Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Кафедра міжнародного маркетингуЧому слід вивчати маркетинг?


Маркетинг від А до Я

Спеціальність маркетинг – це виклик як для всіх творчих людей, так і для тих, хто має аналітичний склад розуму! Освітні програми кафедри міжнародного маркетингу забезпечують ідеальне поєднання практичної теорії та практичного досвіду, дозволяючи вам вивчати новітні маркетингові напрямки, працюючи з реальними організаціями для їх реалізації.

Ми пишаємось тим, що отримали міжнародну акредитацію освітньої програми Маркетинг від німецької акредитаційної агенції ZEvA . Це дає вам конкурентну перевагу, визнану на національному та міжнародному рівнях, відкриває перед вами нові можливості.

Розвиток цифрових технологій викликають великомасштабні економічні та соціальні потрясіння, які впливають на те, як люди обирають та купують товари та послуги, а також на їх сприйняття та стосунки з брендами. Це створює попит на випускників з навичками, які можуть продемонструвати, як розробляти та розгортати ефективні маркетингові заходи у цьому новому світі.

Кафедра міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля – це майже 500 талановитих та цілеспрямованих студентів та слухачів, які отримують знання зі спеціальності затребуваної у всіх галузях. Адже спробуйте назвати ту галузь де не потрібний маркетолог…

Маркетинг – ключовий елемент будь-якого бізнесу і потреба у кваліфікованих фахівцях тільки зростає. Маркетолог може працювати у компанії, відкрити свій бізнес або бути запрошеним експертом.

На кафедрі Міжнародного маркетингу проводиться підготовка фахівців за спеціальністю 075 «Маркетинг» на денній, заочній та вечірній формах навчання.

Рівні підготовки: 

Бакалавр

 Освітньо-професійні програми:

Магістр

 Освітньо-професійні програми:


Кафедра Міжнародного маркетингу здійснює освітню, наукову, навчально-методичну, інформаційну діяльність у галузі маркетингу на всіх рівнях освіти.

Наші викладачі – це досвідчені професори, доктори і кандидати наук, що пройшли стажування у провідних університетах Західної Європи, висококваліфіковані спеціалісти-практики, а також представники бізнесу, бізнес-тренери та запрошені лектори з-за кордону.

Поглиблене вивчення іноземної мови розширює можливості закордонного стажування, участі в програмах обміну, та отримання подвійного диплома.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з роботодавцями, які проводять зустрічі, майстер-класи, під час яких діляться практичним досвідом зі студентами.

Випускники кафедри працюють у провідних маркетингових агентствах та маркетингових службах компаній як:

 • маркетолог;
 • інтернет-маркетолог;
 • займають управлінські посади (директор підприємства, начальник відділу маркетингу, відділу збуту та інших підрозділів відповідного напрямку діяльності, заступник начальника підрозділу);
 • бренд-менеджер;
 • маркетолог-аналітик;
 • спеціаліст з маркетингових досліджень;
 • спеціаліст зі збуту;
 • спеціаліст з логістики і товарно-цінової політики;
 • спеціаліст з аналізу та планування маркетингової діяльності;
 • спеціаліст з реклами та PR тощо.

За результатами опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима здобувачів» в осінньому семестрі 2022/2023 н.р сформовано «Топ 3» науково-педагогічних працівників кафедри міжнародного маркетингу, які посіли перші три позиції за середнім показником та отримали такі оцінки (з 12 можливих балів):

Мішустіна Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

11,36

Яременко Світлана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент

11,30

Тараненко Ірина Всеволодівна, доктор економічних наук, професор

10,84

Тетяна Мішустіна - Завідувач кафедри

Тетяна Мішустіна

Завідувач кафедри

Володимир Дубницький - Професор

Володимир Дубницький

Професор

Інна Стрельченко - Професор

Інна Стрельченко

Професор

Світлана Яременко - Доцент

Світлана Яременко

Доцент

Ігор Білоткач - Доцент

Ігор Білоткач

Доцент

Ольга Овчаренко - Доцент

Ольга Овчаренко

Доцент

Анастасія Мостова - Доцент

Анастасія Мостова

Доцент

Валентина Шевченко - Доцент

Валентина Шевченко

Доцент

Ганна Щолокова - Доцент

Ганна Щолокова

Доцент

Влад Богуцький - Викладач-практик

Влад Богуцький

Викладач-практик

Ігор Деха - Викладач-практик

Ігор Деха

Викладач-практик

Аліна Щербина - Викладач-практик

Аліна Щербина

Викладач-практик

Костянтин Галюк - Викладач-практик

Костянтин Галюк

Викладач-практик

Вікторія Чепурна - Викладач-практик

Вікторія Чепурна

Викладач-практик

Тараненко Ірина Всеволодівна

Тараненко Ірина Всеволодівна

Доктор економічних наук, професор


Академія 0000-0002-2697-786X ID: 0009148

Репозитарій

У вересні 2014 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу.

