Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра європейських і східних мов та перекладу

Китайська мова в Університеті імені Альфреда Нобеля!

Якби у кафедри європейських і східних мов та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля був свій герб, то на ньому було б написано: «Професіоналізм, спадкоємність, пошук нового».

Кафедра безсумнівно займає одне з провідних місць у нашому університеті. Це найбільший колектив, де в даний час працюють 24 викладачі.

Кафедра європейських і східних мов та перекладу є випусковою й готує фахівців за освітньо-професійними програмами 035 «Філологія» (спеціалізація «Переклад (англійська)) та 035 «Філологія» (спеціалізація «Мова та література (англійська)», а саме: перекладачів з трьох іноземних мов, залучених до зовнішньоекономічної діяльності, котрі здійснюватимуть процес усної та письмової міжкультурної комунікації у різних галузях господарства, науки, культури, та викладачів трьох іноземних мов та зарубіжної літератури.

Кафедрою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за спеціальністю 035 «Філологія».

Кафедрою європейських і східних мов та перекладу у 2018 році акредитовано чотири освітньо-професійні програми бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти 035 Філологія (Переклад (англійська)), Мова та література (англійська), (сертифікат про акредитацію діє до 1.07 2027 р.). Ці чотири освітньо-професійні програми бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти також акредитовані міжнародною незалежною агенцією з оцінювання та акредитації ZEvA, що підтверджує високу якість підготовки фахівців.


У період з 03.12.2020 р. по 31.12.2021 р. за дисциплінами осіннього семестру 2020/2021 н.р. в Університеті було проведено дистанційне електронне опитування «Викладач очима здобувачів» через автоматичну систему управління (АСУ). В опитуванні взяли участь здобувачі вищої освіти всіх форм навчання (1-4 курсу бакалавріату та 1-2 курсу магістратури), які дали оцінку роботи 157 науково-педагогічних працівників університету.

Місце в рейтингу

ПІБ

Середньозважений бал

1

Зінукова Н.В.

12,00

2

Павлович М.Г.

11,87

3

Фесенко А.В.

11,82

6

Голуб Д.О.

11,78

8

Онищенко М.Ю.

11,74

9

Плющай О.О., Рижкова Г.В.

11,70

На черговому засіданні Комітету з якості академічних стандартів (протокол № 2 від 15.02.2021р.) було прийнято рішення про включення до лідерів кафедри тільки тих науково-педагогічних працівників, кого оцінили не менше 10 здобувачів, незалежно від кількості балів.

Лідери кафедри за результатами осіннього семестру 2020/2021 н.р.:

 • Зінукова Н.В. 12,00

По кожній кафедрі було сформовано «Топ-3» викладачів, які, за середнім показником, посіли перші три позиції порівняно з іншими викладачами тієї ж кафедри.

Зінукова Н.В. 12,00

Павлович М.Г. 11,87

Голуб Д.О. 11,78


Навчальний процес з підготовки магістрів на кафедрі англійської філології забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів, які мають вчені ступені та наукові звання.

Викладачами кафедри створюються сприятливі навчально-педагогічні умови для засвоєння здобувачами повного комплексу спеціальних знань, умінь та навичок для формування професійної позиції та професійної компетентності. Для забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін викладачі використовують найефективніші форми, методи, принципи, засоби навчання і контролю знань студентів, а також постійно працюють над створенням й упровадженням нових. Використання сучасних навчально-методичних комплексів дає можливість підготувати висококваліфікованих фахівців, які вільно володіють трьома іноземними мовами та відповідають постійно зростаючим вимогам ринку праці.

Кафедру було засновано в 1993 році у момент створення університету, відповідно до потреб часу й ситуації, яка склалась в Україні. Актуальною і соціальною потребою стала необхідність підготовки фахівців, які не тільки досконало володіють іноземною мовою, але мають достатню економічну підготовку, що надає можливість встановлювати ефективні ділові контакти з іноземними партнерами, зберігати комерційну таємницю, спрямовувати ділові відносини на користь вітчизняних підприємств та бізнесменів, а це сприятиме підвищенню міжнародного авторитету української економіки.

Кафедру створила і з дня заснування до 2005 року очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Ніна Марківна Петренко. Саме вона сприяла становленню кафедри і перетворенню її в одну з найбільших кафедр закладів вищої освіти нашої області. Разом з нею до нового університету прийшли ентузіасти, люди, для яких їхня робота була і залишається вищим сенсом життя, перші викладачі кафедри ділової іноземної мови д.п.н., професор Світлана Павлівна Кожушко, доцент Яків Васильович Михальков, доцент Любов Іванівна Семеренко та к.ф.н., доцент Тамара Валентинівна Стародубцева.

З перших днів цей невеликий колектив завоював повагу й авторитет серед співробітників і студентів університету. Всі вони були й залишаються професіоналами, людьми, що відрізняються глибокою культурою, ерудицією, величезним інтелектуальним потенціалом.

З 1997 року кафедра англійської філології та перекладу займалася підготовкою лише перекладачів, пізніше — філологів. За весь цей час виріс, зміцнів, набув подальшого розвитку і досяг великих успіхів колектив кафедри під розумним, чуйним і дуже тонким керівництвом Ніни Марківни Петренко. У ці роки працювали педагоги-віртуози - к.ф.н., доцент Васюченко Галина Аркадіївна, к.ф.н., доцент Васильєва Валерія Серафимівна, к.ф.н., доцент Байсара Людмила Іванівна, к.п.н., доцент Гаркуша Володимир Васильович, доктор ф. н., професор Ніконова Віра Григорівна, доктор ф. н., професор Зірка Віра Василівна, старші викладачі Наталія Іванівна Папсуєва, Валентина Володимирівна Муріч, Іннеса Іванівна Короткова, Олена Русланівна Світлична та інші.

З 2005 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Наталія Вікторівна Зінукова.

Науково-дослідна діяльність кафедри європейських і східних мов та перекладу здійснюється в межах зареєстрованої теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132).

На кафедрі європейських і східних мов та перекладу ініційовані та реалізовані наступні заходи:

 • виконання угоди про міжнародну інтернатуру студентами та випускниками кафедри АФіП з перекладацькою компанією InText, Польща (магістри Шевченко О. і Подоляк В. у березні 2018 р. пройшли тримісячне стажування (інтернатура) у компанії InText, Польща);
 • продовжується реалізація угоди про програму подвійних дипломів магістрів за спеціальністю «Business Communication» між університетом імені Альфреда Нобеля та університетом «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща (у грудні 2017 р. 3 студента-магістра спеціальності 035 «Філологія (Переклад)» А. Свистун, С. Пономаренко, О. Шевченко отримали диплом магістра за спеціальністю «Бізнес комунікація», зараз за програмою навчаються 10 здобувачів спеціальності «Філологія);
 • у межах реалізації угоди про подвійні дипломи бакалаврів за спеціальністю «Філологія» за 2016-2018 рр. 20 здобувачів отримали подвійні дипломи бакалаврів за спеціальністю «Бізнес англійська» в університеті «Вища школа управління охороною праці» WSZOP в місті Катовіце, республіка Польща;
 • у межах реалізації угоди між університетом імені Альфреда Нобеля та університетом «Хуманітас», м. Сосновець (Польща), про подвійні дипломи бакалаврів за спеціальністю «Філологія» у 2019 р. 6 здобувачів отримали подвійні дипломи бакалаврів за спеціальністю «Філологія (Переклад)»;
 • з метою забезпечення академічної мобільності науково-педагогічних працівників викладачі кафедри англійської філології та студенти напряму «Філологія» активно беруть участь у міжнародній програмі Erasmus+: (Плющай О.О. – Університет м. Кадіс, Іспанія, 2017; Іщенко Т.В., Калініченко В.В. - Вища школа управління охороною праці (WSZOP), Катовіце, Польща, 2018; Зінукова — Університет м. Кадіс, Іспанія, 2018);
 • реалізовано проєкт літньої школи на території кампусу Університету UWTSD, м. Лампетер (Велика Британія) (влітку 2019 р. 4 здобувача спеціальності Філологія);
 • успішно реалізується стипендіальна програма двосторонньої академічної мобільності між Університетом імені Альфреда Нобеля та європейським вишем-партнером програми «ERASMUS+» (2017-18 н.р. Митрохова Д. (ВШУОП, Катовіце, Польща); 2017-18 н.р. Ротченкова О. (Університет м. Кадіс, Іспанія; Сущенко М. (Жешувський університет (Польща)).

З метою забезпечення міжнародної мобільності науково-педагогічних працівників кафедрі європейських і східних мов та перекладу у межах реалізації міжнародного проєкту “Distance Learning: Linguistic Studies” та «English Philology. Specialization: International Business English”, який організовано Університетом HUMANITAS, Польща, доценти Зінукова Н.В. та Бідненко Н.П. читають лекції з дисциплін філологічного циклу в університеті «Хуманітас» м. Сосновець (Польща) (2018-2020 рр.).

Ксенія Вєльчєва - В.о завідувача кафедри

Ксенія Вєльчєва

В.о завідувача кафедри

Анна Степанова - Професор

Анна Степанова

Професор

Тетяна Коробейнікова - Доцент

Тетяна Коробейнікова

Доцент

Маріанна Онищенко - Старший викладач

Маріанна Онищенко

Старший викладач

Тетяна Суворова - Доцент

Тетяна Суворова

Доцент

Наталія Бідненко - Доцент

Наталія Бідненко

Доцент

Дарина Голуб - Доцент

Дарина Голуб

Доцент

Валерія Калініченко - Старший викладач

Валерія Калініченко

Старший викладач

Тетяна Миронова - Старший викладач

Тетяна Миронова

Старший викладач

Олександр Плющай - Старший викладач

Олександр Плющай

Старший викладач

Альона Слюсар - Викладач

Альона Слюсар

Викладач

Марина Павлович - Викладач

Марина Павлович

Викладач

Карина Юрченко - Викладач

Карина Юрченко

Викладач

Катерина Завізіон - Викладач

Катерина Завізіон

Викладач

Наталія Чупікова - Викладач

Наталія Чупікова

Викладач

Олена Турчак - Доцент

Олена Турчак

Доцент

Юлія Тяпіна - Викладач

Юлія Тяпіна

Викладач

Наталія Шиян - Викладач

Наталія Шиян

Викладач

Зінукова Наталія Вікторівна

Зінукова Наталія Вікторівна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Author ID: 57218567107 Академія 0000-0002-4561-7886

Репозитарій

2018 – Доктор педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)». Тема докторської дисертації: «Методична система навчання студентів магістратури усного перекладу у зовнішньоекономічній сфері (на матеріалі англійської та української мов)»(Диплом ДД № 008020 вид 18.12.2018).

