Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра глобальної економіки«Викладач очима здобувачів»

Уже традиційно по завершенню семестру в Університеті імені Альфреда Нобеля проведено опитування здобувачів «Викладач очима студентів». І знову кафедра глобальної економіки на висоті: середній бал оцінки викладачів – 10,90 за 12-бальною шкалою. Міцна п’ятірка! Типовими коментарями є: «Я в захваті від усіх предметів та процесу навчання», «Якість освітнього процесу в Університеті є високою», «Извините, уберите ограничения в балах для данного преподавателя, чтобы я мог миллион поставить», «Вперше за все життя зрозуміла математику. Дякую», «Я за один семестр в університеті зрозуміла інформатику краще, ніж за роки навчання у школі» …

Найвищі оцінки здобувачів отримали викладачі кафедри:

 1. Чумак Тетяна Валентинівна, старший викладач – 11,70 (увійшла у ТОП-10 викладачів університету!)
 2. Задоя Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент – 11,52
 3. Ключник Руслан Максимович, кандидат політичних наук, доцент – 11,30

Якщо ти професіонал, любиш свою справу й відповідально до неї ставишся, то забезпечити якісну освіту можна й у складних умовах карантину!


Британське визнання

В рамках вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини», своїм досвідом спілкування зі здобувачами Університету імені Альфреда Нобеля поділилася експертка з Університету Уельсу Святої Трійці та Святого Давида – Клер Бланшар.

Вона наголосила на тому, що рівень сформованості компетентностей здобувачів саме в Університеті імені Альфреда є надзвичайно високим. І це справді вражає, якщо порівнювати з іншими закладами вищої освіти, з якими співпрацює Університет Уельсу Святої Трійці та Святого Давида.

«Я просто бажаю, щоб я могла повторити те, що у вас є, в інших моїх 56 центрах!», – зазначила експертка.

Запрошуємо всіх скористатися унікальною можливістю отримати британський диплом за програмою BA (Hons) in International Management, валідованою Університетом Уельсу Трініті Сент Девід, UK.Про кафедру

Кафедра є випусковою зі спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» та 051 «Економіка», а також викладає ряд дисциплін, які забезпечують загальноекономічну підготовку, для інших спеціальностей.

Програми підготовки бакалаврів та магістрів з міжнародних економічних відносин та економіки мають національну акредитацію, а також вони акредитовані міжнародною незалежною агенцією з оцінювання та акредитації ZEvA, що підтверджує високу якість підготовки фахівців.

Від моменту створення (1993 р.) кафедру очолює доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Анатолій Олександрович Задоя. Вищу освіту отримав на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Понад 40 років викладає навчальні дисципліни базової економічної (економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка) та спеціальної підготовки (міжнародна інвестиційна діяльність, міжнародні фінансові відносини, фінансові ринки, міжнародний бізес, економічна дипломатія) у вищих навчальних закладах України та Польщі. Активно займається консалтинговою діяльністю. Автор 30 підручників та навчальних посібників, які користуються широкою популярністю в Україні та за її межами. Опублікував понад 300 наукових робіт. Під його керівництвом захищено 9 докторських дисертацій та кілька десятків кандидатських. Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій. Член Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (2015-2017 рр.).

Освітній процес з дисциплін кафедри забезпечує 21 викладач (з них 13 є штатними співробітниками кафедри), серед яких 8 докторів наук та 9 кандидатів наук.

Кафедра однією з перших розпочала широке запровадження у навчальний процес британських стандартів проведення занять та оцінювання знань студентів. З 2010 р. кафедра запровадила англомовну програму, що не має аналогів в Україні, яка у 2011 р. була валідована Університетом Уельсу. Це дало можливість випускникам бакалаврської програми отримувати як український диплом за спеціальністю підготовки, так і британський диплом з міжнародного менеджменту. За час дії програми подвійних дипломів понад 80 випускників скористалися цією унікальною можливістю.

З 2016 р. кафедра запровадила систему т’юторства (наставництва), яка допомагає кожному студенту адаптуватися до особливостей навчання в Університеті та вибудувати свою власну індивідуальну освітню траєкторію.

Загальна кількість студентів

Усього за спеціальностями кафедри (кваліфікаційний рівень «бакалавр» та «магістр») в університеті навчається майже 500 студентів, з яких більш як 60 осіб – іноземці. Серед останніх – представники Нігерії, Камеруну, Анголи, Конго, Зімбабве, Ізраїлю та інших країн. Навчання у багатонаціональних групах дозволяє краще підготуватися до майбутньої професійної діяльності у сфері бізнесу та міжнародних економічних відносин.

Методика навчання

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких доктори та кандидати наук. До навчального процесу широко залучаються фахівці-практики.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Лекційні курси з дисциплін навчального плану викладаються з використанням мультимедійного обладнання. За бажанням студентів кожен з них може отримати електронний варіант слайдів (опорний слайд-конспект). Усі методичні матеріали розміщені на платформі Google classroom та є у вільному доступі для студентів.

Семінарські та практичні заняття проводяться з використанням імітаційних методів вивчення дисципліни, case-study, дискусійних обговорень доповідей студентів за темами індивідуальних завдань.

Широкі можливості у користуванні спеціалізованою бібліотекою, читальними залами, мережею Інтернет у комп'ютерних класах Університету дозволяють опанувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Поточний, модульний та підсумковий контроль здійснюється шляхом комп’ютерного тестування.

Студенти мають можливість пройти виробничу практику на підприємствах, які успішно займаються бізнесом та міжнародною економічною діяльністю. Частина студентів (на основі конкурсного відбору) проходить практику на одному з підприємств за кордоном (переважно Республіка Польща та Болгарія).

По завершенню навчання на бакалаврських та магістерських програмах здобувачі вищої освіти виконують та захищають відповідні кваліфікаційні роботи. Високий рівень мовленнєвої підготовки дозволяє випускникам здійснювали захист англійською мовою.

Щорічно на кафедрі проходять дві міжнародні науково-практичні конференції молодих вчених та студентів, присвячені євроінтеграційному вибору України та проблемам макроекономіки.

Співробітництво кафедри з різними організаціями

Кафедра має тісні контакти як з вітчизняними, так і закордонними організаціями з питань професійної підготовки фахівців за спеціальностями «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини».

Серед них особливо виділяються підприємства м. Дніпро, які активно займаються зовнішньоекономічною діяльністю або мають у своєму статутному капіталі частку іноземного інвестора. Це, зокрема, компанії Метал-Кур’єр, «Інтерпайп», банк CONCORD, Дніпропетровська торгово-промислова палата та інші.

З вересня 2018 р. стартувала перша дуальна програма з підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Партнером Університету є Компанія «Метал-Кур’єр», з якою укладено відповідний договір. За цим договором слухачі магістерської програми першу половину дня навчаються в університеті, а другу – працюють у компанії, отримуючи відповідну платню та практичні навички з аналізу світових ринків та підготовки звітів. Крім того, компанія покриває значну частину витрат на навчання (80%) та гарантує працевлаштування після закінчення університету (детальніше ТУТ)

З 2011 року кафедра реалізує спільний навчальний проєкт з Університетом Уельсу Святої трійці та Святого Давида, у рамках якого студенти навчаються англійською мовою з першого курсу, а по завершенні чотирьох років навчання отримують два дипломи бакалавра.

З 2014 р. почала діяти угода про подвійні дипломи за магістерськими програмами з Братиславським економічним університетом (Словаччина), випускники якої отримають крім українського диплома диплом закордонного університету з міжнародних економічних відносин – економічної дипломатії.

Університет та кафедра ведуть активну міжнародну діяльність. Підписані договори про співпрацю з Жешувським університетом, Жешувським політехнічним університетом (Польща), Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації, де кафедра є координатором від нашого університету.

Характеристика спеціальностей, перспективи працевлаштування

Міжнародні економічні відносини

Обираючи спеціальність «Міжнародні економічні відносини» в нашому Університеті, Ви робите стратегічно правильний вибір!

 • Сьогодні до міжнародної економічної діяльності залучається усе більше підприємств, а тому попит на фахівців з міжнародних економічних відносин буде тільки зростати;
 • Передбачене освітньою програмою обов’язкове знання випускником двох іноземних мов (третьої – за бажанням) значно підвищує його конкурентоспроможність на ринку праці;
 • Є можливість навчатися на унікальній англомовній програмі, валідованій Університетом Уельсу Святої трійці та Святого Давида, та отримати ще й диплом Британського університету з міжнародного менеджменту.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі (доктори та кандидати наук), які працюють за європейськими стандартами та новітніми методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Студенти мають широкі можливості міжнародної мобільності – від закордонного стажування до навчання у закордонному університеті протягом семестру.

