Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Кафедра права
Основним напрямком роботи кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля є забезпечення надання якісних освітніх послуг та підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право».

Кафедра права є випусковою та готує фахівців за освітньо-професійною програмою «Право» відповідно до ліцензії щодо освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за очною (денною/вечірньою) та заочною формами навчання.

В Університеті імені Альфреда Нобеля акредитовано освітньо-професійні програми бакалаврського рівня вищої освіти (сертифікат про акредитацію ОПП 081 «Право» діє до 1.07.2027 р.,) та магістерського рівня вищої освіти (сертифікат про акредитацію ОПП 081 «Право» діє до 1.07.2024 р.).

Освітньо-професійні програми кафедри також акредитовані міжнародною незалежною агенцією з оцінювання та акредитації ZEvA, що підтверджує високу якість підготовки фахівців. Німецький центр оцінювання та акредитації ZEvA засвідчив високий рівень підготовки випускників.

Випускники Університету імені Альфреда Нобеля, що отримали вищу освіту та навчалися за спеціальністю «Право» працюють в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах юстиції, нотаріаті, адвокатурі, в правоохоронних органах, у т.ч. обіймають посади прокурорів, займають високі посади, у т.ч. керівні, у провідних компаніях України та світу, є засновниками власного юридичного бізнесу.

Освітня діяльність з підготовки фахівців за спеціальностями здійснюється відповідно до вимог МОН України та стандартів Університету імені Альфреда Нобеля. Робота кафедри спрямована на провадження освітньої діяльності відповідно до освітньо-професійної програми зі спеціальності «Право», а також сучасного рівня розвитку юридичної науки та практики.

Комплекс навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців містить усі необхідні матеріали, які розміщуються на FTP сервері та у Google Classroom, що дозволяє забезпечити підготовку на належному рівні.

Освітній процес на кафедрі забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів, більшість з яких мають наукові ступені та вчені звання. До освітнього процесу залучаються практики (адвокати, прокурори, арбітражні керуючі, медіатори, практикуючі юристи, тощо).

За результатами опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима здобувачів» за дисциплінами осіннього семестру 2022/2023 навчального року «Топ-3» науково-педагогічних працівників кафедри права очолили та отримали такі бали (з 12 можливих): Біла А.В. – 11,74; Палєєва Ю.С. – 11,68; Гринчак М.А. 11,41; Шкабаро В.М. – 11,17; Тодорошко Т.А. – 11.05; Дрофич Ю.В. – 11,01; Анохін В.О. – 10.20; Бочарова Н.В. – 10,12.

Освітньо-професійні програми кафедри передбачають обов’язкове вивчення англійської мови.

На кафедрі створено юридичну клініку, на базі якої проводиться значна кількість заходів. Здобувачі мають можливість проходити міжнародне стажування в Університеті HUMANITAS, Польща. Таке стажування відбувається щороку відповідно до укладеної між університетами угоди.

На кафедрі права регулярно проводяться майстер-класи та гостьові лекції фахівців правничої сфери (представників адвокатської спільноти, керівництва органів безоплатної первинної правової допомоги, представників Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України тощо).

image
image

За кафедрою права закріплений аудиторний фонд з 17 аудиторій на двох поверхах, з яких 8 мультимедійні аудиторії та один комп’ютерний клас.

Вероніка Шкабаро - Завідувач кафедри

Вероніка Шкабаро

Завідувач кафедри

Наталія Бочарова - Професор

Наталія Бочарова

Професор

Маргарита Гринчак - Доцент

Маргарита Гринчак

Доцент

Тетяна Тодорошко - Старший викладач

Тетяна Тодорошко

Старший викладач

Вадим Анохін - Доцент

Вадим Анохін

Доцент

Юлія Дрофич - Доцент

Юлія Дрофич

Доцент

Тетяна Ніколайчук - Керівник<br> юридичної клініки,<br> викладач

Тетяна Ніколайчук

Керівник
юридичної клініки,
викладач

Альона Біла - Викладач

Альона Біла

Викладач

Юлія Палєєва - Старший викладач

Юлія Палєєва

Старший викладач

Пєтков Сергій Валерійович

Пєтков Сергій Валерійович

Професор кафедри права,
доктор юридичних наук (2005 р.), професор (2007 р.).
Підтвердження атестату професора, Міністерство освіти Словацької республіки (2017 р.)


Біографія Академія 0000-0003-4160-767X

Репозиторій Блог ID: 0011022

НАН Книги автора

Робота у сфері державного управління

директор Департаменту регіональних представництв, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 2018 – 2019 рр.

заступник директора, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України – 2016 р.

начальник Управління конституційного та адміністративного законодавства, заступник директора Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства – 2015 р.

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності, Класичний приватний університет – 2008 – 2012 рр.

заступник начальника, Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського університету внутрішніх справ – 2006 – 2008 рр.

Науково-педагогічна робота

професор кафедри військового права Військового інституту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2018 р. – 2019 р.р.

професор кафедри конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського – 2018 р.

професор кафедри публічно-правових дисциплін, Київський міжнародний університет – 2017 р.

професор кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, Донецький юридичний інститут МВС України – 2015 р.

професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Інституту права ім. В. Сташиса, Класичний приватний університет – 2012 – 2015 рр.

Підвищення кваліфікації

протидія дискримінації, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Місія Євросоюзу в Україні – 2018 р.

історія, Софійський університет Святого Климента Охридського – 2017 р.

право, Інститут права та післядипломної освіти Міністерство юстиції України – 2016 р.

управлінська діяльність органів державної влади і місцевого самоуправління, Гуманітарна академія ім. О. Гейштора (Пултуськ, Польша) – 2015 р.

Заохочення

почесний доктор, Познанський коледж комунікацій і менеджменту (Польща) – 2018 р.

почесний професор, Європейський інститут подальшої освіти (Словаччина) – 2017 р.

дійсний член (академік), Міжнародна кадрова академія – 2011 р.

почесний доктор, Тбіліський університет ім. Давида Агмашинабелі (Грузія) – 2009 р.

лауреат премії КМ України «За вклад молоді в розбудову країни» – 2006 р.

«Кращий працівник МВС» – 2006 р.

Громадська діяльність

участь в складі громадських організації: Асоціація кримінологів України, Союз журналістів України, ряді національно-культурних товариств болгар України – 1992 – т.ч.

віце-президент, Європейський інститут безперервної освіти – EIDV (Словаччина) – 2016-2017 рр.

голова антикорупційного комітету, Громадська рада при ДФС України в Запорізькій обл. – 2014 – 2015 рр.

керівник, Інформаційно-аналітичний центр «Громадянське суспільство» – 2009 – 2015 рр.