2008 – Доцент кафедри англійської філології та перекладу (Атестат доцента № 12 ДЦ № 018964).

2005 – Кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання германських мов». Тема кандидатської дисертації: «Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації». (Диплом ДК № 028505 від 13.04.2005).

Освіта:

2017 – Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов (Диплом С 17 № 106578 від 30.06.2017).

2013-2016 – Докторантура Київського національного лінгвістичного університету.

2000-2003 – Аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету

1984-1989 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Практика усного перекладу», «Теорія перекладу», «Методологія та організація наукової діяльності та методика викладання перекладу у ВШ», «Порівняльна граматика англійської та української мов», «Теоретична фонетика та теоретична граматика англійської мови», «Introduction to Linguistics», «Culture of English-speaking Countries», «History of English-speaking Countries», «Ethics in International Business» у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Зінукова Н.В. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 80 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання перекладу, міжкультурна комунікація.

З 2014 по теперішній час є керівником і науковим консультантом у міжнародному проєкті подвійних дипломів бакалаврів зі спеціальності «Business English» у Польщі.

З 2016 по теперішній час бере участь у міжнародному проєкті подвійних дипломів магістрів в університеті «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща.

З 2018 по теперішній час є керівником і науковим консультантом у міжнародному науково-освітньому проєкті за підтримки Євросоюзу Erasmus+ “English Philology Specialization International Business English”, університет «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща.

Зінукова Н.В. успішно працює над створенням навчальної літератури для студентів і є авторкою кількох десятків навчальних посібників з ділової англійської мови, усного та письмового перекладу, інших дисциплін. Має досвід викладання в Європейських університетах. Веде заняття англійською мовою.

Детальніше

Степанова Анна Аркадіївна

Степанова Анна Аркадіївна

Доктор філологічних наук, професор кафедри європейських і східних мов та перекладу


Author ID: 57201361622 Профіль науковця 0000-0003-1235-8029

Академія Репозитарій

2015 – професор кафедри англійської філології та перекладу (Атестат професора 12ПР № 011009 від 15.12.2015).

2014 – доктор філологічних наук. Спеціальності: 10.01.04 «Література зарубіжних країн»; 10.01.05 «Порівняльне літературознавство». Тема докторської дисертації: «Рефлексії про фаустівську культуру в літературному процесі Європи та США 1920–1930-х рр.: естетика, поетологія, типологія» (Диплом ДД № 003656 від 23.09.2014).

2004 – доцент кафедри англійської філології та перекладу (Атестат доцента 02 ДЦ № 001734 від 17.06.2004).

1999 – кандидат філологічних наук. Спеціальність 10.01.06 «Теорія літератури». Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язок жанру і пафосу в драматургії М. Булгакова» (Диплом ДК № 003025 від 14.04.1999).

Освіта:

2017-2019 – Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач (Диплом з відзнакою М19 № 021475 від 31.01.2019).

2010-2013 – Докторантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

1995-1998 – Аспірантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

1990-1995 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету спеціальність «Російська мова і література».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Історія зарубіжної літератури», «Теорія літератури і компаративістика», «Новітня світова культура і література», «Медіатекст і міжкультурна комунікація», «Західноєвропейська и американська література ХХ ст.».

А.А. Степанова веде активну наукову діяльність. Є виконавцем наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – історія зарубіжної літератури, порівняльне літературознавство, західноєвропейська і американська художня культура (живопис, кіномистецтво), філософія, естетика.

Має вітчизняні нагороди за наукову діяльність та міжнародні наукові відзнаки.

Є керівником студентських наукових робіт-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України.

Є головним редактором наукового фахового видання «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки»

Є Членом редколегій наукових фахових видань України

- Записки з романо-германської філології. Періодичне наукове фахове видання. Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова;

- Ренесансні студії. Запорізький національний університет.

Є співкерівником дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з філологічних наук докторанта кафедри світової літератури Бакінського державного університету (Азербайджан) (тема дисертації «Антиутопія у творчості В. Голдінга»).

Детальніше

Іщенко Тамара Володимирівна

Іщенко Тамара Володимирівна

Проректор з наукової та міжнародної діяльності, кандидат філологічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету у 1997 р. за спеціальністю «Англійська мова і література» та отримала диплом з відзнакою.

Працює викладачем Університету імені Альфреда Нобеля з 1998 року.

Має практичні навички послідовного та синхронного перекладу.

Онищенко Маріанна Юріївна

Онищенко Маріанна Юріївна

Старший викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Академія Репозитарій

Освіта:

1988-1993 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету. Кваліфікація «Філолог-романіст, викладач».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Практичний курс другої іноземної мови», «Переклад другої іноземної мови», «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови», «Практичний курс третьої іноземної мови»).

Онищенко М.Ю. веде активну наукову діяльність. Опубліковано багато наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.

Онищенко М.Ю. успішно працює над створенням навчальної літератури для здобувачів і є авторкою навчальних посібників з перекладу другої іноземної мови. Веде заняття іспанською мовою.

Підвищення кваліфікації:

2019

двоступеневий Стратегічний практикум з питань підвищення якості навчання та викладання, (м. Київ, м. Львів 10 жовтня – 17 грудня 2019 р.)

Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 21 березня 2019 р.

2018

Семінар «Використання можливостей Інтернету в освітньому процесі. Гейміфікація» м. Дніпро,18 січня 2018 р.

Участь у навчальному елективному курсі «Трансформації і освітні процеси в країнах Вишеградської групи» у рамках проєкту Міжнародного Вишеградського фонду. (Дніпро, 7 – 11 травня 2018 р.)

Семінар «Вітчизняний й міжнародний досвід дуального навчання та його впровадження в університеті імені Альфреда Нобеля – університеті імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, Україна, 29.11.2018 р. (спікер)

Семінар-тренінг «Конструктивістський підхід до навчання у вищій школі» м. Дніпро, Україна, 18.12.2018 р.

2017

Семінар «Keynote Critical Thinking», організований National Geographic Learning та Linguist LTD м. Дніпро, 08 листопада 2017 р.

Семінар-тренінг «Професійно-орієнтовна риторіка: здатність впливу на людей своєю мовою, аналіз і управління специфічними мовними барʼєрами» Дніпро, 22 березня 2017 р.

Участь у навчальному елективному курсі «Трансформації і освітні процеси в країнах Вишеградської групи» у рамках проєкту Міжнародного Вишеградського фонду. (Дніпро, 11 - 15 грудня 2017 р.)

2015

Науково-методичний семінар для викладачів "Нова мотиваційна парадигма вищої освіти: компетентісний підхід" Дніпро, 13 травня 2015 р.

2014

V Конгрес Іспаністів України м.Дніпропетровськ, 3-4 жовтня 2014 року.

Науково-методичний семінар для викладачів «Мультилінгвальний підхід до вивчення іноземних мов» Дніпро,10 листопада 2014 р.

Науково-методичний семінар для викладачів «Способи ідентифікації, кількісної оцінки та вимірювання сукупності знань, вмінь, навичок, інших компетентностей, здобутих студентами у процесі вивчення дисципліни «Переклад другої іноземної мови (іспанської)» Дніпро, 28 жовтня

Навчання за Програмою підвищення кваліфікації «Актуальні проблеми літературознавства та художнього перекладу», Центр консалтингу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Кафедра англійської філології та перекладу, 24 листопада – 26 листопада 2014 року, (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 854830)

Науково-методичний семінар-практикум «Інтенсифікація навчання студентів-філологів професійно орієнтованим дисциплінам», м. Дніпропетровськ, 26 червня, 2014 р.

Детальніше

Берестень Олена Євгенівна

Берестень Олена Євгенівна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри європейських і східних мов та перекладу


Академія Репозитарій

2008 – Доцент кафедри англійської філології та перекладу (Атестат доцента № 12 ДЦ № 0322504).

2005 – Кандидат історичних наук. Спеціальність 07.00.01 «Історія України». Тема дисертації «Суспілно-політична та культурно-просвітницька діяльність німецьких та менонітських колоністів Півдня України (1905-1914 рр.) (Диплом ДК № 038808 від 09.11.2006).

Освіта:

1995-2000 Дніпропетровський державний університет імені О. Гончара за спеціальністю «Мова та література (німецька)» кваліфікація — філолог, викладач німецької мови та літератури.

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Практичний курс другої іноземної мови (німецької)», «Переклад другої іноземної мови (німецької)», «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької)».

Берестень О.Є. веде активну наукову діяльність. Є виконавцем наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 45 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – методика викладання іноземних мов, лінгвостилістика.

Берестень О.Є. успішно працює над створенням навчальної літератури для студентів та є авторкою кількох навчальних посібників з ділової та німецької мови. Веде заняття німецькою мовою.

Стажування:

2019

 1. 1. участь у семінарі «Сучасні WEBтехнології в організації освітнього процесу квітень 2019 р.
 2. ДУАН семінар від Eхрress Publishing, сертифікат від 16 квітня 2019 р.

2018 – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 4 жовтня-21 грудня 2018 р.

