Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

Кафедра іноземних мов

Кафедра має динамічну історію розвитку, яка відбиває зміни у потребах українського суспільства щодо підготовки кадрів до професійної діяльності та підвищення конкурентоспроможності випускників як на вітчизняному, так і міжнародному ринку праці. Однією з вимог до сучасних фахівців є досконале знання щонайменше однієї іноземної мови, зокрема англійської, як глобального інструменту для спілкування в бізнес-середовищі, а також володіння іншими іноземними мовами.

Кафедра була створена для забезпечення ефективної мовної підготовки фахівців, які досконало володіють іноземними мовами: англійською, німецькою, іспанською та французькою. Наразі викладачі кафедри здійснюють іншомовну підготовку здобувачів цілого ряду спеціальностей, зокрема «Менеджмент», «Маркетинг», «Міжнародні економічні відносини», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка бізнесу» та «Фінанси та банківська справа». Здобувачі вищої освіти, які навчаються на англомовних програмах, на практичних заняттях з іноземної мови також готуються до складання міжнародних екзаменів з англійської мови.

Кафедра активно залучає студентів до участі в розмовному клубі «Share & Care», у гуртку «TED TALKS Club», у різних конкурсах та заходах, що проводяться іноземною мовою, для формування лідерських та підприємницьких якостей, розвитку комунікативних та творчих навичок здобувачів вищої освіти. Викладачі кафедри сприяють долученню студентів до наукової роботи та участі в студентських науково-практичних конференціях, які проводяться кафедрами Університету та поза його межами, з публікацією тез доповідей або статей іноземною мовою, а також забезпечують мовне консультування студентів різних спеціальностей щодо оформлення документів за програмами академічної мобільності здобувачів, участі в міжнародних проєктах тощо.

Викладачі кафедри іноземних мов є членами:

 • Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання;
 • Всеукраїнської асоціації перекладачів;
 • Громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine), міжнародної філії TESOL, Inc.

та беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, стажуваннях, семінарах та вебінарах, майстер-класах, форумах тощо для підвищення своєї кваліфікації.

Світлана Мединська - В.о. завідувача кафедри

Світлана Мединська

В.о. завідувача кафедри

Марина Долженко - Доцент

Марина Долженко

Доцент

Неля Блинова - Доцент

Неля Блинова

Доцент

Наталія Полішко - Доцент

Наталія Полішко

Доцент

Світлана Сторожук - Доцент

Світлана Сторожук

Доцент

Наталія Беспалова - Старший викладач

Наталія Беспалова

Старший викладач

Пол Бредбієр - Старший викладач

Пол Бредбієр

Старший викладач

Вероніка Гайдар - Старший викладач

Вероніка Гайдар

Старший викладач

Ольга Дербак - Старший викладач

Ольга Дербак

Старший викладач

Тетяна Яковлева - Старший Викладач

Тетяна Яковлева

Старший Викладач

Катерина Печерна - Викладач

Катерина Печерна

Викладач

Анна Волобоєва - Викладач

Анна Волобоєва

Викладач

Марія Білокопитова - Викладач

Марія Білокопитова

Викладач

Карина Островська - Викладач

Карина Островська

Викладач

Долженко Марина Володимирівна

Долженко Марина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент


Науковий ступінь:

кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 - теорія та методика виховання.

Освіта:

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,

1993 р., ТВ № 779714

Спеціальність: Англійська та французька мови
Кваліфікація: Вчитель англійської та французької мов та звання вчителя середньої школи

1992-1993 р. Канзаський університет (США). Англійська та французька мови, лінгвістика, загальна психологія. X557501-1.

Підвищення кваліфікації:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (аспірантура)

2011 р. ДК № 066252

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (підвищення кваліфікації)

2017 р. 12СПВ №177537.

Досвід роботи:

1993-2014 р. працювала викладачем англійської мови на кафедрі теорії та практики перекладу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов,

2005-2008 р. навчалась в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ.

