Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри підприємництва

 -

Орлова Вікторія Миколаївна

Орлова Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри підприємництва, доцент, кандидат технічних наук


ID: 57216863729 Академія 0000-0002-7251-2588

Репозитарій Профіль науковця

Освіта: закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» та Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність».

В Українському державному науково-дослідному вуглехімічному інституті Міністерства промислової політики України захистила кандидатську дисертацію за темою «Інтенсифікація процесу газифікації малометаморфізованого вугілля України з використанням металургійних шлаків». Спеціальність 05.17.07 «Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів».

Має вчене звання доцента кафедри товарознавства та торговельного підприємництва.

Викладає дисципліни: Управління якістю, Техніка продажів та залучення клієнтів, Технологія організації командної роботи, Біржова діяльність, Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів.

Є автором конспектів лекцій, має понад 100 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі статті у наукометричній базі Scopus і Web of Science, є співавтором навчального посібника з грифом «Рекомендовано МОН України», 6 монографій, 1 патенту на корисну модель та понад 10 свідоцтв на реєстрацію авторського права на праці наукового характеру.

Здобувачі вищої освіти отримували дипломи I-III ступенів на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (2017-2023 рр.)

Член Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGVT) та Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ). Член ГО «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ».

Міжнародне стажування: за програмою «Дослідження рівня підготовки студентів як потенційних працівників на ринку праці в епоху Індустрії 4.0», Познанський університет технологій (Польща), 2022 р.; Online course «Teaching Entrepreneurship at University», University of Tarty, (Естонія), 2022 р.; за програмою «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах» у Вищій школі управління охороною праці в м. Катовіце, Польща (20.09.2018-31.01.2019 рр.).

Орлова Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри підприємництва,
доцент, кандидат технічних наук

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійні програми

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Готельно-ресторанна справа

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-наукові програми

Освітній ступінь “ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ”

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Пропозиції для абітурієнтів

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність «Підприємництво і бізнес-технології»

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність «Підприємництво і комерційна логістика»

«Готельно-ресторанна справа»

Навчання за міжнародними стандартами:

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2023 році?

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня – фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня – молодшого бакалавра

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Галузь знань: 07 «Управління і адміністрування»

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

❒ «Підприємництво і бізнес-технології»;

❒ «Підприємництво і комерційна логістика».

Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, заочно-дистанційна форми)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» – підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері для досягнення економічних і соціальних результатів.

Освітня програма реалізується кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма (2023)

Освітньо-професійна програма (2022)

Освітньо-професійна програма (2021)

Освітньо-професійна програма (2020)

Чому я обрав(ла) цю програму? Думки наших студентів

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Програма «Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» є єдиною в Україні освітньою програмою з цієї спеціальності, акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Забезпечується участь в міжнародних програмах студентського обміну та закордонні стажування в університетах Німеччини, Іспанії, Польщі та інших країн.

Здобувачі залучаються до міжнародних грантових програм з метою навчання за кордоном або фінансування наукової діяльності.

Ми пропонуємо:

 • Диплом бакалавра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з додатком європейського зразка (Diploma Supplement), визнаний на міжнародному рівні
 • Викладання досвідченими докторами і кандидатами наук в аудиторіях з сучасним обладнанням за унікальними програмами, які відповідають міжнародним стандартам; за новітніми методиками з застосуванням активних методів навчання
 • Бази практики на підприємствах торгівлі, виробництва, у сфері послуг, на митниці та біржах, як в Україні, так і за кордоном
 • Майстер класи від фахівців, які займаються підприємницькою, торговельною та біржовою діяльністю та випускників кафедри, які побудували успішну кар'єру і досягли суттєвих успіхів в бізнесі
 • Дистанційні технології навчання, які дозволяють студентам здійснювати онлайн- навчання
 • Можливість поглибленого вивчення іноземних мов: англійської, німецької, французької, польської
 • Спеціалізовану бібліотеку, укомплектовану сучасними вітчизняними та іноземними виданнями
 • Спортивний комплекс
 • Медичний центр

Здобувачі заохочуються до науково-дослідницької роботи, приймають активну участь у міжнародних, національних, регіональних конкурсах, олімпіадах, грантових програмах. Серед здобувачів є переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності; призери міжнародних конкурсів наукових робіт.