голова, Громадська організація «Об’єднання вчених Запорізької області» – 2009 – 2015 рр.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Викладає дисципліну "Адміністративно-правова реформа в Україні" (Силабус)

Кофман Борис Якович

Кофман Борис Якович

Доктор юридичних наук, старший дослідник, професор кафедри права


Пєтков Валерій Петрович

Пєтков Валерій Петрович

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права, Заслужений юрист України


Біографія Академія ID: 0961598 

0000-0003-4310-5876 НАН Книги автора

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Шкабаро Вероніка Миколаївна

Шкабаро Вероніка Миколаївна

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права, доцент кафедри


Академія ID: 1464133 

Освіта: 

закінчила Дніпровський державний університет за спеціальністю «Правознавство».

Дисципліни:

Теорія держави та права

Бочарова Наталія Василівна

Бочарова Наталія Василівна

Професор кафедри, доктор юридичних наук


Дисципліни:

Конституційне право

Євроінтеграція

Гринчак Маргарита Олексіївна

Гринчак Маргарита Олексіївна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри


Профіль науковця

Освіта - Дніпровський національний університет, Історичний факультет (2003).

Кандидат історичних наук «Промислова буржуазія Півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя» (2008).

Дисципліни:

Українська ідентичність

Алфьорова Тетяна Миколаївна

Алфьорова Тетяна Миколаївна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права


ID: 0067347 

Дисципліни:

Цивільне право

Тодорошко Тетяна Андріївна

Тодорошко Тетяна Андріївна

Старший викладач


Дисципліни:

Цивільне право

Цивільний процес

Біла Альона Валеріївна

Біла Альона Валеріївна

Викладач


Дисципліни:

Юридична деонтологія

Трудове право

Воронін Владислав Валерійович

Воронін Владислав Валерійович

Викладач


Дисципліни:

Історія держави та права

Організація діловодства

Анохін Вадим Олександрович

Анохін Вадим Олександрович

Доцент


Дисципліни:

Адміністративне право

Адміністративна відповідальність

Дрофич Юлія Володимирівна

Дрофич Юлія Володимирівна

к.ю.н., доцент


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

Кримінальне право

Кримінальний процес

Теорія доказів у кримінальному процесі

Ніколайчук Тетяна Василівна

Ніколайчук Тетяна Василівна

Керівник юридичної клініки, викладач


Дисципліни:

Судова експертиза

Матросова Євгенія Олександрівна

Матросова Євгенія Олександрівна

Лектор


Воронін Владислав Валерійович

Воронін Владислав Валерійович

Лектор


Практична діяльність:

Помічник голови в Раді адвокатів

Дисципліни:

Історія держави та права

Організація діловодства

Галабурда Надія Анатоліївна

Галабурда Надія Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права


Академія ID: 0042035 

Дисципліни:

«Судові та правоохоронні органи»

«Криміналістика»

Лежнєва Тетяна Миколаївна

Лежнєва Тетяна Миколаївна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права


Академія ID: 0054833  Репозитарій

Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Тема дисертації «Санкції в трудовому праві України».

Дисципліни:

«Основи РЦП»

«Цивільне право (зс)»

«Основи права»

Лихопьок Денис Павлович

Лихопьок Денис Павлович

Лектор


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

Корпоративне право

Макарова Тетяна Петрівна

Макарова Тетяна Петрівна

Керівник Юридичної клініки, викладач


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

«Сімейне право»

«Вступ до медіації»

Освіта:

2009 рік отримала Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю

2003 рік закінчила Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю юрист

1993 рік закінчила Інститут управління, бізнесу та права за спеціальністю маркетолог

Працювала:

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України

ТОВ «Юридична агенція»

ТОВ Виробнича фірма «Дніпронафта»

АТ Страхова компанія «ФОРТ»

ДП з іноземними інвестиціями «Євро Нафта»

Самостійна адвокатська практика

Спеціалізація:

Сімейне право, цивільне право, адміністративне право, адміністративне процесуальне право, господарське право, господарське процесуальне право, житлове право, авторське право, трудове право, виборче право;

антимонопольне законодавство, податкове законодавство, пенсійне законодавство.

Участь у заходах з підвищення кваліфікації:

Міжнародний практичний тренінг USAID на тему «Врегулювання спорів за участі судді»

Конференція (круглий стіл) ГС «Правозахисна асоціація адвокатів Дніпропетровської області «АСИСТЕНТ» на тему «Адвокатська етика»

Семінари Ради адвокатів Дніпропетровської області на теми: Деякі питання, що виникають при розгляді справ із кредитних правовідносин, Новели Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу

Семінари Національної асоціації адвокатів України на теми: Актуальні питання адміністративного судочинства, Право на справедливий адміністративний судовий розгляд (кримінальні аспекти), Доступ до публічної інформації. Аналіз актуальних питань сімейного права.

Семінари та конференції Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги на теми: мета та цілі впровадження в системі безоплатної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі. Структура та зміст стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі.

Форуми Асоціації Адвокатів України за темами:

 1. Судова реформа – нові виклики.
 2. Участь адвокатської та наукової спільноти у формуванні Верховного суду.
 3. Виконання судових рішень – перший досвід роботи за новим законом.
 4. Застосування практики ЄСПЛ при розгляді податкових спорів.
 5. Особливості судового розгляду спорів за участю контролюючих органів.
 6. Доказування у спорах стосовно об’єктів права інтелектуальної власності.
 7. Визнання рішень міжнародних судів та міжнародних арбітражів.
 8. Банки vs позичальники: останні тенденції судової практики.
 9. Право на справедливий суд в Україні в контексті практики ЄСПЛ.

Пробко Ілля Борисович

Пробко Ілля Борисович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права


Академія Репозитарій

Освіта:

Закінчив Національну академію внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації: «Провадження у справах про порушення законодавства з фінансових питань».

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Палєєва Юлія Сергіївна

Палєєва Юлія Сергіївна

Старший викладач


ID: 1268346  Репозитарій

Дисципліни:

Основи права ЄС

Конституційне право зарубіжних країн

Хорошун Олександр Віталійович

Хорошун Олександр Віталійович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права


Дисципліни:

«Кримінологія»

«Кримінальне право»

Черваков Андрій Анатолійович

Черваков Андрій Анатолійович

Викладач


Черноп'ятов Станіслав Володимирович

Черноп'ятов Станіслав Володимирович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права


Академія ID: 1065928  Репозитарій

Освіта: Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Тема дисертації «Охоронні трудові правовідносини».