2015

1.Методичний семінар німецькою мовою з 28.10. по 01.11.15. в обсязі 36 годин за темами: Формування фонетичної компетенції – нові методичні ідеї для занять з німецької мови: навчання граматики на діяльнісно-орієнтованому занятті німецької мови. Сертифікат Міністерство Освіти України та Гетеінститут 02.11.2015

 Навчальні посібники

2019

 1. Берестень О, Михоик О., Турчак О. Ділова німецька мова. Навчальний посібник, Дніпро, 2019. – 231 с.
 2. Берестень О. Практикум з німецької мови. Навчальний посібник (електронне видання), Дніпро, 2019. – 47 с.

Публікації

2019

 1. Берестень Е.Е., Михлик О.А. Песня как средство мотивации на уроке иностранного языка. // Вісник ун-ту ім. А. Нобеля. Серія Педагогічні науки: Вид-во ун-ту ім. А. Нобеля, 2019. - С. 6-14
 2. Берестень Е.Е. Лингвострановедение на уроке немецкого языка // Вісник ун-ту ім. А. Нобеля. Серія Педагогічні науки: Вид-во ун-ту ім. А. Нобеля, 2019. - С. 86-91

2017

 1. Берестень Е.Е. Обучение фонетике на уроке немецкого языка // Вісник ун-ту ім. А. Нобеля. Серія. Педагогічні науки: Вид-во ун-ту ім. А. Нобеля.- 2(14) 2017. – С. 123-126
 2. Берестень Е.Е. Лингвистические особенности прозаических басен Г. Э. Лессинга // Вісник ун-ту ім. А. Нобеля. Серія. Філологічні науки: Вид-во ун-ту ім. А. Нобеля.- 2(14) 2017. – С.181-185.

2016

 1. Берестень Е.Е, Плющай А.А. Средства выражения комческого в банях Готхольда Эвфраима Лессинга // Вісник ун-ту ім. А. Нобеля. Серія Філологія. Філологічні науки: Вид-во ун-ту ім. А. Нобеля.- 2(12) 2016. – С.118-123.

Конференції

2019

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Романо-германські мови: загальні тенденції розвитку мовних явищ, контрастивні та ареальні дослідження», ДНУ імені Олеся Гончара 13-14 листопада 2019 року.
 2. V Міжнародна науково-практична конференція «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації» 4 квітня, Дніпро, 2019.

2018

 1. V регіональна наукова конференція «Тенденції та перспективи розвитку викладання іноземних мов в інноваційному суспільстві», ДНУ імені Олеся Гончара, листопад 2018 р.
 2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації» 4 квітня, Дніпро, 2018.

2017

 1. Всеукраїнська наукова конференція Історія німців України. березень Київ, 2017 р.
 2. III Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна германістика: теорія і практика, ДНУ імені Олеся Гончара 13-14 листопада 2017 р.

Бідненко Наталія Петрівна

Бідненко Наталія Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Академія 0000-0002-1652-4453 Репозитарій

2015 – Доцент кафедри англійської філології та перекладу (Атестат доцента 12ДЦ № 041194).

2002 – Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема кандидатської дисертації: «Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських та російських перекладів п’єси Б.Шоу «Учень диявола»)». (Диплом ДК №016070, від 09.10.2002).

Освіта

2019 – диплом магістра з відзнакою М19 №021481, університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність «Філологія», професійна кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач.

2014 – диплом магістра з відзнакою №13750, Вища Школа Бізнесу – National – Louis University, Республіка Польща, м. Новий Сонч, спеціальність «Менеджмент», «Управління туристичною діяльністю».

2007 – диплом спеціаліста НР№32811024, Національний університет імені О. Гончара, спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та літератури.

2006 – диплом бакалавра НР№30584187, Національний університет імені О. Гончара, спеціальність «Мова та література (англійська)».

1995-1999 – аспірантура Дніпропетровського державного університету імені О. Гончара.

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету

1995 – диплом спеціаліста ЛА № 010682, Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Мова та література (російська)», кваліфікація: філолог, викладач російської мови та літератури.

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови (англійської)», «Практичний курс основної іноземної мови (англійської)», «Історія основної іноземної мови (англійської)», «Порівняльна лексикологія англійської та української мов», «Термінологія англійської мови та науково-технічний переклад», «Технологія туристичної діяльності та туристське країнознавство», «Cross-cultural communication», «Introduction to Art», «The History of the English Language», «Business English», «Introduction to Literature Knowledge», «Business Correspondence», «The History of American Literature» у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Бідненко Н.П. є керівником виробничої практики здобувачів першого бакалаврського рівня освіти та здобувачів другого магістерського рівня освіти за спеціальністю «Філологія. Переклад», здобувачів першого бакалаврського рівня освіти за спеціальністю «Філологія. Мова та література (англійська)». З 2014 р. по теперішній час є керівником закордонного стажування студентів спеціальності «Філологія» у республіці Польща.

З 2016 по теперішній час є керівником і науковим консультантом міжнародного проєкту подвійних дипломів магістрів в університеті «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща.

З 2018 по теперішній час є викладачем у міжнародному науково-освітньому проєкті за підтримки Євросоюзу Erasmus+ “English Philology Specialization International Business English”, університет «Хуманітас», м. Сосновець, республіка Польща.

Бідненко Н.П. веде активну наукову діяльність, виконуючи наукову тему «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 50 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – англійська філологія, перекладознавство, менеджмент, міжкультурна комунікація.

Бідненко Н.П. працює над створенням навчальної літератури для здобувачів вищої освіти та є авторкою кількох навчальних посібників з термінології англійської мови та науково-технічному перекладу. Має досвід викладання в Європейських університетах. Веде заняття англійською мовою.

Бідненко Н.П. є членом української спілки викладачів перекладу UTTU, є членом Українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної та членом експертної Ради Польського Міжнародного Центру зв’язків з громадськістю (IPRC) в університеті «Хуманітас», м. Сосновець, Республіка Польща.

Детальніше

Вєльчєва Ксенія Олександрівна

Вєльчєва Ксенія Олександрівна

В.о завідувача кафедри, Кандидат філологічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету за спеціальністю «Англійська мова і література».

Заярна Ірина Миколаївна

Заярна Ірина Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри європейських і східних мов та перекладу


2001  - кандидат психологічних наук, спеціальність 13.00.07 – «Вікова та педагогічна психологія» (ДК № 013395 (виданий рішенням Спеціалізованої вченої ради Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України) – рішення ВАК України від 13 лютого 2002р – протокол №10-11/2).

 Тема кандидатської дисертації - «Формування когнітивних структур особистості як проблема педагогічної психології»

2004 - доцент кафедри перекладу та іноземних мов (атестат доцента 02ДЦ № 002288 – виданий 21 жовтня 2004 року (протокол № 4/05 – D)

Освіта:

1992-1998 – Аспірантура Дніпропетровського національного університету, спеціальність «Методика викладання англійської мови» та «Вікова та педагогічна психологія»

1084-1989 - Дніпропетровський національний університет, філологічний факультет, спеціальність «Англійська мова та література», кваліфікація «філолог, викладач англійської мови та літератури». (Диплом РВ №819900)

Викладає навчальні дисципліни – «Англійська мова для перекладачів», «Практичний курс англійської мови», «Вступ до перекладознавства».

Стажування:

2018-2020 - Цикл семінарів щодо запобігання та протидії корупції - Дніпропетровський регіональний інститут державного управління (ДРІДУ НАДУ, Дніпро )

2020 - Курс «Академічна доброчесність в університеті», ВУМ on-line .

2019 - Курс змішаного навчання (blended learning) з медіа грамотності Very Verified, розроблений міжнародною організацією IREX у партнерстві зі студією он-лайн освіти EdEra. ДРІДУ НАДУ Дніпро

2019 - Міжнародний семінар для викладачів англійської мови закладів загальної середньої та вищої освіти «Британські стандарти якості освіти та сучасні технології викладання англійської мови», Методичний центр управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради, університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро.

2019 - Стажування: Університет імені Альфреда Нобеля, кафедра англійської філології та перекладу, Дніпро.

2017-2019 –Спільний проект МОН України та British Council Ukraine - “English for Universities Project» (British Council Ukraine and Cultural Section of the British Embassy- Kyiv.

2018 - The 6-hour British Council Training workshop focusing on Observation and Effective Feedback (follow up), British Council Ukraine, Kyiv, Ukraine.

2018 - Атестація щодо володіння державною мовою – Посвідчення (ДРІДУ НАДУ, Національна агенція Державної служба України, Дніпро)

2018 - Дидактичний семінар в рамках проекту щодо впровадження Бакалаврської програми з публічного управління та адміністрування. Проект реалізується Німецько-Українською Школою Врядування за фінансової підтримки GIZ/U-LEAD with Europe, Дніпро, ДРІДУ

2017 - Сертифікаційні іспити на рівень володіння іноземною мовою та рівень методологічної підготовки з викладання іноземної мови Кембриджського університету:

а) Teaching Knowledge Test (TKT) Module 1 “Language and background to language learning and teaching”, 10 January 2017, Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge (Certificate);

б) Teaching Knowledge Test (TKT) Module 2 “Lesson planning and use of resources for language teaching”, 19 April 2017, Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge (Certificate);

с) Teaching Knowledge Test (TKT) Module 3 “Managing the teaching and learning process”, 19 April 2017, Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge (Certificate).

2013-2014 – Стажування за програмою Національної академії державного управління “European Studies Programme” :

- Training course on problem of state management and political system in institutions of France, Belgium and Netherlands - Франція, Нідерланди, Бельгія

- Training course on problems of state management and political system in Sweden and in Denmark, within the framework of international education programme for public and local government authorities - Данія, Швеція.

Науково-педагогічний стаж:

2021Доцент кафедри англійської філології та перекладу Університету Альфреда Нобеля

2007-2021 – Завідувач кафедри української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

2003-2007 – Завідувач кафедри іноземних мов та перекладу, пізніше завідувач кафедри перекладу Дніпродзержинського державного технічного університету

2001 – 2003 - Доцент кафедри іноземних мов Національної металургійної академії України

1998-2001 – Викладач кафедри перекладу та іноземних мов Дніпродзержинського державного технічного університету

1989-1993 – Викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту

Виконання функцій (повноважень) члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку фахових видань України

2010-2021- - член редакційної колегії наукового фахового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України – збірник наукових праць “ Державне управління та місцеве самоврядування”, ДРІДУ НАДУ.

