Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Освіта, толерантність та мир заради рівних можливостей

6-й Міжнародний конгрес «Освіта, толерантність та мир заради рівних можливостей» відбувся онлайн 11-13 жовтня 2021 року.

Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна) ?? у партнерстві з “Асоціаціацією дослідників сучасної освіти” (Мугла, Туреччина) ?? доклали багато зусиль для того, щоб Міжнародний конгрес сучасних освітніх досліджень відбувся.

Серед почесних гостей були професор Майкл Мерфі, президент Європейської асоціації університетів, та професор Марсело Кнобель, член Ради директорів Обсерваторії Великої Хартії університетів.

Останні роки були наповнені міжнародними ініціативами, покликаними всебічно оздоровити становище, в якому опинилося людство. Багато з цих ініціатив дали позитивні результати. Загострення глобальної соціально-політичної кризи у ХХІ столітті призвело до пошуку нових шляхів для її розв’язання. Стало очевидним, що існування людства залежить від впровадження якісно нових підходів і принципів функціонування суспільства. Крім того, прояви глобальної кризи пов’язані з дисфункцією сучасних освітянських систем, що не відповідають очікуванням людей.

Борис Холод, засновник та президент Університету імені Альфреда Нобеля, а також ініціатор проведення Конгресу, переконаний, що шляхи до вирішення проблем значною мірою лежать у сфері просвітництва

«Наука і освіта як засоби становлення і виховання особистості неминучо повинні знайти вирішення питання забезпечення сталого миру у всьому світі. Я впевнений, що сьогоднішній Міжнародний конгрес “Освіта, толерантність та мир заради рівних можливостей”, стане покликом для об’єднання зусиль усіх країн усіх континентів заради миру, освіти, толерантності і рівних можливостей кожного. Освіта – її доступність, зміст та якість – завжди розумівся як один з ключових факторів розвитку та самого виживання людства», – зауважив Борис Холод, засновник та президент Університету імені Альфреда Нобеля, під час свого виступу.

Тож, сьогодні як ніколи назріла потреба зміцнити зусилля у напрямку інтернаціоналізації та трансферу доступної та якісної освіти як простору для реалізації міжкультурного діалогу, інтеграції наукового та історичного досвіду, накопиченого народами за тисячолітній період розвитку.

Освіта закладає фундамент для діяльності майбутніх поколінь. У сьогоднішніх лекційних залах та університетських бібліотеках може бути написаний порядок денний на завтра. Важливо вчитися не тільки реагувати на виникаючі проблеми, але також передбачати і запобігати їх. Освіта звертається до лідерів всіх країн, до політиків, до громадськості, до кожної людини окремо маючи силу зблизити країни і народи, відкриваючи універсальні принципи студентського братства, академічного партнерства і людської єдності.

Тому у пошуках шляхів вирішення глобальних освітніх проблем важливе місце посідає всебічний розвиток молоді, перш за все – забезпечення доступу до освіти, що заснована на принципах професіоналізму та водночас – гуманності, толерантності та відповідальності перед майбутніми поколіннями. Така освіта не лише дає людині точку опори і робить її сильнішою, але й допомагає запобігти поширенню бідності, фанатизму та насильства.

Саме з молоддю пов’язаний сталий розвиток суспільства, розбудова майбутнього шляхом інновацій, формування нової ери людства. Університет імені Альфреда Нобеля доєднався до цього руху та з 2016 року за пропозицією президента університету разом з парламентом студентів з 36 країн світу, які навчаються в університеті організував і щорічно проводить Нобелівський відкритий форум “День Єднання студентів і молоді Європи, Америки, Азії, Африки – Освіта і Мир заради рівних можливостей кожного на Планеті Земля”

Для підтримки таких планів Борис Холод та Університет імені Альфреда Нобеля ініціюють та проведуть у листопаді 2023 року всесвітній конгрес ректорів університетів «Мир і якість освіти – головні чинники виживання людства», який відбудеться в Україні, в Університеті імені Альфреда Нобеля.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52