Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Ганна Митрофанова -

Ганна Митрофанова

Ірина Шкура -

Ірина Шкура

Андрій Івко -

Андрій Івко

Ірина Тараненко -

Ірина Тараненко

Тетяна Коробейнікова -

Тетяна Коробейнікова

Оксана Кузьменко -

Оксана Кузьменко

Олена Лаврентьєва -

Олена Лаврентьєва

Наталія Крупеніна -

Наталія Крупеніна

Світлана Яременко -

Світлана Яременко

Ганна Щолокова - Доцент

Ганна Щолокова

Доцент

Ольга Євтушенко -

Ольга Євтушенко

Соф'я Голубкова -

Соф'я Голубкова

Марія Жалдаченко -

Марія Жалдаченко

Еліна Віннікова -

Еліна Віннікова

Генріх Матухно -

Генріх Матухно

Ксенія Шепотько -

Ксенія Шепотько

-->

Митрофанова Ганна Яківна

Митрофанова Ганна Яківна

д.е.н., доцент, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики Університету імені Альфреда Нобеля


Академія Репозитарій

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..ua

Професійна діяльність

2020 по теперішній час - завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2019 по теперішній час - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (NAQA), Україна

2019  по теперішній час - голова Комітету якості академічних стандартів Університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2018 2020 - завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015 2018 - проректор із забезпечення якості вищої освіти, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2014 2015 - проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2008 2014 – начальник навчально-методичного центру, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2006 2014 – доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2003 2006 – старший викладач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2001 2003 – старший викладач кафедри економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2000 2001 – старший викладач кафедри інформатики та математичних методів в економіці, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1994 2000 – асистент кафедри інформатики та математичних методів в економіці Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1993 1994 – інспектор відділу кадрів та канцелярії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

1992 1993 – вчитель фізики міської фізико-математичної школи № 111, Дніпро, Україна.

Освіта

2018 2020 - отримання кваліфікації «Магістр з менеджменту», Університет Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015  2017 - отримання кваліфікації «Спеціаліст з філології», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2015 – Захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Національний гірничий університет, Дніпро, Україна.

2006 – Отримання вченого звання доцента кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2005 – Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

1997-1999 – отримання кваліфікації «Спеціаліст з фінансів», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

1989-1994 – отримання кваліфікації «Спеціаліст з фізики», фізик-викладач, Дніпропетровський національний університет, Дніпро, Україна

Детальніше

Шкура Ірина Сергіївна

Шкура Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, доцент, кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0078078  Репозитарій

Освіта: Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 2001 р., фінанси та кредит;

Дніпропетровський університет економіки та права, 2005 р., Майстер бізнес адміністрування, програма МВА «Менеджмент організації»

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає навчальні дисципліни «Міжнародні організації», «Управління міжнародними проєктами та фандрайзинг», «Етикет та основи міжнародного протоколу», а також фінансові дисципліни на програмах МВА. Є досвід викладання в ВНЗ України та Польщі. З 2003 р. є активним учасником міжнародних проєктів, грантів міжнародних установ (проєкт CEUME «Лідери майбутнього в МВА», стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда (Польща), програма професійного розвитку Елен та Роналда Вайзер (2009 р.), грант на участь в Економічному форумі (Польща), стипендіальна програма Уряду Республіки Литва, програма викладацької мобільності ERASMUS+).

Наукова діяльність: Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – соціально відповідальне інвестування.

Монографії

 1. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку / Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Вознюк О.В. та інші (всього 12 осіб за заг. ред. д.е.н. Баранник Л.Б.-Д., 2015
 2. Реформування фінансово-кредитної системи та стимулювання економічного зростання в умовах міжнародної фінансової кризи/ Крамаренко Г.О., Чорная О.Є., Шкура І.С. та ін.- Дніпропетровськ, 2010.

 Статті у фахових виданнях

 1. Shkura I. The regional peculiarities of SRI development // Journal of Economics and Management ISSN 1732-1948 Vol. 37 (3) • 2019, pp. 107-138.
 1. Шкура І.С. Розвиток соціально відповідального інвестування у світі // Академічний огляд. – 2018. – №1. – С.80-88.
 2. Шкура І.С. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців // Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 3. Шкура І.С. Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.91-100
 4. Шкура І.С. Роль соціально-відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України // Економічний нобелівський вісник. – 2016. - №1. – С.252-262.
 5. Шкура І.С. Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проєктів в українських реаліях // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.133-143
 6. Шкура І.С., Щербініна Т.О. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців / Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 7. Трансформація ролі податків у формуванні доходів місцевих бюджетів / І.С. Шкура // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2015. - № 1 (33). – С.174-179.