2017-2021 - Голова редакційної колегії збірки матеріалів щорічної студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми державного управління та менеджменту». – Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ

Виконання обов’язків голови Державної екзаменаційної комісії:

2015-2017 - Дніпропетровський національний університеті імені Олеся Гончара – факультет психології та соціології, захист дипломних робіт за рівнем «Спеціаліст» та «Магістр», державні іспити за рівнем «Бакалавр»;

2015 - Дніпропетровський університеті ім. Альфреда Нобеля – державні іспити з дисципліни «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова»

Публікації

1990-2021 - Більше 50 наукових, методичних на навчально-методичних публікації, 15 статей у фахових виданнях України та іноземних виданнях.

Монографія – «Формування когнітивних структур особистості як проблема психології навчання»

 2016-2021 - Участь у 28 науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних

Галкіна Яна Вікторівна

Галкіна Яна Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри європейських і східних мов та перекладу


Академія Репозитарій

2015 – доцент кафедри англійської філології та перекладу (диплом 12 ДЦ №041982)

1998  – кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема кандидатської дисертації: „Від О. Уайльда до І. Северяніна: доля європейського естетизму.” (диплом ДК №002922).

Освіта:

2019 – Університет Альфреда Нобеля, магістр філології, перекладач з англійської та російської мов (диплом М19 №021476)

1997 – аспірантура Дніпропетровського державного університету.

1995 – Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського, спеціальність „Російська мова і література”.

Стажування:

201 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, програма «Актуальні проблеми літературознавства та художнього перекладу»

Дисципліни, що викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля:

«Історія зарубіжної літератури», «Вступ до літературознавства»

Науково-педагогічний стаж:

З 2013 року викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля.

З 2003 – у Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського.

З 1997 року працювала викладачем у Дніпровському державному університеті.

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Публікації:

2018

Галкина Я. Игорь Северянин и завершение традиции русского классического романа // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Вип. 1 (15) 2018. С.126-131

2017

Галкина Я. Автопародийная рефлексия в поэзии Игоря Северянина (стихотворения "Июльский полдень" и "Коляска") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Філологія". 2017. Вип. 76. С. 290-293

Галкина Я. "Одиссея" в сознании "неоклассиков" (лирика Н. Гумилева и Н. Зерова) // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки. 2017. №2(14). С. 38-43

Галкіна Я. Суб'єктна структура циклу М. Зерова "Мотиви Одіссеї" як єдиної ліричної системи //
Філологічні семінари: Театр літеатурного процесу: теорія і дійові особи. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. С. 195-200

2016

Галкина Я. Между Фаустом и Калиостро: амбивалетность архетипа // Слов'янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти. Одеса, Астропринт, 2016. С. 156-164

Галкина Я. Калиостро как тень Фауста: архетипическая основа образов Гете // XVIII век как зеркало других эпох. СПб, Алетейя, 2016. С. 220-228

Галкина Я. Трансформация пасторали в поэзии Игоря Северянина // Пастораль: взаимодействие искусств, жанров, стилей Москва, Академия имени Маймонида, 2016, С.136-143.

2015

Галкина Я.В. Мотив судьбы в рассказах А. Грина о первой мировой войне // Вопросы германской истории / Питання німецької історії / Questions of German history. Днепропетровск, Издательство Лира, 2015. С.257-264

Голуб Дарина Олександрівна

Голуб Дарина Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри європейських і східних мов та перекладу


Академія 0000-0003-3872-7216 Репозитарій

2018 – Кандидат філологічних наук. Захист дисертації зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство та здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Герой-міф у шпигунському романі: Джеймс Бонд Ієна Флемінга та Штірліц Юліана Семенова» (Диплом ДК № 047089 від 16 травня 2018).

Освіта:

2019 – Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність «Філологія», кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач (Диплом М19 № 021470).

2012-2015 – Аспірантура Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

2003-2008 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, «Мова та література (англійська)», кваліфікація: філолог, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури.

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки «Ділова іноземна мова (англійська)», «Англійська мова для перекладачів», «Практичний курс основної іноземної мови», «Теорія тексту», «Історія зарубіжної літератури», «Проблеми перекладу ділового мовлення».

Голуб Д.О. веде активну наукову діяльність. Є виконавцем наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Сфера наукових інтересів – порівняльне літературознавство, перекладознавство, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.

Голуб Д.О. успішно працює над створенням навчальної літератури для студентів. Веде заняття англійською мовою.

Стажування:

2019 – Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, Польща «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах» з 20 вересня 2018 – по 31 січня 2019 р. (120 год).

Детальніше

Калініченко Валерія Володимирівна

Калініченко Валерія Володимирівна

Старший Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Академія 0000-0002-8141-8251 Репозитарій

Освіта:

У 2011 році закінчила з відзнакою магістратуру Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Переклад».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Практика письмового перекладу», «Практичний курс основної іноземної мови», «Комунікативні стратегії англомовного спілкування»).

Сфера наукових інтересів – перекладознавство, література.

Стажування:

2018 – Staff Training (STA) within ERASMUS+ programme у Вищій школі управління охороною праці в місті Катовіце, Польща (9-15 квітня 2018)

2018 – Creative thinking through intercultural communication, Centre for Modern Languages, UOC - Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain,

28 August - 18 September 2018.

2018 – Семінар за темою «Використання можливостей Інтернету в освітньому процесі. Гейміфікація», м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля. – 18 січня 2018 р. (Сертифікат №1297)

2017 – Міжнародний проєкт перекладацької компанії TextPartner (Katowice, 18-28 September 2017)

2017 – Семінар-тренінг «Професійно-орієнтовна риторика: здатність впливу на людей своєю мовою, аналіз і управління специфічними мовними бар’єрами», м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля. – 22 березня 2017 р. (Сертифікат №1102)

2017 – Семінар-тренінг «Науково-дослідна робота студентів в освітньому процесі університету», м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля. – 26 квітня 2017 р. (Сертифікат №1113)

2017 – Семінар за темою «Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу», м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля. – 23 листопада 2017 р. (Сертифікат №1250)

2015 – Семінар-тренінг «Ігрові технології навчання у ВНЗ», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 17 грудня 2015 р.

2014 – Науково-методичний семінар-практикум «Інтенсифікація навчання студентів-філологів професійно орієнтованим дисциплінам», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 26 червня, 2014 р.

2013 – Інтерактивний семінар «Актуальні питання перекладознавства та практики перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН. – 27 лютого 2013 р. (свідоцтво 12 СПК 854834).

Детальніше

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Коробейнікова Тетяна Ігорівна

Проректор із забезпечення якості освітнього процесу, доцент кафедри європейських і східних мов та перекладу


Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02. «Теорія та методика навчання (германські мови)», диплом ДК № 020136 від 14.02.2014. Тема кандидатської дисертації: «Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій»

Академія 0000-0001-9218-5409 Репозитарій

Освіта:

2019 р. – закінчила Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність 035 Філологія, магістр філології, перекладач з англійської та російської мов, викладач

2009-2013 рр. – навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (заочна форма), спеціальність 13.00.02 «Теорія і методика навчання: германські мови».

2002 р. – закінчила Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність Філологія «Мова та література (англійська та іспанська мови)», філолог, викладач англійської та іспанської мов і зарубіжної літератури

Стажування в країні Євросоюзу

2019 р. – стажування в Болгарії «Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries. Experience of Technical University of Varna» (Varna, Bulgaria)

Викладає дисципліни:

«Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська)»,

«Практика письмового перекладу», 

«Сучасні технології навчання іноземних мов і літератур»,

«Вступ до спецфілології»,

«Науково-технічний переклад»,

«Практичний курс основної іноземної мови (англійська)».

Науковий керівник кваліфікаційних робіт магістрів.

Коробейнікова Т.І. веде активну наукову діяльність в межах наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132).

Сфера наукових інтересів — методика навчання іноземних мов і перекладу, сучасні інформаційно-комунікаційні технології викладання у закладах вищої освіти

Опублікувала понад 50 наукових та науково-методичних праць

Детальніше

Марчук Тетяна Іванівна

Марчук Тетяна Іванівна

Старший викладач


Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету в 1967 році за спеціальністю «Англійська мова і література».

Миронова Тетяна Юріївна

Миронова Тетяна Юріївна

Старший викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Академія Репозитарій

Освіта:

2001-2005 – Аспірантура (заочне відділення) Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю 10.02.04. «Германські мови»

1994-1999 – Філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Мова та література (англійська)», здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Англійська мова для перекладачів», «Практичний курс англійської мови, «Ділова іноземна мова (англійська)»)

Працює над дисертацією «Міфопоетика раннього П. Малдуна» (історико-літературний аналіз)» ; надруковано 9 статей (з них 6 у збірниках, затверджених ВАК України). Сфера наукових інтересів – література закордонних країн, сучасна англо-ірландська поезія.

З 2018 року є членом Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (UTTU)

Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років

Стажування

2019 успішно пройшла онлайн курс навчання Ph.D - марафон (Як написати та оформити дисертацію) Smart Science Lab, м. Київ, 22 квітня – 20 травня, 2019

2018 – успішно пройшла курс навчання та може виконувати обов’язки екзаменатора (старшого екзаменатора), Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти, м. Дніпро, червень 2018

2016 – підвищувала кваліфікацію на курсах інформації і стажування на базі кафедри мовної підготовки ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» з циклу «Англійська мова за професійним спрямуванням», посвідчення №77.

2016 – склала іспит для вчителів TKT в авторизованому центрі зі складання кембридзьких іспитів Cambridge English Language Assessment Authorised Centre "Level-Up". (Module 1 – 15/7/16, Module 2 – 15/07/16, Module 3 – 23/11/16)

2011- підвищувала кваліфікацію на кафедрі перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців ДНУ ім. Олеся Гончара (факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства), лютень - квітень 2011

Навчальні посібники:

 1. Миронова Т.Ю. Голуб Д. О. Практикум з фонетики англійської мови. Приголосні. Ч. 1

Електронне видання, за ред. Н.В. Зінукової – Дніпро: ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2019. – 90 С.