Дисципліни:

«Трудове право (зс)»

«Основи права»

Антонюк Олена Володимирівна

Антонюк Олена Володимирівна

Кандидат юридичних наук, лектор


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

«Адвокатура»

Стадниченко Володимир Юрійович

Стадниченко Володимир Юрійович

Лектор


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

«Адвокатура (зс)»

Карпенко Оксана Іванівна

Карпенко Оксана Іванівна

Лектор


Практична діяльність:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області

Дисципліни:

«Судові та правоохоронні органи України»

Цалин Роман Володимирович

Цалин Роман Володимирович

Кандидат юридичних наук, лектор


Практична діяльність:

Адвокат

Дисципліни:

«Кримінальний процес»

Стьопіна Юлія Олександрівна

Стьопіна Юлія Олександрівна

Лектор


Клімчук Юлія Олександрівна

Клімчук Юлія Олександрівна

Секретар кафедри права


Щедрова Галина Петрівна

Щедрова Галина Петрівна

Доктор політичних наук, професор


Академія Біографія Репозитарій

Академік Української Академії політичних наук.

У 2002 р. присвоєно вчене звання професора кафедри політології.

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

У 1990 р. закінчила Київську вищу партійну школу, кваліфікація – викладач соціально-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах, політолог.

Закінчила Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка у 1977 р., кваліфікація – вчитель української мови та літератури.

Професор Щедрова Г. П. має великий науково-педагогічний досвід. До переходу в Університет імені Альфреда Нобеля 25 років працювала в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, з них 14 років – проректором з науково-педагогічної роботи та 20 років – завідувачем кафедри політології та міжнародних відносин. Очолювала магістратуру державного управління. Член спеціалізованої вченої ради Д 08. 051. 08 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Член редакційних колегій фахових видань.

Викладає навчальні дисципліни: «Практика. Вступ до спеціальності», «Загальна теорія політики», «Політична теорія (Сучасна зарубіжна політологія)», «Державна політика», «Прикладна політологія (Основи публічної політики), (Політичний маркетинг і реклама)», «Методологія політичних досліджень».

За останні п’ять років опублікувала понад 40 наукових праць у фахових виданнях з політичної науки. Є одним із співавторів Енциклопедичного словника-довідника «Новітня політична лексика» за науковою редакцією проф. Н.М. Хоми (Львів, 2015 р.). Очолює науково-дослідну лабораторію на кафедрі. Здійснює керівництво здобувачами до олімпіад, конкурсів, конференцій. Координує профорієнтаційну роботу, зв’язки з громадськістю. Ініціювала проведення в університеті в 2016 р. першої олімпіади з політології для учнів 11-х класів, в якій взяли участь 25 осіб. У 2017р. кількість учасників зросла до 105 осіб. Велику увагу приділяє міжнародним аспектам політичної журналістики, підготовці політичних лідерів.

Щолокова Ганна Володимирівна

Щолокова Ганна Володимирівна

Кандидат політичних наук, доцент


Академія Репозитарій

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (2009 р.). Має вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин (2014 р.).

Закінчила Дніпровський національний університет у 2006 році за спеціальністю «Політологія».

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна політика (Європейські політико-правові інституції)», «Міжнародна політика (Дипломатичний етикет та протокол)», «Політичний аналіз (GR - менеджмент)», «Зв'язки з громадськістю (PR)», «Прикладна політологія (Політичний маркетинг та реклама)» та інші.

Ключник Руслан Максимович

Ключник Руслан Максимович

Кандидат політичних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара у 2011 р. за спеціальністю «Політологія».

Викладає дисципліни: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Політична думка в Україні», «Політична регіоналістика», «Порівняльна політологія».

Автор більше 20 наукових праць в Україні та за кордоном.

Пащенко Віктор Іванович

Пащенко Віктор Іванович

Кандидат політичних наук, доцент


Академія Репозитарій

Кандидат політичних наук, спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 20.09.2005 р захистив дисертацію на тему: Неурядові організації як інститут громадянського суспільства: методологія дослідження та сучасний стан в Україні у спецiалiзованiй вченій радi Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, диплом ДК № 031460.

Закінчив Дніпровський національний університет в 2001 році за спеціальністю «Політологія», кваліфікація: спеціаліст.

Стаж педагогiчної роботи у вищих закладах освiти - 11 рокiв.

Коло наукових інтересів: Авторитаризація республіканських форм правління, Політична гносеологія, Громадянське суспільство, Виборчі системи.

Перфільєва Анастасія Олександрівна

Перфільєва Анастасія Олександрівна

Кандидат політичних наук, доцент


Доцент кафедри права.

Марфобудінова Лідія Іванівна

Марфобудінова Лідія Іванівна

Кандидат політичних наук


Закінчила Дніпровський національний університет у 2011 році за спеціальністю «Політологія», кваліфікація: магістр, викладач соціально-гуманітарних дисциплін.

У 2019 р. захистила дисертацію на тему: «Ґендерна політична теорія як чинник концептуального обґрунтування сучасної демократії участі» за спеціальністю 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки.

Коло наукових інтересів: гендерна політична теорія, гендерна політична участь, виборчі системи, електоральна поведінка, громадянське суспільство.

Матухно Генріх Робертович

Матухно Генріх Робертович


Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Регіональний координатор програми особистісного та професійного розвитку молоді «Державоторець» у Дніпропетровській області.

Лауреат іменної стипендії Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». Лауреат обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини» в номінації «Розумник року» у 2018 році.

Коло наукових інтересів: державна молодіжна політика, міграційні настанови молоді, партисипаторна демократія, громадянське суспільство.

Викладає дисципліну "Адміністративно-правова реформа в Україні"

Марія Артем'єва -

Марія Артем'єва

Юлія Дрофич -

Юлія Дрофич

Юлія Вишневська -

Юлія Вишневська

Владислав Вишневський -

Владислав Вишневський

Владислав Воронін -

Владислав Воронін

Андрій Гусак -

Андрій Гусак

Альона Кім -

Альона Кім

Павло Колодочка -

Павло Колодочка

Роман Кравченко -

Роман Кравченко

Юлія Крикливець -

Юлія Крикливець

Максим Легенченко -

Максим Легенченко

Станіслав Ліфлянчик -

Станіслав Ліфлянчик

Євгенія Матросова -

Євгенія Матросова

Юлія Палєєва -

Юлія Палєєва

Ігор Туз -

Ігор Туз

Вікторія Чорнойван -

Вікторія Чорнойван

Олександр Чорнойван -

Олександр Чорнойван

Віталій Юрченко -

Віталій Юрченко

Катерина Позюбан -

Катерина Позюбан

Нікіта Шевченко -

Нікіта Шевченко

Артем'єва Марія Сергіївна

Артем'єва Марія Сергіївна


Юрисконсульт Юридичної компанії "Правовий захист", м. Маріуполь.

Дрофич Юлія Володимирівна

Дрофич Юлія Володимирівна


Народилася 20.05.1985

Закінчила Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Дніпропетровський університет економіки та права) у 2006 році, отримала диплом НР №30300189 з відзнакою, за напрямком підготовки "Правознавство"

Адвокат, старший викладач кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля.

Вишневська Юлія Михайлівна

Вишневська Юлія Михайлівна


2005-2010 роки – Університет імені Альфреда Нобеля, диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою

Станом на сьогодні:

Адвокат, медіатор, член Національної асоціації медіаторів України, член Асоціації правників України.