Освітні програми кафедри глобальної економіки

Випускники зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» – це спеціалісти у сфері міжнародних товарно-грошових відносин, розвитку інвестиційного ринку та ефективного інвестування активів. Вивчення комплексу дисциплін, орієнтованих на міжнародні аспекти, забезпечують підготовку спеціалістів, які здатні на практиці проводити міжнародну торгово-маркетингову, інвестиційну, валютно-фінансову, кредитну, обліково-аналітичну, аудиторську, страхову діяльність.

Ґрунтовна економічна підготовка поєднується з поглибленим вивченням двох, а за бажанням і трьох іноземних мов, що дозволяє випускникам спеціальності «Міжнародні економічні відносини» займати не тільки посади економічного профілю, але й працювати перекладачем. Випускнику видається сертифікат «Про досконале володіння іноземною мовою».

Студенти на першому курсі мають можливість обирати мову навчання. За бажанням вони можуть вивчати дисципліни державною або англійською мовою. Широке використання білінгвальних методів навчання дозволяє набути навичок спілкування іноземною мовою, незалежно від вибору основної мови викладання.

Обов’язковим є захист дипломної роботи іноземною мовою.

Після закінчення університету випускники можуть працювати:

 • на спільних та іноземних підприємствах;
 • у страхових компаніях;
 • на великих виробничих та торговельних підприємствах – у відділах зовнішньоекономічної діяльності;
 • на підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • в органах державного регулювання економіки;
 • в іноземних представництвах підприємств України усіх форм власності.

Випускники програми «Економіка бізнесу» здатні виявляти ринкові можливості, продукувати й впроваджувати нові ідеї щодо розвитку бізнесу, використовувати сучасні методи та інструменти діагностики ефективності функціонування бізнес-структур, економічно обґрунтовувати управлінські рішення та проєкти, управляти персоналом, планувати, прогнозувати та розробляти стратегії розвитку бізнесу в умовах диджиталізації та висококонкурентного ринкового середовища.

Випускники спеціальності 051 «Економіка» працюють на керівних посадах на підприємствах усіх галузей будь-якої форми власності, у наукових і навчальних закладах, банках, інвестиційних фондах, страхових компаніях, аудиторських та консалтингових фірмах, у міністерствах, комітетах у справах економіки, відділеннях фонду державного майна. Значна частина випускників створює та успішно веде власний бізнес.

Шановні випускники-бакалаври!

Запрошуємо вас скористатися унікальною можливістю та отримати протягом 2020-2022 рр. диплом магістра з економіки або міжнародних економічних відносин. Можлива денна або вечірня форма навчання, україномовна або англомовна програма, а також одночасне навчання за кількома програмами.

Як результат, ви:

 • Отримаєте реальні конкурентні переваги на ринку праці, значно розширивши можливу сферу використання набутих в університеті знань;
 • Поглибите знання англійської мови професійного бізнес-спрямування;
 • Отримаєте практичні навички, необхідні для роботи у міжнародних бізнес-структурах.

Для охочих при кафедрі глобальної економіки працюють безкоштовні підготовчі курси до складання вступних іспитів в магістратуру.

Деталі за телефоном: +38 056 373 92 99 або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Кафедра глобальної економіки є однією з найстаріших в Університеті. Вона була створена як кафедра економічної теорії у 1993 р. (рік заснування університету). На той час вона об’єднувала викладання фактично усіх дисциплін, які викладалися для студентів першого курсу, за виключенням іноземної мови. Поступово функціональні обов’язки кафедри обмежувалися по мірі створення нових кафедр, які брали на себе викладання спеціальних дисциплін. Починаючи з 1996 р. кафедра економічної теорії забезпечує базову економічно підготовку студентів економічних та неекономічних спеціальностей університету.

З 2003 р. кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародна економіка», а тому була перейменована на кафедру міжнародної економіки та економічної теорії.

У 2010 р. стартувала англомовна програма підготовки бакалаврів з "Міжнародного менеджменту" валідована Університетом Уельсу. По закінченню навчання студенти отримують два дипломи – Університету імені Альфреда Нобеля та Університету Уельсу. Таким чином, студенти отримують теоретичні та практичні навички як за дисциплінами зі спеціальності, так і з англійської мови. На сьогодні програму уже закінчили та отримали по два дипломи понад 80 випускників.

У зв’язку з затвердженням нового переліку спеціальностей з 2016 р. кафедра розпочала підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та була перейменована на кафедру міжнародних економічних відносин та економічної теорії.

З 2020 року кафедра розпочала підготовку за програмами бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка» та була перейменована на кафедру глобальної економіки.

За роки свого існування кафедра стала ініціатором багатьох починань, що сьогодні є нормою роботи університету. Зокрема, ще у 1994 р. було видано збірку тестів з основ економіки. Кафедра першою видала опорні слайд-конспекти та масово почала використовувати мультимедійні презентації. Саме кафедра започаткувала англомовну підготовку фахівців та пройшла відповідну процедуру валідації за програмою подвійних дипломів.

За період роботи на кафедрі свого часу кандидатські та докторські дисертації захистили Кузьмінов Сергій Васильович та Глуха Ганна Яківна.

Кандидатські дисертації також захистили колишні та нинішні співробітники кафедри, серед яких:

 • Лимонова Ельвіна Миколаївна (нині доцент кафедри);
 • Магдіч Аліса Сергіївна (нині доцент кафедри);
 • Задоя Олександр Анатолійович (нині доцент кафедри)
 • Трушенко Альона Миколаївна (нині проживає у Фінляндії);
 • Дядько Євгенія Андріївна (нині проживає у Польщі);
 • Воробйова Катерина Олександрівна (нині доцент Кременчуцького національного університету);
 • Паршина Маргарита Юріївна.
Світлана Федулова - Завідувач кафедри

Світлана Федулова

Завідувач кафедри

Анатолій Задоя - Професор

Анатолій Задоя

Професор

Сергій Кузьмінов - Професор

Сергій Кузьмінов

Професор

Аліса Магдіч - Професор

Аліса Магдіч

Професор

Ельвіна Лимонова - Доцент

Ельвіна Лимонова

Доцент

Ірина Шкура - Доцент

Ірина Шкура

Доцент

Олександр Задоя - Доцент

Олександр Задоя

Доцент

Руслан Ключник - Доцент

Руслан Ключник

Доцент

Ольга Незгода - Доцент

Ольга Незгода

Доцент

Тетяна Чумак - Старший викладач

Тетяна Чумак

Старший викладач

Задоя Анатолій Олександрович

Задоя Анатолій Олександрович

Професор кафедри «Глобальної економіки», професор, доктор економічних наук, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України


Біографія Академія ID: 1258686 

НАН Репозитарій

Освіта: 

Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р., економіст, викладач політекономії
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., філолог, перекладач з англійської та російської мов

Має понад 40 років стажу викладацької діяльності.

Викладає навчальні дисципліни базової та спеціальної економічної підготовки («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Концепції менеджменту», «Основи наукової діяльності») у вищих навчальних закладах України та Польщі.

Задоя А.О. веде активну наукову діяльність. Є керівником наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Ним опубліковано понад 300 наукових та науково-методичних праць (перелік публікацій за останні п’ять років додається). Сфера наукових інтересів – проблеми макроекономічної стабільності, структурні пропорції економічного розвитку, інституціональні аспекти міжнародних економічних відносин, міжнародна інвестиційна діяльність.

Професор Задоя А.О. активно займається науково-педагогічною діяльністю. Під його науковим керівництвом кандидатські дисертації захистили понад 30 здобувачів. Був науковим консультантом 9 здобувачів (зокрема і закордонних), які успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад.

Професор Задоя А.О. плідно працює над створенням навчальної літератури для студентів, яка видавалася як в Україні, так і за її межами. Він є автором кількох десятків підручників та навчальних посібників з основ економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, історія економіки та економічної думки, міжнародної економіки, міжнародних економічних стратегій, міжнародної економічної діяльності України та інших дисциплін. Має досвід викладання у Європейських університетах. Веде заняття українською, російською та англійською мовами.