 1. Миронова Т. Ю., Аксютіна Т. В..Англійська мова для студентів напряму «Соціологія» = English for students of Sociology /навч.посібник / Т. Ю. Миронова, Т. В. Аксютіна. – Д.: РВВ ДНУ, 2012. – 60 С.

Публікації:

2013-2020

 1. Голуб Д. О., Коробейнікова Т. І., Миронова Т.Ю. Програма навчальної дисципліни “Англійська мова для перекладачів” Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / гол. ред.. Бігич О.Б. – К. : КНЛУ, 2019. – Вип.30., С-161-167
 2. Миронова Т.Ю. В поисках самости: психоаналитический подход к изучению поэмы П. Малдуна «Иммрам» Вісник університету імені Альфреда Нобеля, серія Філологічні науки, 1(15), 2018. - С. 149-156
 3. Миронова Т. Ю. Поэтика архетипа матери в поэме Пола Малдуна «Иммрам» (мифокритический анализ).//Науковий Вісник міжнародного гуманітарного університету Сер. Філологія : сб. наук. праць Одеса, МГУ №15 том 2, 2015. С.10- 15
 4. Миронова Т.Ю. Поэзия П. Малдуна 70-х-начала 90-х годов ХХ ст. в оценке зарубежной критики// Англістика та американістика. Зб. наук. праць / Ред. кол.: А. І. Анісімова, Т. М. Потніцева (голов.ред) та ін. – Вип. 10 – Д: Вид-во ДНУ, 2013. – С. 203 -207.

Михлик Олег Олексійович

Михлик Олег Олексійович

Cтарший Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Академія 0000-0002-3337-1655 Репозитарій

Освіта:

1995 - старший викладач Університету ім. Альфреда Нобеля

1993-1995 - перекладач на спільному україно-німецькому підприємстві

1986-1993 - вчитель німецької мови в середній школі

1985-1986 - асистент кафедри іноземних мов в Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті.

1982-1985 - вчитель німецької мови в середній школі

1981-1982 - інженер в патентному відділі науково-дослідницького інституту чорної металургії

1981 - викладач німецької мови в Дніпропетровському національному університеті

1976-1981 - факультет германістики Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Німецька мова та література»

Викладає навчальні дисципліни «Практичний курс другої (німецької) іноземної мови», «Переклад другої (німецької) іноземної мови.

Михлик О.О. публікується у фахових виданнях та приймає участь у створенні навчальних посібників та словників. Опубліковано понад 11 наукових статей в українських та міжнародних виданнях (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – методика викладання практичного курсу та перекладу другої іноземної мови, міжкультурна комунікація. Веде заняття німецькою мовою.

Стажування:

2019 - V Міжнародна науково-практична конференція «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені Альфреда Нобеля, 2 квітня 2019 року.

2019 - Всеукраїнська науково-практична конференція «Романо-германські мови: загальні тенденції розвитку мовних явищ, контрактивні та ареальні дослідження», ДНУ ім. Олеся Гончара, 13-14 листопада, Дніпро, Україна, 2019 рік.

2019 - Регіональна конференція «Актуальні питання забезпечення якості освіти на сучасному етапі». Університет імені Альфреда Нобеля, 12 листопада 2019 року.

2019 - Семінар-тренінг «Сучасні Web-технології в організації освітнього процесу». Університет імені Альфреда Нобеля, 11 квітня 2019 року.

2018 - Семінар «Сучасна методика викладання англійської мови та кваліфікаційний екзамен ТКТ». Методичний центр управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Дніпро, 20 грудня 2018 року.

2017 - Семінар «Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу». Університет імені Альфреда Нобеля, 23 листопада 2017 року.

2017 - Семінар-тренінг «Науково-дослідна робота студентів в освітньому процесі університету». Університет імені Альфреда Нобеля, 26 квітня 2017 року.

2017 - III Міжнародна науково-практична конференція «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені Альфреда Нобеля, 30 березня 2017 року.

2016 - Науково-практична конференція «Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії», Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 07 жовтня 2016 року/

2014 - семінар ДААД: ДНУ, 2014 р.

2014 – семінар «Актуальні проблеми перекладознавства та художнього перекладу». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 854849, 24 листопада-26 грудня 2014 р.

2013 - семінар ДААД: ДУАН, 2013 р.

2008 - семінар ДААД: ДУЕП, 2008 р.

2007 - семінар ДААД: ДНУ, 2007 р.

2003 – семінар Гете-Інститут, 2003 р.

2001 – семінар Український Вільний Університет, м. Мюнхен, 2001 р.

1998 – семінар Гете-Інститут, 1998 р.

Детальніше

Павлович Марина Георгіївна

Павлович Марина Георгіївна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Освіта:

2014-2020 – навчалася в Університеті імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія», кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської, іспанської та польської мов (Диплом М20 № 034145 від 31.01.2020).

2008-2013 – отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки в Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля (Диплом НР №45684551 від 30.06.2013).

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Англійська мова для перекладачів», «Ділова іноземна мова» (англійська), «Порівняльна граматика англійської та української мов» в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Підвищення професійного рівня:

2019

- Семінар для викладачів англійської мови від National Geographic Learning Ukraine на базі Університету імені Альфреда Нобеля.

Публікації:

2019

Pavlovych M. (2019). Falsos amigos en el proceso de la traducción. V Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2019, с. 69-70.

2018

Pavlovych M. (2018). Terms in the novels by Arthur Hailey, their stylistic functions. IV Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2018, с. 60-61.

2017

 1. Pavlovych M. Problemas de la traducción literaria // III Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2017, с. 29-30.
 2. Pavlovych M. Ways of translating gerund. III Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2017, с. 30-31.

2016

Pavlovych M. La arquitectura Española como orgullo de la nación // II Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2016, с. 198-199.

2015

Pavlovych M. Means of expressing modality // Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2015, с. 68-69.

Конференції:

2019

- V Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2019, м. Дніпро

2018

- IV Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2018, м. Дніпро

2017

- III Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2017, м. Дніпро

2016

- II Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2016, м. Дніпро

2015

- Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2015, м. Дніпро.

Слюсар Альона Ігорівна

Слюсар Альона Ігорівна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Член української спілки викладачів перекладу UTTU, керівник наукової студії “Business English as multinational language”, директор Департаменту наукової діяльності, голова Ради молодих вчених УАН

Освіта

з 2022 аспірант за спеціальністю 015 Професійна освіта

2020 магістр міжнародних економічних відносин (Alfred Nobel University)

2019 магістр філології, перекладач англійської, німецької та французької мов, викладач (Alfred Nobel University)

2017 бакалавр філології, перекладач англійської та німецької мов (Alfred Nobel University)

Дисципліни, які викладає:

 • Англійська мова для перекладачів
 • Ділова англійська мова
 • Практика письмового перекладу

✓ викладання англійської мови з 2013 року

✓ автор програми Business English Drive (англійська мова для підприємців)

✓ волонтер, викладач англійської мови для підлітків у конфлікті з законом, учасник українсько-канадського проєкту ювенальної пробації молоді за підтримки Міністерства Юстиції України, міжнародної організації Peace Corps, Міністерства іноземних справ, торгівлі та розвитку Канади і Посольства Канади в Україні та ін.

✓ викладач англійської мови дітям дошкільного та молодшого шкільного віку. Автор програми з вивчення англійської мови дітьми із задіянням органів чуття

✓ автор реалізованих інвестиційних проєктів

Публікації у:

✓ The International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd) 2023

✓ III Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні Технології в Освіті та Науці»

✓ II International Scientific and Practical Conference “Modern Education Using The Latest Technologies”

✓ XIV Міжнародній конференції Eurolanguages 2016 Innovation and Development

✓ Міжнародних науково-практичних конференціях «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації»

✓ Міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених та студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»

✓ Автор наукових статей та тез з макроекономіки, кроскультурних відмінностей і їх впливу на ведення бізнесу, міжмовних зв'язків і взаємного впливу мов сусідніх груп, з професійного розвитку управлінців, розвитку їх іншомовних комунікативних навичок, методи викладання, цифрові інструменти в освіті

✓ Усний та письмовий перекладач на онлайн переговорах з підприємцями США, ЄС (Австрія, Німеччина), Ізраїлю, Канади

✓ Усний перекладач, проджект-менеджер зі сторони замовника в українсько-американському проєкті

✓ Усний перекладач-супроводжувач членів делегації з Республіки Гана на Дні Єднання студентів Європи, Азії, Африки і Латинської Америки

✓ Професійна допомога у веденні переговорів, налагодженні контактів, веденні ділового листування, оформленні договорів

✓ Оглядач міжнародних ринків, журналіст, автор оглядів і перекладач для Metal Expert

Контакти:

Instagram https://www.instagram.com/alona_sliusar/

Письменний Тарас Євгенович

Письменний Тарас Євгенович

Викладач


0000-0003-2460-3159 Репозитарій

З 2019 – викладач іспанської та італійської мови кафедри Англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля.

Освіта:

2014-2020 – Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини та економічна теорія», кваліфікація: спеціаліст міжнародних економічних відносин (Диплом М 20 № 041915 від 31.01.2020).

Викладає навчальні дисципліни Практичний курс другої та третьої іноземної мови (іспанської та італійської) та Переклад другої іноземної мови (іспанської)

Письменний Т.Є. за час навчання опублікував понад 15 тез доповідей у збірниках міжнародних конференцій з Міжнародної економіки та Філології та за перші пів року своєї роботи як викладач опублікував 2 наукові статті у фахових виданнях (перелік публікацій додається). Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання перекладу та іноземних мов, міжкультурна комунікація.

Письменний Т.Є. видав власний художній твір та є автором ще 8 художніх творів у різних жанрах. Веде заняття іспанською та італійською мовами.