Підручники та навчальні посібники

 1. Management of Foreign Economic Activity: Complex of learning materials for organization of independent work, control and self-control of student learning [Electronic resource] / Н. Нlukha, S. Kholod, I. Shkura, O. Yevtushenko, O. Zadoya. — Dnipro: Alfred Nobel University, Dnipro, 2018. — 89 c.
 2. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура.
 3. Управління міжнародними проєктами / Шкура І.С., Лимонова Е.М., Глуха Г.Я., Магдіч А.С., Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 124 c.

Інші видання

 1. Шкура І.С. Аналіз можливостей розвитку соціально відповідального інвестування в Україні на базі культурних цінностей // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. –Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С.119-120
 2. Shkura I. Strategies of socially responsible investment: global aspect // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XXIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 13 грудня 2017 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С.141-142
 3. Глуха Г.Я., Шкура І.С., Гавяда В.В. Формування та функціонування систем внутрішнього забезпечення якості в Університеті імені Альфреда Нобеля // Інноваційний університет і лідерство: проєкт і мікропроєкти. - Варшава, 2017. – С. 213-226.
 4. Шкура І.С. Реформування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля // Науковий вісник УМО: Електронне видання, К. «Університет менеджменту освіти», 2016.- Випуск 1.- Частина 1.-344 с.- С. 43-54
 5. Шкура І.С. Вплив кредитних рейтингів країни на визначення ставки дисконтування при проведенні оцінки інвестиційних проєктів // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 23 березня 2016 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.129-131.

Підвищення кваліфікації:

Erasmus+ Mobility for teaching certificate for incoming teachers, October, 2018, Katowice

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1640 про участь у семінарі-тренінгу «Сучасні WEB-технології в організації освітнього процесу»

11.04.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1680 про участь у семінарі-тренінгу «Студент – як викладач» 07.05.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1591 про участь у семінарі-тренінгу «”Mind-mapping” як інструмент інтерактивного навчання»

19.02.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1546 про участь у майстер-класі «Використання методу «Автобусна зупинка» на лекційному занятті» 13.11.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1415 про участь у циклі семінарів-тренінгів «Впровадження гейміфікації в освітній процес»

16.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1449 про участь у майстер-класі «Сучасні методи роботи з групою» 30.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

диплом спеціаліста з філології, перекладач з англійської та російської мов червень, 2017.

Тараненко Ірина Всеволодівна

Тараненко Ірина Всеволодівна

Доктор економічних наук, професор


Академія 0000-0002-2697-786X ID: 0009148

Репозитарій

У вересні 2014 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

В листопаді 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній системі» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Отримала науковий ступінь доктора економічних наук.

В 2010-2013 рр. навчалась в докторантурі Донецького національного університету.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємний вивіз капіталу розвинутих капіталістичних країн у сучасних умовах».

Закінчила економічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за фахом «Політична економія», спеціалізація «Економіка зарубіжних країн» (1982 р.), аспірантуру Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (1985 р.).

Пройшла стажування у провідних університетах Західної Європи: Католицький університет Льовена (Бельгія), Університет Антверпена (Бельгія), Університет Амстердама (Нідерланди), Університет Кобленць-Ландау (Німеччина), Центрально-Європейський Університет (Будапешт, Угорщина), Університет Георга-Августа (Гетинген, Німеччина).

Сфера наукових інтересів: інноваційний маркетинг, міжнародна конкурентоспроможність країн, інноваційна конкурентоспроможність, міжнародні маркетингові стратегії.

Лаврентьєва Олена Олександрівна

Лаврентьєва Олена Олександрівна

Доктор педагогічних наук, доцент


Scopus Академія 0000-0002-0609-5894

Народилася 7 травня 1968 р. в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область).

1990 - закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю: учитель математики і фізики.

1990-1997 – учитель фізики і інформатики КЗШ № 94 м. Кривий Ріг,

1997-2001 – учитель фізики Центрально-міського ліцею м. Кривий Ріг,

2001 – 2003 – навчання в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання.

2003 – 2012 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету.