Щорічно здобувачі стають стипендіатами Благодійної організації «Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна».

Навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє здобувачам одержати престижну освіту і роботу, успішно конкурувати в сфері бізнесу, торгівлі та біржових структур, стати успішними підприємцями, мати впевненість у майбутньому!

Запрошуємо випускників шкіл отримати сучасну освіту європейського рівня на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Запрошуємо випускників коледжів і технікумів усіх спеціальностей отримати якісну освіту, що відповідає міжнародним стандартам.

 • Чому та хто навчає бакалаврів з Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності?
   • Перший курс
    • ПЕРШИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Українська ідентичність: історія, культура, мова

     Доцент Турчак Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 135 годин / 56 аудиторних (4,5 кредити)

     Вища та прикладна математика

     Професор Холод Олена Григорівна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних (5 кредитів)

     Іноземна мова

     Старший викладач Беспалова Наталія Володимирівна

     всього 150 годин / 56 аудиторних (5 кредитів)

     Інформаційні і комунікаційні технології

     Старший викладач Чумак Тетяна Валентинівна

     всього 150 годин / 56 аудиторних (5 кредитів)

     Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 135 годин / 36 аудиторних (4,5 кредити)

     Вступ до фаху: навчальна практика

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Іноземна мова

     Старший викладач Беспалова Наталія Володимирівна

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Право

     Доцент Лежнева Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 135 годин / 36 аудиторних (4,5 кредити)

     Основи підприємництва

     Професор Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Підприємництво (Товарознавчі аспекти)

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     28 аудиторних годин

     Вибіркові освітні компоненти *

     Soft-skills. Самопрезентація

     Мішина Варвара Олександрівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Країнознавство

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Філософія

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Соціологія

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Етика бізнесу

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн

     Доцент Барташевська Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Fundamentals of psychology and pedagogy (англомовний курс)

     Професор Тарнопольський Олег Борисович, доктор педагогічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Tourism and Travel Business (англомовний курс)

     Професор Кожушко Світлана Павлівна, доктор педагогічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     *Всього здобувач набирає

     5 кредитів

     ПЕРШИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Українська ідентичність: історія, культура, мова

     Доцент Турчак Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 135 годин / 56 аудиторних (4,5 кредити)

     Вища та прикладна математика

     Професор Холод Олена Григорівна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 150 годин / 56 аудиторних (5 кредитів)

     Іноземна мова

     Старший викладач Беспалова Наталія Володимирівна

     всього 150 годин / 56 аудиторних (5 кредитів)

     Інформаційні і комунікаційні технології

     Старший викладач Чумак Тетяна Валентинівна

     всього 150 годин / 56 аудиторних (5 кредитів)

     Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 135 годин / 36 аудиторних (4,5 кредити)

     Вступ до фаху: навчальна практика

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Іноземна мова

     Старший викладач Беспалова Наталія Володимирівна

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Право

     Доцент Лежнева Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 135 годин / 36 аудиторних (4,5 кредити)

     Основи підприємництва

     Професор Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Підприємництво (Товарознавчі аспекти)

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Фізичне виховання

     Доцент Шуба Віктор Олександрович

     28 аудиторних годин

     Вибіркові освітні компоненти *

     Soft-skills. Самопрезентація

     Мішина Варвара Олександрівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Країнознавство

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Філософія

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Соціологія

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Етика бізнесу

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн

     Доцент Барташевська Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Fundamentals of psychology and pedagogy (англомовний курс)

     Професор Тарнопольський Олег Борисович, доктор педагогічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Tourism and Travel Business (англомовний курс)

     Професор Кожушко Світлана Павлівна, доктор педагогічних наук, професор

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     *Всього здобувач набирає

     5 кредитів
   • Другий курс
    • ДРУГИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Організація виробничих процесів (Організація торгівлі. Організація ресторанного бізнесу)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Міжнародна підприємницька діяльність

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Менеджмент

     Професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Підприємництво (Технологія організації командної роботи)