Стажування:

2019 – Університет Вітовта Великого, Каунас, Литва (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania), 30 листопада – 3 грудня 2019 р. (отримано сертифікат).

2019 – Інститут Сервантеса, Мадрид, Іспанія (Instituto Cervantes, Madrid, España), травень 2019 (міжнародний диплом DELE рівня B2 з іспанської мови).

Публікації

2019

Pysmennyi, T., Pliushchai, A., Onischenko, M. (2019). Interlingual homonyms in Spanish and Italian: false friends – real enemies of translators. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля, Серія: Філологічні науки №2. (18), 280-288.

Pliushchai, A., Semerenko, L., Pysmennyi, T. (2019). Consigli pratici per una classe di traduzione in spagnolo e italiano per lo sviluppo di abilità traduttive professionali: prova dei compiti. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля, Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. №2 (18), 221-228.

Конференції

2019

– V Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені Альфреда Нобеля, 2 квітня 2019 р., м. Дніпро.

2017

– XXII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» Університет імені Альфреда Нобеля, 22 березня 2017 р., м. Дніпро.

2014

– XVII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» Університет імені Альфреда Нобеля, 10 грудня 2014 р., м. Дніпро.

Плющай Олександр Олександрович

Плющай Олександр Олександрович

Старший Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Академія 0000-0003-3090-2091 Репозитарій

Освіта:

2003-2008 – Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність «Переклад», кваліфікація: перекладач з англійської та іспанської мов, викладач (Диплом магістра НР№34211436 від 26.06.2008).

Викладає навчальні дисципліни: «Практичний курс другої іноземної мови (іспанської)», «Переклад другої іноземної мови (іспанської)», «Практичний курс третьої іноземної мови (італійської)», «Практичний курс третьої іноземної мови (іспанської)».

Плющай О.О. веде активну наукову діяльність в рамках наукової теми кафедри «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 35 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається).

Сфера наукових інтересів – іспаністика, італістика, перекладознавство, методика викладання іноземних мов та перекладу, міжкультурна комунікація. Плющай О.О. є автором навчального посібника з письмового та усного перекладу іспанської мови. Має досвід викладання в закордонних університетах (Університет міста Кадіс, Іспанія).

Старший викладач Плющай О.О. неодноразово працював у складі організаційних комітетів для проведення студентських конкурсів/конференцій та університетських заходів, а саме:

2019 Член організаційного комітету: Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 2 квітня, Дніпро, Університет Альфреда Нобеля.

2018 Член організаційного комітету та редакційної колегії: Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 5 квітня, Дніпро, Університет Альфреда Нобеля.

2016 Член організаційного комітету та член журі III-го етапу Всеукраїнської Олімпіади з англійської та іспанської мов для учнів 9-11 класів на базі Університету імені Альфреда Нобеля. Розпорядження № 15-А від 03 лютого 2016 р.

2016 Член організаційного комітету та редакційної колегії: Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 31 березня р. Дніпропетровськ, Університет Альфреда Нобеля.

2016 Член організаційного комітету та модератор круглого столу під час проведення П`ятого міжнародного Нобелівського Конгресу «Миротворча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів у сучасних глобальних умовах», 20-24 вересня, Дніпро, Україна.

2015 Член організаційного комітету та член журі конкурсу студентських есе “Парагвай: країна відкриттів” (Університет дель Норте, м. Асунсьон, Парагвай та Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля).

2015 Член організаційного комітету та редакційної колегії: Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 2 квітня р., Університет Альфреда Нобеля.

Під керівництвом старшого викладача студенти щорічно беруть участь у наукових конференціях та публікують тези доповідей, висвітлюючи проблеми сучасної філології та перекладознавства. Так, з початку викладацької діяльності студентами було опубліковано близько 150 тез доповідей та 4 статті в (Eurolanguages INNOVATION AND DEVELOPMENT (Гірничий Університет, Дніпро); SCIENCE LOOKS AHEAD (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Луганськ), Молодь України в контексті міжкультурної комунікації (УАН).

Детальніше

Ратомська Лариса Володимирівна

Ратомська Лариса Володимирівна

Старший Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Академія Репозитарій

Освіта:

1984-1987 Державні центральні курси заочного навчання іноземним мовам «ИН-ЯЗ», відділення англійської мови, Москва.

1973-1978 Вища освіта: Дніпропетровський державний університет спеціальність «Філолог, викладач французької мови та літератури».

Викладає навчальні дисципліни: “Практичний курс другої іноземної мови (французької)”, “Переклад другої іноземної мови (французької)”, ”Практичний курс третьої іноземної мови (французької)”, “Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французької)”, “Латинська мова”.

Керує постійним студентським науковим гуртком «Le plasir du français» при кафедрі англійскої філології та перекладу університету імені Альфреда Нобеля.

Детальніше

Завізіон Катерина Геннадіївна

Завізіон Катерина Геннадіївна

Кандидат педагогічних наук, Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Освіта:

2021 р. – Кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема кандидатської дисертації: «Формування комунікативної культури майбутніх перекладачів у процесі їх фахової підготовки». (Диплом ДК № 059751 від 15.04.2021).

2014-2021 р. – аспірантура університету ім. Альфреда Нобеля

2013 р. – диплом з відзнакоюHP №45684528 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність «Переклад», кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та німецької мов, викладач вищого навчального закладу.

2011 р. – курс General English & Business English у мовній школі St. Giles International, Лондон, Англія.

Стажування:

2012 р. – інтернатура у міжнародному перекладацькому проєкті. Wyższa Szkoła ZarządzaniaOchroną Pracy w Katowicach (WSZOP). Катовіце, Польща. 

2011 – Інтерактивний семінар А.П. Чужакіна «Прикладна теорія та практика перекладу».

Підвищення кваліфікації:

2021 р. – онлайн майстер-клас "Особливості застосування принципів толерантності в навчальному процесі з використанням інтерактивних прийомів та методів"

2014 р. – науково-методичний семінар для викладачів «Мультилінгвальний підхід до вивчення іноземних мов»

Викладає навчальні дисциплінибазової та професійної підготовки: «Практика усного перекладу».

Сфера наукових інтересів – перекладознавство, міжкультурне посередництво.

2012, 2014, 2016 р. – послідовний перекладач для оглядачів спеціальних моніторингових місій ОБСЄ.

2016 р. – синхронний перекладач у Консультативна місія Європейського Союзу на курсі

Освіта:

2021 р. – Кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема кандидатської дисертації: «Формування комунікативної культури майбутніх перекладачів у процесі їх фахової підготовки». (Диплом ДК № 059751 від 15.04.2021).

2014-2021 р. – аспірантура університету ім. Альфреда Нобеля

2013 р. – диплом з відзнакою HP №45684528 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність «Переклад», кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та німецької мов, викладач вищого навчального закладу.

2011 р. – курс General English & Business English у мовній школі St. Giles International, Лондон, Англія.

Стажування:

2012 р. – інтернатура у міжнародному перекладацькому проєкті. Wyższa Szkoła ZarządzaniaOchroną Pracy w Katowicach (WSZOP). Катовіце, Польща. 

2011 – Інтерактивний семінар А.П. Чужакіна «Прикладна теорія та практика перекладу».

Підвищення кваліфікації:

2021 р. – онлайн майстер-клас "Особливості застосування принципів толерантності в навчальному процесі з використанням інтерактивних прийомів та методів"

2014 р. – науково-методичний семінар для викладачів «Мультилінгвальний підхід до вивчення іноземних мов»

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки: «Практика усного перекладу».

Сфера наукових інтересів – перекладознавство, міжкультурне посередництво.

2012, 2014, 2016 р. – послідовний перекладач для оглядачів спеціальних моніторингових місій ОБСЄ.

2016 р. – синхронний перекладач у Консультативна місія Європейського Союзу на курсі КМЄС «Взаємодія поліції із громадою».

Завізіон К.Г. веде активну наукову діяльність. Є виконавцем наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). 

Завізіон К.Г. працює над створенням навчальної літератури для здобувачів. Є членом української спілки викладачів перекладу UTTU.

Завізіон К.Г. веде активну наукову діяльність. Є виконавцем наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132).

Завізіон К.Г. працює над створенням навчальної літератури для здобувачів. Є членом української спілки викладачів перекладу UTTU.

Самойленко Михайлина Андріївна

Самойленко Михайлина Андріївна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу, член української спілки викладачів перекладу UTTU


Освіта

2018 – 2020 Магістр філології, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро

2014 – 2018 Бакалавр філології, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро

Стажування та практики
2017 Кафедра Англійської філології, Університет Хуманітас, Польща

2020 Сертифікат ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» за участі в онлайн тренінгу “Education Online”
2021 Сертифікат “Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science” за участі у циклі навчальних вебінарів з наукометрії від “Наукові Публікації -- Publ.Science”

Конференції

2021 VII Міжнародна Науково Практична Конференція “Молодь України в Контексті Міжкультурної Комунікації”, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро
2020 VI Міжнародна Науково Практична Конференція “Молодь України в Контексті Міжкультурної Комунікації”, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро

2018 V Міжнародна Науково Практична Конференція “Молодь України в Контексті Міжкультурної Комунікації”, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро
2017 IV Міжнародна Науково Практична Конференція “Молодь України в Контексті Міжкультурної Комунікації”, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро

Список публікацій

 1. Samoilenko M. (2021) The cultural distance and the peculiarities of the translation of cinema discourse — Міжнародна Студентська Конференція: Європейські мови-2021: Інновації та Розвиток, Дніпро, Дніпровська Політехніка, 2021.
 2. Samoilenko M. (2021) Rôle de l’utilisation du lexique féminin en Français pour surmonter l’asymétrie de genre — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2021.
 3. Samoilenko M. (2020) Dialectisms as a linguistic phenomenon in English publicistic discourse — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2020, с. 81-82.
 4. Samoilenko M. (2019) Caractéristiques principales de traduction des textes publicitaires français — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2019, с. 80-81.
 5. Samoilenko M. (2019) Les particularities de traduction des slogans publicitaires du parfum français — Міжнародна Студентська Конференція: Європейські мови-2019: Інновації та Розвиток, Дніпро, Дніпровська Політехніка, 2019.
 6. Samoilenko M. (2018) Domestication and Foreignization in literary Translation — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2018, с. 198-199.
 7. Samoilenko M. (2017) Verlan comme variante de la langue des jeunes en France — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2017, с. 147-148.
 8. Samoilenko M. (2017) Falsos amigos del traductor — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2017, с. 33-34.
 9. Samoilenko M. (2016) Le verlan comme une variante de la langue des jeunes sur l’example du film “La Haine” — Міжнародна Студентська Конференція: Європейські мови-2016: Інновації та Розвиток, Дніпро, Дніпровська Політехніка, 2016.
 10. Samoilenko M. (2016) Les expressions idiomatiques françaises de couleur — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2016, с. 55-56.

