Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Гостьова лекція Прошкіна Володимира Вадимовича

26 січня 2018 р. для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» була проведена гостьова лекція доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка Прошкіна Володимира Вадимовича.

Тема лекції: «Тайм-менеджмент як засіб самоорганізації дослідника». Акцентовано увагу на таких питаннях як генеза тайм-менеджменту, методики тайм-менеджменту: хронометраж, матриця Ейзенхауера, принцип Парето.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52