Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Гостьова лекція доктора педагогічних наук, професора Резван Оксани Олексіївни

14 березня 2019 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» була проведена гостьова лекція «Організація публікації в журналах наукометричних баз Scopus, WoS алгоритм дій та комунікація з редколегіями».

Гостьовий лектор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52