Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри інформаційних технологій

 -

Барташевська Юлія Миколаївна

Барташевська Юлія Миколаївна

Завідувач кафедри, Кандидат економічних наук, доцент


Author ID: 57200920211 Академія 0000-0002-0300-0693

Репозитарій

Закінчила Дніпровський національний університет (2001 р.) за спеціальністю “Інформатика”.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Тема дисертації – “Інвестиційні ризики та шляхи їх мінімізації на машинобудівному підприємстві”. Обіймає посаду завідувача кафедри інформаційних технологій.

Загальний науково-педагогічний стаж - 19 років.

Викладає дисципліни: Основи програмування, Мови програмування, Комп'ютерна графіка та дизайн, Бізнес-аналітика та ін.

Барташевська Юлія Миколаївна

Завідувач кафедри «Інформаційних технологій»,
доцент, кандидат економічних наук

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Комп’ютерні науки
спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Комп’ютерні науки
спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2023 році?

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня – фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня – молодшого бакалавра

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з Комп’ютерних наук

СУЧАСНА КОМП’ЮТЕРНА ОСВІТА ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
В УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ!

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Кваліфікація: бакалавр із комп’ютерних наук

Освітньо-професійна програма (2023)

Освітньо-професійна програма (2022)

Освітньо-професійна програма (2021)

Освітньо-професійна програма (2020)

Сьогодні інформаційні технології використовуються практично в усіх сферах соціального та ділового життя, а професіонали в області комп’ютерних наук стають все більш затребуваними і високооплачуваними на ринку праці в Україні та за кордоном.

Переважна більшість комп’ютерних курсів, що проводяться різними компаніями, орієнтовані на експлуатацію конкретного програмного або апаратного продукту, що значно зменшує коло професійних можливостей фахівців. Програма підготовки бакалаврів за фахом “Комп'ютерні науки” розрахована на фундаментальну підготовку фахівців ІТ-сфери, які володіють міцними теоретичними і практичними знаннями в області апаратного та програмного забезпечення, необхідними навичками алгоритмічного мислення, програмування і тестування програмних додатків, проектування систем.

Така підготовка можлива тільки за умови сучасного технічного та програмного оснащення, інноваційних підходів в організації та змісті навчання, наявності високваліфікованих викладачів. Кафедра інформаційних технологій, що забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” повною мірою відповідає цим вимогам.

ПРОФЕСІЙНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ

Системне адміністрування і мережеві технології

 • Архітектура x86-64
 • Підтримка користувача
 • Конфігурація та налаштування серверів Windows & Linux
 • Мережева і комп'ютерна безпека (кібербезпека)
 • Комп’ютерні мережі, протоколи передачі даних і маршрутизація
 • Адміністрування Active Directory і DNS
 • Firewall, NAT, VPN
 • Віддалений доступ та адміністрування
 • Рішення віртуалізації на прикладі гіпервізора (Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V, Proxmox)
 • Кластеризація

WEB-розробка та дизайн

 • Мова гіпертекстової розмітки HTML5
 • Каскадні таблиці стилів CSS3
 • Юзабіліті WEB-сторінок і призначеного для користувача інтерфейсу
 • Розширені інструменти верстки
 • SEO та веб-маркетинг (соціальні мережі, Google Analytics)
 • Робота з інтегрованим середовищем розробника IDE (WebStorm, PHPStorm, PyCharm, RubyMine, DataGrip)
 • CMS (системи управління контентом) - Joomla!, WordPress, Drupal, OpenCart
 • CSS фреймворки (бібліотеки) для front end - розробки (Bootstrap, Foundation, Semantic UI)
 • JavaScript фреймворки (бібліотеки) JQuery, Angular, React (Facebook, Instagram), Vue, Ember
 • Системи контролю версій SVN, Git (GitHub, Bitbucket)
 • Система безперервної інтеграції Jenkins
 • Робота з хмарними платформами Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon Cloud (AWS)
 • AJAX (Asynchronous Javascript and XML)
 • JSON
 • Мови програмування (серверна частина) PHP, Go, Python, Ruby
 • Адміністрування і робота з базами даних MySQL, PostgreSQL, MongoDB, NoSQL
 • Графічні редактори - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Paintshop, Corel Draw, GIMP, Paint.NET