2009-2014 р. – заступник декана перекладацького факультету Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
2015-2020 р. працювала викладачем англійської мови (за професійним спрямуванням) в Лозівській філії Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.

Блинова Неля Миколаївна

Блинова Неля Миколаївна

Доцент кафедри іноземних мов


76 наукових та навчально-методичних публікацій (2001-2021); 23 наукові та навчально-методичні праці (2017-2021).

1 стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection;

35 статей у фахових виданнях України;

3 статті у колективних монографіях із соціальних комунікацій;

7 статей у закордонних наукових виданнях.

Підвищення професійного рівня

2009 кандидат філологічних наук

2011 вчене звання доцента

2019 Стажування на кафедрі масової та міжнародної комунікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Довідка № 89-400-196 від 19.03. 2019)

2021 Курси підвищення кваліфікації «Медіаосвіта та прикладні соціально-комунікаційні технології» 2 кредити (26.11.2021 – 30.11.2021). Сертифікат ПК21№02066747-307

2018 Член НСЖУ (посвідчення №28986) 

2021-2022 Член громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine)», міжнародної філії TESOL Inc.

Гомола Марія Миколаївна

Гомола Марія Миколаївна

Старший викладач


Академія

Освіта: Дніпровський Державний Університет імені Олеся Гончара, 1998. Спеціальність «Німецька мова та література», магістр філології.

Науково-педагогічний стаж: 18 років

Підвищення кваліфікації та стажування

Проходила підвищення кваліфікації на ФПК Дніпропетровського Державного Університету (2004), стажування у ДРІДУ НАДУ при Президентові України, на кафедрі української та іноземної мов (2010), в УАН, на кафедрі міжнародного туризму та мовної підготовки (2015 р.).

Проходила професійне стажування на підприємстві «Особливості безвізових подорожей до ЄС» (довідка), грудень 2017 - червень 2018, ПП «ЄВРОПА ТУР», Дніпро.

Проходила підвищення кваліфікації шляхом закордонного стажування у Сучавському університеті (Румунія) – 108 годин за програмою “Evaluation of internal education: challenges and perspectives” (сертифікат), 2-5 травня 2018.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Ефективно використовує сучасні та класичні методики викладання іноземної мови. Щорічно бере участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Викладає дисципліни: «Друга іноземна мова (німецька)».

Публікації: є автором та співавтором 25 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 15 посібників, 10 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, з них 7 тез у закордонних виданнях.

Гайдар Вероніка Павлівна

Гайдар Вероніка Павлівна

Старший викладач кафедри іноземних мов


Освіта 2005-2010 – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Спеціальність – Мова та література (англійська).

Науково-педагогічний стаж складає 11 років.

Публікації: є автором і співавтором 45 наукових публікацій, серед яких 9 статей у фахових виданнях України, 1 стаття у колективній монографії з філології, статті зі студентами та тези конференцій.

Підвищення кваліфікації та стажування

2018- Cambridge Teacher Development Summer School (2-6 July)

2018-Склала іспит IELTS, рівень володіння англійською мовою -C1

2018-Завершила 4-тижневе стажування при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, кафедра германської філології

2020-2021-пройшла курси підвищення професійного рівня при Дніпровській Академії неперервної освіти Дніпропетровської Обласної Ради

2021- Philological Sciences and Translation Studies: European Potential

2021 - Майстер-клас «Peer Teaching», Університет імені Альфреда Нобеля

2021- Вебінар від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн» «Teaching Mixed Ability Classes»

2021-2022-Член громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine)», міжнародної філії TESOL Inc.

2017, 2018, 2019, 2020, 2021-Член незалежної експертної комісії Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти

2018-2019-Робота у складі журі II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів — членів Малої академії наук.