Багато років присвятив консультативній роботі у бізнесі, що дозволяє йому ефективно працювати на програмах МВА.

Детальніше

Лимонова Ельвіна Миколаївна

Лимонова Ельвіна Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0068344  Репозитарій

Науково педагогічний стаж: 24 роки

Освіта:

Дніпропетровський державний університет, 1993 р., спеціальність «Хімія», кваліфікація хімік, викладач;

Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 1995 р., спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація економіст.

Університет імені Альфреда Нобеля, 2017 р., спеціальність «Філологія», кваліфікація Спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає дисципліни: основи економічної науки, вступ до фаху, світова історія економіки та економічної думки, економіка та зовнішньоекономічна діяльність України, міжнародні торговельні відносини, транс націоналізація світової економіки.

Викладає дисципліни базової економічної підготовки («Основи економічної теорії». «Мікроекономіка». «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки» та спеціальні дисципліни для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» («Вступ до фаху», «Міжнародна торгівля», «Транснаціоналізація світової економіки»).

Наукова діяльність:

Лимонова Е.М. веде активну наукову діяльність і є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – глобалізація, транснаціоналізація світової економіки, аналіз діяльності мультинаціональних підприємств. Має понад 40 публікацій (перелік публікацій за останні роки додається).

Статті у фахових виданнях

 1. Lymonova E. Estination of the effect of taxes and gross fixed capital formation on economic growth of Euro area / E. Lymonova // Академічний огляд. – 2019. – №1.
 2. Лимонова Е.М. Розробка системи управління розвитком старопромислових регіонів України на основі досвіду країн ЄС // Європейський вектор економічного розвитку. – 2017. - №1. – С.33-45.
 3. Лимонова Е.М. Державне регулювання діяльності ТНК в екологічній сфері / Е.М. Лимонова // Академічний огляд. – 2016. - №1. – С.143-149.
 4. Лимонова Е.М. Причини, розвиток та регулювання транснаціонального бізнесу / Е.М. Лимонова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Івана Кіщака. – 2016. - № 2(7). – С.83 – 89.
 5. Лимонова Е.М. Трансрівневе регулювання діяльності ТНК // Економічний Нобелівський вісник. – 2015. - №1 (8). – С.62-67
 6. Лимонова Е.М. Категорія «транснаціональна корпорація»: критерії визначення та основні ознаки // Академічний огляд. – 2015. - №2. – с.24-31

Підручники на навчальні посібники

 1. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 137 c.
 2. Управління міжнародними проєктами [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, А.С. Магдіч, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019.
 3. Управління зовнішьоекономічною діяльністю. Слайд-конспект [Електронний ресурс] / Г.Я. Глуха, О.А. Задоя, О.А. Євтушенко, Е.М. Лимонова. - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019

Інші публікації

 1. Лимонова Е.М. Аналіз зовнішнього середовища та ринкової кон’юнктури ПАТ «ДТЗ» // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: XXVII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпро, 5 грудня 2019 р. [Електронне видання] – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 253-256.
 2. Лимонова Е.М. Злиття і поглинання: етапи та їх особливості // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С.155-156
 3. Лимонова Е.М Організаційна структура ТНК: вплив нововведень / Е.М. Лимонова, Я. Білоткач//Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: XXVI Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 19 квітня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – С. 162-164.
 4. Лимонова Е.М. Перспективи розвитку економічних відносин України і Білорусі//Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: XXV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 14 грудня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 150-152.
 5. Lymonova E.Regulation of transnational business//Розвиток невиробничої сфери економіки в умовах євроінтеграційних викликів: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, – Харків, 22-23 листопада 2018 р. : Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С.97-98.
 6. Lymonova E. The main stages of the creation of TNCs // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XXII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 22 березня 2017 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С.59-62
 7. Лимонова Е.М. Ґенеза та діяльність ТНК: регулювання на державному рівні// Economics, law, society: resumeof 2016. Материалы Международного научно-практического Web-Конгресса. - г. Винтертур (Швейцария), 27-28 октября 2016 г. – С.74-78.
 8. Лимонова Е.М. Вплив ТНК на економіку країни базування// Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 23 березня 2016 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.57-59.
 9. Лимонова Е.М. Форми інноваційної діяльності ТНК // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації: Матеріали 4-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпро, 5-7.04.2016: тези доповідей. – Т1. –Дніпро: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2016. – С. 75-77.
 10. Лимонова Е.М. Регулювання негативних впливів діяльності ТНК на навколишнє середовище приймаючої країни// Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XXI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 14 грудня 2016 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.115-117.
 11. Лимонова Е.М. Транснаціональні корпорації: регулювання діяльності в умовах глобалізації// Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів, 29 листопада 2016 р. – С. 77-81.

 Підвищення кваліфікації:

 1. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема «Державне регулювання діяльності ТНК у національному господарстві України: трансрівневі імперативи» ДК № 028143
 2. Стажування у Дніпропетровській торгово-промисловій палаті (Квітень –листопад 2017 р).

Кузьмінов Сергій Васильович

Кузьмінов Сергій Васильович

Доктор економічних наук, професор


Академія ID: 0099520  Репозитарій

Науково-педагогічний стаж: 26 років

Освіта: Дніпропетровська гірнича академія України,1994 р., "Економіка та організація у галузях гірничої промисловості та геологорозвідці", гірничий інженер-економіст;

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає дисципліни: історія економіки та економічної думки (англійською мовою), мікроекономіка (англійською мовою), макроекономіка (англійською мовою), міжнародні стратегії економічного розвитку (англійською та українською мовами), основи економічної науки (англійською мовою), політична економія. Викладає студентам бакалаврату, магістратури, школи бізнесу.

Наукова діяльність: Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – неоінституціональна теорія та мікроекономічні аспекти поведінки ринкових суб’єктів. Має понад 70 публікацій, з них 64 наукові (у т.ч. 2 монографії). Серед найбільш значущих:

Монографії

 1. Економічний розвиток: взаємозв’язок мікро-, макро_ та мегарівнів: кол. монографія / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 160 с.
 2. Кузьмінов С.В. Суб’єктні оцінки як неринковий фактор ринкової координації: монографія / С.В. Кузьмінов. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 264 с.

Статті

 1. Кузьмінов С.В., Журавльов В.Є. Динаміка економічного зростання у ФРН: джерела, фактори та інтереси // Академічний огляд. – 2019. - №2 (51). – С.93-100.
 2. Кузьмінов С.В., Задоя Ю.А. Інновації у банківській діяльності: сутність та класифікація // Європейський вектор економічного розвитку. – 2018. - №1(24). – С. 64-70.
 3. Кузьмінов С.В. Макоткіна О.В. Експортоорієнтований розвиток: межі економічного зростання // Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.5-19.
 4. Кузьмінов С.В., Пархуць Є.Д. Формування торгівельної стратегії на ринку Форекс на основі статистичного аналізу // Молодий вчений.– 2017. – №3. – С. 706-710.
 5. Кузьмінов С.В. Коротке політико-економічне визначення фашизму // Академічний огляд. – 2016. - №2. – С.14- 21
 6. Кузьмінов С.В., Лимонова Е.М. Варіанти інтеграції економіки України у економіку ЄС // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.48-55.
 7. Кузьмінов С.В. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України // Економічний Нобелівський вісник. – 2015. - №1 (8). – С.55-61
 8. Кузьмінов С.В. Чи повинна політична економія бути складною наукою? // Академічний огляд. – 2015. - №1. – с. 5-10

Підручники та навчальні посібники

 1. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 137 c.
 2. Задоя А.О., Кузьмінов С.В. та ін. Міжнародні стратегії економічного розвитку. – Київ: Знання, 2007. (з грифом МОН України).

Інші видання

Підвищення кваліфікації:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки» (диплом ДД№002207 від 4.07.2013)
 2. Отримання вченого звання професора кафедри міжнародної економіки та економічної теорії (атестат 12 ПР №01108 від 15.12.2015).

Федулова Світлана Олександрівна

Федулова Світлана Олександрівна

Завідувач кафедри «Глобальної економіки», доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України


Науково-педагогічний стаж: 23 роки

Освіта: 

Український державний хіміко-технологічний університет (2003), спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (2022), спеціальність 081 «Право», ступень вищої освіти – магістр права.

Cambridge Assessment English. Складено іспит з володіння англійською мовою, відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2.