2005 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих дисциплін” зі спеціальності – 13.00.09 – теорія навчання.

2008 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі педагогіки.

2012-2015 – навчання в докторантурі Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2015 – захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2015 – 2020 – завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького державного педагогічного університету.

2015 – присвоєно вчене звання професора по кафедрі загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання.

З 2020 – професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи.

Наукова діяльність

Має у науковому доробку 8 монографії (у тому числі 1 закордонна), 2 навчальні посібники з Грифом МОН України, 13 навчальних та практичних посібників, 6 статей у наукових виданнях, що індексуються Scopus, статті у провідних українських та закордонних фахових виданнях – усього понад 150 наукових праць за основним напрямом наукової діяльності.

Основні наукові праці

 1. Лаврентьєва О. О. Розвиток методологічної культури майбутнього вчителя природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: теоретико-методичний аспект : монографія / О. О. Лаврентьєва. – К. : КНТ, 2014. – 456 с.
 2. Теоретические основы гармонизации интеллектуального и эмоционального факторов повышения качества профессиональной подготовки будущих педагогов : монография / Кол. авт.; [ред. проф. Л. В. Кондрашовой]. – Кривой Рог : Видавничий дім, 2010. – 280 с.
 3. Лаврентьєва О. О. Застосування методу проектів на заняттях гуртка закладу позашкільної освіти технічного спрямування / О. О. Лаврентьєва // Проектна діяльність у технологічній освіті : монографія / Кол. авт.; [ред. В. С. Пікельної]. – Кривий Ріг : СПД Залозний В. В., 2012. – С. 234–258.
 4. Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / Кол. авт.; [ред. проф. О. А. Коновала]. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Киреєвського, 2012. – С. 7–15; С. 66–92; С. 314–326.
 5. Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі : монографія / Кол. авт.; [ред. О. О. Лаврентьєвої, О. П. Крупського, Є. В. Намлієва]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 360 с.
 6. Лаврентьєва О. О. Організація методологічної підготовки майбутнього менеджера освіти / О. О. Лаврентьєва // Освітній менеджмент : проблеми теорії та практики : монографія / Кол. авт.; [ред. Т. О. Дороніної]. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С. 189–205.
 7. Lavrentieva O., Rybalko L., Lakomova O., Implementation of the Dual System of Vocational Education: History, Trends, Perspectives //The actual problem of the word today: monography. London: Sciemcee Publishing, 2019. Vol 2. P.114-124.
 8. Лаврентьєва О. О. Ергономічний підхід до організації освітнього здоров’язбережувального середовища // Здоров’язбережувальні технології в освітньому середовищі : колективна монографія. Тернопіль : Осадца В.М., 2019. С. 94-111.
 9. Olena O. Lavrentieva, Ihor O. Arkhypov, Olexander I. Kuchma, Aleksandr D. Uchitel. Use of simulators together with virtual and augmented reality in the system of welders’ vocational training: past, present, and future // Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education (Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019) / Edited by Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. Vol-2547. urn:nbn:de:0074-2547-8. Pp. 201-216. http://ceur-ws.org/Vol-2547/
 10. Lavrentieva Olena, Rybalko Lina, Tsys Oleh, Aleksandr D. Uchitel. Theoretical and Methodical Aspects of the Organization of Students’ Independent Study Activities Together With the Use of ICT and Tools // Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018) (Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018) / Edited by Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev. Vol-2433. urn:nbn:de:0074-2433-7. Pp. 102-125. http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper06.pdf
 11. Victoria V. Pererva, Olena O. Lavrentieva, Olena I. Lakomova, Olena S. Zavalniuk, Stanislav Tolmachov. The technique of the use of Virtual Learning Environment in the process of organizing the future teachers’ terminological work by specialty // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019)/ Edited by Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina. Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019. Vol-2643. urn:nbn:de:0074-2643-7. Рр. 321-346. http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper19.pdf
 12. Halyna I. Ivanova, Olena O. Lavrentieva, Larysa F. Eivas, Iuliia O. Zenkovych, Aleksandr D. Uchitel. The students’ brainwork intensification via the computer visualization of study materials // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019)/ Edited by Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina. Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019. Vol-2643. urn:nbn:de:0074-2643-7. Рр. 185-209. http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper10.pdf
 13. Victor Aulin, Andrii Hrynkiv, Oleg Lyashuk, Yuriy Vovk, Sergii Lysenko, Dmytro Holub, Taras Zamota, Andrii Pankov, Mariana Sokol, Vadym Ratynskyi, Olena O. Lavrentieva. Increasing the Functioning Efficiency of the Working Warehouse of the “UVK Ukraine” Company Transport and Logistics Center // Communications - Scientific Letters of the University of Žilina. Vol 22 No 2. pp. 3-14 (2020) http://komunikacie.uniza.sk/index.php/communications/article/view/1543 https://doi.org/10.26552/com.C.2020.2.3-14
 14. Victoria Pererva, Olena Lavrentieva, Oleksandr Krupskуi, Igor Britchenko and Sardar Shabanov. Issues of shaping the students’ professional and terminological competence in science area of expertise in the sustainable development era // The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). E3S Web Conf. Volume 166, 2020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610031.
 15. Методика організації виховної роботи у сучасній школі : навч. посіб. / Л. В. Кондрашова, О.О. Лаврентьєва, Н. І. Зеленкова. Кривий Ріг : КДПУ, 2008. 200 с.
 16. Дидактичні ігри на уроках музики : наук.-метод. посіб. / О. А. Пермяков, І. М. Власенко, О.О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. 264 с.
 17. Методика виховної роботи: практикум / ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : КДПУ, 2011. 102 с.
 18. Лаврентьєва О. О. Методика педагогічної взаємодії: кредитно-модульний спецкурс : навч.-метод. посіб. / О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2014. 125 с.
 19. Професійна кар’єра успішного фахівця-економіста : навч. посіб. / Кол. авт. К. : вид-во ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2014. – 380 с.
 20. Павленко Г.І., Лаврентьєва О. О., Малихін О.В., Матукова Г.І. Методика викладання у вищій школі : навчально методичний посібник. К. : КНТ, 2014. 262 с
 21. Лаврентьєва О. О., Савченко Л.О. Кваліфікаційна робота випускника педагогічного університету : навчально-методичний посібник для студентів технолого-педагогічних факультетів: навчально-методичний посібник. Кривий Ріг : КДПУ, 2016. 62 с.
 22. Лаврентьєва О. О. Теорія і методика професійного та профільного навчання навчально-методичний посібник. Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2017. 60 с.