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Ділова іноземна мова

     Доцент Гречухіна Ірина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти *

     Підприємництво (Основи управління якістю)

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Підприємництво (Технічне регулювання)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     *Всього здобувач набирає

     5 кредитів

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Підприємництво (Техніка продажів та залучення клієнтів)

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Маркетинг

     Доцент Яременко Світлана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Ділова іноземна мова

     Доцент Гречухіна Ірина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти *

     Бізнес-технології (Публічні закупівлі)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Комерційна логістика (Транспортно-складські технології в логістиці)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Підприємництво (Прикладні методи дослідження якості)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 165 годин / 42 аудиторні (5,5 кредитів)

     Обладнання підприємств торгівлі

     всього 165 годин / 42 аудиторні (5,5 кредитів)

     Конфліктологія

     Старший викладач Єрмолаєва Тетяна Василівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Естетика товарів та дизайн

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Soft-skills. Тайм-менеджмент

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Управління кар’єрою

     Доцент Дубінський Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Soft-skills. Ділові комунікації

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Розробка сайтів за допомогою CMS систем

     Доцент Барташевська Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Європейська інтеграція. Міжнародні організації

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Мовна модель сучасного інформаційного простору

     Доцент Турчак Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     *Всього здобувач набирає

     15,5 кредитів

     ДРУГИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Організація виробничих процесів (Організація торгівлі. Організація ресторанного бізнесу)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Міжнародна підприємницька діяльність

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Менеджмент

     Професор Момот Володимир Євгенович, доктор економічних наук, професор

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Підприємництво (Технологія організації командної роботи)

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Ділова іноземна мова

     Доцент Гречухіна Ірина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти *

     Підприємництво (Основи управління якістю)

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Підприємництво (Технічне регулювання)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     *Всього здобувач набирає

     5 кредитів

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Підприємництво (Техніка продажів та залучення клієнтів)

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Маркетинг

     Доцент Яременко Світлана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Ділова іноземна мова

     Доцент Гречухіна Ірина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти *

     Бізнес-технології (Публічні закупівлі)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Комерційна логістика (Транспортно-складські технології в логістиці)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Підприємництво (Прикладні методи дослідження якості)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 165 годин / 42 аудиторні (5,5 кредитів)

     Обладнання підприємств торгівлі

     всього 165 годин / 42 аудиторні (5,5 кредитів)

     Конфліктологія

     Старший викладач Єрмолаєва Тетяна Василівна

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Естетика товарів та дизайн

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Soft-skills. Тайм-менеджмент

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Управління кар’єрою

     Доцент Дубінський Сергій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Soft-skills. Ділові комунікації

     Доцент Литвиненко Олена Миколаївна, кандидат економічних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Розробка сайтів за допомогою CMS систем

     Доцент Барташевська Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Європейська інтеграція. Міжнародні організації

     Доцент Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     Мовна модель сучасного інформаційного простору

     Доцент Турчак Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні
     (5 кредитів)

     *Всього здобувач набирає

     15,5 кредитів

   • Третій курс
    • ТРЕТІЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Економіка торгівлі

     Професор Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Товарознавство (Харчові продукти)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Товарознавство (Непродовольчі товари)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Комерційна діяльність

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Ділова іноземна мова

     Викладач Дербак Ольга Анатоліївна

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти *

     Підприємництво (Лідерство і партнерство в бізнесі)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Підприємництво (Пакувальні матеріали та тара)

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Бізнес-технології (Е-commerce)

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Комерційна логістика (Управління ланцюгом поставок)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     *Всього здобувач набирає

     7,5 кредитів

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Торговельне підприємництво

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 105 годин / 33 аудиторні (3,5 кредити)

     Курсова робота

     всього 30 годин (1,0 кредит)

     Товарознавство (Харчові продукти)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 120 годин / 33 аудиторні (4 кредити)

     Товарознавство (Непродовольчі товари)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 33 аудиторні (4 кредити)

     Ділова іноземна мова

     Викладач Дербак Ольга Анатоліївна

     всього 150 годин / 44 аудиторні (5 кредитів)

     Виробнича практика

     всього 135 годин (4,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти *

     Підприємництво: 1С

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 33 аудиторні (5 кредитів)