Викладає дисципліни: Management of Foreign Economic Activity (Eng.), Антикризове управління в бізнесі, Міжнародне економічне право, Профайлінг в бізнесі, Labor economics and social relations (Eng.), Економіка праці та соціально-трудові відносини. Викладає студентам бакалаврату, магістратури, аспірантури.

Наукова діяльність:Сфера наукових інтересів – управління регіональним розвитком, продовольча та водна безпека регіонів Європи та світу, сталий економічний розвиток, кризи та колективна європейська безпека.

Член Міжнародної водної асоціації (International Water Association) (дійсний).

Член редколегії журналів:

- «Академічний огляд» (Університет імені Альфреда Нобеля, категорія «Б»)

- «Наука, технології, інновації» («Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», категорія «Б»)

- «Економічний вісник УДХТУ» (категорія «Б»)
- «Polski interdyscyplinarny przegląd naukowy» (Fundacja ADD z siedzibą w Warszawie)

Учасник міжнародних наукових проєктів:

 1. EuSANU - 101126795 - GAP-101126795. Модуль Жан Моне в рамках Програми ЄС Еразмус+ «Highlighting the New European Security Architecture in Teaching and Research».(10/2023-10/2026).
 2. Project CPEA-2015/10036 Erasmus+ Water Harmony - Integration of Education, Research, Innovation and Entrepreneurship (Water Harmony-II). (01/2016-12/2021).
 3. Project number 561755-ЕРР-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP Erasmus+ Harmonising water related graduate education (Water Harmony). (11/2015-10/2018).

Лауреат Стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2002–2003 (Наказ МОНУ від 13 вересня 2002 р., N 510).

Номінант на здобуття іменної Стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук у 2020 році, подання «Водна безпека регіонів – стратегічний компонент економічної безпеки України».

Номінант на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік, робота «Регіональний розвиток в умовах обмеженості водних ресурсів».

Досвід в сфері фінансово-економічного консалтингу підприємств середнього та великого бізнесу з 2006 по 2019 рр.

Громадський спостерігач судових засідань у 2018-2020 рр., юридична практика у цивільних, адміністративних та кримінальних справах.

Має 1 Патент на винахід.

Має понад 160 публікацій, з них: 69 статей (з яких 8 у базі Scopus та 7 у базі WoS), 71 теза доповіді на всеукраїнських та міжнародних конференціях, форумах та конгресах, 12колективних монографій, 2 одноосібні монографії, 4 навчальних посібники.

Серед найбільш значущих:

Монографії

 1. Федулова С.О. Наукові засади формування та розвитку регіональних соціально-економічних систем : монографія / С.О. Федулова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 375 с.
 2. Федулова С.О. Регіональний розвиток в умовах обмеженості водних ресурсів : монографія. – Днепр : Баланс-Клуб; Дружківка : Юго-Восток, 2019. – 436 с.
 3. Федулова С.О. Нарощування аграрного потенціалу економіки України в умовах глобалізації водних проблем: поріг нестачі води / Національні економіки в глобальному світі: монографія [Електронне видання] / А.О. Задоя, С.В. Кузьмінов, С.О. Федулова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Задої. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – 297 с.[р. 9. – С. 239-258]

Статті

Статті у науково-метричних базах Scopus та Web of Science:

 1. Fedulova, S., Zadoia, A., Shkura, I., Komirna, V., & Savchenko, M. (2023). Determining the impact of virtual water scarcity risk on the global food crisis 2022 as a result of hostilities. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/13 (121), 18–31. (фахове міжнародне видання – Україна-Харків) (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2023.272950
 2. Fedulova S., Shkura I. SRI and Energy Transformation on the Way to Sustainable Competitiveness. Академічний огляд. Науковий журнал. 2023. № 1 (58). P. 96-109. (фахове міжнародне видання – Україна-Дніпро) (Web of Science) DOI: 10.32342/2074-5354-2023-1-58-7
 3. Fedulova S., Harmider L., Bartashevska Yu., Komirna V. Assessing the regional labor market by using data mining methods: ways of effective functioning // Академічний огляд. Науковийжурнал. 2022. № 2 (57). P. 36-49. (фахове міжнародне видання – Україна-Дніпро) (Web of Science) DOI: 10.32342/2074-5354-2022-2-57-3
 4. Федулова С.О., Дубницький В., М’ячин В., Юдіна О., Холод О. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. http://are-journal.com. 2021. Vol. 7, No. 4. Р. 200-217. (Web of Science, Scopus) DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.04.11
 5. Fedulova S., Dubnytskyi V., Komirna V., Naumenko N., Melnikova I., Agabekov B. Effective Economic Growth under conditions of Regional Water Management Dependence // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. http://are-journal.com. 2021. Vol. 7. No. 1. Р. 22-43. (Scopus, Web of Science) DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.02
 6. Fedulova S., Pivovarov O., Khudolei V., Komirna V. and Kalynovskyi A. Water infrastructure and economic security of regional socio-economic systems: evidence from Ukraine // Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18(2). Р. 166-179. (Scopus) DOI: 10.21511/ppm.18(2).2020.15
 7. Fedulova S., Dubnytskyi V., Komirna V. and Naumenko N. Economic development management in a water-capacious economy // Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17(3). Р. 259-270. (Scopus) DOI: 10.21511/ppm.17(3).2019.21
 8. Fedulova, S.A., Pivovarov, O.A. Global water security in the critical infrastructure management: Physical, cybernetic and human aspects // Physical and Cyber Safety in Critical Water Infrastructure. Book Chapter. 2019. Р. 10–24. (Scopus) DOI: 10.3233/NICSP190037
 9. Fedulova S., Larin O., Morozov О., Nazarenko S., Chernobay G., Kalynovskyi A., Kovalenko R., Pustovoitov P. Determining mechanical properties of a pressure fire hose the type of «T» // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 6/7 (102). Р. 63-70. (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2019.184645
 10. Fedulova S., Komirna V., Naumenko N., Vasyliuk О. Regional Development in Conditions of Limitation of Water Resources: Correlation Interconnections // Montenegrin Journal of Economics. 2018. Vol. 14. No. 4. Р. 57-68. (Scopus, Web of Science Core Collection) DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.4
 11. Fedulova S., Komirna V. Conceptual approaches to study the innovative development of regional socio-economic systems // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2017. Volume 3. Number 5. P. 412-420. (Web of Science) DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-412-420
 12. Fedulova S.O. Formation of the market of water resources as a process of accumulation of capital in the regions of Ukraine on the way to sustainable development // Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2016. Volume 2. Number 2. Р. 176-183. (Web of Science) DOI: doi.org /10.30525/2256-0742/2016-2-2-176-183

Підручники та навчальні посібники

 1. Коренюк П.І., Федулова С.О. Економіка природокористування. [Навчальний посібник].– Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – 274 с.
 2. Федулова С.О. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення : навч. посіб. / С.О. Федулова; за ред. проф. О.А. Півоварова; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 300 с.
 3. Дубницький В.І., Науменко Н.Ю., Федулова С.О. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці: Навчальний посібник; за ред. д.е.н., проф. Дубницького В.І. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. – 443 с.
 4. Федулова С.О. Сучасні стратегії лідерства: міжнародний аспект. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / С.О. Федулова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2023. – 80 с.

Навчальний посібник «Економіка підприємств водопостачання та водовідведення», на щорічному конкурсі «Краще видання 2018 року» ГО «Національна академія наук вищої освіти України» зайняв третьою премією з номінації «Навчальний посібник».

Підвищення кваліфікації:

 1. Довгострокове підвищення кваліфікації (2019-2023):

2019 Fundacja ADD спільно з Європейським Суспільно-Технічним Університетом, Фондом Inmarket та Інститутом Міжнародної Академії та Наукової Співпраці, м. Варшава, Польща,

Стажування за темою «Сучасна трансформація соціально-економічної системи в умовах євроінтеграції», 5 кредитів ЄКТС, 25.03.2019 р. – 12.04.2019 р.

2019 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України,

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, диплом від 05.03.2019 р.

2021 Український державний хіміко-технологічний університет,

Вчене звання професора кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.

2022 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,

Магістерська програма з 081 «Право», 90 кредитів ЄКТС, 09.2020 – 04.2022 рр. Диплом від 29.04.2022 р., магістр права

2022 Університет імені Альфреда Нобеля,

Цикл семінарів-тренінгів «Удосконалення процесу забезпечення якості освіти (відповідність міжнародним стандартам AACSB)», 2 кредити ЄКТС, 11.04.2022 р. -20.05.2022 р.