Вишневський Владислав Іванович

Вишневський Владислав Іванович


2005-2010 роки – Університет імені Альфреда Нобеля, диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою

Станом на сьогодні:

Партнер ТОВ «Юридична компанія «Мистецтво Права»

Адвокат, арбітражний керуючий.

Воронін Владислав Валерійович

Воронін Владислав Валерійович


Магістр, рік випуску 2018

Посада: Помічник Голови Ради адвокатів Дніпропетровської області

Викладач кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля.

Гусак Андрій Ігорович

Гусак Андрій Ігорович


Рік закінчення: 2018

Місце роботи, посада: Адвокатське бюро Станіслава Казанцева "Джастіс", помічник адвоката Казанцева Станіслава В'ячеславовича

Що дало навчання в університеті: "Основну базу знань для подальшої роботи в юридичній сфері"

Кім (Дубовик) Альона Вадимівна

Кім (Дубовик) Альона Вадимівна


Рік випуску: 2010

Місце роботи: Царичанський районний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

Посада: начальник відділу

Освіта в університеті дала мені старт знайти себе в цьому житті. Наш декан Олена Вікторівна Пушкіна та викладачі факультету завжди говорили нам «Юристи найкращі, ви найкращі!», і ця фраза завжди супутня в моєму житті, адже ніколи не потрібно зупинятись, якщо в тебе є мета, бо «ми найкращі». Багаж знань отриманий мною в університеті, як у сфері юриспруденції, так і в бухгалтерському обліку, основах економіки, діловодства, допомогли мені досягти мети. З простого державного виконавця я стала начальником відділу державної виконавчої служби.

Колодочка Павло Олександрович

Колодочка Павло Олександрович


Закінчив у 2008 році Дніпропетровський університет економіки та права й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста-спеціаліста.

З 2011-го року прийнятий в Акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк» (Головний офіс) на посаду юрисконсульта.

За період роботи був підвищений з переведенням на посаду провідного юрисконсульта.

На теперішній час обіймає посаду головного юрисконсульта.

Основні функції, що виконуються:

1. Діяльність, спрямована на стягнення проблемної заборгованості (супровід справ у загальних та спеціалізованих судах усіх юрисдикцій, підготовка процесуальних документів, в тому числі позовів, апеляційних та касаційних скарг, відкликів на позови, апеляційні, касаційні скарги противників), в тому числі з боржників, які є пов'язаними з Банком особами з безпосереднім супроводженням справ як у судах в межах Дніпропетровської області, так і у м. Києві, а також в інших регіонах України у судових засіданнях, які проводяться в режимі відеоконференції.

2. Супровід судових справ за позовами до Банку з боку індивідуальних, корпоративних VIP-клієнтів та пов'язаних з Банком осіб.

3. Діяльність у відношенні боржників, які перебувають у стані припинення (самоліквідації), спрямована на визнання останніми грошових вимог Банку добровільно, шляхом здійснення плану заходів з метою спонукання таких боржників на відправлення в адресу Банку відповідних письмових відповідей та/або в судовому порядку шляхом отримання відповідних судових рішень або судових рішень про стягнення заборгованості як з вказаної категорії боржників, так і з їх поручителів по наявним перед Банком зобов'язанням.

4. Застосування положень процесуальних кодексів в редакції, яка діє з 15.12.2017 року в тому числі в частині застосування у відношенні боржників заходів процесуального примусу, а саме: штраф, повернення або залишення без розгляду заяви, скарги, клопотання.

5. Аналіз судової практики з метою внесення змін в технологію роботи.

6. Надання юридичних консультацій (юридичної експертизи) по справах для виконавців у регіональних підрозділах з наданням необхідних правових позицій, а також рекомендацій по захисту інтересів Банку.

7. В окремих випадках узгодження з Напрямками Банку тексту позовних заяв, суті позовних вимог та підсудності при підготовці позовних заяв.

Професійні досягнення:

1) супроводження понад 300 активів, по яким пред’являються позовні заяви з оплатою судового збору у максимальному розмірі з відповідним представленням інтересів Банка у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій усіх юрисдикцій з отриманням позитивних судових рішень про стягнення заборгованості та/або звернення стягнення на майно, а також щодо боржників, які перебувають у стані припинення (самоліквідації) — про визнання грошових вимог Банку.

2) за результатом проведення позасудової роботи (листування, очні зустрічі у містах Дніпро, Київ) досягнуто здійснення погашень великими боржниками наявних сум заборгованості добровільно, а також визнання грошових вимог Банку.

3) за підсумками самостійно здійсненої перевірки нарахування складової боргу, яка розраховується за складною математичною формулою та в результаті її опрацювання спільно з Бухгалтерією Банка реалізовані заходи, які дозволяють будь-якому співробітнику Банку своєчасно та в повному обсязі отримувати від Бухгалтерії Банку необхідні та правильні розрахунки боргу разом з письмовими розшифруваннями їх нарахування з виключенням можливості наявності в таких розрахунках некоректних значень сум заборгованості.

4) одним з перших з перших у Банку отримано рішення на користь Банку про стягнення боргу при активній протидії опонента з-поміж пов'язаних з Банком осіб (інтереси якого представляв випускник «першого» випуску правознавців Університету), в тому числі щодо стягнення сум боргу за вищевказаною математичною формулою — http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78081147.

5) По справах за позовами Банку з урахуванням наданих Банком заперечень вдалось досягнути відмови Суду Боржникам, зокрема з-поміж пов'язаних з Банком осіб, у задоволенні наступних клопотань про:

- призначення судової економічної експертизи (http://reyestr.court.gov.ua/Review/75371899; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77430844),

- витребування від Банку документів розрахунку винагороди за користування кредитом, яка розраховується за складною математичною формулою та із задоволенням зустрічного клопотання Банку про витребування аналогічних документів від Відповідача - http://reyestr.court.gov.ua/Review/76292920, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77328442; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77751917;

- зупинення розгляду судового провадження до набрання чинності рішенням у справі за позовом Відповідача про визнання укладеного договору недійсним - http://reyestr.court.gov.ua/Review/73691221;

6) одним з перших у Банку по справі, яка перебуває на судовій експертизі вдалось уникнути як надання великого обсягу витребуваних судовим експертом документів, так і проведення самої експертизи розрахунку, попри клопотання судового експерта, шляхом подачі клопотання із запитаннями від Банку до судового експерта, в результаті чого справа повернута в суд без проведення судової експертизи не з вини Банка із відновленням провадження та призначенням її до розгляду - http://reyestr.court.gov.ua/Review/76475666 та ухваленням рішення на користь Банку.

