Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри глобальної економіки

Світлана Федулова - Завідувач кафедри

Світлана Федулова

Завідувач кафедри

Федулова Світлана Олександрівна

Федулова Світлана Олександрівна

Завідувач кафедри «Глобальної економіки», доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України


Науково-педагогічний стаж: 23 роки

Освіта: 

Український державний хіміко-технологічний університет (2003), спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (2022), спеціальність 081 «Право», ступень вищої освіти – магістр права.

Cambridge Assessment English. Складено іспит з володіння англійською мовою, відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2.

Викладає дисципліни: Management of Foreign Economic Activity (Eng.), Антикризове управління в бізнесі, Міжнародне економічне право, Профайлінг в бізнесі, Labor economics and social relations (Eng.), Економіка праці та соціально-трудові відносини. Викладає студентам бакалаврату, магістратури, аспірантури.

Наукова діяльність:Сфера наукових інтересів – управління регіональним розвитком, продовольча та водна безпека регіонів Європи та світу, сталий економічний розвиток, кризи та колективна європейська безпека.

Член Міжнародної водної асоціації (International Water Association) (дійсний).

Член редколегії журналів:

- «Академічний огляд» (Університет імені Альфреда Нобеля, категорія «Б»)

- «Наука, технології, інновації» («Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», категорія «Б»)

- «Економічний вісник УДХТУ» (категорія «Б»)
- «Polski interdyscyplinarny przegląd naukowy» (Fundacja ADD z siedzibą w Warszawie)

Учасник міжнародних наукових проєктів:

 1. EuSANU - 101126795 - GAP-101126795. Модуль Жан Моне в рамках Програми ЄС Еразмус+ «Highlighting the New European Security Architecture in Teaching and Research».(10/2023-10/2026).
 2. Project CPEA-2015/10036 Erasmus+ Water Harmony - Integration of Education, Research, Innovation and Entrepreneurship (Water Harmony-II). (01/2016-12/2021).
 3. Project number 561755-ЕРР-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Harmonising water related graduate education (Water Harmony). (11/2015-10/2018).

Лауреат Стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2002–2003 (Наказ МОНУ від 13 вересня 2002 р., N 510).

Номінант на здобуття іменної Стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук у 2020 році, подання «Водна безпека регіонів – стратегічний компонент економічної безпеки України».

Номінант на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік, робота «Регіональний розвиток в умовах обмеженості водних ресурсів».

Досвід в сфері фінансово-економічного консалтингу підприємств середнього та великого бізнесу з 2006 по 2019 рр.

Громадський спостерігач судових засідань у 2018-2020 рр., юридична практика у цивільних, адміністративних та кримінальних справах.

Має 1 Патент на винахід.

Має понад 160 публікацій, з них: 69 статей (з яких 8 у базі Scopus та 7 у базі WoS), 71 теза доповіді на всеукраїнських та міжнародних конференціях, форумах та конгресах, 12колективних монографій, 2 одноосібні монографії, 4 навчальних посібники.

Серед найбільш значущих:

Монографії

 1. Федулова С.О. Наукові засади формування та розвитку регіональних соціально-економічних систем : монографія / С.О. Федулова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 375 с.
 2. Федулова С.О. Регіональний розвиток в умовах обмеженості водних ресурсів : монографія. – Днепр : Баланс-Клуб; Дружківка : Юго-Восток, 2019. – 436 с.
 3. Федулова С.О. Нарощування аграрного потенціалу економіки України в умовах глобалізації водних проблем: поріг нестачі води / Національні економіки в глобальному світі: монографія [Електронне видання] / А.О. Задоя, С.В. Кузьмінов, С.О. Федулова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Задої. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – 297 с.[р. 9. – С. 239-258]

Статті

Статті у науково-метричних базах Scopus та Web of Science:

 1. Fedulova, S., Zadoia, A., Shkura, I., Komirna, V., & Savchenko, M. (2023). Determining the impact of virtual water scarcity risk on the global food crisis 2022 as a result of hostilities. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/13 (121), 18–31. (фахове міжнародне видання – Україна-Харків) (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2023.272950
 2. Fedulova S., Shkura I. SRI and Energy Transformation on the Way to Sustainable Competitiveness. Академічний огляд. Науковий журнал. 2023. № 1 (58). P. 96-109. (фахове міжнародне видання – Україна-Дніпро) (Web of Science) DOI: 10.32342/2074-5354-2023-1-58-7
 3. Fedulova S., Harmider L., Bartashevska Yu., Komirna V. Assessing the regional labor market by using data mining methods: ways of effective functioning // Академічний огляд. Науковийжурнал. 2022. № 2 (57). P. 36-49. (фахове міжнародне видання – Україна-Дніпро) (Web of Science) DOI: 10.32342/2074-5354-2022-2-57-3
 4. Федулова С.О., Дубницький В., М’ячин В., Юдіна О., Холод О. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. http://are-journal.com. 2021. Vol. 7, No. 4. Р. 200-217. (Web of Science, Scopus) DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.04.11
 5. Fedulova S., Dubnytskyi V., Komirna V., Naumenko N., Melnikova I., Agabekov B. Effective Economic Growth under conditions of Regional Water Management Dependence // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. http://are-journal.com. 2021. Vol. 7. No. 1. Р. 22-43. (Scopus, Web of Science) DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.02
 6. Fedulova S., Pivovarov O., Khudolei V., Komirna V. and Kalynovskyi A. Water infrastructure and economic security of regional socio-economic systems: evidence from Ukraine // Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18(2). Р. 166-179. (Scopus) DOI: 10.21511/ppm.18(2).2020.15
 7. Fedulova S., Dubnytskyi V., Komirna V. and Naumenko N. Economic development management in a water-capacious economy // Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17(3). Р. 259-270. (Scopus) DOI: 10.21511/ppm.17(3).2019.21
 8. Fedulova, S.A., Pivovarov, O.A. Global water security in the critical infrastructure management: Physical, cybernetic and human aspects // Physical and Cyber Safety in Critical Water Infrastructure. Book Chapter. 2019. Р. 10–24. (Scopus) DOI: 10.3233/NICSP190037
 9. Fedulova S., Larin O., Morozov О., Nazarenko S., Chernobay G., Kalynovskyi A., Kovalenko R., Pustovoitov P. Determining mechanical properties of a pressure fire hose the type of «T» // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 6/7 (102). Р. 63-70. (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2019.184645
 10. Fedulova S., Komirna V., Naumenko N., Vasyliuk О. Regional Development in Conditions of Limitation of Water Resources: Correlation Interconnections // Montenegrin Journal of Economics. 2018. Vol. 14. No. 4. Р. 57-68. (Scopus, Web of Science Core Collection) DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.4
 11. Fedulova S., Komirna V. Conceptual approaches to study the innovative development of regional socio-economic systems // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2017. Volume 3. Number 5. P. 412-420. (Web of Science) DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-412-420
 12. Fedulova S.O. Formation of the market of water resources as a process of accumulation of capital in the regions of Ukraine on the way to sustainable development // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2016. Volume 2. Number 2. Р. 176-183. (Web of Science) DOI: doi.org /10.30525/2256-0742/2016-2-2-176-183

Підручники та навчальні посібники

 1. Коренюк П.І., Федулова С.О. Економіка природокористування. [Навчальний посібник].– Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 274 с.
 2. Федулова С.О. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення : навч. посіб. / С.О. Федулова; за ред. проф. О.А. Півоварова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 300 с.
 3. Дубницький В.І., Науменко Н.Ю., Федулова С.О. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці: Навчальний посібник; за ред. д.е.н., проф. Дубницького В.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 443 с.
 4. Федулова С.О. Сучасні стратегії лідерства: міжнародний аспект. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / С.О. Федулова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2023. – 80 с.