2022 Норвезький університет природничих наук, Норвегія,

Професійна тренувальна програма “Innovative Pedagogy in Water educational Programs of the Higher School” проєкту Water Harmony спільно з Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education, 1,7 кредита ЄКТС, 21.05.2020 р. -13.06.2022 р.

2023 «Бі Сі Ей Екедемі»

Курс з «Міжнародного права», 1,2 кредита ЄКТС, 25.09.2023-22.11.2023 р.

 1. Короткострокове підвищення кваліфікації (2019-2023):

2020 Український державний хіміко-технологічний університет

Участь у тренувальній програмі «Трансформаційні зміни соціально-економічних систем в нових умовах цифрової комунікації та глобалізації» (18 год., 0,6 кредитів ЄКТС)

2021 Український державний хіміко-технологічний університет спільно з Європейським Суспільно-Технічним Університетом імені слуги Божого Роберта Шумана, м. Радом, Польща

Участь у тренувальній програмі «Формування сучасного європейського конституціоналізму в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (18 год., 0,6 кредитів ЄКТС)

2021 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у майстер-класі «Використання методу кейс-стаді на лекційному занятті «Основи бізнес-комунікації (Ділові комунікації)» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2022 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у воркшопі «Досконалість у викладанні та навчанні» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2022 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у тренінгу «Удосконалення навичок викладачів зі створення презентації та візуального супроводу навчальних занять» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2022 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у воркшопі «Вебрайтинг: особливості та текстові категорії. Стратегії написання успішних комерційних текстів» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2022 SoftServe

Участь у навчальному тренінгу «Сучасні платформи для онлайн навчання» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2022 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у тренінгу «Удосконалення навичок викладачів зі створення презентації та візуального супроводу навчальних занять Частина 2» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2023 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у семінарі-тренінгу за темою: "Формулювання результатів навчання за освітньою програмою та освітніми компонентами" (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2023 Університет імені Альфреда Нобеля

Участь у тренінгу «Використання функціональних можливостей оновленої платформи відеоконференцій Zoom та електронної системи управління освітнім процесом (АСУ)» (2 год., 0,07 кредитів ЄКТС)

2023 European Conference, Лісабон, Португалія

Участь у VII International Scientific and Practical Conference «Science, trends and modern methods of solving problems» (12 год., 0,4 кредиту ЄКТС)

2023 International Science Group, Більбао, Іспанія

Участь у XVIII International Scientific and Practical Conference «Theoretical and applied aspects of the development of science» (24 год., 0,8 кредиту ЄКТС)

2023 Інститут транскордонних ініціатив

Підвищення кваліфікації в рамках Програми «Together United: науковці проти війни» (6 год., 0,2 кредиту ЄКТС)

2023 Інститут модернізації змісту освіти

Підвищення кваліфікації за програмою «Формування цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу ЗВО засобами інноваційних технологій навчання» (6 год., 0,2 кредиту ЄКТС)

2023 European Conference, Мюнхен, Німеччина

Участь у XX International Scientific and Practical Conference «Ways of distance learning development in current conditions» (12 год., 0,4 кредиту ЄКТС)

Магдіч Аліса Сергіївна

Магдіч Аліса Сергіївна

Керівник сектору англомовних програм, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри


Академія ID: 0052748  Репозитарій

Науково педагогічний стаж: 19 років

Освіта:

Дніпропетровський державний університет, 2000 р., «Психологія», психолог, викладач англійської мови.

Дніпропетровський університет економіки та права, 2010 р., «Міжнародна економіка», фахівець з міжнародної економки.

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Вступ до фаху», «Економіка зарубіжних країн». З 2012 р. є координатором програми BA (Hons) International Management з Університетом Уельсу Трініті Сент Девід (Велика Британія). З вересня 2019 р. є членом редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання Journal of Modern Economic Research, Slovakia. Протягом 2018-2019 рр. брала участь у Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України, започаткованої Британською Радою в Україні за підтримки Фундації Лідерства (Великобританія (Назва проєкту: «Створення регіонального хабу гейміфікації навчального процесу «Нобель-Quiz»). У 2013 р. стала автором проєкту, який виграв два гранти Міжнародного Вишеградського Фонду (Standard Grant No. 21320073, Visegrad University Studies Grant No. 6130029. Назва проєкту «Transformation and educational processes in the Visegrad Group countries»). Протягом 2013-2015 рр. була координатором цього проєкту.

Наукова діяльність:  Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – соціальні фактори економічного розвитку.

Монографії

 1. Циклические колебания и кризисы в транзитивной экономике стран ЦВЕ. – SaarbrückenGermany : LAP LAMBERT AcademicPublishing, 2014. – 180 с.
 2. Економічний розвиток: взаємозв’язок мікро-, макро- та мегарівнів: кол. монографія / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 160 с.
 3. Экономико-правовыепроблемыосуществлениямодернизацииРоссии: коллективная монография / под ред. Р.М. Качалова, В.Н. Овчинникова, В.В. Сорокожердьева. - Краснодар, 2013. - 367 с.
 4. Инициативная экономическая деятельность: экономико-психологические факторы и основы ее мотивации: монография / Под ред. В.А. Ткаченко. – Д. : Монолит, 2006. — 396 с.

Статті

 1. Mahdich A. Social institutions and economic growth / A. Mahdich, R. Kravchenko // Nobel Herald. – 2017. – No. 1(10) – pp. 56-62.
 2. Магдіч А.С. Концептуальний підхід до формування механізму впливу демократії на економічне зростання / А.С. Магдіч // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. - №2. – С.97-106.
 3. Магдіч А.С. Демократізація і економічне зростання: теоретичний аспект / А.С. Магдіч //Академічний огляд. – 2016. – №2. – С.5-13.
 4. Магдіч А.С. Вплив соціальних факторів на економічне зростання: вітчизняний аспект / А.С. Магдіч //Економічний Нобелівський вісник. – 2015. - №1 (8). – С.68-78.
 5. Магдіч А.С. Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект / А.С. Магдіч // Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. - №2. – С. 119-130.
 6. Магдіч А.С. Напрями трансформації моделі економічного зростання країн ЦСЄ / А.С. Магдіч // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. – 2014. - № 1. – С.314-323.

Підручники на навчальні посібники

 1. Zadoia A. Economy of foreign countries: study guide [Electronic resource] / A. Zadoia, A. Magdich, O. Zadoia. D.: Alfred Nobel University, Dnipro, 2019. – 210 c.
 2. Шкура І.С. Управління міжнародними проєктами / Шкура І.С., Глуха Г.Я, Лимонова Е.М., Магдіч А.С. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 137 c
 3. Міжнародна економіка. Підручник./ За ред.. А.О.Задої, В.М. Тарасевича. - К.: Центр учбової літератури, 2012 – 416 с.
 4. Міжнародна економіка: збірник завдань для самостійної роботи та контролю знань / О.М. Трушенко, А.С. Магдіч. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 152 с.
 5. InternationalEconomics: self-studytasks / O.M. Trushenko, A.S. Magdich. – Dnipropetrovs’k: Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k, 2012. – 156 p.

Кількість наукових праць: 66
Участь у наукових конференціях (останні три роки): 12 

Підвищення кваліфікації:

 1. Дніпропетровська торгово-промислова палата, стажування (квітень-червень 2017 р., вересень-листопад 2017 р.).
 2. Університет імені Альфреда Нобеля, участь у методичному семінарі «Науково-дослідна робота студентів в освітньому процесі університету», квітень 2017.
 3. Присвоєння вченого звання доцента кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Атестат 12 ДЦ № 041195 від 26 лютого 2015 р.
 4. Захист кандидатської дисертації на тему «Циклічна криза та динаміка транзитивної економіки країн Центральної та Східної Європи», диплом кандидата економічних наук за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» ДК № 011100 від 25 січня 2013 р.

Шкура Ірина Сергіївна

Шкура Ірина Сергіївна

Проректор із забезпечення якості вищої освіти, доцент, кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0078078  Репозитарій

Освіта: Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 2001 р., фінанси та кредит;

Дніпропетровський університет економіки та права, 2005 р., Майстер бізнес адміністрування, програма МВА «Менеджмент організації»

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає навчальні дисципліни «Міжнародні організації», «Управління міжнародними проєктами та фандрайзинг», «Етикет та основи міжнародного протоколу», а також фінансові дисципліни на програмах МВА. Є досвід викладання в ВНЗ України та Польщі. З 2003 р. є активним учасником міжнародних проєктів, грантів міжнародних установ (проєкт CEUME «Лідери майбутнього в МВА», стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда (Польща), програма професійного розвитку Елен та Роналда Вайзер (2009 р.), грант на участь в Економічному форумі (Польща), стипендіальна програма Уряду Республіки Литва, програма викладацької мобільності ERASMUS+).