Рижкова Анна Володимирівна

Рижкова Анна Володимирівна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу, член української спілки викладачів перекладу UTTU


Освіта

2013-2017 – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Ступінь – бакалавр, напрям підготовки «Філологія», спеціалізація «Китайська».

2018-2020 - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Ступінь – магістр, спеціальність «Філологія», спеціалізація «Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська».

Практика

Пройшла педагогічну практику в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара на кафедрі порівняльної філології східних та англомовних країн восени 2019 року.

Конференції

2021 VII Міжнародна Науково Практична Конференція “Молодь України в Контексті Міжкультурної Комунікації”, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро.

Міжнародні сертифікати

2016 р. – HSK (五级) – Level 5, HSKK (中级) – Intermediate.

Професійні досягнення

Увійшла до рейтингу топ 10 викладачів за результатами опитування «Викладач очима студентів» осіннього та весняного семестрів навчального року 2020-2021.

Юрченко Карина Володимирівна

Юрченко Карина Володимирівна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу, член української спілки викладачів перекладу UTTU


Освіта

2019 - 2021 Магістр філології, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро

2015 - 2019 Бакалавр філології, Університет ім. Альфреда Нобеля, Дніпро

Стажування та практика

2017 Кафедра Англійської філології, Університет Хуманітас, Польща

Список публікацій:

Yurchenko K. (2021) Economic discourse: types of lexical features in English language — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2021

Yurchenko K.(2019) Alliteration in poetic text, it’s rendering in translation — Міжнародна конференція "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації", Університет імені А. Нобеля, 2019

Уханова Тетяна Олегівна

Уханова Тетяна Олегівна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Освіта: У 2022 році закінчила з відзнакою магістратуру Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Філологія (Переклад)».

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки: «Практичний курс другої іноземної мови (іспанської)», «Переклад другої іноземної мови (іспанської)», «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (іспанської)», «Практичний курс третьої іноземної мови (іспанської)», «Практичний курс третьої іноземної мови (італійської)».

Стажування:

2021 – навчання у мовній школі “Enforex” у Мадриді, рівень С1, 8 серпня – 20 серпня.

2021 – Ukrainian Translation Industry Camp 2021, Dnipro, Ukraine, July 1925.

2021 – Синхронний переклад на міжнародному семінарі «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації» за участю Центрального агенства оцінювання та акредитації ZEvA (Ганновер, Німеччина) та Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля — 12 травня 2021 року.

2018 – отримала сертифікат FCE, який підтверджує рівень володіння англійською С1.

Уханова Т.О. веде активну наукову діяльність, виступає на наукових конференціях. Опубліковано багато наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.

Доповіді на студентських наукових конференціях:

2019 – Університет імені Альфреда Нобеля, V Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених, “Español coloquial y sus particularidades”.

2020 – Університет імені Альфреда Нобеля, VI Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених, “Particularidades de la traducción de los esloganes”.

2021 – Університет імені Альфреда Нобеля, VII Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених, “Características del lengiaje formal”.

2021 – Університет імені Альфреда Нобеля, VII Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених, “Comparazione dei discorsi informale e formale nell’italiano moderno”.

Публікації:

 1. Уханова Т. Латинські запозичення в іспанській мові // Європейські мови – 2017: інновації та розвиток: за матеріалами XV міжнародної студентської конференції. // Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ, 2017. – 285 с. – 63 с.
 2. Ujánova Т. Expresiones idiomáticas como parte importante del idioma // Європейські мови – 2017: інновації та розвиток: за матеріалами XV міжнародної студентської конференції. // Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ, 2017. – 285 с. – 145 с.
 3. Ujánova Т. Paradojas del español culto y del coloquial // Європейські мови – 2018: інновації та розвиток: за матеріалами XIV міжнародної студентської конференції. // Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ, 2018. – 152 с. – 118 с.
 4. Ujánova Т. Análisis comparativo de diferencias en el idioma español y la lengua inglesa // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 5 квітня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 224 с. – 203 с.
 5. Ujánova Т. Español coloquial y sus particularidades // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 2 квітня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 248 с. – 96 с.
 6. Ukhanova T. Shift of predicate in the process of translation of art criticism discourse // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 2 квітня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 248 с. – 97 с.
 7. Ujánova Т. Análisis comparativo de las fórmulas de cortesía en español y el ucraniano // Європейські мови – 2019: інновації та розвиток: за матеріалами 17-ї міжнародної студентської конференції. //Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка", 2019. – 178 с. – 93 с.
 8. Ujánova Tetiana. Particularidades de la traducción de los esloganes // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 16 квітня 2020 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 228 с. – 98 с.
 9. Ukhanova Tetiana. Translator's Language Personality (based on “I Sit by the Window” by Y. Brodsky) // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 16 квітня 2020 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 228 с. – 99 с.
 10. Ukhanova Tetiana. Traduzione dei modi di dire correlati al tema “cibo” // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, 16 квітня 2020 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 228 с. – 100 с.
 11. Ujánova T. Sufijos diminutivos y su papel en el español coloquial, с 176 // Європейські мови – 2020: інновації та розвиток: за матеріалами 18-ї міжнародної студентської конференції. //Збірник наук.студ. робіт. – Електронне видання. – Дніпро, НТУ "Дніпровська політехніка", 2020. – 260 с. – 176 с.
 12. Daria Maliar, Tatiana Ukhanova Comparazione dei discorsi informale e formale nell’italiano moderno // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро: Університет ім. А. Нобеля – 2021 р. – с 72.
 13. Daria Máliar, Tatiana Ujánova Características del lengiaje formal // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро: Університет ім. А. Нобеля – 2021 р. – с 185.
 14. Tetiana Ukhanova Localization problems in English media discourse translation (based on English series) // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро: Університет ім. А. Нобеля – 2022 р.

Чупікова Наталія Вячеславівна

Чупікова Наталія Вячеславівна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Освіта:

У 2022 році закінчила з відзнакою магістратуру Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Переклад».

Викладає навчальні дисципліни: «Практичний курс другої іноземної мови (іспанської)», «Переклад другої іноземної мови (іспанської)», «Практичний курс третьої іноземної мови (іспанської)».

Стажування:

2021 - Ukrainian Translation Industry Camp 2021, Dnipro, Ukraine, July 19-25 (Сертифікат, 32 години).

2021 - El taller formativo en línea ¿Quieres trabajar como profesor de español?, organizado por el Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz (CSLM), 24, 25 y 27 de mayo de 2021 (El certificado de 6 horas).

2021 - Синхронний переклад на міжнародному семінарі «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації» за участю Центрального агенства оцінювання та акредитації ZEvA (Ганновер, Німеччина) та Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, м. Дніпро, Університет імені Альфреда Нобеля — 12 травня 2021 року.

2019 - International Training for Foreign Students organised by Humanities University in Sosnowiec, Poland (3-9 of February 2019).

Чупікова Н.В. веде активну наукову діяльність. Опубліковано багато наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів – перекладознавство, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.

Публікації:

2022

Chupikova N. Translation problems of stylistic devices based on the film adaptation of Oscar Wilde’s novel The Picture of Dorian Gray by John Gorrie // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро: Університет ім. А. Нобеля.

2021

Chúpikova N. Gaspar Níñez de Arce y su diálogo con eterno // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро: Університет ім. А. Нобеля. – 15 квітня 2021 р. –204 с. – с.162-163.

2020

Чупікова Н. Перше місце у конкурсі поетичного перекладу (з іспанської мови) // Європейські мови - 2020: інновації та розвиток: за матеріалами 18-ї міжнародної студентської конференції. — Дніпро, НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. - 4 грудня 2020 р. - 260 с. - с. 254, 260.

Конференції

2021

VII Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації». – Дніпро, Університет ім. А. Нобеля, 15 квітня 2021 р.

2020

Європейські мови - 2020: інновації та розвиток. 18-а міжнародна студентська конференція, присвячена європейському дню мов. — Дніпро, НТУ «Дніпровська політехніка», 4 грудня 2020 р.

Семеренко Любов Іванівна

Семеренко Любов Іванівна

доцент кафедри європейських і східних мов та перекладу


Освіта:

Закінчила : Луцький державний педагогічний інститут ім.. Лесі Українки (зараз Східноєвропейський національний університет, м. Луцьк, за спеціальністю «Англійська мова та література».

Центральні Республіканські заочно-стаціонарні курси іноземних мов, відділення французької мови (м. Київ).

Дворічні курси іспанської мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки «Практика усного перекладу», «Стилістика основної іноземної мови (англійської)».

Семеренко Л.І. успішно працює над створенням навчальної літератури для студентів і є авторкою 7 навчальних посібників з ділової англійської мови, англомовного спілкування та усного перекладу. 4 з них посіли перші місця в обласних міжвишівських конкурсах на «Кращі наукові, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» у номінації «Навчальний посібник»: «Communicating in English» ( в співавторстві з Артюховою І.П.; «Effective Business Communication» (в співавторстві з Мединською С.І.; «Focus on Cultural Awareness»; «Improving Interpreting Skills». Веде заняття англійською мовою.

Стажування:

2013 – Інтерактивний семінар «Актуальні питання перекладознавства та практики перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН. – 27 лютого 2013 р.