Навчальний посібник «Економіка підприємств водопостачання та водовідведення», на щорічному конкурсі «Краще видання 2018 року» ГО «Національна академія наук вищої освіти України» зайняв третьою премією з номінації «Навчальний посібник».

Підвищення кваліфікації:

 1. Довгострокове підвищення кваліфікації (2019-2023):

2019 Fundacja ADD спільно з Європейським Суспільно-Технічним Університетом, Фондом Inmarket та Інститутом Міжнародної Академії та Наукової Співпраці, м. Варшава, Польща,

Стажування за темою «Сучасна трансформація соціально-економічної системи в умовах євроінтеграції», 5 кредитів ЄКТС, 25.03.2019 р. – 12.04.2019 р.

2019 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України,

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, диплом від 05.03.2019 р.

2021 Український державний хіміко-технологічний університет,

Вчене звання професора кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.

2022 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,

Магістерська програма з 081 «Право», 90 кредитів ЄКТС, 09.2020 – 04.2022 рр. Диплом від 29.04.2022 р., магістр права

2022 Університет імені Альфреда Нобеля,

Цикл семінарів-тренінгів «Удосконалення процесу забезпечення якості освіти (відповідність міжнародним стандартам AACSB)», 2 кредити ЄКТС, 11.04.2022 р. -20.05.2022 р.

2022 Норвезький університет природничих наук, Норвегія,

Професійна тренувальна програма “Innovative Pedagogy in Water educational Programs of the Higher School” проєкту Water Harmony спільно з Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education, 1,7 кредита ЄКТС, 21.05.2020 р. -13.06.2022 р.

2023 «Бі Сі Ей Екедемі»

Курс з «Міжнародного права», 1,2 кредита ЄКТС, 25.09.2023-22.11.2023 р.

 1. Короткострокове підвищення кваліфікації (2019-2023):

2020 Український державний хіміко-технологічний університет

Участь у тренувальній програмі «Трансформаційні зміни соціально-економічних систем в нових умовах цифрової комунікації та глобалізації» (18 год., 0,6 кредитів ЄКТС)

2021 Український державний хіміко-технологічний університет спільно з Європейським Суспільно-Технічним Університетом імені слуги Божого Роберта Шумана, м. Радом, Польща

Участь у тренувальній програмі «Формування сучасного європейського конституціоналізму в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (18 год., 0,6 кредитів ЄКТС)

2021 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у майстер-класі «Використання методу кейс-стаді на лекційному занятті «Основи бізнес-комунікації (Ділові комунікації)» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2022 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у воркшопі «Досконалість у викладанні та навчанні» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2022 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у тренінгу «Удосконалення навичок викладачів зі створення презентації та візуального супроводу навчальних занять» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2022 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у воркшопі «Вебрайтинг: особливості та текстові категорії. Стратегії написання успішних комерційних текстів» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2022 SoftServe

Участь у навчальному тренінгу «Сучасні платформи для онлайн навчання» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2022 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у тренінгу «Удосконалення навичок викладачів зі створення презентації та візуального супроводу навчальних занять Частина 2» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2023 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у семінарі-тренінгу за темою: "Формулювання результатів навчання за освітньою програмою та освітніми компонентами" (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2023 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у тренінгу «Використання функціональних можливостей оновленої платформи відеоконференцій Zoom та електронної системи управління освітнім процесом (АСУ)» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2023 European Conference, Лісабон, Португалія

Участь у VII International Scientific and Practical Conference «Science, trends and modern methods of solving problems» (12 год., 0,4 кредиту ЄКТС)

2023 International Science Group, Більбао, Іспанія

Участь у XVIII International Scientific and Practical Conference «Theoretical and applied aspects of the development of science» (24 год., 0,8 кредиту ЄКТС)

2023 Інститут транскордонних ініціатив

Підвищення кваліфікації в рамках Програми «Together United: науковці проти війни» (6 год., 0,2 кредиту ЄКТС)

2023 Інститут модернізації змісту освіти

Підвищення кваліфікації за програмою «Формування цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу ЗВО засобами інноваційних технологій навчання» (6 год., 0,2 кредиту ЄКТС)