Наукова діяльність: Є виконавцем наукової теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство» (державний реєстраційний номер 0115U000063). Сфера наукових інтересів – соціально відповідальне інвестування.

Монографії

 1. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку / Баранник Л.Б., Дулік Т.О., Вознюк О.В. та інші (всього 12 осіб за заг. ред. д.е.н. Баранник Л.Б.-Д., 2015
 2. Реформування фінансово-кредитної системи та стимулювання економічного зростання в умовах міжнародної фінансової кризи/ Крамаренко Г.О., Чорная О.Є., Шкура І.С. та ін.- Дніпропетровськ, 2010.

 Статті у фахових виданнях

 1. Shkura I. The regional peculiarities of SRI development // Journal of Economics and Management ISSN 1732-1948 Vol. 37 (3) • 2019, pp. 107-138.
 1. Шкура І.С. Розвиток соціально відповідального інвестування у світі // Академічний огляд. – 2018. – №1. – С.80-88.
 2. Шкура І.С. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців // Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 3. Шкура І.С. Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування // Нобелівський вісник. – 2017. - №1 (10). – С.91-100
 4. Шкура І.С. Роль соціально-відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України // Економічний нобелівський вісник. – 2016. - №1. – С.252-262.
 5. Шкура І.С. Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проєктів в українських реаліях // Європейський вектор економічного розвитку. – 2016. №1. – С.133-143
 6. Шкура І.С., Щербініна Т.О. Оцінка стану трудової міжнародної міграції українців / Академічний огляд. – 2018. - №2 (49). – С.109-118.
 7. Трансформація ролі податків у формуванні доходів місцевих бюджетів / І.С. Шкура // Вісник ДДФА: Економічні науки. – 2015. - № 1 (33). – С.174-179.

Підручники та навчальні посібники

 1. Management of Foreign Economic Activity: Complex of learning materials for organization of independent work, control and self-control of student learning [Electronic resource] / Н. Нlukha, S. Kholod, I. Shkura, O. Yevtushenko, O. Zadoya. — Dnipro: Alfred Nobel University, Dnipro, 2018. — 89 c.
 2. Транснаціоналізація світової економіки [Електронний ресурс] / Е.М. Лимонова, С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха, І.С. Шкура.
 3. Управління міжнародними проєктами / Шкура І.С., Лимонова Е.М., Глуха Г.Я., Магдіч А.С., Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 124 c.

Інші видання

 1. Шкура І.С. Аналіз можливостей розвитку соціально відповідального інвестування в Україні на базі культурних цінностей // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. –Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С.119-120
 2. Shkura I. Strategies of socially responsible investment: global aspect // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XXIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 13 грудня 2017 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С.141-142
 3. Глуха Г.Я., Шкура І.С., Гавяда В.В. Формування та функціонування систем внутрішнього забезпечення якості в Університеті імені Альфреда Нобеля // Інноваційний університет і лідерство: проєкт і мікропроєкти. - Варшава, 2017. – С. 213-226.
 4. Шкура І.С. Реформування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля // Науковий вісник УМО: Електронне видання, К. «Університет менеджменту освіти», 2016.- Випуск 1.- Частина 1.-344 с.- С. 43-54
 5. Шкура І.С. Вплив кредитних рейтингів країни на визначення ставки дисконтування при проведенні оцінки інвестиційних проєктів // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки XX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дніпро, 23 березня 2016 р. – Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.129-131.

Підвищення кваліфікації:

Erasmus+ Mobility for teaching certificate for incoming teachers, October, 2018, Katowice

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1640 про участь у семінарі-тренінгу «Сучасні WEB-технології в організації освітнього процесу»

11.04.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1680 про участь у семінарі-тренінгу «Студент – як викладач» 07.05.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1591 про участь у семінарі-тренінгу «”Mind-mapping” як інструмент інтерактивного навчання»

19.02.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1546 про участь у майстер-класі «Використання методу «Автобусна зупинка» на лекційному занятті» 13.11.2019

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1415 про участь у циклі семінарів-тренінгів «Впровадження гейміфікації в освітній процес»

16.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

сертифікат №1449 про участь у майстер-класі «Сучасні методи роботи з групою» 30.10.2018

Університет імені Альфреда Нобеля,

диплом спеціаліста з філології, перекладач з англійської та російської мов червень, 2017.

Задоя Олександр Анатолійович

Задоя Олександр Анатолійович

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 1464133  Репозитарій

Науково педагогічний стаж: 4 роки 

Освіта:

Національна гірнича академія України, 2000 р., «Фінанси і кредит», економіст;

Університет імені Альфреда Нобеля за програмою «Бізнес-адміністрування» (МВА), 2015 р. «Магістр з бізнес-вдміністрування»;

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Детальніше

Кошулько Оксана Павлівна

Кошулько Оксана Павлівна

Кандидат економічних наук, доцент


0000-0003-1571-2695 Академія Профіль науковця

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію в Національному університеті харчових технологій. У 2012 р. отримала вчене звання доцента. У 2017 р. закінчила англомовну школу економіки Центру економічних досліджень BEROC за програмою Стокгольмської Школи Економіки (SSE) у м. Мінську, Білорусь. У 2020 р. одержала диплом магістра Університету Ланкастера, Великобританія, за спеціальністю «Економіка та суспільствознавство».

Географія публікацій Кошулько О.П. охоплює всі континенти світу. Вона є автором понад 140 наукових праць: статей, матеріалів конференцій, монографій, та розділів монографій, значна частина яких опублікована англійською мовою.

Кошулько О.П. була нагороджена стипендіями та грантами від численних міжнародних фондів: Польської Академії Наук, Польща; Мережі жінок Схід-Захід, США; Ради Туреччини з науково-технічних досліджень (TUBITAK); Асоціації жінок у славістиці, США; Канадського інституту українознавства (КІУС), Канада; Ягеллонського університету, Польща; Шведського агентства з міжнародного співробітництва в галузі розвитку (SIDA), Швеція; ЮНЕСКО, Румунія; ЮНЕСКО, Польща; Європейської комісії, Бельгія; Інституту прав людини та гуманітарного права ім. Рауля Валленберга, Швеція, тощо.

Як запрошений науковець, Кошулько О.П. виконала низку наукових проєктів в закордонних наукових центрах: Краківському Економічному Університеті, м. Краків, Польща (2011 р.); Малтепе Університеті, м. Стамбул, Туреччина (2014-2015 рр.); Ягеллонському Університеті, м. Краків, Польща (2015 р.); Центрі соціально-економічного аналізу CASE, м. Варшава, Польща (2015-2016 рр.); Польській Академії Наук, м. Варшава, Польща (2018-2019 рр.), тощо.

Також, у 2017 р., Кошулько О.П. взяла участь у кількох міжнародних літніх школах: у м. Бухарест, Румунія, від Румунської національної комісії ЮНЕСКО;м. Варшава, Польща,від Польської національної комісії ЮНЕСКО;м. Сенець, Словаччина, від Центру науки та знань Європейської Комісії, тощо.

Окрім цього, Кошулько О.П. пройшла короткострокове наукове стажування або взяла участь у міжнародних наукових заходах в таких країнах: у міжнародній конференції в Гданському Університеті, м. Гданськ, Польща (2015 р.); у воркшопі Вроцлавського Університету, м. Вроцлав, Польща (2016 р.); у міжнародному симпозіумі Муніципалітету м. Самсун, Туреччина (2017 р.); у семінарі-тренінгу від Фонду «Нова Євразія», м. Мінськ, Білорусь (2017 р.); у лекції-тренінгу від Центру Екологічних Рішень, м. Мінськ, Білорусь (2018 р.); у семінарі-тренінгу від Фонду «Україна», м. Варшава, Польща (2019 р.); у міжнародній конференції в Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща (2019 р.), тощо.

Кошулько О.П. є рецензентом п’яти індексованих міжнародних журналів в Австралії, Сербії, Боснії та Герцеговині, Швейцарії, а також Україні.

