Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

1-ша Міжнародна конференція з історії, теорії та методології навчання (ICHTML)

15–17 жовтня 2020 р. Криворізький державний педагогічний університет на честь свого 90-річчя започаткував та провів 1-шу Міжнародну конференцію з історії, теорії та методології навчання (ICHTML).

Конференція охопила проблеми епістемології, психології, технологій та інструментів навчання, парадигм та моделей суміжних галузей знань з акцентом на використанні в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій. Головне проблемне поле конференції визначили психолого-педагогічні, філософські, соціокультурні аспекти освіти, викладання та учіння, сучасні теорії, технології та засоби навчання, поява яких визначається глобалізацією, інтеграційними процесами, соціальними перетвореннями, гуманітарним та науково-технічним розвитком.

Викладачі та аспіранти кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Університету імені Альфреда Нобеля та їх колеги й партнери представили ряд доповідей.

У секції «Історія освіти, навчання та викладання» Н. Волкова, Н. Зінукова, К. Власенко, Т. Коробейнікова презентували доповідь на тему «М’які навички, їх розвиток та оволодіння ними викладачами університету» (Soft skills, their development and mastering among university trainers).

У секції «Змішане: Освітні технології» О. Лаврентьєва, Р. Горбатюк, Л. Скрипник і М. Карпова, О. Кучма, М. Пагута запропонували для обговорення доповідь «Теоретико-методологічні засади проєктування інформаційно-консультативного середовища закладу освіти» (Theoretical and methodological bases of designing the information and consulting environment of educational institution).

У секції «Освітні технології» обговорення на тему «Електронне навчання в сучасному контексті: з досвіду кафедри іноземних мов, PSACEA» (E-learning in the present-day context: from the experience of foreign languages department, PSACEA) порушили А. Токарєва, Н. Волкова, Ю. Дегтярьова, О. Бобир.

Н. Волкова, О. Тарнопольський, О. Лебідь, М. Кабанова, К. Власенко розглянули питання «Комп’ютерні практикуми студентів у обов’язкових класах англійської мови для студентів спеціальності психологія та лінгвістика: порівняльне експериментальне дослідження» (Students’ computer-based workshops in mandatory classes of English for students majoring in psychology and linguistics: A comparative experimental study).

Учасники конференції наголосили на нагальній потребі в принципових змінах у посткласичній освіті, що викликано сучасними теоріями, моделями, інструментами, послугами, мережами та комунікаціями, висловили цінні ідеї та сформували шляхи розв'язання порушених проблем.

Результати проведення конференції будуть опубліковані у науковому журналі, який індексується в міжнародній наукометричній базі Scopus.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52