Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри права

 -

Шкабаро Вероніка Миколаївна

Шкабаро Вероніка Миколаївна

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права, доцент кафедри права


Академія ID: 1464133 

Освіта: 

закінчила Дніпровський державний університет за спеціальністю «Правознавство».

Дисципліни:

«Конституційне право України»

«Теорія держави та права»

«Трудове право»

Шкабаро Вероніка Миколаївна

Завідувач кафедри «Права, політології та міжнародних відносин»,
доцент, кандидат юридичних наук

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Право
спеціальність 081 Право

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Право
спеціальність 081 Право

Навчання за міжнародними стандартами:

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2023 році?

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня – фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня – молодшого бакалавра

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з Права

НАЙСУЧАСНІША, НАЙПРЕСТИЖНА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРАВО

Сьогодні в ділових колах здобуття юридичної освіти цінується як важлива умова для кращого розвитку нашої держави і як необхідний атрибут особистої кар’єри!

Галузь знань: 08 «Право»

Спеціальність: 081 «Право»

Ступінь «Бакалавр»: термін навчання 4 роки (денна, заочно-дистанційна форми)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра з права з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми «Бакалавр з права» - підготовка висококваліфікованого, соціально відповідального юриста, що володіє універсальними базовими професійними знаннями та вміннями, які відповідають потребам сучасного ринку праці, суспільства і держави в цілому для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних фахівців на ринках праці не тільки в Україні, а й за її межами.

З 2020 / 2021 н.р. за спеціальністю «Право» в межах освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти пропонуються два професійні спрямування:

 • «Кримінально-правове спрямування»
 • «Цивільно-правове спрямування»

Освітня програма реалізується кафедрою права

Освітньо-професійна програма (2023)

Освітньо-професійна програма (2021)

Освітньо-професійна програма (2020)

Завідувач кафедри

Кандидат юридичних наук, доцент

ШКАБАРО ВЕРОНІКА МИКОЛАЇВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Європейська якість освіти

Програма «Бакалавр з права» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою і єдиною в Україні освітньою програмою з права, акредитованою на міжнародному рівні європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Ми пропонуємо:

 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук
 • Залучення до навчального процесу фахівців-практиків
 • Активні методи навчання: виконання імітаційних вправ, аналіз практичних ситуацій, проведення ділових ігор, воркшопів
 • Навчання за сучасними світовими стандартами та новітніми методиками в аудиторіях с сучасним обладнанням
 • Визнаний диплом бакалавра з права з додатком європейського зразка
 • Широку спеціалізовану бібліотеку
 • Спортивний комплекс

Запрошуємо випускників отримати сучасну європейську освіту на базі:

 • Повної загальної середньої освіти
 • Диплома молодшого спеціаліста (за скороченою та нормативною програмами навчання)

Що потрібно для вступу до магістратури у 2023 році?

Вступні випробування до магістратури

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з Права

НАЙСУЧАСНІША, НАЙПРЕСТИЖНА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ПРАВО

Сьогодні існує велика потреба у фахівцях, які б могли забезпечити ефективну роботу в умовах нових суспільних відносин і форм функціонування нашої держави. Юрист – це саме той фахівець, який сприяє розвитку міждержавних партнерських відносин, відродженню інтелектуальної, культурної і духовної спадщини українського народу.

Галузь знань: 081 Право Спеціальність: 081 Право Ступінь: Магістр

Термін навчання: 1 рік та 5 місяців (денна та вечірня форми)

Документ про закінчення: диплом магістра права з додатком європейського зразка

Місія освітньої програми «Магістр права» - підготовка висококваліфікованого юриста, який має професійні навички у сфері громадської і правової діяльності, надання консультативної допомоги, здійснення наукової роботи на підприємстві, а також в організаціях різного типу, державних закладах, органах місцевого самоврядування, громадських і приватних закладах.

Освітня програма реалізується кафедрою права

Освітньо-професійна програма (2023)

Освітньо-професійна програма (2021)

Освітньо-професійна програма (2020)

Завідувач кафедри

Кандидат юридичних наук, доцент

ШКАБАРО ВЕРОНІКА МИКОЛАЇВНА

Структура освітньої програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації.

Програма «Магістр права» в Університеті імені Альфреда Нобеля є першою та єдиною в Україні освітньою програмою з права, акредитованою на міжнародному рівні Європейським агентством ZЕvA, Ганновер (Німеччина), яке визнало її повну відповідність міжнародним стандартам.

Ми пропонуємо:

 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, докторами і кандидатами наук
 • Залучення до навчального процесу фахівців-практиків
 • Навчання за сучасними світовими стандартами та новітніми методиками
 • Визнаний диплом магістра права з додатком європейського зразка

Програми подвійних дипломів спільно з ВИШем-партнером: Wyzsza Szkola Humanitas (м. Сосновець, Польща)

Запрошуємо випускників отримати сучасну європейську освіту на базі диплома бакалавра з права

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52