В листопаді 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній системі» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини. Отримала науковий ступінь доктора економічних наук.

В 2010-2013 рр. навчалась в докторантурі Донецького національного університету.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Взаємний вивіз капіталу розвинутих капіталістичних країн у сучасних умовах».

Закінчила економічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за фахом «Політична економія», спеціалізація «Економіка зарубіжних країн» (1982 р.), аспірантуру Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (1985 р.).

Пройшла стажування у провідних університетах Західної Європи: Католицький університет Льовена (Бельгія), Університет Антверпена (Бельгія), Університет Амстердама (Нідерланди), Університет Кобленць-Ландау (Німеччина), Центрально-Європейський Університет (Будапешт, Угорщина), Університет Георга-Августа (Гетинген, Німеччина).

Сфера наукових інтересів: інноваційний маркетинг, міжнародна конкурентоспроможність країн, інноваційна конкурентоспроможність, міжнародні маркетингові стратегії.

Дубницький Володимир Іванович

Дубницький Володимир Іванович

Доктор економічних наук, професор


Є провідним дослідником у сфері та наукових напрямках:

- нових методів та технологій маркетингу взаємодії, взаємовідносин, електронного та цифрового маркетингу;

- сучасні методології промислового маркетинг-менеджменту;

- теорії та практики конкурентоспроможності підприємств;

- теорії та практики кластерних об'єднань у промисловості;

- стану і моделювання безпеки та розробці механізмів забезпечення економічної, технологічної та інформаційної безпеки (рівень регіону, підприємств, кластерів);

- методології конкурентного імунітету території та регіонів.

Має практичний досвід роботи у високотехнологічній промисловості, а також керування підготовкою виробництва та освоєння нової промислової продукції (з 1967-2007 рр.)

Є автором та співавтором понад 405 наукових праць. Серед них: 26 монографій (з них 4 - особисті), 18 навчальних посібників; наукових статей - 298, з них 11 у закордонних наукових виданнях, в тому числі 6 статей, індексованих в базах Scopus та Web of Science. 

Є автором 8 винаходів.

Був учасником міжнародних наукових програм: фонд Фулбрайта (2003-2004), Клода Моне (2019-2021), Горизонт-2020, в яких здійснював розробку фінансово-економічних обґрунтувань для проєктів.

Стрельченко Інна Іллівна

Стрельченко Інна Іллівна

Доктор економічних наук, доцент


Author ID: 57210118074 0000-0001-5179-4304 Академія

Фахова освіта: спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація – спеціаліст з економічної кібернетики, викладач економіки.

Автор понад 80 наукових, навчальних та навчально-методичних творів (монографії, наукові статті надруковані у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, підручники, посібники тощо).

У 2003 році закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету, факультет менеджменту та економічної кібернетики і отримала кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю Економічна кібернетика.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.

У 2020 році захистила докторську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Трудова діяльність:

З листопада 2004 р. по жовтень 2008 р. – аспірант заочної форми навчання кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

З вересня 2003 р. по вересень 2008 р. – асистент кафедри економічної кібернетики Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

З вересня 2008 р. по вересень 2015 р. – старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

З вересня 2015 по серпень 2022 р. – доцент, а згодом професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.

Читає таки курси: «Організація туризму: Економіка і ціноутворення в галузі туризму», «Інформаційні системи та технології в готельному і ресторанному бізнесі», «Моделювання діяльності підприємства» (англомовний курс), «Прогнозування діяльності підприємства.

Постійно підвищує свій фаховий та педагогічний рівень.

Яременко Світлана Степанівна

Яременко Світлана Степанівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія 0000-0002-9709-7560 ID: 0058127

Репозитарій

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Управління маркетинговою комунікаційною діяльністю машинобудівного підприємства».