2023 European Conference, Мюнхен, Німеччина

Участь у XX International Scientific and Practical Conference «Ways of distance learning development in current conditions» (12 год., 0,4 кредиту ЄКТС)

Федулова Світлана Олександрівна

Завідувач кафедри «Глобальної економіки»,
професор, доктор економічних наук,
академік Академії економічних наук України

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Міжнародні економічні відносини
спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (англомовна програма)
спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Міжнародні економічні відносини
спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (англомовна програма)
спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Навчання за міжнародними стандартами:

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2023 році?

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня – фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня – молодшого бакалавра

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з міжнародних економічних відносин

Європейська освіта в Україні – твій шанс на успіх!

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Глобалізація сучасного світу робить найбільш затребуваними працівників, які володіють знаннями та навичками діяльності на міжнародних ринках.

Випускники зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – це фахівці у сфері міжнародних товарно-грошових та фінансових відносин, розвитку інвестиційного ринку та ефективного інвестування активів, здатні працювати як в Україні, так і за кордоном.

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 4 роки (денна, заочно-дистанційна форми)

Мова навчання: українська або англійська

Документ про закінчення: Диплом бакалавра з міжнародних економічних відносин з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Бакалавр з міжнародних економічних відносин» - підготовка висококваліфікованого фахівця з міжнародних економічних відносин, здатного успішно розв'язувати питання зовнішньоекономічної діяльності, спілкуватися з закордонними партнерами з урахуванням національних особливостей ведення бізнесу

Англомовна програма з міжнародних економічних відносин – це єдина у Східній Європі програма, валідована Університетом Уельсу Трініті Сан Девід (Велика Британія), що дає можливість випускникам отримати диплом з міжнародного менеджменту цього відомого британського університету!

Освітня програма реалізується кафедрою глобальної економіки

Освітньо-професійна програма 2022-2023
Освітньо-професійна програма 2021-2022
Освітньо-професійна програма 2020-2021

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

ФЕДУЛОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Програма «Бакалавр з міжнародних економічних відносин» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з міжнародних відносин, акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZEvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

ПОДАЛЬША ОСВІТА

 • - продовження навчання на англомовній магістерській програмі «Міжнародні економічні відносини» в Університеті імені Альфреда Нобеля;
 • - вступ до магістерських програм українських і закордонних вишів. Наявність британського диплома дозволить втупити на магістратуру без процедури нострифікації (визнання дипломів) не тільки до вишів Центральної та Східної Європи, а й Західної Європи, Канади, США, Австралії.

Join us!

 • Чому та хто навчає бакалаврів з міжнародних економічних відносин?
   • Перший курс
    • ПЕРШИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Українська ідентичність: історія, культура, мова

     Доцент Турчак Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Іноземна мова

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Інформаційні системи і технології

     Старший викладач Чумак Тетяна Валентинівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вища математика (Вища та прикладна математика)

     Старший викладач Козирєва Ірина Миколаївна

     всього 180 годин / 42 аудиторні
     (6 кредитів)

     Вступ до фаху

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економічна теорія (Основи економічної науки)

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Історія економічної думки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Іноземна мова

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Вища математика (теорія ймовірностей
     і математична статистика)

     Професор Холод Олена Григорівна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Економічна теорія (Мікроекономіка)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економіка підприємства та підприємництва

     Доцент Дубінський Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Туристичний бізнес

     Професор Кожушко Світлана Павлівна, доктор педагогічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Філософія

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Етика

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Основи психології бізнесу

     Доцент Бойко Любов Григорівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загально університетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     ПЕРШИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Українська ідентичність: історія, культура, мова

     Доцент Турчак Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Іноземна мова

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Інформаційні системи і технології

     Старший викладач Чумак Тетяна Валентинівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вища математика (Вища та прикладна математика)

     Старший викладач Козирєва Ірина Миколаївна

     всього 180 годин / 42 аудиторні
     (6 кредитів)