Дербак Ольга Анатоліївна

Дербак Ольга Анатоліївна

Старший викладач


Академія Репозитарій

Мединська Світлана Іванівна

Мединська Світлана Іванівна

Старший викладач, В.о завідувача кафедри іноземних мов


Академія Репозитарій

Освіта

1998-2003 − Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність «Педагогіка і методика освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)»

2016-2018 – Університет імені Альфреда Нобеля, кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Підвищення кваліфікації та стажування

2005 − Курси підвищення кваліфікації за програмою «Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі» та «Intel. Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту.

2007-2008 − Курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання ДУЕП за програмою «Підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов».

04.03.2013 р.-29.03.2013 р. – стажування в Українському державному хіміко-технологічному університеті м. Дніпропетровська на кафедрі іноземних мов

15.05.2013-14.06.2013 р. – курси інформації й стажування з циклу «Українська мова як іноземна» в ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на кафедрі мовної підготовки

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Ділова іноземна мова (англійська)», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю». Викладала курси підвищення мовної та мовленнєвої компетенції для викладачів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Науково-педагогічний стаж складає 16 років, з них 11 років в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Публікації: є автором та співавтором 47 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 9 посібників, 1 підручник, 1 словник, 2 лабораторних практикуми, 16 наукових статей та 18 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, з них 3 тези у закордонному виданні.

Нагороди

Має 3 грамоти від Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за зайняті призові місця у VIII та IX Обласних міжвузівських конкурсах у номінації «Навчальний посібник» та «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання», а також грамоту за плідну науково-дослідну роботу та активну роботу зі студентами Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (2014 р.).

Зайняла 7-е місце у ТОП-10 серед старших викладачів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля за результатами 2013 року, а також була серед ТОП-10 найкращих викладачів університету за результатами анкетування студентів (2014-2019 р.)

Отримала сертифікат про успішне складання міжнародного Кембриджського екзамену з англійської мови CAE (Certificate of Advanced English - Сертифікат про просунутий рівень англійської мови) та підтвердження загального рівня C1 (Advanced Grade B - Просунутий рівень) й рівня C2 (Proficiency – Вільне володіння) з говоріння, письма та використання мови.

Має 2 Свідоцтва про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України.

Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (ВСВП).

Постійно бере участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня та семінарах.

Значну увагу приділяє науковій роботі студентів, керує підготовкою студентів до участі в наукових конференціях з надрукуванням тез та статей, готує студентів до участі в олімпіадах з іноземної мови, постійно консультує студентів щодо захисту дипломних робіт іноземною мовою.

Готує студентів 1-4 курсів до усних виступів-презентацій за результатами власного наукового дослідження або за бізнес-проектами та залучає студентів до участі в міжнародних проектах.

Блетері Антоніна Вікторівна

Блетері Антоніна Вікторівна

Викладач кафедри іноземних мов


Освіта: Дніпропетровський Національний Університет ім. О. Гончара, Україна, 2004,

Магістр (французька мова як іноземна) Університет ім. Блеза Паскаля, м. Клермон- Феран, Франція, 2009

Спеціальність за освітою: Спеціаліст французької мови та літератури

Науково-педагогічний стаж: 4 роки 7 місяців

Підвищення професійного рівня

 • 04. 2008 Отримання диплому DALF C2
 • 09.2016 – 05.2019 Заступник головного менеджера з бронювання (з виконанням функцій перекладача), Les Hôtels d’en Haut Шаль-лез-О, Франція
 • 09.2014 – 08.2016 Менеджер з бронювання (з виконанням функцій перекладача), Les Hôtels d’en Haut Шаль-лез-О, Франція
 • 12.2013 – 04.2014 Адміністратор у готелі (з виконанням функцій перекладача), Hôtel l’Arboisie **** Межев, Франція

Відповідає трьом кадровим вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.

Печерна Катерина Юріївна

Печерна Катерина Юріївна

Викладач


Закінчила у 2018 році вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія». Професійна кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської, іспанської та французької мов, викладач.