Розробка і тестування програмного забезпечення

 • Методологія гнучкої розробки ПО (Waterfall, RUP, MSF, SCRUM, XP)
 • Цикли розробки ПО
 • Типи і рівні тестування ПО
 • Web-тестування
 • SEO та веб-маркетинг (соціальні мережі, Google Adwords, Google Analytics)
 • Методики пошуку дефектів
 • Основи і методики доступу до баз даних (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, NoSQL)
 • Програмування та адміністрування баз даних
 • Об'єктно-орієнтоване програмування з використанням мов Java, Python
 • Серверне програмування PHP, .NET
 • Розробка додатків під Windows
 • Основи мережевого програмування і адміністрування
 • Розробка додатків для мобільних пристроїв (Android, IOS)
 • Програмування в UNIX-подібних операційних системах
 • Робота з хмарними платформами Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Amazon Cloud (AWS)
 • Системи штучного інтелекту
 • Основи Web-розробки та дизайну
 • Робота з системами контролю версій SVN, Git (GitHub, Bitbucket)

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

По завершенні навчальної програми студент:

 • володіє теоретичними знаннями з програмування і алгоритмічних обчислень різного ступеня складності, архітектури комп’ютерних систем, операційних систем, мережевих технологій, баз даних і розробки програмного забезпечення;

 • знає основні програмні конструкції, концепції синтаксису і семантики мов програмування;

 • оцінює на базовому рівні корисність програмних методів і інструментів, обирає і застосовує їх для стандартних ІТ-завдань;

 • виконує аналіз функціонування ІТ-системи і оцінює існуючі програмні рішення;

 • виконує проектування і розробку простої ІТ-системи відповідно до заданих специфікацій;

 • має базові математичні знання, включаючи системний аналіз, лінійну алгебру, дискретну математику (елементи логіки, теорії множин, комбінаторики, теорію графів), чисельні методи, теорію ймовірностей, статистику;

 • налаштовує та адмініструє обрану операційну систему;

 • може підготувати презентацію або статтю з використанням інструментів ІТ;

 • здатний працювати індивідуально і в команді;

 • володіє англійською мовою на такому рівні, що дозволяє використовувати професійну літературу і підтримувати спілкування з технічних питань.

КАР’ЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Випускник «Комп’ютерних наук» має багато можливих шляхів працевлаштування, наприклад, в приватних компаніях, державних, адміністративних або некомерційних організаціях.

За профілем підготовки випускники можуть займати посади:

розробник програмного забезпечення;

розробник WEB -додатків;

WEB-дизайнер;

системний адміністратор;

тестувальник програмного забезпечення;

фахівець з захисту інформації;

ІТ-фахівець;

бізнес-аналітик;

програміст;

програміст та ін.

ПРОФЕСІЙНІ ПЕРЕВАГИ

Затребуваність фахівців IT-сфери в Україні та світі

Стабільно висока заробітна плата

Динамічна, захоплююча і перспективна робота у кращих українських та світових компаніях

Можливість працювати віддалено

Гарантоване працевлаштування

Можливість зробити світ кращим і технологічнішим!

Що потрібно для вступу до магістратури у 2023 році?

Вступні випробування до магістратури

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з Комп’ютерних наук

Переваги програм кафедри інформаційних технологій

Основними принципами підготовки фахівців за спеціальністю «Комп’ютерні науки» в Університеті імені Альфреда Нобеля є:

використання інтерактивного стилю навчання;

максимальна кількість профільних предметів з реальними проектними завданнями;

навчання з використанням новітньої комп’ютерної техніки, тестово - практичних полігонів;

участь у дослідницьких проектах та стажуваннях;

вибіркові навчальні дисципліни формуються з урахуванням потреб ринку праці, розвитку інформаційних технологій і побажань студентів;

співпраця з Бранденбурзьким університетом прикладних наук (Німеччина) та Гданським політехнічним університетом (Польща) забезпечує участь студентів кафедри у міжнародних програмах обміну, наукових проектах та дослідженнях.

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

м. Дніпро

вул. Січеславська Набережна, 18

корпус В, кімната 2302 (Кафедра інформаційних технологій)

Завідувачка кафедри інформаційних технологій

Барташевська Юлія Миколаївна

067-599-54-90

(056) 720-71-49

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна 18

+38 (0562) 31-24-71
+38 (0562) 31-20-40
+38 (050) 340-16-61
+38 (098) 138-44-80
Приймальна комісія

Офіційна сторінка кафедри

Група кафедри у Facebook - Приєднуйтесь!

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52