     Товарні бренди: товарознавство та експертиза

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 33 аудиторні (5 кредитів)

     Міжнародна інвестиційна діяльність

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Міжнародні відносини та міжнародні організації

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Фінансовий аналіз

     Доцент Вареник Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Основи раціонального харчування

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Ділові комунікації

     Доцент Курочкіна Ірина Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Створення і управління власним бізнесом

     Доцент Шевченко Валентина Михайлівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Soft-skills. Управлінські навички

     Професор Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     PR у міжнародних відносинах

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Психологія лідерства та емоційного інтелекту

     Викладач Вошколуп Ганна Юріївна, кандидат педагогічних наук

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     *Всього здобувач набирає

     8 кредитів

     ТРЕТІЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Економіка торгівлі

     Професор Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Товарознавство (Харчові продукти)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Товарознавство (Непродовольчі товари)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Комерційна діяльність

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Ділова іноземна мова

     Викладач Дербак Ольга Анатоліївна

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Вибіркові освітні компоненти *

     Підприємництво (Лідерство і партнерство в бізнесі)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Підприємництво (Пакувальні матеріали та тара)

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Бізнес-технології (Е-commerce)

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     Комерційна логістика (Управління ланцюгом поставок)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 28 аудиторних (3 кредити)

     *Всього здобувач набирає

     7,5 кредитів

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Торговельне підприємництво

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 105 годин / 33 аудиторні (3,5 кредити)

     Курсова робота

     всього 30 годин (1,0 кредит)

     Товарознавство (Харчові продукти)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 120 годин / 33 аудиторні (4 кредити)

     Товарознавство (Непродовольчі товари)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 33 аудиторні (4 кредити)

     Ділова іноземна мова

     Викладач Дербак Ольга Анатоліївна

     всього 150 годин / 44 аудиторні (5 кредитів)

     Виробнича практика

     всього 135 годин (4,5 кредити)

     Вибіркові освітні компоненти *

     Підприємництво: 1С

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 33 аудиторні (5 кредитів)

     Товарні бренди: товарознавство та експертиза

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 33 аудиторні (5 кредитів)

     Міжнародна інвестиційна діяльність

     Доцент Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Міжнародні відносини та міжнародні організації

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Фінансовий аналіз

     Доцент Вареник Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Основи раціонального харчування

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Ділові комунікації

     Доцент Курочкіна Ірина Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Створення і управління власним бізнесом

     Доцент Шевченко Валентина Михайлівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Soft-skills. Управлінські навички

     Професор Митрофанова Ганна Яківна, доктор економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     PR у міжнародних відносинах

     Доцент Щолокова Ганна Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     Психологія лідерства та емоційного інтелекту

     Викладач Вошколуп Ганна Юріївна, кандидат педагогічних наук

     всього 90 годин / 33 аудиторні (3 кредити)

     *Всього здобувач набирає

     8 кредитів
   • Четвертий курс
    • ЧЕТВЕРТИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Біржова діяльність (Організація біржової діяльності)

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Товарознавство (Харчові продукти)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Товарознавство (Непродовольчі товари)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Курсова робота

     всього 30 годин (1,0 кредит)

     Вибіркові освітні компоненти *

     Підприємництво (Рекламна діяльність у бізнесі)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Підприємництво (Бізнес-рішення та оцінювання ризиків)

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Бізнес-технології в підприємництві

     Професор Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Комерційна логістика (Складські операції в логістичному процесі)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Захист прав споживачів

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Франчайзинг у бізнесі

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     *Всього здобувач набирає

     13 кредитів

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Біржова діяльність (Біржові товари)

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 90 годин / 24 аудиторні (3 кредити)

     Категорійний менеджмент в ритейлі

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 105 годин / 32 аудиторні (3,5 кредити)

     Комплексна практика з фаху

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 270 годин (9 кредитів)

     Кваліфікаційна робота

     всього 225 годин (7,5 кредитів)

     публічний захист

     Вибіркові освітні компоненти *

     Підприємництво (Організація та технологія надання послуг)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 32 аудиторні (4 кредити)

