Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри менеджменту

 -

Вареник Вікторія Миколаївна

Вареник Вікторія Миколаївна

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту Університету імені Альфреда Нобеля


Академія Репозитарій ID: 0053224  /

0000-0002-2320-4642 Профіль

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Професійна діяльність

2019 – 2020 завідувач кафедри фінансової аналітики та міжнародного аудиту, Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2014 – 2019 Доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2013 – 2014 Доцент кафедри міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

2012 – 2014 Заступник керівника напряму підготовки «Фінанси і кредит» по денній і заочній формі навчання Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Україна

2010 – 2012 Заступник керівника напряму підготовки «Фінанси і кредит» по денній формі навчання Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

2007 – 2010 Заступник директора Інституту міжнародних фінансів по денній формі навчання, Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

2006 – 2007 Старший викладач кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

2004 – 2006 Викладач кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

Освіта

2016 – 2017 отримання кваліфікації «Спеціаліст з філології», Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна;

2014 присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних фінансів та банківської справи 12ДЦ № 040123 від 31.10.2014 р.

2013 Отримання диплому кандидата наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством ДК № 011098 від 25.01.2013 р.

2012 Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

1999 – 2004 Вища освіта: Дніпропетровський університет економіки та права, спеціальність – фінанси, магістр, Дніпропетровський університет економіки та права, Дніпропетровськ, Україна

Детальніше

Вареник Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри «менеджменту»,
к.е.н., доцент

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Менеджмент
спеціальність 073 Менеджмент

Менеджмент (англомовна програма)
спеціальність 073 Менеджмент

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Менеджмент
спеціальність 073 Менеджмент

Освітній ступінь “ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ”

Менеджмент
спеціальність 073 Менеджмент

Навчання за міжнародними стандартами:

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА АБІТУРІЄНТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТ

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2023 році?

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня – фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня – молодшого бакалавра

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з Менеджменту

ҐРУНТОВНА ПІДГОТОВКА – КЛЮЧ ДО УСПІХУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТ

Кваліфікований менеджер відіграє виключну роль на будь-якому підприємстві, оскільки саме досвід і мистецтво менеджерів різних ланок управління забезпечують успіх фірми. Сьогодні у ділових колах одержання спеціальності менеджера цінується як важлива умова для досягнення успіху в бізнесі і як необхідний атрибут особистої" кар’єри.

Галузь знань: 07 «Управління і адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 4роки (денна, заочно-дистанційна форми)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра з менеджменту з додатком європейського

зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Менеджмент» - формування ефективної, якісної, сучасної освітньої системи, що покликана забезпечити міжнародну конкурентоспроможність випускників.

Освітня програма реалізується кафедрою менеджменту

освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ» 2023

освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ» 2021

освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ» 2023

освітньо-професійна програма «HR-МЕНЕДЖМЕНТ ТА КОУЧИНГ» 2023

освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ» 2020

освітньо-професійна програма «HR-МЕНЕДЖМЕНТ ТА КОУЧИНГ» 2020

Структура освітньої програми,освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Бакалаврська програма «Менеджмент» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з менеджменту, акредитованою наміжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Унікальна пропозиція: участь в міжнародних програмах студентського обміну тазакордонні стажування в університетах Іспанії, Німеччини, Польщі та інших країн.

Програми подвійних дипломів з ВНЗ – партнерами:

Вища Школа Менеджменту та Охорони Праці, м. Катовіце (Польща), Вища школа бізнесу - National-Louis University (Польща), The Cyprus Institute of Marketing /The Cyprus Business School (Кіпр) та інші.

Ми пропонуємо:

 • Міжнародно визнаний диплом бакалавра з менеджменту з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
 • Унікальну англомовну програму за професійним спрямуванням HR-management
 • Можливість вибору двох професійних спрямувань:
  • Менеджмент бізнес-організацій,
  • HR- менеджмент та коучинг
 • Участь в міжнародних програмах студентського обміну та закордонні стажування в університетах Іспанії, Німеччини, Польщі та інших країн
 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах, а також є професорами ЗВО за кордоном
 • Майстер-класи представників бізнесу, тренерів-консультантів бізнес-шкіл
 • Активні методи навчання: кейс-метод, аналіз практичних ситуацій, ділові та рольові ігри, мета план, сучасні методи прийняття креативних рішень, фасилітація
 • Використання on-line технологій в навчальному процесі (KAHOOT – робота в аудиторії, learning-apps та платформа дистанційного навчання Eliademy)
 • Опанування інформаційних систем і технологій в менеджменті шляхом використання найсучасніших програмних продуктів, алгоритмічних та інструментальних засобів бізнес-аналітики
 • Поглиблене вивчення англійської мови, за бажанням додатково факультативно німецької, французької, польської
 • Можливість опанування додаткових сертифікованих програм з різних професійних сфер
 • Можливість стажування на підприємствах та в організаціях
 • Спеціалізовану бібліотеку, укомплектовану найновішими вітчизняними та іноземними виданнями
 • Спортивний комплекс
 • Медичний центр

Запрошуємо випускників шкіл отримати сучасну освіту європейського рівня на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Запрошуємо випускників коледжів і технікумів усіх спеціальностей отримати якісну освіту, що відповідає міжнародним стандартам та диплом бакалавра з менеджменту за скороченою програмою терміном навчання 1 рік 10 місяців або за нормативною програмою 2 роки 10 місяців.

Що потрібно для вступу до магістратури у 2023 році?

