Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

І Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних, педагогічних працівників і молодих учених «Теорія і практика професійного становлення фахівця в інноваційному соціокультурному просторі»

5-6 квітня в режимі online відбулася І Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних, педагогічних працівників і молодих учених «Теорія і практика професійного становлення фахівця в інноваційному соціокультурному просторі».

Учасники конференції розглянули такі головні аспекти:

 • Теоретичні і методологічні засади розвитку професійної освіти в України в контексті євроінтеграції.
 • Сучасні парадигми в створенні соціокультурного середовища закладу освіти.
 • Зарубіжний досвід організації професійної підготовки молоді та освіти дорослих.
 • Технологічний інструментарій в забезпеченні якості освітнього процесу.

У роботі взяли участь 95 учасників конференції, серед них представників із 12 ЗВО України:

 • ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»
 • Вінницький національний аграрний університет
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки
 • Державний бiотехнологiчний унiверситет
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 • Криворізький державний педагогічний університет
 • Криворізький національний університет
 • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка
 • Український державний університет імені Михайла Драгоманова
 • Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна
 • Харківський національний університет імені О.М. Бекетова.

А також науковці та педагоги-практики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва «Дніпровського державного технічного університету», КПНЗ «Станція юних техніків Довгинцівського району» Криворізької міської ради.

До роботи долучилися 10 закордонних учасників із таких установ:

 • Economy institute of Azerbaijan Ministry of Science and Education (Baku, Azerbaijan)
 • Scientific-Research İnstitute of Economic Studies under Azerbaijan State university of Economics (UNEC) (Baku, Azerbaijan)
 • Loughborough University (Loughborough, The United Kingdom)
 • MCI | The Entrepreneurial School (Innsbruck, Austria)
 • Nicolaus Copernicus University (Toruń, Polska)
 • St-Edwards School (Poole, The United Kingdom)
 • Universitas Widyagama Malang (Indonesia)
 • Vrije Universiteit Brussel (Belgium)
 • Instytut Pedagogiki (Staleva Volya, Polska).

На пленарному засіданні обговорювалися найактуальніші аспекти побудови інноваційного освітнього простору.

Доповідь д-ра пед. наук, професора Наталії Павлівни Волкової на тему «Формування психологічної компетентності викладача закладу вищої освіти в умовах аспірантури» була присвячена ключовим проблемам, викликам та досягненням у підготовці докторів філософії в межах аспірантури кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи за спеціальністю 015 Професійна освіта Університету імені Альфреда Нобеля.

Доцент Саміра Аббасова, провідний науковий співробітник Інституту економіки Міністерства освіти та науки Азербайджану, розкрила досягнення та напрацювання азербайджанських вишів у контексті застосування нових ІКТ для організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень. Її доповідь на тему «Implementation of ICT techniques in high education in pandemicCase of Azerbaijan» викликала великий інтерес, порушила дискусію та жваві обговорення серед учасників конференції.

Вітчизняний досвід організації здоров’язбережувального інноваційного освітнього середовища презентували д-р пед. наук професор, декан факультету фізичної культури та спорту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Ліна Миколаївна Рибалко і польський науковець Валерій Жуков (Nicolaus Copernicus University). Їх доповідь торкалася питань Забезпечення якості професійної освіти засобами інноваційного освітнього середовища.

У своєму виступі доктор філософії, старший викладач кафедри інформатики та прикладної інформатики Криворізького державного педагогічного університету Галина Ігорівна Іванова на тему «Імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання майбутніх вчителів: практичні аспекти та виклики» розкрила ідею застосування нового віртуального середовища gather.town для організації спільної навчальної діяльності студентів та викладачів та в такий спосіб продемонструвала нові цифрові інструменти сучасного освітнього простору.

Аспірант кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Університету імені Альфреда Нобеля Павло Дмитрович Павлига розкрив головні напрями свого дисертаційного дослідження у межах доповіді на тему «Особливості навчання бакалаврів з інформаційних технологій». Учасники конференції відмітили вузлові точки порушеної проблеми та надалі аспірантові рекомендації щодо напрямів наукового пошуку.

У спільній науковій праці д-ра пед. наук, професора, професора кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Університету імені Альфреда Нобеля Олени Олександрівни Лаврентьєвої та доктора філософії, доцента, старшого дослідника Науково-дослідного інституту економічних досліджень при Азербайджанському державному економічному університеті Сардара Шабанова було розкрито сучасні тлумачення сутності, змісту та класифікацій інформаційно-когнітивних технологій. Учасникам конференції було продемонстровано авторське бачення проблеми підвищення якості освітнього процесу через застосування інструментарію таких технологій у доповіді на тему «Information and cognitive technologies as a modern educational trend and social innovation».

Щирий інтерес та широке обговорення викликала проблема, порушена кандидатом пед. наук, доцентом, доцентом кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Університету імені Альфреда Нобеля Вікторією Олександрівною Биковою. У доповіді «Професійне вигорання педагога та його профілактика» було представлено не лише причини й наслідки професійного вигорання, але й конкретні рекомендації, що стали в нагоді учасникам конференції в умовах вимушеного дистанційного навчання та військового стану.

Аспірантка кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету Баско Наталя Миколаївна надала розгорнуту відповідь на питання Використання можливостей штучного інтелекту в процесі фахової підготовки, а також стосовно можливостей сучасного інформаційного освітнього середовища закладів професійної освіти різного спрямування.

У ході обговорення доповідей, учасники конференції відзначили, що:

 • Сучасне освітнє середовище є інформаційно насиченим, динамічним та таким, що постійно розвивається, орієнтуючись на запити суспільства.
 • Таке середовище є студентоцентрованим.
 • В інноваційному освітньому середовищі пріоритет надається технологіям, які сприяють самоактуалізації й самореалізації учасників освітнього процесу.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52