Закінчила фінансово-економічний факультет Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Облік та аудит» (2001 р.); Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Маркетинг» (2005 р.); аспірантуру Університету імені Альфреда Нобеля (2010 р.).

Проходила стажування в Central European University (CEU), Будапешт (Угорщина).

Сфера наукових інтересів: маркетингові комунікації, брендинг, поведінка споживачів.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові комунікації», «Курсове проектування», «Товарна інноваційна політика», «Психологія реклами», «Стимулювання збуту».
Автор більше 80 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. співавтор навчального посібника з грифом МОН «Регіональна економіка».

Красовська Олена Юріївна

Красовська Олена Юріївна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного маркетингу, директор Міжнародної школи бізнесу IBS-ANU


Академія ID: 0038824 Репозитарій

Науково-педагогічний стаж складає понад 10 років.

У 2020 році успішно захистила докторську дисертацію «Управління маркетинговими інструментами промислового підприємства» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Захистила кандидатську дисертацію за темою «Розвиток світового ринку вищої освіти» у 2010 році.

У 2000 році закінчила Університет імені Альфреда Нобеля за спеціальністю «Маркетинг», далі – аспірантуру Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана.

Пройшла стажування за програмою Tempus-Taсis (університет Амстердама, Нідерланди).

Досліджує проблеми проведення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг, цікавиться механізмами регулювання попиту та пропозиції освітніх послуг згідно ситуації на ринку праці.

Викладає дисципліни: «Маркетингові дослідження», «Маркетинг послуг», «Сучасні технології маркетингу та управління продажами», «Маркетингове ціноутворення».

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія ID: 0059375 Репозитарій
0000-0003-1295-3303

Науково-педагогічний стаж складає 19 років.

Присвоєне вчене звання доцента кафедри міжнародного маркетингу. Атестат доцента 12ДЦ №046093 протокол № 1/02-Д від 25.02.2016.

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК №018739 від 17 січня 2014 р.

Закінчила аспірантуру Університету імені Альфреда Нобеля, в 2013 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою: «Конкурентоспроможність торгівельної марки машинобудівного підприємства».

Закінчила Придніпровську державну академію будівництва і архітектури в 2000 році за спеціальністю менеджмент організацій.

Автор збірника завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Економічний механізм маркетингу». Співавтор збірників завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін: «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Реклама та рекламна діяльність».

Також є співавтором навчального посібника з грифом МОНМСУ «Регіональна економіка».

Білоткач Ігор Анатолійович

Білоткач Ігор Анатолійович

Кандидат економічних наук, доцент


У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Формування мотивації праці персоналу аграрних господарств» та у 2012 році отримав наукове звання доцента кафедри маркетингу.

У 1994 р. закінчив Дніпропетровський державний аграрний університет, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію спеціаліста інженера-механіка. В період навчання на денній формі поступив та закінчив у 1996 році заочне відділення ДДАУ за спеціальністю аграрний менеджмент та отримав кваліфікацію спеціаліста економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.

Закінчив докторантуру Дніпровського державного аграрно-економічного університету за спеціальністю 051 «Економіка» (2021 рік). Тема докторського дисертаційного дослідження «Інституціональне регулювання розвитку органічного агровиробництва».

Є членом Всеукраїнських громадських організацій «Українська Асоціація Маркетингу» та «Об’єднання маркетологів України».

Член редакційної колегії міжнародного науково-практичного журналу «International Journal of BioSciences and Technology (IJBST)» (Міжнародний журнал біологічних наук і технологій). Country – India.

Викладає дисципліни: «Маркетинг» та «Економіка і ціноутворення в галузі туризму»

Автор понад 90 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. співавтор навчального посібника з грифом МОН «Маркетинг: практикум» для бакалаврів за галуззю знань «Економіка та підприємництво».

Шевченко Валентина Миколаївна

Шевченко Валентина Миколаївна

Кандидат наук державного управління, доцент


Академія ID: 0044786 Репозитарій

Редакційне членство (Редакції): Науковий журнал економіки і фінансів (Україна).

Науково-дослідні проекти: 2015 р. – теперішній час: Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством, № 0115U002754.

2016 р. – теперішній час: докторант кафедри педагогіки та психології, Університет імені Альфреда Нобеля.