 Науково-громадська діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Льотній академії Національного авіаційного університету (з 2018 р).
 2. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.01 – теорія і історія педагогіки, 13.00.09 – теорія навчання в Криворізькому державному педагогічному університеті (з 2018 р.).
 3. Член редколегії фахового видання Фізико-математична освіта.
 4. Член науково-методичної підкомісії зі спеціальності 015 Професійна освіта(за спеціалізаціями) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України НМК 1. Науково-методична комісія із загальної, професійної освіти та спорту (2019-2020 рр).
 5. Організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (“Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації” (Кривий Ріг, 2017), “Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і перспективи” (Кривий Ріг, 2015).
 6. Член фахових рад м. Кривий Ріг з будівельних, залізничних й гірничо-металургійних професій, здійснює наукове консультування Центру професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області.
 7. Організатор численних науково-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, майстер-класів для вчителів шкіл та закладів професійної освіти м. Кривий Ріг.
 8. Науковий керівник науково-дослідної теми «Формування професійної культури майбутніх учителів технологій у процесі навчання загальнотехнічних дисциплін» (2016-2020).
 9. Є сертифікованим і діючим експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 10. Є членом Громадської організації "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами".

Крупеніна Наталія Анатоліївна

Крупеніна Наталія Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент


Біографія

Народилася у м. Красний Луч (Луганська область)

1982 р.

закінчила Ворошиловградський педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Географія та біологія”, здобувши кваліфікацію вчителя географії та біології

1996 р.

закінчила аспірантуру Інституті педагогіки АПН України. Захистила кандидатську дисертацію на тему “Системний підхід до комплексного аналізу навчально-виховного процесу на уроці” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки»

до 2000 р.

працювала вчителем, заступником директора, директором середньої школи

2000 р.

доцент, а потім завідувач кафедри філософії освіти Луганського інституту післядипломної педагогічної освіти

2004 р.

2014 р.

доцент кафедри соціології, а потім заступник директора Інституту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Присвоєне звання доцента кафедри соціології

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпровського державного медичного університету

2015 р.