7) дотримуючись аналогічної тактики, у справі, яка судом витребовувалась від Експертної установи із призначенням її до розгляду - http://reyestr.court.gov.ua/Review/76812566 з метою розгляду відповідного клопотання Банку із запитання до судового експерта та в ході розгляду якої суд встановив, що ряд витребуваних судовим експертом документів вже наявні в матеріалах справи, а судовий експерт у своїй письмовій відповіді зазначив про відсутність необхідності повторно надавати витребуваний останнім пакет документів - http://reyestr.court.gov.ua/Review/77493877.

Кравченко Роман Олегович

Кравченко Роман Олегович


Народився 10.08.1991 р.

У 2008 році закінчив Дніпропетровську середню школу № 9 (з поглибленим вивченням англійської мови)

У 2013 році успішно закінчив навчання в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Правознавство» та отримав диплом магістра з відзнакою

У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

З 2019 року працює адвокатом.

Крикливець (Майко) Юлія Олександрівна

Крикливець (Майко) Юлія Олександрівна


У 2016 році закінчила Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, факультет правознавства та отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» та здобула кваліфікацію бакалавра права з відзнакою.

У 2017 році закінчила університет «Гуманітас» у Польщі, факультет менеджменту та здобула кваліфікацію менеджмент «Управління компанією на внутрішньому і зовнішньому ринку» з відзнакою.

У 2018 році закінчила Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, факультет правознавства та здобула кваліфікацію магістра права з відзнакою.

Отримувала іменну стипендію міського голови Дніпра за відмінні досягнення у навчанні.

Відповідальна, цілеспрямована, навчалася на відмінно, тому, що, вважаю, що освіта — це рушійна сила прогресу і людина з відмінним освітою може досягти бажаних результатів і реалізувати поставлені завдання.

Люблю вивчати щось нове і корисне. Захоплююся вивченням англійської мови, проходила мовні курси в Кембриджі й склала міжнародні іспити з англійської мови на відмінно. Так, як знання іноземної мови — це не тільки підвищення інтелекту, але і додаткові можливості.

Працюю на посаді головного юриста в міжнародній IT-компанії. Завдяки отриманому багажу знань в університеті з легкістю виконую завдання компанії. Знання іноземної мови стало мені у пригоді, адже це необхідний елемент для успішної реалізації цілей компанії та комунікації з міжнародними контрагентами.

Навчання в університеті дало можливість не тільки отримати необхідний фундамент знань та навичок для успішного працевлаштування, а й дало змогу розвивати ораторські здібності, беручи участь у конференціях, публікуючи наукові роботи у фахових українських та міжнародних виданнях.

Вдячна керівництву та викладацькому складу університету за отримані знання, дружні стосунки та комфортні умови для навчання!

Максим Легенченко

Максим Легенченко


Бакалавр права 2003 - 2007

Магістратура ДНУ 2008

Юрист Дніпропетровської міської ради 2008-2015. Адвокат з 2012. Автор практичного посібника «Практичні аспекти оренди комунального майна в Україні» - 2013. Магістратура з адвокатури Університета Аліканте (Іспанія) - 2017. 

Юридичний іспанський диплом - 2019

З 2020 здобувач докторантури (аспірантури) Університета Аліканте

Володіє англійською, іспанською, німецькою та французькою мовами

Займається юридичною практикою в м.Аліканте (Іспанія).

Ліфлянчик Станіслав Ігорович

Ліфлянчик Станіслав Ігорович


Рік випуску: 2007

З 2004 року у вільний час від навчання працював молодшим юристом в адвокатських конторах.

З 2007 року по 2012 рік працював юристом в Адвокатській фірмі «Династія».

У 2012 році орендував у знайомої колеги маленький кабінет та розпочав свою юридичну практику.

У 2016 році разом з адвокатом Нестеченко Дмитром об’єднались під спільним брендом Адвокатська фірма «ПАКС» та працюємо разом по сьогоднішній день.

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю отримав 08 червня 2017 року.

Таким чином, вже майже 16 років успішно займаюсь судовою практикою практично у всіх сферах права, а саме: Корпоративне право; податкові, господарські та цивільні спори; спадкове та майнове право; вирішення сімейних спорів, в тому числі в мировому порядку; багато іншого.

Як відомо, в Дніпропетровському університеті економіки та права, який наразі став Університетом імені Альфреда Нобеля, я розпочав навчання у 2002 році.

З першого дня я прийняв для себе рішення отримати від студентського життя максимум. А тому, окрім навчання, я просто, буквально не злазив зі сцени актового залу. Брав участь у всіх фестивалях, концертах КВНах, «Студентській Республіці», студентській газеті, тощо. Як я все встигав, навіть не уявляю. При тому, що вчився я доволі непогано.

Можливо через звичку до публічних виступів я і придбав навички успішних виступів в судових засіданнях.

Крім того, я досі з теплом згадую колектив кафедри права. Не дивлячись на те, що я був лише студентом, але серед них я завжди відчував себе своїм. Частиною університету. Частиною їх великої справи.

У своєму рідному університеті я став тим, ким я є зараз. Я визначився з професією, знайшов велику кількість друзів, і, навіть, на деякий час, відчув, що таке популярність. Він дав мені дуже багато.

Дякую тобі, Університет імені Альфреда Нобеля!

Матросова Євгенія Олександрівна

Матросова Євгенія Олександрівна


Відомості про освіту:

2005-2010 – Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю «правознавство», диплом з відзнакою, сучасна назва ВНЗ – Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

2014 – навчання на програмі «Базові навички медіатора» в Українському центрі медіації при Києво-Могилянській бізнес школі

2016 – навчання в аспірантурі юридичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Досвід роботи:

16.08.2010 -07.08.2014 роки - юрисконсульт юридичного відділу Корпорації МСК: Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна будівельна компанія «Україна-Канада», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроуніверсал», Товариства з обмеженою відповідальністю «МСК-Сервіс»

12.07.2014 – медіатор

17.09.2014 – по цей час директор та учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «ПРАВОВЕД»

10.2015 – 10.2020 - депутат 7 скликання Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровсьої області, член бюджетної комісії

22.01.2016 року – адвокат.

Палєєва Юлія Сергіївна

Палєєва Юлія Сергіївна


Туз Ігор Ігорович

Туз Ігор Ігорович


Закінчив у 2010 році Дніпропетровський університет економіки та права й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист-спеціаліст.

Працює в органах прокуратури з 2013 року. Наразі обіймає посаду прокурора Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області. Має класний чин – юрист 1 класу.

За час роботи в органах прокуратури, неодноразово заохочувався керівництвом прокуратури Дніпропетровської області з високі досягнення у роботі та сумлінне виконання своїх професійних обов’язків.