Підвищення кваліфікації:

лютий–липень 2016 року вивчала іспанську філологію в Університеті Кадіса, м. Кадіс, Іспанія за програмою студентської мобільності «Еразмус +», в період навчання здобуто сертифікат слухача курсів науково-технічного перекладу з російської на іспанську мову. (сертифікат №52486);

лютий–липень 2017 року вивчала англійську філолгію в Університеті Кадіса, м.Кадіс, Іспанія за програмою студентської мобільності «Еразмус+», в період навчання здобуто сертифікат, який підтверджує рівень володіння іспанською мовою C1 (сертифікат №55269).

Волобоєва Анна Олександрівна

Волобоєва Анна Олександрівна

Викладач


Закінчила у 2020 році Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», і отримала повну вищу освіту. Спеціалізація: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Підвищення професійного рівня

Член громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine)», міжнародної філії TESOL Inc.

Сертифікат володіння англійською на рівні С1 (FCE)

Вебінар від «Дінтернал Ед’юкейшн» «Teaching Mixed Ability Classes», 16 грудня 2021 р. (2 години, сертифікат)

Тренінг «Удосконалення навичок викладачів зі створення презентацій та візуального супроводу навчальних занять», 18 лютого 2022 р., Університет ім. Альфреда Нобеля, (сертифікат №3100, 2 год.)

Воркшоп «Вебрайтинг. Особливості та текстові категорії Стратегії написання успішних академічних текстів», 26 квітня 2022 р., Університет ім. Альфреда Нобеля, (сертифікат №3164, 2 год.)

Вебінар «A Global Communication Toolkit:ThreeAssets Every Learner Needs», 27 травня 2022 р., National Geographic Learning, (сертифікат, 1 год.)

V Міжнародна програма наукового стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ Institute (Dubai - New York - Rome - Burgas - Jerusalem - Beijing) з 24 червня по 20 серпня 2022 року. (12 год. 6 кредитів, №8566)

Публікації

Єавтором та співавтором 7наукових тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова».

Грицкевич Поліна

Грицкевич Поліна

Викладач


Освіта

2015-2021 – Університет імені Альфреда Нобеля, повна вища освіта за спеціальністю «Прикладна лінгвістика»

Підвищення кваліфікації та стажування

2022 – The International Historical Biographical Institute, 24 червня - 20 серпня 2022 р., міжнародне стажування, 180 годин / 6 ЄКТС, за програмою «Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу», сертифікат

2022 сертифікат учасника проєкту з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача, 11-14 липня, 10 академ. год.

2021 - Тренінговий курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової та передвищої освіти»,19 жовтня, 2021 р.

2021 - Тренінговий курс “Як запустити кейс-клуб”, 31 березня -20 квітня, 2021 р., 12 годин

2020 - Онлайн-курс «Як створити масовий відкритий онлайн-курс», Prometheus, 60 годин

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Поглиблене вивчення іноземної мови».

Публікації: є автором та співавтором 15 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 1 посібник, 2 наукові статті та 13 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях

Член громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine)», міжнародної філії TESOL Inc.

Координатор кейс клубу Університету ім. А. Нобеля “Nobel Case Club”

Постійно бере участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня та семінарах.

Беспалова Наталія Володимирівна

Беспалова Наталія Володимирівна

Старший викладач


Академія Репозитарій

Освіта: Дніпровський Державний Університет, 1996.

Спеціальність за освітою: Практична психологія. Англійська мова та література.

Науково-педагогічний стаж: 22 роки.

Всього опубліковано 38 наукових праць, серед них

 • підручників - 2 (з грифом Міністерства освіти і науки України)
 • навчальних посібників – 5
 • наукових статей-8.

Викладає дисципліни: іноземна мова, ділова іноземна мова, російська мова як іноземна.