доцент, а потім завідувач кафедри загальної, спеціальної педагогіки, реабілітації та інклюзивної освіти Дніпровської академії неперервної освіти

2021 р. по теперішній час

доцент кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля”

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:

 • Психологія менеджменту
 • Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків
 • Психологія здоров’я.

Наукова діяльність

Є автором понад 50 публікацій, з яких: 1 монографія (у співавторстві), 1 підручники (у співавторстві), виданий  курдською мовою, 1 навчальні посібники, 8 статей у наукових фахових виданнях, з яких 3 статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові праці:

 1. Крупенина Н.А. Трансформація освіти: тенденції, перспективи. INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL World science / Warsaw: RS Global Sp. z O.O №4 (32), Vol.7, April 2018
 2. Крупенина Н.А. Наслідування і права дітей з особливими потребами в мусульманській культурі. OPEN ACCESS PEER-REVIEWED JOURNAL Science Review
 3. / Warsaw: RS Global Sp. z O.O.№-6 (13), Vol.2, July 2018
 4. / INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL Web of Scholar/ Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 1(31), DOI: 10.31435/rsglobal_wos
 5. Krupenyna N. ADAPTATION IN THE EDUCATINAL PROCESS: RESEARCH SCIENTISTS OF THE STATE OF QATAR. Materiály XV Mezinárodní vĕdecko -praktická konference «Moderní vymoženosti vědy -2019», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science» -76s.
 6. Adaptation of the Arabian students in the Ukrainian high schools (on an example of high schools of Lugansk) التكيفمنالطلابالعربفيالمدارسالثانويةالأوكرانية(علىسبيلالمثالفيالمدارسالثانويةمنالمؤتمرالدوليg.Erbil،Kurdystanوالعراق
 7. Salahaddin(с) 2013, المؤتمرالدوليUniversity Erbil.- Hardcopy Proceeding
 8. Підручник
 9. لتكيفللطلابفيأوكرانيااربيل، كردستان العراقSalahaddin UniversityErbil, Kurdistan, Iraq, 2016
 10. Крупенина Н. Педагогічні дослідження толерантності. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 9. Том 1.- Одеса, 2019.- С.35-38
 11. Крупенина Н. Діти з особливими освітніми потребами в культурному просторі ісламу. Virtus: Scientific Journal / Editor-inChief M.A. Zhurba – January # 30, 2019. – Pp.103-108.
 12. Krupenyna N.Tolerance in the Inclusive Educational Environment as a Subject of Empirical Studies. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. Наукових праць /за заг.ред. д.філос.н. Журби М.А.Монреаль: СРМ «ASF»,2019.- С.54-57.
 13. Krupenyna N. Problems of adaptation of pupils in the Arab Pedagogy. Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami- 2016. Volume 6. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia, 2016
 14. Krupenyna N. The essence of adaptation in Pedagogy 2.2 Achievement of high school- 2016, Том 6. Педагогически науки.- София.: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016.
 15. Крупенина Н.А. Компетентністний підхід у навчанні: аналіз зарубіжних досліджень. «Розвиток громадянських компетентностей в Україні». Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю /в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU».м. Дніпро, 22-23 березня 2017 р.- Д.: ТОВ «Інновація», 2017.
 16. Крупенина Н.А. Наслідування і права дітей з особливими потребами в культурі мусульман. Badania podstawowe i stosowane Kolekcja 3 Nauki pedagogiczne.- Przemysl. Nauka I studia,2017
 17. Krupenyna N. Study of Arab scientists of pupil’s adaptation problems. Materials of the Х111 International scientific and practical Conference «Fundamental and applied science - 2017», Volume 5: Sheffield. Science and education LTD, 2017.
 18. Krupenyna N. Foreign studies of the competence approach in training. Materials of the Х111 International scientific and practical Conference «SCIENTIFIC HORIZONS - 2018» September 30 – October 7, 2018, Vol.9.-Sheffield. Science and Education LTD,2018
 19. Крупенина Н. Вербальный и невербальный этикет как составляющие адаптации арабских и курдских студентов-мусульман. MATERIÁLY XIV MEZINÁRODNÍ VĔDECKO -PRAKTICKÁ ZPRÁVY VĚDECKÉ IDEJE – 2018. 22 - 30 října 2018 г.Volume 5.-PrahaPublishing House «Education and Science».
 20. Крупенина Н.А. Компетентністний подхід у навчання: аналіз досліджень арабських та курдських науковців.Психологія та педагогіка: сучасні методи та інновації, досвід практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 26-27 жовтня 2018 року).-Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018.- Ч.2.
 21. Крупенина Н.А. Проблеми толерантності у педагогічних дослідженнях. Новини науки ХХ1 ст. Збірник тез наукових робіт учасників ХХ1У Міжнародной інтернет-конференції.- Київ, 2018.
 22. Krupenyna N. ADAPTATION IN THE EDUCATINAL PROCESS: RESEARCH SCIENTISTS OF THE STATE OF QATAR. Materiály XV Mezinárodní vĕdecko -praktická konference «Moderní vymoženosti vědy -2019», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science» -76s.
 23. Krupenyna N. Tolerance in the Inclusive Educational Environment as a Subject of Empirical Studies. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. Наукових праць /за заг.ред. д.філос.н. Журби М.А. Могреаль: СРМ «ASF»,2019. С.54-57.
 24. Крупенина Н.А. Наслідування і права дітей з особливими освітніми потребами: за результатами емпіричного дослідження. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів III Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (21 червня 2019 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, Л. Загоруйко. – Київ – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. – 198 с. С.90-95.
 25. Крупенина Н.А. Структура социальных отношений в дидактическом процессе взаимодействия. The 2 nd International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (October 9-11, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. 378-382 p.
 26. Крупенина Н.А. Когнітивні функції дидактичного процесу. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 12. Том 2. Одеса, 2019.С.128-130.
 27. Крупенина Н.А. Етнокультурна варіативність соціотипової поведінки арабських студентів – мусульман.Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах».№ 70/2020

