення кваліфікації (2017-2021):

2018 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України,

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка у спеціалізованій вченій раді Д 41.177.02.

2018 Національна металургійна академія,

Стажування з дисциплін «Управління ризиком», «Математичні методи і моделі ринкової економіки», «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці», «Аналіз, моделювання та управління інвестиційними проектами», «Ризик-менеджмент у фінансовій сфері», 8 кредитів ЄКТС.

2018 Український державний хіміко-технологічний університет,

Тренувальна програма «Water Supply Systems, Wastewater Management, Physical and Cyber Safety in Water Infrastructure», 1 кредит ЄКТС (Erasmus+ «Water Harmony»).

2019 Fundacja ADD спільно з Європейським Суспільно-Технічним Університетом, Фондом Inmarket та Інститутом Міжнародної Академії та Наукової Співпраці, м. Варшава, Польща,

Cтажування за темою «Сучасна трансформація соціально-економічної системи в умовах євроінтеграції», 5 кредитів ЄКТС.

2020 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
Магістерська програма з 081 «Право», 90 кредитів ЄКТС, 09.2020 – 04.2022, диплом магістра з права (навчається).

2021 Український державний хіміко-технологічний університет,

Вчене звання професора кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.

 1. Короткострокове підвищення кваліфікації (2017-2021):

2020 Український державний хіміко-технологічний університет

- участь у тренувальній програмі «Трансформаційні зміни соціально-економічних систем в нових умовах цифрової комунікації та глобалізації» (18 год., 0,6 кредитів ЄКТС).

2021 Український державний хіміко-технологічний університет спільно з

Європейським Суспільно-Технічним Університетом імені слуги Божого Роберта Шумана, м. Радом, Польща

- участь (відповідальний виконавець, організатор заходу) у тренувальній програмі «Формування сучасного європейського конституціоналізму в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (18 год., 0,6 кредитів ЄКТС).

2021 Університет імені Альфреда Нобеля

- участь у майстер-класі «Використання методу кейс-стаді на лекційному занятті «Основи бізнес-комунікації (Ділові комунікації)» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС).

Вакарчук Сергій Борисович

Вакарчук Сергій Борисович

Головний експерт зі стандартів ISO


Доктор фізико-математичних наук, професор

Профіль науковця Профіль науковця

Закінчив Дніпровський державний університет (1978) за спеціальністю “Математика”. Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.01.01 – “Математичний аналіз” (1994).

Загальний науково-педагогічний стаж: 35 років.

Є науковим рецензентом декількох фахових математичних журналів (Україна, Угорщина, Росія).

Науковий оглядач міжнародного реферативного журналу “Mathematical Reviews” (AMS USA).

У 2012, 2013 рр. залучався агентством Thomson Reuters and Times Higher Education у якості респондента для рейтингування вищих навчальних закладів світу.

Біографічні данні С.Б. Вакарчука опубліковані в “Енциклопедії сучасної України”, у Міжнародних біографічних довідниках “Who’s Who in Science and Engineering” (USA) та “Who’s Who in the World” (USA).

Іщенко Тамара Володимирівна

Іщенко Тамара Володимирівна

Проректор з наукової та міжнародної діяльності


Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та перекладу.

Академія Репозитарій

Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету у 1997 р. за спеціальністю «Англійська мова і література» та отримала диплом з відзнакою.

Працює викладачем Університету імені Альфреда Нобеля з 1998 року.

Має практичні навички послідовного та синхронного перекладу.

Задоя Анатолій Олександрович

Задоя Анатолій Олександрович

Радник з наукової та міжнародної діяльності


Професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри кафедри глобальної економіки, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України.

Тараненко Ірина Всеволодівна

Тараненко Ірина Всеволодівна

Радник з міжнародної освіти


Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного маркетингу.

Книш Наталія Андріївна

Книш Наталія Андріївна

Відповідальний секретар


Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Проректор із забезпечення якості освітнього процесу


Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02. «Теорія та методика навчання (германські мови)», диплом ДК № 020136 від 14.02.2014. Тема кандидатської дисертації: «Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій», доцент кафедри європейських і східних мов та перекладу

Академія 0000-0001-9218-5409 Репозитарій

Освіта:

2019 р. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність 035 Філологія, магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач

2009-2013 рр. – навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (заочна форма), спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання: германські мови».

2002 р. – закінчила Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність Філологія «Мова та література (англійська та іспанська мови)», філолог, викладач англійської та іспанської мов і зарубіжної літератури

Стажування в країні Євросоюзу

2019 р. – стажування в Болгарії «Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries. Experience of Technical University of Varna» (Varna, Bulgaria)

Викладає дисципліни:

«Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська)»,

«Практика письмового перекладу», 

«Сучасні технології навчання іноземних мов і літератур»,

«Вступ до спецфілології»,

«Науково-технічний переклад»,

«Практичний курс основної іноземної мови (англійська)».

Науковий керівник кваліфікаційних робіт магістрів.

Коробейнікова Т.І. веде активну наукову діяльність в межах наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132).

Сфера наукових інтересів — методика навчання іноземних мов і перекладу, сучасні інформаційно-комунікаційні технології викладання у закладах вищої освіти

Опублікувала понад 50 наукових та науково-методичних праць

Детальніше

Гаврилко Вікторія Анатоліївна

Гаврилко Вікторія Анатоліївна

Заступник ректора з адміністративних питань


Зайцев Віталій Єгорійович

Зайцев Віталій Єгорійович

Проректор з розвитку технічних спеціальностей, доктор технічних наук, професор


Прусак Павло Вікторович

Прусак Павло Вікторович

Заступник ректора з комерційних питань


Курносова Віра Леонідівна

Курносова Віра Леонідівна

Асистент ректора


Кононенко Анастасія Олександрівна

Кононенко Анастасія Олександрівна

Директор юридичного департаменту


school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52