Проходила стажування у Дніпровському Державному Університеті на кафедрі англійської філології, у Дніпровському відділенні центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, в УАН на кафедрі англійської філології у співпраці з Московським державним лінгвістичним університетом.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Ефективно використовує сучасні та класичні методики викладання іноземної мови. Щорічно бере участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій Має сертифікати науково-методичних семінарів «Сучасні технології навчання іноземних мов», «Сучасна методика викладання іноземних мов», «Прикладна теорія та практика перекладу», «Іноваційні технології навчання іноземних мов».

Працювала у складі організаційного комітету міжнародних наукових конференцій «Навчання ділової англійської мови у Східній Європі. Для чого та як».

Сертифікований екзаменатор Дніпровського регіонального центру оцінювання якості освіти МОН України, який перевіряє відкриті тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

Значну увагу приділяє науковій роботі студентів. Щорічно готує студентів до участі у студентських наукових конференціях та захисту дипломних робіт англійською мовою.

За багаторічну сумлінну працю має почесні грамоти та подяки від керівництва.

Гречухіна Ірина Дмитрівна

Гречухіна Ірина Дмитрівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчила Дніпровський державний університет за спеціальністю “Англійська мова і література”, кваліфікація – філолог, викладач англійської мови і літератури.

Викладає дисципліни: Іноземна мова, Ділова іноземна мова.

Має науково-педагогічний стаж 36 років. Закінчила аспірантуру при кафедрі англійської філології ДДУ. Викладала англійську мову в Дніпровському державному університеті, Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, Академії митної служби України, Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Готує методичне забезпечення з дисциплін, що викладає.

Здійснює керівництво підготовкою студентів до участі в наукових конференціях англійською мовою.

Є автором численних наукових та наукова-методичних публікацій (понад 90).

Постійно бере участь у конференціях та семінарах різних рівнів.

Останнє підвищення кваліфікації проходила у 2013 році на базі Дніпропетровської державної медичної академії.

Полішко Наталія Євгенівна

Полішко Наталія Євгенівна

Кандидат філологічних наук, доцент


Освіта:

2014 р – отримала атестат доцента кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації (Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 17 січня 2014 р. протокол №1/02-D)

2004 р. – отримала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн» (Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 30 червня 2004 р., протокол № 20-06/7).

2004 р. – захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету.

1994 р. – закінчила Дніпропетровський державний університет, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Філологія» та здобула кваліфікацію «Філолог-германіст, викладач англійської мови і літератури» (диплом з відзнакою КА № 900238).

Досвід роботи:

2003 – 2004 рр. – викладала англійську мову для студентів немовних спеціальностей у Придніпровській державній Академії будівництва та архітектури.

2004 – 2020 рр. – викладала дисципліни «Міжкультурна комунікація», «Риторика», «Критика в періодичних виданнях», «Видавнича справа та літературний процес» в Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара на факультеті систем та засобів масової комунікації.

Участь у професійних обєднаннях за спеціальністю:

2018 р. – член Національної спілки журналістів України. 

Яковлева Тетяна Іванівна

Яковлева Тетяна Іванівна

Старший викладач


0000-0002-4197-400X Академія Репозитарій

2003 Закінчила Дніпровський Національний Університет (ДНУ), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова та література» та кваліфікацію викладача англійської мови та літератури. Має диплом магістра.

Підвищення кваліфікації:

2003-2004 Закінчила курси підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов в Університеті імені Альфреда Нобеля (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 020758).

2008-2009 Закінчила курси підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов в Університеті імені Альфреда Нобеля (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 504932).

26 грудня 2017 - 26 червня 2018 проходила курс навчання та стажування у ПП «Європа тур». «Сучасний стан туристичної діяльності в ЄС». (Довідка).