     Товарознавчі складові ринкознавства

     всього 120 годин / 32 аудиторні (4 кредити)

     Бізнес-технології (Корпоративний бізнес)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 90 годин / 24 аудиторні (3 кредити)

     Комерційна логістика (Управління запасами в логістичних системах)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 24 аудиторні (3 кредити)

     *Всього здобувач набирає

     7 кредитів

     ЧЕТВЕРТИЙ КУРС

     Осінній семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Біржова діяльність (Організація біржової діяльності)

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 180 годин / 56 аудиторних (6 кредитів)

     Товарознавство (Харчові продукти)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Товарознавство (Непродовольчі товари)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 150 годин / 42 аудиторні (5 кредитів)

     Курсова робота

     всього 30 годин (1,0 кредит)

     Вибіркові освітні компоненти *

     Підприємництво (Рекламна діяльність у бізнесі)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Підприємництво (Бізнес-рішення та оцінювання ризиків)

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 42 аудиторні (4 кредити)

     Бізнес-технології в підприємництві

     Професор Павлова Валентина Андріївна, доктор економічних наук, професор

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Комерційна логістика (Складські операції в логістичному процесі)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Захист прав споживачів

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     Франчайзинг у бізнесі

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 135 годин / 42 аудиторні (4,5 кредити)

     *Всього здобувач набирає

     13 кредитів

     Весняний семестр

     ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

     Загальна кількість годин (кредитів ЄКТС)

     ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
     екзамен
     залік

     Обов’язкові освітні компоненти

     Біржова діяльність (Біржові товари)

     Доцент Орлова Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

     всього 90 годин / 24 аудиторні (3 кредити)

     Категорійний менеджмент в ритейлі

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 105 годин / 32 аудиторні (3,5 кредити)

     Комплексна практика з фаху

     Доцент Кузьменко Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 270 годин (9 кредитів)

     Кваліфікаційна робота

     всього 225 годин (7,5 кредитів)

     публічний захист

     Вибіркові освітні компоненти *

     Підприємництво (Організація та технологія надання послуг)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 120 годин / 32 аудиторні (4 кредити)

     Товарознавчі складові ринкознавства

     всього 120 годин / 32 аудиторні (4 кредити)

     Бізнес-технології (Корпоративний бізнес)

     Доцент Сергєєва Олена Романівна, кандидат наук з державного управління, доцент

     всього 90 годин / 24 аудиторні (3 кредити)

     Комерційна логістика (Управління запасами в логістичних системах)

     Доцент Рижкова Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент

     всього 90 годин / 24 аудиторні (3 кредити)

     *Всього здобувач набирає

     7 кредитів

Що потрібно для вступу до магістратури у 2023 році?

Вступні випробування до магістратури

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Найважливіша складова формули УСПІХУ – бути НА ДЕНЬ ШВИДШЕ за більшість!

Галузь знань: 07 «Управління і адміністрування»

Спеціальність: 076 «Підприємництво,торгівля та біржова діяльність»

Ступінь «Магістр»: термін навчання 1рік 5місяців (денна, вечірня форми)

Документ про закінчення: Диплом магістра підприємництва,торгівлі та біржової діяльності з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» – підготовка висококваліфікованих фахівців, які здійснюють господарську діяльність із виробництва та обігу товарів, послуг у сфері підприємницьких, торговельних та біржових структур з метою забезпечення ефективного управління і розвитку суб'єктами господарювання.

Освітня програма реалізується кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма (2023)

Освітньо-професійна програма (2022)

Освітньо-професійна програма (2021)

Освітньо-професійна програма (2020)

Структура освітньої програмиосвітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Програма «Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» є єдиною в Україні освітньою програмою за цією спеціальністю, акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Забезпечується участь в міжнародних програмах студентського обміну та закордонні стажування в університетах Німеччини, Іспанії, Польщі та інших країн.

Здобувачі залучаються до міжнародних грантових програм з метою навчання за кордоном або фінансування наукової діяльності.

Викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є членами:

– Дніпровського осередку українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ), який входить до складу Міжнародного товариства товарознавців і технологів (IGWT) (сертифікат від 02.10. 2012 р.).