     Вступ до фаху

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економічна теорія (Основи економічної науки)

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Історія економічної думки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Іноземна мова

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Вища математика (теорія ймовірностей
     і математична статистика)

     Професор Холод Олена Григорівна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Економічна теорія (Мікроекономіка)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економіка підприємства та підприємництва

     Доцент Дубінський Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Туристичний бізнес

     Професор Кожушко Світлана Павлівна, доктор педагогічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Філософія

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Етика

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Основи психології бізнесу

     Доцент Бойко Любов Григорівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загально університетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

   • Другий курс
    • ДРУГИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Економічна теорія (Макроекономіка)

     Професор Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 135 годин / 42 аудиторні
     (4,5 кредити)

     Економіко-математичні методи та моделі

     Старший викладач Ярмоленко Людмила Іванівна

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Фінанси, гроші та кредит

     Доцент Вареник Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Менеджмент і адміністрування (Основи менеджменту)

     Професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економіка зарубіжних країн

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Євроінтеграція

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Маркетинг

     Доцент Яременко Світлана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Статистика

     Професор Атамас Петро Йосипович, кандидат економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти

     Етикет та основи міжнародного протоколу

     Доцент Шкура Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Управління персоналом

     Професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Самоменеджмент

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Соціологія

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Логіка

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова історія економіки та економічної думки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова екологічна політика та безпека

     Професор Кузьмінов Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)


     Управління комунікаціями

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Логістика

     Доцент Кошулько Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)


     Економіка праці та соціальні відносини

     Доцент Кошулько Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загальноуніверситетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     ДРУГИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Економічна теорія (Макроекономіка)

     Професор Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 135 годин / 42 аудиторні
     (4,5 кредити)

     Економіко-математичні методи та моделі

     Старший викладач Ярмоленко Людмила Іванівна

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Фінанси, гроші та кредит

     Доцент Вареник Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Менеджмент і адміністрування (Основи менеджменту)

     Професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Економіка зарубіжних країн

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Євроінтеграція

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Маркетинг

     Доцент Яременко Світлана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Статистика

     Професор Атамас Петро Йосипович, кандидат економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти

     Етикет та основи міжнародного протоколу

     Доцент Шкура Інина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Управління персоналом

     Професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Самоменеджмент

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Соціологія

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Логіка

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова історія економіки та економічної думки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова екологічна політика та безпека

     Професор Кузьмінов Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)


     Управління комунікаціями

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Логістика

     Доцент Кошулько Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)


     Економіка праці та соціальні відносини

     Доцент Кошулько Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загальноуніверситетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

   • Третій курс
    • ТРЕТІЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Основи бухгалтерського обліку та звітності

     Доцент Пестовська Зоя Станіславівна, кандидат економічних наук

     всього 120 годин / 28 аудиторних
     (4 кредити)

     Економіко-математичні методи та моделі

     Старший викладач Ярмоленко Людмила Іванівна

     всього 120 годин / 28 аудиторних
     (4 кредити)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 180 годин / 56 аудиторних
     (6 кредитів)

     Міжнародні економічні відносини

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Паблік рилейшн в міжнародних відносинах

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова економічна кон’юнктура

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Міжнародні економічні відносини + курсова робота

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 180 годин / 33 аудиторні
     (6 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 120 годин / 33 аудиторних
     (4 кредити)

     Міжнародні торговельні відносини

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Виробнича практика 1

     всього 135 годин
     (4,5 кредити)

     Атестаційний екзамен з ділової іноземної мови

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 45 годин
     (1,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Правознавство

     Доцент Шкабаро Вероніка Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Конфліктологія

     Професор Ольга Валеріївна Лебідь, доктор педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Транснаціоналізація світової економіки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Історія міжнародних економічних відносин

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародні банківські операції

     Доцент Шкура Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)


     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загальноуніверситетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     ТРЕТІЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Основи бухгалтерського обліку та звітності