Чорнойван (Зленко) Вікторія Олексіївна

Чорнойван (Зленко) Вікторія Олексіївна


Головний спеціаліст відділу державної реєстрації нормативно-правових актів Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Дніпро)

Вища освіта здобута в Університеті економіки та права, насамперед відчинила перед нами двері у майбутнє, ми отримали відповідні знання та коло близьких до нас людей. Отримавши вищу освіту, ми здобули базу для подальшого формування себе як особистості та незалежної людини, здобули стимул для подальшого самовдосконалення та навчання вже на практиці. А крім цього, саме під час навчання ми знайшли один одного та створили свою власну сім’ю.

Чорнойван Олександр Васильович

Чорнойван Олександр Васильович


Помічник судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра

Вища освіта здобута в Університеті економіки та права, насамперед відчинила перед нами двері у майбутнє, ми отримали відповідні знання та коло близьких до нас людей. Отримавши вищу освіту, ми здобули базу для подальшого формування себе як особистості та незалежної людини, здобули стимул для подальшого самовдосконалення та навчання вже на практиці. А крім цього, саме під час навчання ми знайшли один одного та створили свою власну сім’ю.

Юрченко Віталій Володимирович

Юрченко Віталій Володимирович


У 2010 році закінчив Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю «Правознавство»,

У 2011-2012 рр. проходив військову службу в Збройних Силах України

З 2012 по 2015 рік обіймав посаду прокурора Дніпровського району міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області

з 2015 року та по теперішній час прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області

Наказом Генерального прокурора України присвоєно класний чин юрист 1 класу.

Позюбан Катерина Сергіївна

Позюбан Катерина Сергіївна


Випуск 2010

Державний реєстратор відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Шевченко Нікіта Тарасович

Шевченко Нікіта Тарасович


2010-2015 роки – Університет ім. Альфреда Нобеля, диплом магістра за спеціальністю “Правознавство”.

2015-2017 роки – Вільнюський університет, диплом Магістра за спеціальністю “Міжнародного права та права Європейського союзу”. Отримав грант на безкоштовне навчання у Литві та стипендію від Литовської держави.

Зараз працює у підрозділі з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму компанії “Western Union”, місто Вільнюс. Обіймає посаду слідчого.

Вільно спілкується англійською мовою. Вивчає литовську та італійську мови.

 • Право

  Право

  Впевнена позиція на правовому полі.

Протокол №1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права

Протокол №2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права


Протокол №1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права


Протокол №2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права

Протокол №3 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин

Протокол №4 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин

Протокол №5 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин

Протокол №7 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин

Протокол №8 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права


Протокол № 1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин. Секція «Політологія»

Протокол № 2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри права, політології та міжнародних відносин. Секція «Політологія»

Результати самоаналізу освітньо-професійних програм «Політологія» бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти

Діяльність групи зі змісту та якості освіти на кафедрі політології та міжнародних відносин

Група зі змісту та якості освіти кафедри (протокол № 9 від 10 квітня 2020 року)

Група зі змісту та якості освіти кафедри (протокол № 7 від 24 травня 2019 року)

Група зі змісту та якості освіти кафедри (протоколи попередніх засідань)

25 квітня 2024

XV Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції»

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

17 листопада 2023

Секрети бізнесу спільно з Board Дніпро

12 вересня 2023

Укладено меморандум про співробітництво з Дніпровським регіональним відділенням Національної школи суддів України

22 квітня 2023

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції»

27 травня 2022

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція: "Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції"

27 травня 2022

VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-політичні проблеми сучасності»

14 грудня 2021

Укладено меморандум про співпрацю з Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України

6 грудня 2021

Підписано меморандум про співпрацю з Громадською організацією "Бюро приватних виконавців "АЛЬТЕРНАТИВА"

2 грудня 2021

Візит Баймуратова Михайла Олександровича

14 травня 2021

Студенти спеціальності «Політологія» успішно завершили програму стажування «Державники»

22 квітня 2021

XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції»

16 квітня 2021

VI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених «Соціально-політичні проблеми сучасності»

12 лютого 2021

Нова співпраця – нові можливості!

Вийшли видання кафедри

13 листопада 2020

Захід для студентів від координаційного центру з надання правової допомоги

13 листопада 2020

Зустріч з депутаткою Дніпропетровської обласної ради

12 листопада 2020

Семінар «Актуальні питання теорії та практики здійснення кримінального провадження щодо кримінальних проступків»

9 листопада 2020

Підписання угоди про співпрацю між Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції та Університетом імені Альфреда Нобеля

image
image
image
image

4 липня 2020

Університет Імені Альфреда Нобеля та Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради уклали Меморандум про співпрацю

24 червня 2020

Підписання Меморандуму про співпрацю між Університетом імені Альфреда Нобеля та Дніпровським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги

23 червня 2020

Підписання Меморандуму про співпрацю між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Університетом імені Альфреда Нобеля

22 червня 2020

Навчання керівників структурних підрозділів та завідувачів кафедр щодо їх участі в антикорупційній перевірці фізичних осіб

9 червня 2020

Бакалаври права успішно склали атестаційні екзамени

5 червня 2020

Засідання Юридичної клініки на тему: «COVID-19 та інтернет свободи і свобода вираження поглядів онлайн»

1 червня 2020

Онлайн-лекція «Булінг у навчальному закладі: служба порозуміння VS притягнення до відповідальності та судова практика»

27 травня 2020

І Міжрегіональний науково-практичний форум «Актуальні питання взаємодії суб’єктів, які мають здійснювати заходи з реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти»

22 травня 2020

Чергове онлайн-засідання Юридичної клініки кафедри права

20 травня 2020

Круглий стіл онлайн на кафедрі права

23 квітня 2020

XI всеукраїнська науково-практична конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції»

18 березня 2020

Незважаючи на карантин викладачі кафедри права продовжують працювати зі студентами в режимі онлайн!

14 березня 2020

Всеукраїнський Форум Асоціації юридичних клінік України – 2020

28 лютого 2020

Турнір юних правознавців на Кубок Президента Університету імені Альфреда Нобеля

10 лютого 2020

Міжнародна практика студентів Університету імені Альфреда Нобеля спеціальності "Право" в Університеті Humanitas

10 лютого 2020

Участь студентів-правознавців у спільному проєкті правового клубу «Провокатор» та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1 листопада 2019

Презентація початку роботи Юридичної клініки кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля

18 жовтня 2019

Університет імені Альфреда Нобеля підписав меморандум про співробітництво з Радою адвокатів Дніпропетровської області

18 жовтня 2019

Стартував проект «Технології успіху»: кафедри Університету зустрічаються зі старшокласниками

Кіберзлочинність

Злочини у сфері інформаційних технологій – це поширення шкідливих вірусів, злом паролів, шахрайство, крадіжка номерів банківських карт та інших банківських реквізитів, фішинг, поширення протиправної інформації: наклепу, матеріалів порнографічного характеру, матеріалів, що збуджують міжнаціональну та міжрелігійну ворожнечу через Інтернет, а також шкідливе втручання через комп'ютерні мережі в роботу різних систем.