2008-2011 рр. Кандидат наук з державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна

2003-2005 рр. Фахівець з бухгалтерського обліку і аудиту, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, Україна

1979-1984 рр. Інженер-хімік, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, Дніпро, Україна.

Мостова Анастасія Дмитрівна

Мостова Анастасія Дмитрівна

Доктор економічних наук, доцент


Академія ID: 0053164 Репозитарій

У 2020 році успішно захистила докторську дисертацію "Стратегія забезпечення продовольчої безпеки держави: теорія, методологія, практика" за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Закінчила аспірантуру Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, в 2012 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою «Логістичні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових культур».

Закінчила Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2009 році за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Сфера наукових інтересів: стратегії розвитку національної економіки, конкурентоспроможність країни, стратегічне маркетингове управління, маркетингове управління логістикою.

Викладає дисципліни: «Маркетингова політика розподілу», «Маркетингові основи підприємницької діяльності», «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», «Маркетинговий аудит», «Інфраструктура товарного ринку», «Територіальний маркетинг», «Регіональна економіка».

Співавтор збірників завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», «Маркетинговий аудит», «Територіальний маркетинг».

Курочкіна Ірина Геннадіївна

Курочкіна Ірина Геннадіївна

Кандидат економічних наук, доцент


ID: 0032456 Репозитарій

Щолокова Ганна Володимирівна

Щолокова Ганна Володимирівна

Кандидат політичних наук, доцент


Академія Репозитарій

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (2009 р.). Має вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин (2014 р.).

Закінчила Дніпровський національний університет у 2006 році за спеціальністю «Політологія».

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна політика (Європейські політико-правові інституції)», «Міжнародна політика (Дипломатичний етикет та протокол)», «Політичний аналіз (GR - менеджмент)», «Зв'язки з громадськістю (PR)», «Прикладна політологія (Політичний маркетинг та реклама)» та інші.

Овчаренко Ольга Вікторівна

Овчаренко Ольга Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент


Академія 0000-0003-2330-3234

Науково-педагогічний стаж складає 18 років.

У 2022 році присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки. Атестат доцента АД №010127 від 07.04.2022.

Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, ДК №057019 від 2 липня 2020 р.

У 2020 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою: «Комплексна оцінка рівня загроз та механізм забезпечення економічної безпеки регіону».

У 2020 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет, за спеціальністю «Комп’ютерні науки».

Закінчила у 2002 році Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси»

Має практичний досвід роботи у банківській сфері, у сфері державного управління та на промисловому підприємстві.

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. співавтор навчальних посібників: «Конкуренція, конкурентоспроможність, ринкова кон’юнктура», «Інформаційний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: економічна безпека, конкурентоспроможність, моделювання, бізнес-аналітика.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингове ціноутворення», «Бізнес-аналітика з Power BI».

Влад Богуцький

Влад Богуцький

Викладач-практик


CEO & Founder у B91 Targeting Agency розвиває власну агенцію з таргетованої реклами B91 Targeting Agency. Серед клієнтів агенція великі інтернет-магазини, проєкти у сфері медицини, освіти, нерухомості, туризму, мобільних додатків, B2B проєкти.

Довгий час керував SMM напрямком у великих кампаніях: Лінія магазинів EVA та English Club TV.

Спікер конференцій SMM Rocks, I-marketing, SMM Day.

Викладацький досвід понад 6 років.

Проводив навчання великих корпоративних клієнтів. (Vodafone, BAYER, OLX, Ciklum)

Founder, B91 Targeting Agency

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook

Блог

YouTube

Деха Ігор Олександрович

Деха Ігор Олександрович

Викладач-практик


Освіта: Закінчив Дніпропетровський національний університет у 2007 році. Математик-програміст, магістр комп’ютерних наук.

Придніпровську державну академію будівництва і архітектури у 2009 році за спеціальністю Економіка підприємств.

У 2020 році отримав диплом магістра з менеджменту Університету імені Альфреда Нобеля.

Co-Founder and CEO в Lustre Art Group

Аналітик ринку стокових матеріалів.

Експерт у створенні рекламних зображень, дизайну, відеороликів та стопмоушен анімації.

Переможець міжнародних конкурсів з фотографії.

Аліна Щербина

Аліна Щербина

Викладач-практик


CEO & Founder PR-агенції "Великі історії", яка займається просуванням особистостей і компаній. Серед відомих клієнтів: компанія каршерінгу "Getmancar", NEOPlaza, Interpipe та інші.