Підвищення кваліфікації шляхом участі у наступних тренінгах:

2007 - «Using Modern Technologies in Foreign Language Teaching» (Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат)

«Основні процеси навчання аудіюванню іноземного мовлення»

Університет імені Альфреда Нобеля, кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

З 08.09.2008 по 01.06.2009 (Сертифікат)

Університет імені Альфреда Нобеля «Підготовка мультимедійних презентацій з використанням сучасного програмного забезпечення. Сертифікат № 1035. Університет імені Альфреда Нобеля. 25 жовтня 2017.

image

Дисципліни, які викладає

«Іноземна мова (англійська)»

 «Поглиблене вивчення іноземної мови (англійська)»

«Ділова іноземна мова (англійська)»,

 «Іноз. мова проф. спрям. (англ.)».

Науково-педагогічний стаж:

Має загальний науково-педагогічний стаж 15 років. З 2003 року є штатним викладачем Університету імені Альфреда Нобеля.

Публікації:

Є автором 15 наукових та науково-методичних публікацій. З них 9 наукових статей у фахових виданнях України, 3 навчально-методичних посібників у соавторстві з викладачами університету, тези доповідей.

Щорічно готує студентів до участі у студентських науково-практичних конференціях та захисту дипломних робіт англійською мовою.

Отримала такі нагороди:

2005 – Ректорську нагороду за вагомий персональний внесок у підготовку високо кваліфікаційних спеціалістів, багаторічну плодотворну педагогічну та науково-педагогічну діяльність з нагоди Дня працівника освіти.

2018 – Ректорську нагороду за багаторічну сумлінну працю,високий професіоналізм у навчанні і вихованні молоді, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди 25-річчя Університету ім. імені Альфреда Нобеля.

Сторожук Світлана Дмитрівна

Сторожук Світлана Дмитрівна

Доцент


Академія Репозитарій

Викладає дисципліну «Практичний курс основної іноземної мови» на І та ІІІ курсі спеціальності «Філологія».

Працює в Університеті імені Альфреда Нобеля на постійній основі з 28 серпня 2002 року.

Освіта: у 2000 році закінчила Дніпровський національний університет ім. О.Гончара за спеціальністю «Мова та література (англійська) та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури. Має міжнародний сертифікат FСЕ.

Навчається в аспірантурі зі спеціальності 015- Професійна освіта (за спеціальностями).

В коло наукових інтересів входять питання, пов’язані з особливостями використання проектних технологій у навчальному процесі.

Бредбієр Пол Вільям

Бредбієр Пол Вільям

Старший викладач


Репозитарій

Пол Бредбієр є громадянином Великобританії зі ступенем з історії Кембриджського університету.

Викладає англійську мову у Дніпрі з 1998 року. Працює в Університеті імені Альфреда Нобеля з 2002 року зі студентами-філологами і не-філологами.

Його головна роль полягає в залученні студентів до розмовної англійської мови і поліпшенні своїх навичок та впевненості у розмовній мові.

З цією метою він застосовує індивідуальний підхід до студентів, використовуючи комунікативні ігри, новини, матеріали з Великобританії, і спроби оживити їх підручники.

Він також допомагає студентам у написанні есе, крім консультацій щодо наукових робіт та підготовки до Кембриджських екзаменів з англійської мови.

У вільний час він активно займається орнітологією.

Білокопитова Марія Олександрівна

Білокопитова Марія Олександрівна

Викладач


Закінчила у 2022 році вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Філологія. Переклад (англійська)». Професійна кваліфікація: магістр філології, перекладач з англійської та німецької мов, викладач.

Підвищення професійного рівня

Член громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine)», міжнародної філії TESOL Inc.

Брала участь у міжнародному проєкті «TESOL-Italy and TESOL-Ukraine Joint Project ‘Sharing Context Between Cultures’», травень 2022 р. (сертифікат, 18 годин)

Публікації

3 публікації (тези) на всеукраїнських та міжнародних студентських та науково-практичних конференціях: «Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених», «Міжнародна науково-практична конференція»

Викладає дисципліни: Друга іноземна мова (німецька), Ділова іноземна мова (англійська).