Деліктологічна науково-дослідна лабораторія кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля

У зв’язку з потребою в підготовці висококваліфікованих фахівців-юристів для організацій, відомств та підприємств; підвищенні кваліфікації державних службовців Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я, адвокатів та правозахисників, правоохоронців органів Служби безпеки України, Прокуратури та Національної поліції; залучення до науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів магістрів та студентів Університету; з необхідністю підготовки пропозицій, щодо наближення національного законодавства до стандартів ЄС; надання консультативної допомоги практичним підрозділам правоохоронних органів, структурним підрозділам органів державної влади та місцевого самоврядування на кафедрі права Університету імені Альфреда Нобеля створено Деліктологічну науково-дослідну лабораторію.

image

Пєтков Валерій Петрович
керівник лабораторії
доктор юридичних наук
професор
Заслужений юрист України

image

Пєтков Сергій Валерійович
доктор юридичних наук
професор

image

Галабурда Надія Анатоліївна
кандидат юридичних наук
доцент

image
image

Метою діяльності Лабораторії є аналіз національного законодавства щодо нормативно-правового забезпечення протидії правопорушенням (деліктам): злочинам і проступкам; вивчення досвіду практичної діяльності правоохоронних органів провідних країн Світу, створення моделі законодавства максимально несприятливого до деліктів та мінімально толерантного до корупції, орієнтованого на пріоритетні основи розвитку суверенної, незалежної та правової держави, захист прав і свобод людини.

image

Копотун Ігор Миколайович
головний науковий співробітник
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

image

Алієв Роман Вагіфович
головний науковий співробітник
кандидат юридичних наук

image

Золотарьова Марія Карлівна
головний науковий співробітник
кандидат юридичних наук, адвокат

Для досягнення поставленої мети науково-педагогічні працівники кафедри права спільно з науковцями, які працюють в правоохоронних органах і в органах державної влади, здійснюють на громадських засадах:

 • підготовку навчальних посібників, підручників, методичного забезпечення, сприяння підготовці студентів, аспірантів, молодих вчених у вирішення актуальних наукових і науково-технічних проблем;
 • підготовку пропозицій до нормативно-правових актів щодо вдосконалення державних механізмів, попередження, профілактики та боротьби з правопорушеннями;
 • вивчають деліктологію і кримінологію, як її складової частини та теоретичні, нормативні та організаційні засади запобігання злочинності та окремим видам протиправної поведінки у різних сферах діяльності;
 • досліджують та аналізують стан громадської думки про злочинність і діяльність правоохоронних органів щодо протидії;
 • розробляють науково-практичні коментарі до кодексів і законів України.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Юридична клініка кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля є невіддільною складовою навчального процесу і сприяє залученню здобувачів вищої освіти до практичної діяльності.

Основним завданням Юридичної клініки є надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення.

До практичної роботи в юридичній клініці як консультанти та асистенти залучаються здобувачі вищої освіти спеціальності «Право».

Робота в Юридичній клініці надає можливість перевірити свої знання, заздалегідь якісно підготуватись до практичної юридичної діяльності, набути професійних навичок, здобути перший досвід спілкування з клієнтами та складання юридичних документів. Набуті практичні навички під час роботи в юридичній клініці надалі допомагають випускникам у практичні юридичній діяльності

Діяльність Юридичної клініки спрямована на розв'язання загальносоціальної проблеми – усунення правового нігілізму серед населення, надання громадянам соціально-вразливих категорій безоплатної юридичної допомоги, підвищення професійного рівня випускників юридичного факультету, сприяння запровадженню сучасних методів освіти з поєднанням теоретичних напрацювань та практичних навичок з конкретних питань.

Юридична клініка здійснює консультування населення з питань сімейного, спадкового, трудового, житлового, цивільного права, пенсійного законодавства, а також з питань захисту прав дитини та соціального забезпечення. В межах надання первинної правової допомоги консультанти допомагають в складанні документів правового характеру.

Отже, основана діяльність юридичної клініки спрямована на:

• консультування малозабезпечених верств населення;
• складання документів правового характеру;
• проведення правороз’яснювальної роботи;
• читання лекцій, організації круглих столів, виступів на правові теми.

image
image

Засідання Юридичної клініки на тему: «COVID-19 та інтернет свободи і свобода вираження поглядів онлайн»

Засідання Юридичної клініки кафедри права відзначилось прослуховуванням дискусії у форматі Zoom-конференції на тему: «COVID-19 та інтернет свободи і свобода вираження поглядів онлайн».

Студенти Юридичної клініки завжди тримають руку на пульсі подій і встигають взяти участь у наступних конкурсах від Асоціації юридичних клінік України:

- «FIN $kills» за темою «Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг»

- «Лідер онлайн-консультування

- «Майстер медіа»

Побажайте нам успіхів!


Онлайн-лекція «Булінг у навчальному закладі: служба порозуміння VS притягнення до відповідальності та судова практика»

До Дня захисту дітей 01.06.2020 р. на базі правового клубу «Правокатор» було проведено онлайн-лекцію на тему: «Булінг у навчальному закладі: служба порозуміння VS притягнення до відповідальності та судова практика».

Від Університету імені Альфреда Нобеля спікером виступала керівник Юридичної клініки кафедри права, викладач кафедри права, адвокат Макарова Тетяна Петрівна із лекційним матеріалом на тему: «Попередження булінгу у закладах освіти. Служба порозуміння».

Під час свого виступу Тетяна Петрівна звернула увагу аудиторії на правову основу створення безпечних умов шкільного навчання дітей, окреслила основні поняття миротворчості та миро будування, а також важливість участі дітей та сучасної молоді у ньому. Також Тетяна Петрівна не оминула своєю увагою і мирні шляхи врегулювання конфліктів, зокрема медіацію.

У моделі Служби порозуміння ключову роль відіграє саме медіатор — людина, яка має навички із мирного врегулювання конфліктів, непорозумінь та спорів. Вкотре Тетяна Петрівна підкреслила, що досягнення порозуміння саме через діалог є надзвичайно важливо для сучасного суспільства, особливо, якщо конфлікти відбуваються у навчальних закладах.

Висловлюємо щиру подяку Тетяні Макаровій за вагомий внесок у сучасне миробудування!


І Міжрегіональний науково-практичний форум «Актуальні питання взаємодії суб’єктів, які мають здійснювати заходи з реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти»

Університет імені Альфреда Нобеля в особі Юридичної клініки кафедри права виступив одним з організаторів І Міжрегіонального науково-практичного форуму «Актуальні питання взаємодії суб’єктів, які мають здійснювати заходи з реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти», який відбувся 27 травня 2020 року у форматі онлайн. Висловлюємо велику подяку співорганізаторам за надану можливість та рівень організації!