     Доцент Пестовська Зоя Станіславівна, кандидат економічних наук

     всього 120 годин / 28 аудиторних
     (4 кредити)

     Економіко-математичні методи та моделі

     Старший викладач Ярмоленко Людмила Іванівна

     всього 120 годин / 28 аудиторних
     (4 кредити)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 180 годин / 56 аудиторних
     (6 кредитів)

     Міжнародні економічні відносини

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Паблік рилейшн в міжнародних відносинах

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Світова економічна кон’юнктура

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Міжнародні економічні відносини + курсова робота

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 180 годин / 33 аудиторні
     (6 кредитів)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 120 годин / 33 аудиторних
     (4 кредити)

     Міжнародні торговельні відносини

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Виробнича практика 1

     всього 135 годин
     (4,5 кредити)

     Атестаційний екзамен з ділової іноземної мови

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 45 годин
     (1,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Правознавство

     Доцент Шкабаро Вероніка Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Конфліктологія

     Професор Ольга Валеріївна Лебідь, доктор педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Транснаціоналізація світової економіки

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Історія міжнародних економічних відносин

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародні банківські операції

     Доцент Шкура Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)


     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

     Вибіркова загальноуніверситетська дисципліна з переліку

     всього 150 годин / 44 аудиторні
     (5 кредитів)

   • Четвертий курс
    • ЧЕТВЕРТИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Економіка та зовнішньоекономічна діяльність України

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (Основи ЗЕД)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний маркетинг

     Завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна, доктор економічних наук, професор

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Лідерство та групова динаміка

     Професор Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Аудит

     Доцент Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

     Доцент Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень

     Професор Магдіч Аліса Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародне економічне право

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 90 годин / 16 аудиторних
     (3 кредити)

     Міжнародні фінансові відносини

     Професор Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародна інвестиційна діяльність + курсова робота

     Професор Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 120 годин / 32 аудиторні
     (4 кредити)

     Виробнича практика 2

     всього 270 годин
     (9 кредитів)

     Кваліфікаційна робота

     всього 225 годин
     (7,5 кредитів)

     захист

     Вибіркові освітні компоненти

     ЗЕД підприємства (Зовнішні економічні операції та контракти)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Інституції міжнародної економічної політики

     Професор Кузьмінов Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний менеджмент

     Професор Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародні організації

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний економічний аналіз

     Професор Магдіч Аліса Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     ЧЕТВЕРТИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Економіка та зовнішньоекономічна діяльність України

     Доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 90 годин / 28 аудиторних
     (3 кредити)

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 150 годин / 56 аудиторних
     (5 кредитів)

     Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (Основи ЗЕД)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний маркетинг

     Завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна, доктор економічних наук, професор

     всього 105 годин / 28 аудиторних
     (3,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти

     Лідерство та групова динаміка

     Професор Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Аудит

     Доцент Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Іноземна мова (Ділова іноземна мова)

     Доцент М’ясоїд Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

     Доцент Шевченко Валентина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Методологія міжнародних кон’юнктурних досліджень

     Професор Магдіч Аліса Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародне економічне право

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Друга іноземна мова

     іспанська

     Викладач Печерна Катерина Юріївна

     Друга іноземна мова

     німецька

     Викладач Гомола Марія Миколаївна

     всього 90 годин / 16 аудиторних
     (3 кредити)

     Міжнародні фінансові відносини

     Професор Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародна інвестиційна діяльність + курсова робота

     Професор Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор

     всього 120 годин / 32 аудиторні
     (4 кредити)

     Виробнича практика 2

     всього 270 годин
     (9 кредитів)

     Кваліфікаційна робота

     всього 225 годин
     (7,5 кредитів)

     захист

     Вибіркові освітні компоненти

     ЗЕД підприємства (Зовнішні економічні операції та контракти)

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Інституції міжнародної економічної політики

     Професор Кузьмінов Сергій Васильович, доктор економічних наук, професор

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний менеджмент

     Професор Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародні організації

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

     Міжнародний економічний аналіз

     Професор Магдіч Аліса Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 32 аудиторні
     (5 кредитів)

   Англомовна програма

Що потрібно для вступу до магістратури у 2023 році?