Має понад 13 років досвіду у сфері комунікацій та соціальних технологій. Працювала журналістом та редактором ранкового шоу на телеканалі “Україна”, редактором у проєкті для ICTV, увійшла у шорт-лист конкурсу “Честь професії”.

Заснувала власний бізнес БУДЬ в UA у 2016 році, з 2017 року займається PR та маркетинговими стратегіями для бізнесу. Створила 200+ стратегій просування для особистостей та компаній.
Об’єднує лідерів малого та середнього бізнесу у LEAD business club.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook

Сайт

Костянтин Галюк

Костянтин Галюк

Викладач-практик


Бізнес-тренер, ігротехнік, ігропрактик, підприємець, співавтор тренінгових ігор: Goal MAker$ та Goal MAker$ Business Version, "Profорієнтир", розробник технології постановки та опрацювання мети Goal Maker. Автор бізнес-ігри «Business Poker», коучингової гри «Активація Особистого Бренда на приклад Венеції», "Знайомство з професіями", "Дебати - Ліга Чемпіонів", "Аргуметуй та Аргубатл", співавтор гри "Дванадцять" та "Power Inside", автор першої запатентованої в Україні технології створення навчальних, прикладних ігор «SMART Game».

Організатор та ідеолог Фестивалю "Happy Time" (Рекорд України у 2019 р.) та виставки "Psy&coach Expo".

Член професійних спілок:

 • Дніпропетровської Торгово-Промислової Палати та Торгово-Промислової Палати України.
 • Українська асоціація НЛП (Inter-regional Association of NLP Centres).
 • Всеукраїнської Асоціації бізнес-тренерів та консультантів.

Авторські програми:

 • "Гейміфікація у бізнесі" (Застосування ігрових механік у не ігровому контексті);
 • "Коуч-ігротехнік" (Створення своєї гри з нуля для психологів, коучок, тренерів);
 • "Професія ігропрактик під ключ";
 • "Особистий бренд" (Курс з ефективного самопросування);
 • "Самопрезентація та основи ораторського мистецтва" (Мистецтво презентації);
 • "Протистояння маніпуляцій у переговорах" (Результативні переговори).

Вікторія Чепурна

Вікторія Чепурна

Викладач-практик


Освіта:

Дніпровський театрально-художній коледж(акторське відділення)

З 2004 року – актриса Дніпровського академічного театру драми та комедії.провідна майстриня сцени

Викладає курс «Ораторське мистецтво»

ВІДГУКИ ЗДОБУВАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

Мілютін Олександр, МГ 21вм

Котрий рік я навчаюсь, котрий раз я, в час коли треба писати роботи на захист і по бізнесах навалюються купа термінових задач, кажу собі досить! Але треба закінчити, треба довести... І з'являється підтримка, звідки не чекав і все вдається.

Потім з'являється почуття досягнутої мети, почуття «сили» багажу за плечами й радість рідних. А через тиждень з'являються думки... а може продовжити?

Та воно того варте... Безмежно вдячний колективу кафедри міжнародного маркетингу за ваше відношення до кожного студента, за знання які ви даєте за той неймовірно якісний фундамент який ви даєте майбутнім маркетологам. Вони це цінять, я знаю, я спілкуюся з вашими випускниками, вони зараз ТОПи у компаніях. Я це бачив під час навчання, через те, що прийшов здобути освіту вже працюючи в маркетингу з 2008 року, вже розуміючи багато з того що я і як Ви робите! Безмежна дяка Вам Шановні!

Аріна Мамчур, здобувач МГр 20-1

Мене звати Аріна, і я студента Університету імені Альфреда Нобеля. Я нескінченно пишаюсь цим!

З самого початку, коли я тільки планували вступати до ВНЗ - переді мною стояв дуже великий вибір, купа різних спеціальностей та університетів. Я навіть не була до кінця впевнена в профілі, який вибирала, але вирішила зупинитися на Нобеля, і жодного разу не пожалкувала не про вибір університету, не про вибір спеціальності.

Я зустріла тут чудову родину️ всю родину Нобеля починаючи від своєї групи, і закінчуючи чудовим парламентом і людьми що надихають.