2011 – Інтерактивний семінар А.П. Чужакіна «Прикладна теорія та практика перекладу». – 25-26 лютого, 2011 р.

2010 – Науково-методичний семінар за участю проф. Л.М.Черноватого, ДУЕП – квітень 2010 р.

2005 – Міжнародна екологічна конференція «Встановлення пріоритетів розвитку та впровадження перспективних науково-технічних досліджень у сфері охорони довкілля. (Київ-Дніпропетровська, синхронний переклад).

2000 – Літній Інститут Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), переклад в секції Human Resources Management.

1997 – Велика Британія, м. Бернмут, Anglo-European School of English, Bournemouth and Pool College for Further Education.

Навчальні посібники

2019

L.Semerenko Focus on Cultural Awareness =Изучаем культурное наследие. [навчальний посібник]. (3-е видання перероблене та доповнене]. (За заг. ред. Н. В. Зінукової). Дніпро, Україна: Університет імені Альфреда Нобеля. – 220 с.

2018

 1. Семеренко, Л. І. (2018). Improving Interpreting Skills = Удосконалюємо усний переклад [навчальний посібник]. (3-е вид., доопрацьоване) (За заг. ред. Н.В.Зінукової). Дніпро, Україна: Університет імені Альфреда Нобеля. – 164 с.
 2. Семеренко, Л. І., Світлична, О. Р. (2018). Interpreting Business Communication = Практикум з усного перекладу у сфері бізнесу. [навчальний посібник]. (2-ге видання, доопрацьоване]. (За заг. ред. Н. В. Зінукової). Дніпро, Україна: Університет імені Альфреда Нобеля. – 140 с.

Публікації

2019

 1. Pliushchai O., Semerenko L., Pysmennyi T. Consigli pratici per una classe di traduzione in spagnolo e italiano per lo sviluppo di abilità traduttive professionali: prova dei compiti. Вісник університету ім. А. Нобеля / Збірник наукових праць. Серія «Педагогіка та психологія» – Дніпро: Вид-во університету імені Альфреда Нобеля, 2019, с. 221-229.
 2. Semerenko L. Pliushchai O., Musicality of a literary work and translation issue Вісник університету ім. А. Нобеля / Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» – Дніпро: Вид-во університету імені Альфреда Нобеля, 2019, ст. 39-46.

2018

 1. Semerenko L Pliushchai O. Myth and beauty in the intertextual structure of John Keat´s poetry. Вісник університету ім. А. Нобеля / Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» – Дніпро: Вид-во університету імені Альфреда Нобеля, 2018, ст. 177-181.

Талан Наталія Ігорівна

Талан Наталія Ігорівна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


2018 – викладач кафедри англійської філології та перекладу

Освіта:

2012 - Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, за спеціальністю «Мова і література (англійська, німецька)», кваліфікація: філолог, вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

2007 - Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова за спеціальністю міжнародні відносини, кваліфікація: спеціаліст з міжнародних відносин с поглибленим знанням івриту та англійської мови.

Підвищення професійного рівня:

2019 - Комунальний Позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов» , програма «Англійська мова як іноземна», сертифікат рівня В2

2018 - Семінар express publishing: робота з електронною версією підручників digi books

2018 - Семінар використання google classroom у навчальному процесі 

Робота зі студентами: щорічна підготовка студентів до участі в наукових конференціях

Підготовка здобувачів до участі у секційних засіданнях під час проведення міжнародної конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації» (15 осіб)

Турчак Олена Михайлівна

Турчак Олена Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри європейських і східних мов та перекладу


Академія Репозитарій

2013 – доцент кафедри гуманітарних наук (атестат доцента 12ДЦ № 033399 від 25 січня 2013 р.)

2005 – кандидат філологічних наук. Спеціальність 10.02.01 – «українська мова». Тема кандидатської дисертації: «Оказіоналізми в мові преси 90-х років ХХ століття» (диплом кандидата філологічних наук, ДК № 031178 від 15 грудня 2005 р.).

Освіта:

1999–2002 – аспірантура Дніпропетровського національного університету.

1991–1996 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Українська мова та література»; філолог, викладач української мови та літератури

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовкиУкраїнська мова: стилістичний аспект», «Вступ до мовознавства», «Теорія мовознавства», «Медіатекст та міжкультурна комунікація», «Основи теорії мовленнєвої комунікації та вступ до перекладознавства», «Українська ідентичність: історія, культура, мова», «Українська мова для іноземців», «Ukrainian Identity: History, Culture and Language».

Турчак О.М. веде активну наукову діяльність. Бере участь у розробці наукової теми «Полікультурні аспекти романо-германського філологічного дискурсу та проблеми викладання перекладу, іноземних мов і літератур» (державний реєстраційний номер 0119U000132). Опубліковано понад 50 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – лексикологія, політичний, науковий та діловий дискурс.

Турчак О.М. успішно працює над створенням навчальної літератури для студентів і є авторкою кількох навчальних посібників.

Детальніше

Тяпіна Юлія Олегівна

Тяпіна Юлія Олегівна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Освіта:

2013-2019 Кафедра англійської філології та перекладу Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Викладає навчальні дисципліни базової та професійної підготовки («Англійська мова для перекладачів», «Ділова англійська мова»)

Конференції

2019

V міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені А. Нобеля, м. Дніпро

2017

III міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені А. Нобеля, м. Дніпро

2016

II міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені А. Нобеля, м. Дніпро
XIV міжнародна наукова студентська конференція, присвячена Європейському дню мов, Національний гірничий університет, м. Дніпро

2015

І міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації», Університет імені А. Нобеля, м. Дніпро.

Шиян Наталія Юріївна

Шиян Наталія Юріївна

Викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу


Освіта:

1989-1995 – філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Англійська мова і література».

Викладає навчальні дисципліни: «Англійська мова для перекладачів», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Теорія та практика перекладу», «Практичний курс англійської мови».

Шиян Н.Ю. веде активну наукову діяльність. Опубліковано понад 40 наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів – методика викладання англійської мови, зарубіжна література XX сторіччя, міжкультурна комунікація.

Шиян Н.Ю. працює над створенням навчальної літератури для студентів і є авторкою навчального посібника з граматики англійської мови, та методичних посібників з англійської мови. Веде заняття англійською мовою.

Стажування:

2018 – Дніпровський Національний університет, кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців.

27 квітня 2023

IX Міжнародна науково-практична конференція «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації»

23 лютого 2022

Вітаємо з обранням на навчання в Університеті міста Кадіс за програмою "Erasmus+ семестр за кордоном"

10 вересня 2021

Візит професора Університету Сент-Джонс, Квінс (США)

Урочисте вручення дипломів магістра університету «HUMANITAS» (Польща) за програмою подвійних дипломів

7 липня 2021 року ректор Університету імені Альфреда Нобеля Сергій Борисович Холод урочисто вручив випускникам дипломи магістра за спеціальністю «Управління підприємством на внутрішньому та зовнішньому ринках» університету «HUMANITAS» в рамках спільної програми подвійних дипломів, реалізованої Університетом імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро, Україна) та університетом-партнером «HUMANITAS» (м. Сосновець, Польща).

Диплом магістра зі спеціальності «Управління підприємством на внутрішньому та зовнішньому ринках» отримали випускники кафедр «Англійської філології та перекладу» і «Права, політології та міжнародних відносин»:

 • Бойчук Дарія
 • Чихович Максим
 • Ганчук Анастасія
 • Ільєнко Дмитро
 • Хноєв Ашот
 • Криворучко Анастасія
 • Шульга Юлія
 • Смірнова Світлана
 • Смольнякова Анна
 • Кулікова Катерина
 • Заутреннікова Ганна.

Сергій Борисович Холод привітав випускників з отриманням європейських дипломів і висловив сподівання, що участь здобувачів Університету імені Альфреда Нобеля у таких постійно діючих програмах підвищує міжнародну мобільність і конкурентоспроможність здобувачів вищої освіти на вітчизняному і закордонному ринках праці. Передав свої щирі вітання випускникам і ректор університету «HUMANITAS» доктор хабілітований, професор Міхал Качмарчик.

Програма подвійних дипломів між Університетом імені Альфреда Нобеля й університетом «HUMANITAS» діє з 2015 року і надає можливість навчатися в університеті-партнері за напрямом підготовки, який є відмінним від того, що здобувається в Університеті імені Альфреда Нобеля. Таким чином, здобувачі магістерського рівня освіти отримують два дипломи за різними спеціальностями – «Філологія» і «Управління підприємством на внутрішньому та зовнішньому ринках» та «Право» і «Управління підприємством на внутрішньому та зовнішньому ринках».

 


22 травня 2020

Студентка Університету імені Альфреда Нобеля здобула Гран-прі творчого конкурсу

16 травня 2020

Звіти з виробничої практики здобувачів вищої освіти спеціальності "Філологія. Переклад"

16 травня 2020

Захист виробничої та педагогічної практики здобувачів 4-го курсу бакалаврського рівня освіти спеціальностей "Переклад" та "Мова та література: англійська"

«Шекспір і чума: історія, мотив, метафора» інтерактивна Zoom-дискусія


VI Міжнародна науково-практична конференція «Молодь України у контексті міжкультурної комунікації» он-лайн


Програма конференції
Copyright © 2020 International Conference, All rights reserved.

12 лютого 2020

Новий семестр - нові можливості

10 грудня 2019

Вітаємо Юліану Різник з перемогою у Всеукраїнському Шекспірівському конкурсі студентських дослідницьких і креативних проєктів!

8 жовтня 2019

Студенти Університету імені Альфреда Нобеля навчалися у літній школі у Великій Британії та отримали сертифікати про успішне навчання

Зінукова Наталія Вікторівна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри європейських і східних мов та перекладу

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бідненко Наталя Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент

 • +38 (056) 370-36-22
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Миронова Тетяна Юріївна

Старший викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу

 • +38 (056) 370-36-22
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Яковенко Тетяна Миколаївна

Фахівець

 • +38 (056) 370-36-22
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52