Вступні випробування до магістратури

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з міжнародних економічних відносин

Європейська освіта в Україні – твій шанс на успіх!

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Сьогодні практично немає жодного виду економічної діяльності, який би не був пов’язаним з міжнародними відносинами. Глобалізація сучасного світу робить найбільш затребуваними працівників, які володіють знаннями та навичками діяльності на світових ринках.

Випускники зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – це фахівці у сфері міжнародних товарно-грошових та фінансових відносин, розвитку інвестиційного ринку та ефективного інвестування активів, здатні працювати як в Україні, так і за кордоном.

Вступивши до магістратури за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» ви можете стати учасником дуальної програми, яка реалізується спільно з міжнародною компанією «Метал- Експерт». Компанія-партнер не тільки надає оплачуване робоче місце та гарантує працевлаштування після закінчення університету, а й ще відшкодовує більшу частину витрат на навчання!

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

Ступінь «Магістр»: термін навчання 1 рік та 5 місяців (денна, вечірня форми навчання)

Мова навчання: українська або англійська

Документ про закінчення: Диплом магістра з міжнародних економічних відносин з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Магістр з міжнародних економічних відносин» - підготовка висококваліфікованого фахівця з міжнародних економічних відносин, здатного самостійно приймати ефективні рішення у нестандартних ситуаціях з питань зовнішньоекономічної діяльності, вести переговори з закордонними партнерами з урахуванням національних особливостей ведення бізнесу

Освітня програма реалізується кафедрою глобальної економіки

Освітньо-професійна програма 2022-2023
Освітньо-професійна програма 2020-2022

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

ФЕДУЛОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації

Європейська якість освіти

Програма «Магістр з міжнародних економічних відносин» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з міжнародних відносин, акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZEvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Унікальні пропозиції:

 • - англомовна програма підготовки магістрів з міжнародних економічних відносин, яка реалізується за Британськими стандартами
 • - україномовна програма подвійних дипломів спільно з Вищою школою бізнесу – National Louis University (Польща):

Випускники програми отримують два дипломи:

диплом магістра з міжнародних економічних відносин Університету імені Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна)

диплом магістра з Global Business Management Вищої школи бізнесу (Новий Сонч, Польща).

З 2016 р. 25 учасників цієї програми уже отримують польський диплом!

Особливості програми

Усі дисципліни, не залежно від мови спілкування, викладаються за Британськими стандартами.

Впровадження стандартів британської системи якості освіти в реальний навчальний процес робить програму унікальною.

Формування професійних компетенцій в області європейських стандартів в економіці і бізнесі якісно відрізняє нашого випускника від випускників інших ЗВО України

Унікальний комплекс навчальних дисциплін має практичну спрямованість та забезпечує

високу конкурентоспроможність випускників під час працевлаштування.

У процесі навчання студенти отримують навички роботи у міжнародних організаціях і приватних компаніях, що дає їм необхідний практичний досвід і допомагає придбати ділові зв'язки у міжнародному професійному середовищі.

КАР'ЄРА

Це програма для тих, хто чітко розуміє, що ми живемо в епоху глобалізації, коли питання освіти виходять на перший план і правильно обраний навчальний заклад часто визначає успіх Вашої кар'єри в майбутньому. Додатковою гарантією цього можна вважати наявність диплому одного з закордонних університетів – загальновизнаного зразка якості освіти у світі.

ДЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ВИПУСКНИК?

На усіх посадах, які потребують глибокого знання особливостей ведення міжнародного бізнесу, навичок аналізувати світові ринки та уміння вести ділове спілкування з іноземцями, зокрема:

 • - у спільних та іноземних підприємствах;
 • - на великих виробничих та торговельних підприємствах – у відділах зовнішньоекономічної діяльності;
 • - на підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • - в органах державного регулювання економіки;
 • - в іноземних представництвах підприємств України усіх форм власності.