Вступні випробування до магістратури

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з Менеджменту

ҐРУНТОВНА ПІДГОТОВКА – КЛЮЧ ДО УСПІХУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТ

Кваліфікований менеджер відіграє виключну роль на будь-якому підприємстві, оскільки саме досвід і мистецтво менеджерів різних ланок управління забезпечують успіх фірми. Сьогодні у ділових колах одержання спеціальності менеджера цінується як важлива умова для досягнення успіху в бізнесі і як необхідний атрибут особистої кар’єри.

Галузь знань: 07 «Управління і адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Ступінь «Магістр»: термін навчання 1рік 5місяців (денна, вечірня форми)

Документ про закінчення: Диплом магістра з менеджменту з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Менеджмент» -формування ефективної,якісної,сучасноїосвітньої системи, що покликана забезпечити міжнародну конкурентоспроможність випускників.

Освітня програма реалізується кафедрою менеджменту

освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ» 2023

освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ» 2022

освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ» 2021

освітньо-професійна програма «МЕНЕДЖМЕНТ» 2019

Структура освітньої програми,освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Програма «Магістр з менеджменту» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з менеджменту, акредитованою наміжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина)яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Унікальна пропозиція: навчання за АНГЛОМОВНОЮ ПРОГРАМОЮ МАГІСТРА З МЕНЕДЖМЕНТУ або вивчення окремих дисциплін англійською мовою (за бажанням).

Участь в міжнародних програмах студентського обміну та закордонних стажуваннях в університетах Іспанії, Німеччини, Польщі та інших країн.

Програми подвійних дипломів з ВНЗ – партнерами - Вища Школа Менеджменту та Охорони Праці, м. Катовіце (Польща), Вища школа бізнесу - National-Louis University (Польща), The Cyprus Institute of Marketing /The Cyprus Business School (Кіпр) та інші.

Ми пропонуємо:

 • Міжнародно визнаний диплом магістра з менеджменту з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук, що пройшли стажування в провідних зарубіжних університетах, а також є професорами ВНЗ за кордоном
 • Майстер-класи представників бізнесу, тренерів-консультантів бізнес-шкіл
 • Активні методи навчання: кейс-метод, аналіз практичних ситуацій, ділові та рольові ігри, мета план, сучасні методи прийняття креативних рішень, фасилітація
 • Використання on-line технологій в навчальному процесі (KAHOOT – робота в аудиторії, learning-apps та платформа дистанційного навчання Eliademy)
 • Можливість опанування додаткових сертифікованих програм з різних професійних сфер
 • Поглиблене вивчення англійської мови
 • Спеціалізовану бібліотеку, укомплектовану найновішими вітчизняними та іноземними виданнями
 • Спортивний комплекс
 • Медичний центр

Переваги програм кафедри менеджменту

Менеджер – лідер, мотиватор, генератор креативних рішень, організатор будь-якого бізнесу, ефективний комунікатор-перемовник.

Менеджер може знайти себе у будь-якій сфері: від власного бізнесу до роботи у крупних міжнародних корпораціях, від комерційних організацій та сфери державного управління! Кожне підприємство, кожна організація потребує ефективного та результативного менеджера на будь-якому рівні управління (вищому, середньому, низовому).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Ви можете обрати такі освітні програми:

 • Менеджмент бізнес-організацій
 • HR- менеджмент та коучинг

Ми розуміємо, які питання вас найбільше хвилюють:

Навіщо навчатися? Ви будете здатні займати керівну посаду на підприємствах та організаціях будь-якого профілю, розуміти сучасні тенденції розвитку бізнесу, вміти організувати діяльність відповідно до викликів мінливого середовища, розробляти та управляти інноваційними проектами, мати навички роботи з людьми, прийоми ефективної комунікації, вміння мотивувати та надихати працівників на ефективну працю та взаємодію.

Чому навчатися? Сучасному контенту для формування сучасних компетентностей, вмінь та навичок з теорії організації, основ менеджменту, управління персоналом, бізнес-комунікацій у менеджменті, управління кризами, інформаційних систем у менеджменті, контролінгу, реінжинірингу бізнес-процесів, управління зовнішньоекономічною діяльністю, організаційної культури, лідерства та групової динаміки, логістики та інших сучасних hard skills в управлінні. Багато уваги під час навчання будемо приділяти формуванню soft skills: навичок ефективного спілкування, розвитку критичного мислення, здатності працювати в команді, розумінню зв'язку і впливу технологій на бізнес, умінням розставляти пріоритети і керувати часом, психологічним аспектам управління та вивченню іноземної мови.

Як навчатися? За допомогою активних методів навчання з використанням дистанційних технологій та новітніх інструментів

Де навчатися? У сучасних теплих обладнаних аудиторіях університету.

У кого навчатися? У викладачів з практичним досвідом роботи, коучів, фасилітаторів.

Який кінцевий результат? Ваша висока вартість та конкурентоспроможність на ринку праці.

Сучасний менеджер – людина, яка постійно навчається, розвивається, управляє інформацією та адаптується до змін та викликів сучасності. Будемо разом будувати ваше майбутнє!

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри менеджменту,

к.е.н., доцент Вареник Вікторія Миколаївна

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційна сторінка кафедри

Група кафедри у Facebook - Приєднуйтесь! 

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18

Приймальна комісія

+38 (0562) 31-24-71

+38 (0562) 31-20-40

+38 (050) 340-16-61

+38 (098) 138-44-80

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52