Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Майстер-клас від професора Поясок Тамари Борисівни

13 квітня 2017 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» був проведений майстер-клас «Медіапедагогіка, медіаграмотність, медіабезпека». Доктор педагогічних наук, професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського доказово обґрунтувала причини уведення медіаосвіти, медіапедагогіки (спеціальна галузь педагогіки, що вивчає медіаосвіту і медіаграмотність) в навчальний процес ВНЗ: високий рівень медіа і насиченість сучасних суспільств засобами масової інформації; ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість особистості й аудиторії; посилення механізмів управління медійною інформацією та її поширення; необхідність навчання школярів /студентів відповідно до майбутніх вимог професії в інформаційно-технологічному суспільстві, посилення національних і міжнародних процесів приватизації інформації. Результатом медіаосвіти є підвищення рівня медіакомпетентності й медіаграмотності користувачів.

Тренінгове заняття з аспірантами було спрямовано на визначення сутності медіаграмотності та медіакомпетентності; вироблення умінь аналізувати, критично осмислювати й створювати медіатексти; визначення джерел медіатекстів, їх соціальних, політичних, культурних інтересів й контексту; інтерпретацію медіатекстів й цінностей, що несуть в собі медіа; вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної медіаінформації; формування практичних навичок використання загальноосвітніх медіапродуктів в професійній діяльності педагогічних працівників.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52