ПОДАЛЬША ОСВІТА

Диплом магістра з міжнародних економічних відносин дає можливість продовжити навчання в докторантурі (рівень PhD) за однією з економічних спеціальностей, як в Україні, так і за кордоном

5 ПРИЧИН, ЧОМУ ВАРТО ЗАПИСАТИСЯ НА ПРОГРАМУ

 • - Можливість навчатися англійською мовою та набуття навичок професійного спілкування нею значно підвищують шанси на перспективне працевлаштування.
 • - Можливість отримати диплом закордонного університету розширює сферу подальшого працевлаштування
 • - Економія часу навчання – 2, а то й 3 дипломи за 2 роки!
 • - Використання британських стандартів навчання дозволяє сформувати навички самостійного прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, що формує хороший старт для подальшого кар’єрного зростання.
 • - Участь в програмі кваліфікованих викладачів, що мають досвід викладання у європейських університетах.

Запрошуємо до участі у програмі:

 • - Випускників бакалаврату з міжнародних економічних відносин та міжнародної економіки, які хочуть отримати якісну повну вищу освіту в обраній сфері діяльності;
 • - Випускників бакалаврату з інших спеціальностей, які бачать своє майбутнє, пов’язаним з міжнародною економічно діяльністю;
 • - Фахівців, які уже мають повну вищу освіту та відчувають потребу у знаннях з міжнародного бізнесу для досягнення кращих результатів у своїй професійній діяльності.

Існує можливість паралельного навчання за кількома спеціальностями! Скористайтесь нею!

Програми вступних випробувань розміщені ТУТ.

Переваги програми «Міжнародні економічні відносини»

Обираючи спеціальність «Міжнародні економічні відносини» в нашому Університеті, Ви робите стратегічно правильний вибір!

До міжнародної економічної діяльності залучається усе більше підприємств, а тому попит на фахівців з міжнародних економічних відносин буде тільки зростати.

Передбачене освітньою програмою обов’язкове знання випускником двох іноземних мов (третьої – за бажанням) значно підвищує його конкурентоспроможність на ринку праці.

Є можливість навчатися на унікальній англомовній програмі, валідованій Університетом Уельсу Святої трійці та Святого Давида, та отримати ще й диплом Британського університету з міжнародного менеджменту.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі (доктори та кандидати наук), які працюють за європейськими стандартами та новітніми методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Студенти мають широкі можливості міжнародної мобільності – від закордонного стажування до навчання у зарубіжному університеті протягом семестру.

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри глобальної економіки

професор Федулова Світлана Олександрівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. +38 056 778 56 53

Заступник завідувача

доцент Лимонова Ельвіна Миколаївна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. +38 056 373 92 99

Приєднуйся до успішних!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18

+38 (0562) 31-24-71
+38 (0562) 31-20-40
+38 (050) 340-16-61
+38 (098) 138-44-80
Приймальна комісія

Офіційна сторінка кафедри

Група кафедри у Facebook - Приєднуйтесь!

Однозначно знания, полученные в моем первом университете, Университете Альфреда Нобеля — это основа основ, помогли и помогают! Настя Коломеец, выпускница кафедры

As for me, Alfred Nobel University is one of the strongest empires for economic and business programs. Alfred Nobel University teachers do not teach you what to think but how to think. Here I learnt a lot of things, especially how to contact myself and to manage my time. I can define Alfred Nobel University in 3 words – powerful, interesting and beautiful. Matanhire Nelson Tinashe, student from Zimbabwe

A great place to study and graduate! Small, comfortable classes, individual learning experience, personal attention to each student, affordable tuition fees, safe learning atmosphere, there is a mutual understanding between students and teachers. Ndong Ebou, student from Gambia

Alfred Nobel University has a very good and comfortable learning environment. All teachers are nice and understanding. I am very happy that I studied at the coolest university in the world. Olisah Innocent, student from Nigeria

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52