У заході взяли участь студенти спеціальності «Право» Університету імені Альфреда Нобеля: Ліана Виноградова, Ельдар Усов, Альона Біла, Ангеліна Степаненко, Комарова Варвара. Дякуємо студентам за активну участь!

Окрему подяку висловлюємо студентам, які підготували свої тези до збірника, який видається за результатами проведення Форуму: Ліані Виноградовій, Альоні Білій, Ангеліні Степаненко, Комаровій Варварі, Клімчук Юлії.

Під час Форуму велися жваві дискусії на актуальні теми, із якими виступали спікери. Отримано цікаву та корисну інформацію як для студентів, які взяли участь, так і для викладачів. Дякуємо організаторам за можливість долучитись до такого заходу!

Від Університету імені Альфреда Нобеля спікером була адвокат, керівник Юридичної клініки та викладач кафедри права Тетяна Макарова із темою доповіді «Участь дітей у миробудуванні нової Української школи. Вирішення конфліктів мирним шляхом. Створення шкільної служби порозуміння». Під час своєї доповіді Тетяна Петрівна звернула увагу на те, як важливо дітям бути почутими, бути зрозумілими дорослими та долучатися з дитинства до будування світу навколо себе.

Дякуємо Тетяні Макаровій за високий професіоналізм та відповідальний підхід до актуальних питань суспільства!Круглий стіл онлайн на кафедрі права

20 травня 2020 року Юридичною клінікою кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля проведений круглий стіл онлайн за темою: «Особливості збору доказів у справах про позбавлення батьківських прав та про поновлення батьківських прав»

Доповідач: Усов Єльдар,

Спікери: Біла Альона, Тітова Віталіна, Степаненко Ангеліна.

Дискусія проведена за матеріалами творчих робіт студентів та судової практики.

Висловлюємо щиру подяку Шкабаро Вероніці Миколаївні та Палєєвій Юлії Сергіївні, а також здобувачам кафедри права за участь та підтримку!


Урок правосуддя для студентів-правознавців

Студенти УАН спеціальності "Право" відвідали Дніпропетровський окружний адміністративний суд, у якому було проведено День відкритих дверей.

Суддя Ільков В.В. та суддя Луніна О.С. провели для студентів університету Урок правосуддя.

Дякуємо голові суду Кореневу А.О., усьому керівництву суду та суддям за запрошення та цікавий проведений захід.

Сподіваємось на плідну тривалу співпрацю та наступні заходи.


Презентація початку роботи Юридичної клініки кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля

1 листопада 2019 року відбулася презентація початку роботи Юридичної клініки кафедри права Університету імені Альфреда Нобеля за участі першого проректора, професора, доктора юридичних наук Пєткова С.В., в.о. завідувача кафедри права Шкабаро В.М. та керівника Юридичної клініки кафедри права, адвоката Макарової Т.П.

До практичної роботи в юридичній клініці у якості консультантів та асистентів залучатимуться студенти спеціальності "Право".

Робота Юридичної клініки має на меті надати студентам можливість перевірити свої знання, заздалегідь якісно підготуватись до практичної юридичної діяльності, набути професійних навичок, здобути перший досвід спілкування з клієнтами та складання юридичних документів.Сертифікати юридичної клініки за осінній семестр 2020-2021 н.р.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Зазвичай дорослі допомагають дітям вирішити конфлікт. Як правило, дорослі пропонують типовий алгоритм (пропонований їм роками), який спускається згори – «дорослі завжди праві».

В такому випадку – думки та інтереси дитини зазвичай не враховуються, адже позиція формується виключно дорослими з урахуванням їхнього особистого і не завжди позитивного досвіду.

Існує ще один з найчастіших алгоритмів, які дорослі застосовують до конфліктів, що виникають у дітей – знецінення і нехтування (ніби все це дрібниці, не звертай увагу, переростеш, тощо).

Обидва алгоритми залишають дітей осторонь наявної ситуації. У результаті, діти вкотре переконуються, що їхні цілі, інтереси та потреби нікому не цікаві. Конфлікти, хоч би й «заморожуються» на певний час, все одно через певний період знаходять своє продовження через образи, цькування, бійки та навіть суїциди. Подолати прояви насильства в закладах освіти допоможе медіація однолітків та відновні практики через запровадження діяльності служби порозуміння.

Створення служби порозуміння – це наступний етап впровадження в закладах освіти процесу миробудування та включення філософії відновлення та медіації до культури Вишу.

Діяльність служби порозуміння закладу освіти має реалізувати два суспільно значущі стратегічні завдання:

1) зменшення соціальної напруженості міжособистісних взаємин у колективі засобами медіації;

2) формування навичок безконфліктного спілкування та навичок виходу з конфліктних ситуацій у всіх учасників освітнього процесу.

Метою діяльності Служби порозуміння є сприяння вирішенню конфліктів мирним шляхом, розбудові миру, протидії насильству та жорстокому поводженню з дітьми, формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, до дискримінації за будь-якими ознаками.

Завданнями Служби порозуміння є:

 • допомога сторонам конфлікту знайти взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації при застосуванні відновних практик;
 • формування вмінь та навичок в учасників/учасниць освітнього процесу вирішувати конфлікти ненасильницьким мирним шляхом;
 • профілактика насильства та жорстокого поводження в освітньому середовищі;
 • сприяння налагодженню позитивних стосунків між учасниками/учасницями освітнього процесу;
 • сприяння зниженню конфліктності та правопорушень у закладі освіти;
 • сприяння формуванню культури миру в студентських колективах та закладі в цілому;
 • інформування учасників/учасниць освітнього процесу про принципи та цінності відновних практик тощо.

Служба порозуміння у своїй діяльності дотримується наступних принципів:

Перевага цінностей медіації. Усі мають розуміти, що деякі речі обов’язкові, статичні та непорушні. Зокрема, добровільність участі, рівні права сторін, нейтральність медіатора/медіаторки, конфіденційність процесу, розподіл відповідальності за рішення.

Самостійність. Служба порозуміння має особливий статус, оскільки складається із волонтерів. Автономність доволі відносна та розповсюджується на вибір форм і методів роботи, на способи поширення інформації, організацію процесу медіації, постановку цілей.

Відкритість. Будь-хто з учасників/учасниць освітнього процесу може звернутися до служби порозуміння.

Розвиток. У служби порозуміння має бути постійний професійний супровід, який забезпечує безперервне навчання та супервізії. А сама служба завжди лишається гнучкою й готовою до змін.

Служба порозуміння має приносити користь учасникам освітнього процесу: сприяти у вирішенні конфліктів, робити відновні практики більш популярними, працювати над запобіганням насильства, сприяти формуванню культури миру, налагодженню позитивних стосунків між однолітками.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Шкабаро Вероніка Миколаївна

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права, доцент кафедри

 • +38 (056) 372-88-15
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Секретар

 • +38 (0562) 31-20-48
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52