Наразі, я часто згадую фразу «це твої найкращі роки». не знаю на скільки найкращі І чи буде краще, але Університет імені Альфреда Нобеля не дивлячись на пандемію, війну і всі труднощі виникаючи на нашому шляху - зміг зробити так, щоб навчання проходило комфортно та ефективно. ще одною важливою причиною мого вибору стало відношення університету до академічної доброчесності та прозорості оцінювання. В сучасному світі - це найголовніший фактор, який має вплив на якість навчання. Нобеля дарує неймовірні можливості, вчить самовдосконалюватися та виконує мрії

Володимир Науменко, випускник МГ 21м

Доброго дня! Нещодавно закінчив магістратуру й вирішив поділитися своїми враженнями.

Чому я обрав маркетинг?

Кафедра міжнародного маркетингу для тих хто бажає бути в тренді, мати сучасну та високооплачувану професію.

Що найбільше сподобалося?

Найбільше я ціную відношення викладачів. Тут тебе дійсно підтримують та поважають.

Важливо, що є викладачі практики, які надають необхідні практичні навички.

Чи зручно було навчатися?

Так! Є можливість поєднувати навчання з роботою, що дуже зручно. Онлайн навчання добре налагоджене. Дуже класно, що університет - сучасний. Більшість питань можна вирішити онлайн. Це має велике значення у наш час.

Чи порадив би я своїм друзям?

Так. Особливо для тих, хто дійсно хоче отримати якісну і чесну освіту.

Денис Відлога, випускник МГ 21м

Доброго вечора, ми з України! Мене звати Денис, та тиждень тому я завершив навчання на кафедрі маркетингу в університеті ім. А. Нобеля, отримавши при цьому ступінь магістра. Про навчання я можу сказати наступне:

 1. На цій кафедрі працюють багато викладачів, які є дійсно професіоналами у своїй справі. Якщо ти дилетант, та обрав цю спеціальність "просто так, щоб було", то навчання тобі здасться важким. Але, при свідомому виборі спеціальності все буде йти так, як і потрібно. Ти отримаєш якісну роботу із якісними спеціалістами.
 2. У мене ніколи не виникало труднощів поєднувати навчання на денному відділенні із роботою. Якщо я щось пропустив, то у мене завжди була можливість домовитись із людьми за індивідуальні консультації, які були б зручними (з точки зору часу) як для мене, так і для них. А, тому, гнучкість і якість тайм-менеджменту це теж сильний аргумент, який для багатьох може стати вирішальним у виборі місця для навчання. Все-таки, усі ми люди, та розуміємо, що "хто не працює, той не їсть".
 3. Я дуже люблю спілкуватись з дівчатами, але при дистанційній формі навчання це стало складніше :) У моїй групі їх взагалі майже не було! А, тому, відповідно і не було певної емоційної розрядки від "суворої, чоловічої роботи", яку необхідно було виконувати для досягнення потрібного результату. Але, у цьому винен не Нобеля, а Коронавірус і кляті кацапи.

Якщо підвести підсумки, то можу сказати, що я став сильніше, та більше вже нічого не боюсь. Багато в чому це заслуга тієї якісної, важкої (але від того і прекрасної) роботи, яку я тиждень тому довів до кінця.

Ніна Шкідіна, МГ 21 вм

Мені навчання сподобалося, я ні дня не шкодувала, що вступила на Маркетинг. Хіба що не вдалося сповна відчути дні навчання, коли перейшли на дистанційку. Проте на якість навчання це не вплинуло. У свою чергу можу сказати що перед вступом до цього ВНЗ і після, у мене були два кардинально різні враження (зміна на краще)).

Віра, випускниця

Освіту здобула в даному виші за спеціальністю "Маркетинг". З плюсів можу однозначно виділити якість та високий рівень викладацького складу. Перездати предмет було неможливо, поки викладач не був упевнений, що я розбираюся у цьому питанні. Багато практиків приходило до нас на лекції та на практичні заняття з актуальними кейсами. Багато моїх одногрупників, завдяки практиці, влаштувалися на роботу ще під час навчання. З плюсів ще можу виділити тепло взимку, відкритість та підтримка викладачів. З мінусів чергу в їдальні потрібно було не забувати про перепустку, щоб пройти турнікети.