Островська Карина Владиславівна

Островська Карина Владиславівна

Викладач


Закінчила у 2022 році вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», і отримала повню вищу освіту за спеціальністю «Філологія. Мова та література». Професійна кваліфікація: магістр філології, викладач англійської, російської та італійської мов та літератур, фахівець з міжнародних комунікацій.

Підвищення професійного рівня

Член громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна» (TESOL-Ukraine)», міжнародної філії TESOL Inc.

Брала участь у міжнародному проєкті «TESOL-Italy and TESOL-Ukraine Joint Project “Sharing Context Between Cultures”», травень 2022 р. (сертифікат, 18 годин)

Публікації

6 публікацій (тез) на всеукраїнських і міжнародних студентських та науково-практичних конференціях: «Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених», «Всеукраїнська науково-практична конференція», «Міжнародна науково-практична конференція».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова».

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

10 червня 2024

Переможці конкурсу англомовних віртуальних екскурсій містом Дніпро

22 травня 2024

Оцінювання роботи кафедри іноземних мов за результатами опитування "Викладач очима здобувачів" за весняний семестр 2023-2024 н.р.

19 квітня 2024

Вітання з перемогою в Регіональній олімпіаді з англійської мови для студентів 1-2 курсів нефілологічних спеціальностей

4 квітня 2024

Зустріч студентів (англійською мовою) з представниками UNFPA (Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні)

29 лютого 2024

Олімпіада з іноземної мови (англійської) для студентів 1-4 курсів нефілологічних спеціальностей Університету імені Альфреда Нобеля

10 січня 2024

Зустріч англомовного ігрового клубу "Board Games Club"

15 грудня 2023

Бізнес кейс-батл англійською мовою для здобувачів бізнес-орієнтованих спеціальностей

27 листопада 2023

Кейс-батл англійською мовою для здобувачів спеціальності «Психологія»

21 жовтня 2023

Участь у Міжнародній літній школі в Університеті ім. Адама Міцкевича в Познані

29 вересня 2023

Інтеграційний захід для першокурсників "Sink or swim: how not to get lost but survive" – обмін досвідом, що став традицією

6 травня 2023

Робота кафедри іноземних мов за результатами опитування "Викладач очима здобувачів" за весняний семестр 2022-2023 н.р.

5 квітня 2023

Вітання з перемогою в Регіональній студентській олімпіаді з англійської мови для студентів 1-2 курсів нефілологічних спеціальностей

10 березня 2023

Інтерактивна лекція англійською мовою від спікера з управлінським досвідом роботи в міжнародній компанії

9 березня 2023

Олімпіада з іноземної мови (англійської) для студентів 1-го та 2-го курсів нефілологічних спеціальностей Університету імені Альфреда Нобеля

15 листопада 2022

Інтерактивна лекція від Чарльза Ніла Шутера, представника Європейської комісії

30 вересня 2022

Воркшопи в рамках роботи розмовного клубу "Business English Case Club"

26 вересня 2022

Інтеграційний захід для першокурсників

26 квітня 2022

Зустріч розмовного клубу "Share & Care" на тему волонтерства

22 квітня 2022

Зустріч TED Talks Club на тему "Are you a giver or a taker?"

21 квітня 2022

Вітаємо з перемогою в II етапі Регіональної олімпіади з англійської мови

23 лютого 2022

Робота кафедри іноземних мов за результатами опитування "Викладач очима здобувачів" за осінній семестр 2021-2022 н.р.

8 грудня 2021

Воркшопи із серії "Business English Case"

16 листопада 2021

Старт розмовного клубу "Share & Care"

15 листопада 2021

Воркшоп щодо ефективної підготовки здобувачів вищої освіти до складання ЄВІ, іспиту з англійської мови для вступу до магістратури

29 вересня 2021

Sink or Swim: How not to Get Lost but Survive

Мединська Світлана Іванівна

В.о завідувача кафедри іноземних мов

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52