Ключник Руслан Максимович

Ключник Руслан Максимович

Кандидат політичних наук, доцент


Академія Репозитарій

Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара у 2011 р. за спеціальністю «Політологія».

Викладає дисципліни: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Політична думка в Україні», «Політична регіоналістика», «Порівняльна політологія».

Автор більше 20 наукових праць в Україні та за кордоном.

Дубінський Сергій Володимирович

Дубінський Сергій Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент


Академія Репозитарій

Викладає дисципліни: «Внутрішній економічний механізм підприємства», Підприємництво та бізнес-культура», «Формування бізнес-моделі підприємства», «Аутсорсинг бізнес-процесів підприємства».

Розробив авторський курс «Управління кар’єрою» для курсів підвищення кваліфікації департаменту післядипломної освіти Бізнес-школи Університету імені Альфреда Нобеля.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів.

Постійно приймає участь в науково-практичних та методичних конференціях.

Незгода Ольга Костянтинівна

Незгода Ольга Костянтинівна

Кандидат економічних наук, доцент


У 2014 році закінчила Академію митної служби за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

У 2019 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку національної економіки»).

Має досвід роботи:

1) у банківській сфері (дилерська діяльність, операції на міжбанківському валютному ринку);

2) на керівних посадах у державних органах влади та бізнес-структурах (заступник директора підприємства);

3) експерт, тренер з проєктного менеджменту та грантрайтингу.

Переможець конкурсу «Молоді вчені Дніпропетровщини» з проєктом у сфері розвитку МСБ

Сфера наукових інтересів: інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток, управління персоналом, малий та середній бізнес.

Холод Олена Григорівна

Холод Олена Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри


Академія Репозитарій

Закінчила Дніпровський державний університет (1976) за спеціальністю “Динаміка та міцність машин”. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.03 – “Будівельна механіка” (1984). Має вчене звання доцента кафедри вищої математики (1992).

Загальний науково-педагогічний стаж: 36 років.

Викладає дисципліни: Математика для економістів (Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика), Вища та прикладна математика, Економіко-математичні методи та моделі (Оптимізаційні методи та моделі), Дослідження операцій.

Чумак Тетяна Валентинівна

Чумак Тетяна Валентинівна

Старший викладач


Академія Репозитарій

Освіта: закінчила Університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність “Фінанси” (2001).

Загальний науково-педагогічний стаж: 14 років.

Викладає дисципліни: Інформатика, Інформаційні системи та технології, Основи інформатики та прикладної лінгвістики, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Економіко-математичне моделювання (Економетрика).

Підвищення кваліфікації:

 1. ФПКВ НметАУ, кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки, “Інформаційні системи та технології”, підвищення кваліфікації (2011).
 2. Участь у циклі навчально-методичних семінарів: “Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес” (дисципліна “Інформатика”) (2012), “Технології користування системою управління освітнім контентом Moodle” (дисципліна “Економетрика”) (2013), Університет імені Альфреда Нобеля.

Нагороди:

 1. Особиста відзнака Президента Університету імені Альфреда Нобеля за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, значний внесок у становлення і розвиток університету та з нагоди 20-річчя університету (2013).
 2. Грамота за навчальний посібник “Інформатика”, який посів IІ місце у номінації “Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні” у IX Обласному міжвузівському конкурсі “Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання” (2012).

Коло наукових інтересів: інформаційні системи і технології в бізнесі, економетричні методи дослідження економічних задач.

Козирєва Ірина Миколаївна

Козирєва Ірина Миколаївна

Старший викладач


Академія Репозитарій

Протокол №1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри глобальної економіки від 26 січня 2022 р.

Протокол №3 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри глобальної економіки від 20 травня 2021 р.

Протокол №2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри глобальної економіки від 24 лютого 2021 р.

Протокол №1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри глобальної економіки від 22 жовтня 2020 р.

Протокол №2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародної економіки та економічної теорії від 17 квітня 2020 р.

Протокол №1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародної економіки та економічної теорії від 17 жовтня 2019 р.

Протокол №2 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародної економіки та економічної теорії від 16 квітня 2019 р.

Протокол №1 засідання групи зі змісту та якості освіти кафедри міжнародної економіки та економічної теорії від 16 листопада 2018 р.

Університет Уельсу Святої Трійці та Святого Девіда (Велика Британія)

Вища школа бізнесу – National Louis University (Польща)

Жешувський університет (Польща)

Жешувська політехніка (Польща)

Білоруський торговельно-економічний університет (Білорусь)

Братиславський економічний університет (Словаччина)

Ekonomická univerzita v Bratislave

Дніпровська торгово-промислова палата

Українська асоціація економістів-міжнародників

Дніпровська міська організація роботодавців

Комерційний банк Конкордбанк

Компанія «Метал-Кур’єр»

 

Державне підприємство «Інвестиційно-інноваційний центр»

 

Задоя Анатолій Олександрович

Заслужений працівник народної освіти України, Указ Президента України від 4 червня 1999 р.

Орден "За заслуги, III ступеня", Указ Президента України, 2003

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2008 р.)

Почесна грамота Верховної Ради України, 2013

Орден «За розбудову України» Всеукраїнського об’єднання «Країна», 2018

Почесна грамота Президії Національної академії наук України та Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України, 2018

До уваги абітурієнтів та їх батьків!

Кафедра глобальної економіки проводить серію онлайн зустрічей з метою роз’яснення особливостей навчання за освітньо-професійними програмами кафедри та майбутнього працевлаштування випускників. Під час зустрічей ви дізнаєтесь:

 • Які конкурентні переваги можуть отримати випускники програм з Економіки бізнесу та Міжнародних економічних відносин?
 • Як формуються ці переваги під час проходження навчання?
 • Яким чином можна отримати не тільки диплом Університету Альфреда Нобеля, а й ще одного з престижних європейських університетів?
 • Як під час навчання створюється атмосфера для формування індивідуальної освітньої траєкторії кожного студента?

А також ви зможете поставити свої питання завідувачу кафедри доктору економічних наук, професору, Заслуженому працівникові народної освіти України, члену Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (2015-2018 рр.) Анатолію Олександровичу Задої.

Графік зустрічей:

Програма з міжнародних економічних відносин:

11 серпня 2020 р. о 16.00

18 серпня 2020 р. о 16.00

Програма з економіки бізнесу:

12 серпня 2020 р. о 16.00

19 серпня 2020 р. о 16.00

Приєднатися до конференції Zoom можна за посилання

https://duan.zoom.us/j/5542453762

Ідентифікатор конференції: 554 245 3762

8 квітня 2024

Розпочато реалізацію програми підвищення кваліфікації «Економічна взаємозалежність країн і військові конфлікти. Бізнес у XXI столітті» в Університеті імені Альфреда Нобеля в рамках виконання міжнародного проєкту Еразмус+ Модуль Жан Моне EuSANU

21 березня 2024

Гостьова лекція «Особливості ведення зовнішньоекономічної діяльності в громадській організації»

11 березня 2024

Відбувся конкурс дослідницьких проектів за результатами досліджень, які проводились в Лабораторії міжнародного регіонознавства (Lab-IRS)

8 березня 2024

В міжнародний день боротьби за права жінок ми продовжуємо цикли зустрічей з практиками та науковцями

26 січня 2024

Практика здобувачів в Лабораторії міжнародного регіонознавства, яку відкрито в рамках реалізації міжнародного проєкту Еразмус+ Модуль Жан Моне EuSANU

9 січня 2024

Відкриття реєстрації на підвищення кваліфікації за програмою «Економічна взаємозалежність країн і військові конфлікти. Бізнес у ХХІ столітті»

12 грудня 2023

Відкрито Лабораторію міжнародного регіонознавства (Lab-IRS) при кафедрі глобальної економіки за проєктом Еразмус+ Модуль Жан Моне EuSANU

27 листопада 2023

Сьогодні розпочала роботу XXXV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях»

20 листопада 2023

Гостьові лекції для студентів

17 листопада 2023

Секрети бізнесу спільно з Board Дніпро

7 листопада 2023

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЧИТАННЯ 2023: міжнародне регіонознавство в епоху геоекономічного суперництва!