– Громадської організації«Асоціація сприяння глобалізації освіти та наукиSPACETIME», головна мета якої – сприяння глобалізації освіти та науки, інтелектуальному розвитку людини, розвитку академічної мобільності, розвитку міжнародного освітнього та наукового співробітництва, задоволення освітніх та наукових інтересів своїх членів.

Ми пропонуємо:

 • Диплом магістра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з додатком європейського зразка (Diploma Supplement), визнаний на міжнародному рівні
 • Визнаний професорсько-викладацький колектив професіоналів з досвідом дослідницької, управлінської та практичної роботи за фахом зі стажем не менше десяти років.
 • Викладання за інноваційними методами, професійними методиками та технологіями, застосування яких дозволяє випускникам вирішувати практичні завдання
 • Використання інформаційно-комунікаційних систем, приладів та обладнання, необхідних для формування професійних компетентностей магістра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 • Бази практики на підприємствах торгівлі, виробництва, у сфері послуг, на митниці та біржах, як в Україні, так і за кордоном
 • Можливість приймати участь у науково-дослідній роботі кафедри за темами, що мають державну реєстрацію
 • Різні індивідуально-колективні форми занять і робіт: занурення, наукові тижні, проекти, тренінги, моделювання, конференції, майстер-класи від практиків, які займаються підприємницькою, торговельною та біржовою діяльністю й випускників кафедри, що побудували успішну кар'єру і досягли суттєвих успіхів в бізнесі
 • Навчально-методичну та наукову базу для самостійної роботи студента, розміщену у тому числі у середовищі освітнього контенту Google Classroom
 • Знання та використання ділової іноземної мови
 • Спеціалізовану бібліотеку, спортивний комплекс, медичний центр.

Навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяє здобувачам успішно конкурувати в сфері бізнесу, торгівлі та біржових структур й забезпечувати кар’єрне зростання!

Здобувачі мають можливість займатися науково-дослідницькою роботою, впроваджувати інноваційні проекти, приймати активну участь у міжнародних, національних, регіональних конкурсах, олімпіадах, грантових програмах.

Період підготовки кваліфікаційної роботи розробки здобувачів впроваджуються в практику діяльності підприємств.

Серед здобувачів є переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук; Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності; призери міжнародних конкурсів наукових робіт.

Щорічно здобувачі стають стипендіатами Благодійної організації «Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна».

Запрошуємо випускників БАКАЛАВРАТУ та освітньо-кваліфікаційних рівнів СПЕЦІАЛІСТА та МАГІСТРА УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙотримати якісну освіту, що відповідає міжнародним стандартам і ДИПЛОМ магістра ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за програмою терміном навчання 1 рік 5 місяців.

Програми вступних випробувань розміщено на веб-сайті університету.

Особливості програм кафедри підприємництва

Особливостями освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

 • Посилена компонента бізнес-орієнтованих дисциплін.
 • Акцент в освітньому процесі зроблено на об’єкт діяльності.
 • Залучення до освітнього процесу досвідчених практиків.
 • Можливість вільного вибору дисциплін, яка дає змогу здобувачам підвищувати свої Hard Skills та Soft Skills.
 • Посилена підготовка з іноземної мови.
 • Можливість міжнародної академічної мобільності.
 • Широкі можливості працевлаштування на підприємствах всіх сфер економічної діяльності і організаційно-правих форм: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій, в яких випускники працюють у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; створюють та розвивають власну справу.

Якщо хочеш бути успішним, заробляти гроші, вміти спілкуватися з людьми і розвиватися, відкрити свій бізнес або працювати в корпорації, то обирай навчання за освітньо-професійнимипрограмами «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» й «Готельно-ресторанна справа»!

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатися:

Орлова Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри підприємництва,

доцент, кандидат технічних наук

Куратор

доцент, кандидат економічних наук 

Кузьменко Оксана Василівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. +38 099-269-75-50

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18

+38 (0562) 31-24-71
+38 (0562) 31-20-40
+38 (050) 340-16-61
+38 (098) 138-44-80
Приймальна комісія

Офіційна сторінка кафедри

Група кафедри у Facebook - Приєднуйтесь!

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52