Науково-громадська діяльність

 1. Член Української асоціації дослідників освіти (2019 р. – по цей час).

Яременко Світлана Степанівна

Яременко Світлана Степанівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0058127 Репозитарій

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Управління маркетинговою комунікаційною діяльністю машинобудівного підприємства».

Закінчила фінансово-економічний факультет Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Облік та аудит» (2001 р.); Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Маркетинг» (2005 р.); аспірантуру Університету імені Альфреда Нобеля (2010 р.).

Проходила стажування в Central European University (CEU), Будапешт (Угорщина).

Сфера наукових інтересів: маркетингові комунікації, брендинг, поведінка споживачів.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові комунікації», «Курсове проектування», «Товарна інноваційна політика», «Психологія реклами», «Стимулювання збуту».
Автор більше 80 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. співавтор навчального посібника з грифом МОН «Регіональна економіка».

Щолокова Ганна Володимирівна

Щолокова Ганна Володимирівна

Кандидат політичних наук, доцент


Академія Репозитарій

Працює на кафедрі права, політології та міжнародних відносин з 2018 року.

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (2009 р.). Має вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин (2014 р.).

Закінчила Дніпровський національний університет у 2006 році за спеціальністю «Політологія».

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна політика (Європейські політико-правові інституції)», «Міжнародна політика (Дипломатичний етикет та протокол)», «Політичний аналіз (GR - менеджмент)», «Зв'язки з громадськістю (PR)», «Прикладна політологія (Політичний маркетинг та реклама)» та інші.

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Доцент кафедри англійської філології та перекладу


Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02. «Теорія та методика навчання (германські мови)», диплом ДК № 020136 від 14.02.2014. Тема кандидатської дисертації: «Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій»

Академія 0000-0001-9218-5409 Репозитарій

Освіта:

2019 р. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність 035 Філологія, магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач

2009-2013 рр. – навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (заочна форма), спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання: германські мови».

2002 р. – закінчила Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність Філологія «Мова та література (англійська та іспанська мови)», філолог, викладач англійської та іспанської мов і зарубіжної літератури

Стажування в країні Євросоюзу

2019 р. – стажування в Болгарії «Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries. Experience of Technical University of Varna» (Varna, Bulgaria)

Викладає дисципліни:

«Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська)»,

«Практика письмового перекладу», 

«Сучасні технології навчання іноземних мов і літератур»,

«Вступ до спецфілології»,

«Науково-технічний переклад»,

«Практичний курс основної іноземної мови (англійська)».

Науковий керівник кваліфікаційних робіт магістрів.

Коробейнікова Т.І. веде активну наукову діяльність в межах наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132).