16 жовтня 2023

Гостьова лекція керівника відділу ЗЕД ТОВ "ВТК" Петришиної Ірини

19 листопада 2022

Recognising excellence: UWTSD Women of Achievement 2022

Кафедра глобальної економіки у європейських ЗМІ

Виходимо на європейську арену: доцент кафедри глобальної економіки Вікторія Лапа коментує конституційні аспекти проблеми Україна-НАТО на одному з найпопулярніших німецьких блогів. Рекомендуємо познайомитися: https://verfassungsblog.de/would-ukraine-breach-its-own-constitution-if-it-dropped-its-nato-bid/.

XXXI Міжнародна науково-практична конференція

Ось уже тридцять перший раз кафедра глобальної економіки Університету імені Альфреда Нобеля збирає колег та друзів на Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів. Цього разу темою обговорення стане трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних умовах. І дійсно, ця проблема хвилює молодих науковців усього світу. Адже свої матеріали на конференцію надіслати представники України, Польщі, Індії, Великої Британії, Молдови, Китаю, Нідерландів, Італії, Оману та інших країн. Загальна кількість учасників перевищує 150 осіб!

Програмою конференції (її можна побачити ТУТ) передбачено проведення двох пленарних дискусійних засідань та чотирьох секційних. Робочі мови конференції – українська, англійська, польська та російська.

Долучайтесь! Буде цікаво!


Зустріч з представниками 11-х класів школи №143

23 листопада в рамках проєкту Big Boss, що реалізується кафедрою глобальної економіки, було проведено зустріч з представниками 11-х класів школи №143 м. Дніпра. Темою зустрічі була корпоративна культура, як визначальний фактор успішного бізнесу. Учасники зустрічі ознайомилися зі структурою корпоративної культури, її цінністю в таких компаніях як Valve та Starbucks. 

Нагадуємо, що проєкт Big Boss реалізується з метою ознайомлення молоді з основними дисциплінами кафедри та має на меті, зорієнтувати школярів в майбутньому виборі професії.

До кінця 2021 року планується проведення ще двох тематичних зустрічей за темами

 • NLP in Business (мова зустрічі — англійська) 18 грудня
 • Глобалізація: вплив транснаціональних корпорацій на формування потреб суспільства (мова зустрічі — українська) 4 грудня

За більш детальною інформацією звертайтесь на поштову адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Щира вдячність Задої Анатолію Олександровичу!


Публікація збірника тез конференції (2021 COMAGI у Лондоні, Великобританія, що була проведена в Університеті імені Альфреда Нобеля

25 квітня 2021 р. у Лондоні, Великобританія, був опублікований збірник тез 1-ї міжнародної конференції з міграційних та гендерних досліджень 2021 КОМАГІ (2021 COMAGI), що була проведена в Університеті ім. Альфреда Нобеля 11-12 березня 2021 р.

Цифровий номер збірника тез конференції ISBN 978-1-80135-056-3. Його можна знайти на сайті видавництва Transnational Press London за посиланням https://www.tplondon.com/product/2021comagi/.

Велика подяка всім організаторам та партнерам конференції - науковим установам та університетам Великобританії, Фінляндії, України, Індії, Туреччини, Португалії, Румунії, Сербії, США та Молдови за блискучу організацію 1-ї міжнародної конференції з міграційних та гендерних досліджень 2021 КОМАГІ (2021 COMAGI).

До наукового комітету 1-ї міжнародної конференції з міграційних та гендерних досліджень 2021 КОМАГІ (2021 COMAGI) були запрошені та ввійшли науковці всіх вищезазначених країн, а також Китаю, Німеччини, Польщі.

У цілому, представники 25 країн з різних куточків світу були учасниками 1-ї міжнародної конференції з міграційних та гендерних досліджень 2021 КОМАГІ, та лише частина тез учасників, пройшовши жорсткий відбір, була відібрана для публікації у збірнику тез конференції. Окрім представників усіх вищезазначених країн, у збірнику тез також були опубліковані праці науковців з Канади, Ірану, Австралії, Республіки Ліберії, Непалу, тощо.

Дана конференція, а також опублікований збірник тез 2021 КОМАГІ (2021 COMAGI) у Великобританії, вже вписані золотими літерами в історію світових міграційних та гендерних досліджень. У цьому також велика заслуга ректора Університету ім. Альфреда Нобеля Холода С.Б., директора департаменту міжнародного співробітництва Іщенко Т.В., начальника відділу розвитку персоналу та електронного документообігу Рубан О.О., а також начальника центру програмно-інформаційних технологій Кудрявця В.А., які всебічно та повною мірою сприяли організації та проведенню на найвищому рівні у стінах Університету ім. Альфреда Нобеля 1-ї міжнародної конференції з міграційних та гендерних досліджень 2021 КОМАГІ (2021 COMAGI).

Підсумовуючи все вищезазначене, хочеться додати, що міграційні та гендерні дослідження тривають у світі, а це означає, що будуть організовуватись нові наукові заходи, які продовжуватимуть збирати науковців всього світу для обговорення нових міграційних та гендерних викликів, які постають перед людством.


1 грудня 2020

XXIX щорічна конференція для молодих науковців та студентів «Євроінтеграційний вибір країни та проблеми економіки»


9 листопада 2020

Майстер-клас від закордонного спікера для магістрів

Стипендія у приватному закладі освіти – це реальність

Чи можна отримувати стипендію, навчаючись у приватному університеті? МОЖНА! Черговий раз визначили стипендіатів міського голови Дніпра. Вітаємо переможців! Мені особливо приємно, що серед них є і студент спеціальності "Міжнародні економічні відносини. Чекаємо на вересень, коли традиційно Президент України Леонід Кучма (1994-2005) вручає 5 стипендій свого благодійного фонду кращим студентам Університету імені Альфреда Нобеля. Віримо, що серед них теж будуть студенти цієї чи не найактуальнішої спеціальності сьогодення!

"УСПІШНІ КРОКУЮТЬ НЕ В НОГУ!"

З наступного навчального року відповідальність за підготовку фахівців за спеціальністю "Економіка" переходить до кафедри глобальної економіки. Порадившись зі стейкхолдерами, ми вирішили, що це буде програма "Економіка бізнесу", опанування якою повинно привести до появи "універсальних солдатів сфери бізнесу", тобто фахівців, які володіють достатніми знаннями та навичками як для створення власного бізнесу, так і для ефективного управління чужим. Головна їх якість – креативність та схильність до нестандартних рішень! То ж чекаємо на тих, хто готовий "крокувати не в ногу".

Про особливості підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин

Ось так (на жаль не на живо, а через zoom) інформуємо потенціальних вступників про особливості спеціальності "Міжнародні економічні відносини" в Університеті Альфреда Нобеля (переглянути можна за посиланням.


Інтернет-конференція економістів-міжнародників

Минулого тижня відбулася чергова XXVIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки», організаторами якої стала кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії Університету імені Альфреда Нобеля за підтримки Української асоціації економістів-міжнародників.

І хоча в силу відомих причин організатори змушені були обмежитися Інтернет-форматом проведення конференції, вона як завжди викликала високий інтерес серед молодих дослідників. Свої доповіді на конференцію надіслали більше ніж 80 науковців та студентів з України, Казахстану, Узбекистану, Польщі. Тематика досліджень надзвичайно широка: від проблем економічної історії до найсучасніших питань впливу епідемії коронавірусу на економіку світу. Учасники висловлювали досить сміливі, але разом з тим обґрунтовані судження щодо перспектив розвитку України та інших країн світу в умовах динамічних змін сучасного міжнародного середовища.

Усі матеріали, надіслані учасниками конференції, увійшли до збірки тез виступів, яка доступна ТУТ.

Розпочата учасниками конференції дискусія не завершена. Вона буде продовжена на наступній, XXIX Конференції, яка уже запланована на грудень 2020 р. Чекаємо на нових учасників та нові ідеї!


6 грудня 2019

Ксенія Шепотько, студентка спеціальності «Міжнародні економічні відносини», стала учасницею молодіжного обміну програми Study Tours to Poland (STP), в м. Краків

5 грудня 2019

XXVII Міжнародна конференція – відбулася!

22 жовтня 2019

«Технології успіху» в школах Дніпра

8 жовтня 2019

Студенти Університету імені Альфреда Нобеля навчалися у літній школі у Великій Британії та отримали сертифікати про успішне навчання


АРХІВ НОВИН

Для студентів україномовної програми:

Лимонова Ельвіна Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

 • +38 (050) 572 88 79
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Для студентів англомовної програми:

Магдіч Аліса Сергіївна

Керівник центру англомовних програм, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри

 • +38 (066) 358 26 45
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52