Сфера наукових інтересів — методика навчання іноземних мов і перекладу, сучасні інформаційно-комунікаційні технології викладання у закладах вищої освіти

Опублікувала понад 50 наукових та науково-методичних праць

Детальніше

Кузьменко Оксана Василівна

Кузьменко Оксана Василівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія 0000-0003-2086-8758 Профіль науковця

Репозитарій ID: 0060142  /

Освіта: закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» і Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси».

Захистила кандидатську дисертацію в Університеті імені Альфреда Нобеля за темою «Стратегічне управління ресурсним потенціалом підприємства». Спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Викладає дисципліни: Підприємництво (Товарознавчі аспекти), Комерційна діяльність, Торговельне підприємництво, Захист прав споживачів, Основи екології та безпеки споживчих товарів.

Євтушенко Ольга Анатоліївна

Євтушенко Ольга Анатоліївна

Кандидат економічних наук


Академія Репозитарій

2017 - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.Тема дисертації– «Управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств» (спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

у 1996 р. – закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит».

у 1994 р. – закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фізика».

Дисципліни: «Контролінг», «Реінжиніринг», «Вступ до фаху», «Ризик-менеджмент», «Державне та регіональне управління», «Міжнародний менеджмент» (практичні заняття), «Операційний менеджмент», «Логістика».

Івко Андрій Володимирович

Івко Андрій Володимирович

Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування Кременчуцького інституту ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля


Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-4083-3678

Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dXGDRXkAAAAJ&hl=uk

Профіль «Наука України»: ID: 1476018 Посилання: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1476018

Сфера наукових інтересів:

Управління фінансами в умовах хаотично структурованої економіки

Освіта:

1999-2004 рр. Вища освіта: Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність – фінанси, спеціаліст з фінансів, Дніпропетровськ, Україна

Науково-педагогічний стаж: З 2004 року.

 

Голубкова Соф'я Андріївна

Голубкова Соф'я Андріївна


Здобувачка спеціальності «Маркетинг»

Жалдаченко Марія Миколаївна

Жалдаченко Марія Миколаївна


Здобувачка спеціальності «Маркетинг»

Сергій Таран

Сергій Таран


Здобувач магістратури спеціальності «Менеджмент», лауреат конкурсу «Студент року Дніпропетровщини» в номінації «Громадський діяч року».

Таран Сергій є амбасадором U-report Ukraine. Провів 10 презентацій по всій Україні для молоді на тему «Як молоді впливати на важливі рішення в Україні», залучив через презентації до опитувань понад 1000 молодих людей у 2018-2019 роках. Створив молодіжний комітет U-report у Дніпрі, до якого долучилось 18 молодих людей. Для них було проведено дводенний тренінг, залучено якісних спікерів.

Член організаційного комітету «Моделювання конгресу США», який проходив у Києві. Залучили 100 людей, які були відібрані через інтернет-голосування, у якому взяли участь понад 1000 людей.

Співорганізатор та спікер тренінгу «Проєктний менеджмент для молоді міста».

Провів обговорення Рекомендацій до Стратегії державної політики в молодіжній сфері до 2030 року, куди залучив більш як 20 активних молодих людей – 2019 рік.

Організував міні форум з неформальної освіти, залучено 60 людей.

Проведено 3 гри-симуляції на тему «Моделювання роботи місцевої ради» для молоді з ОТГ, залучено 60 молодих людей – 2019 рік.

Співорганізатор тренінгу на тему «Участь молоді у місцевих виборах», залучено 25 молодих людей – 2019 рік.

Співголова Коаліції реформ у Дніпрі.

Віннікова Еліна Олександрівна

Віннікова Еліна Олександрівна


Здобувачка спеціальності «Менеджмент», стипендіатка міського голови

Крушинська Васіліса Сергіївна

Крушинська Васіліса Сергіївна


Здобувачка спеціальності «Маркетинг»

Матухно Генріх Робертович

Матухно Генріх Робертович


Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Регіональний координатор програми особистісного та професійного розвитку молоді «Державоторець» у Дніпропетровській області.

Лауреат іменної стипендії Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». Лауреат обласного конкурсу «Студент року Дніпропетровщини» в номінації «Розумник року» у 2018 році.

Коло наукових інтересів: державна молодіжна політика, міграційні настанови молоді, партисипаторна демократія, громадянське суспільство.

Шепотько Ксенія Олегівна

Шепотько Ксенія Олегівна


Здобувачка спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52