Ольга Остапенко, МГ 18вм

Закінчила цього року магістратуру, кафедра маркетингу. Отримувала 2е вище, тому є з чим порівнювати. Не знаю як на інших кафедрах, але маркетинг – це щось! в хорошому сенсі цього слова) Не думала, що буває так, коли всі викладачі подобаються. Усі грамотно та доступно доносять інформацію, завжди можна звернутись із запитанням, зателефонувати навіть зав. кафедри! Молодці! Люблять свою роботу, студентів, люблять маркетинг! Всім рекомендую цей ВНЗ! Дякую!

Олена Язикова, МГ 18вм

Завершила навчання на кафедрі Маркетингу у 2020 році та захистила освітній ступінь «Магістр» Кафедра Маркетингу для мене – це насамперед колектив висококваліфікованих викладачів, які цікаво та дуже пізнавально організовують процес навчання. Також використовують сучасні технології навчання та високоякісне методичне забезпечення навчального процесу, що також допомагає в навчанні. Дуже рекомендую лише цей навчальний заклад із усіх, які є у Дніпрі.

Влад, випускник

 Навчався у ВНЗ ДУАН, все супер!

Величезне спасибі:

 - Мішустіній Тетяні Сергіївні,

 - Яременко Світлані Степанівні,

 - Тараненко Ірині Всеволодівні.

 За знання, які дали викладачі, я отримав такий результат:

 1. Нормальну ЗП у Дніпрі 700 $!
 2. Улюблену Роботу!
 3. У кризу стабільна робота.
 4. У карантин 2 роботи з відповідної ЗП.

 Велике дякую!

Вікторія Хріпко (мама студента Хріпко Дмитра)

Це навчальний заклад, максимально наближений до європейських та світових освітніх стандартів. професійна, суперкласна команда викладачів, відмінна робота департаменту маркетингу університету (бренд університету став надпопулярним!). Відмінна матеріально-технічна база!

Анатолій Самсонов випускник 20

Great place to study at if you are looking for an up to date knowledge and network. Super friendly and supportive professors, awesome location, definitely the best value for money!

Артем Мишегребов (випускник 2002 р)

Рідна АЛЬМА-МАТЕР

- Кращі роки та найкращий час!

- Прекрасні наставники-вчителі та реальний океан знань!

- За фактом, тут є все, що потрібне абітурієнту і навіть більше.

- Головне брати, вбирати і не лінується.

Найтепліші спогади та величезна подяка за те, що у нас в країні Є ТАКИЙ ВНЗ!!!!

Анна Гришина -

Анна Гришина

Олена Корсун -

Олена Корсун

Валенсія Роскоша -

Валенсія Роскоша

Юлія Прибиткова -

Юлія Прибиткова

Ірина Самарська -

Ірина Самарська

Ольга Клименко -

Ольга Клименко

Катерина Варварюк -

Катерина Варварюк

Олександр Мілютін -

Олександр Мілютін

Анна Гришина

Анна Гришина


спеціаліст з маркетингу, 2007 рік випуску

Зараз обіймає посаду директора з маркетингу найбільшої національної мережі магазинів краси та здоров’я EVA  (з 2007 року)

"Навчання в Університеті створило для мене базис для подальшого росту та формування успішної професійної кар'єри. Це – фундамент, в якому було закладено все те, що я далі використовую та підтримую в моїй роботі."

Олена Корсун

Олена Корсун


Бакалавр та магістр з маркетингу, роки навчання 2009-2014

Зараз працює на посаді Senior Employer Brand Manager у глобальній ІТ-компанії SoftServe, яка має українське коріння та займається консалтингом та надає послуги у сфері цифрових технологій. 

Крім того, Олена член PR комітету IT Dnipro Community, а також куратор міжнародного ком`юніті для жінок-лідерів в IT – Wtech.

Валенсія Роскоша

Валенсія Роскоша


Магістр з маркетингу, 2020 рік випуску.

Валенсія успішно керує клінікою Adassa, Medical Clinic, з 2019 року, а до того кілька років керувала лабораторією INVITRO.

Юлія Прибиткова

Юлія Прибиткова


Магістр з маркетингу, навчалася в Університеті імені Альфреда Нобеля y 2016-2018 рр.

Зараз обіймає посаду начальника відділу з питань інфраструктури та інвестицій Виконавчого комітету Новомосковської міської ради. Наразі Юлія опікується програмою залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату та розробляє шляхи залучення інвестицій, які дадуть поштовх для розвитку інфраструктури міста, зростання масштабів виробництва, покращення послуг, що стане стимулом до зростання економічних вигод для Новомосковська.

Ірина Самарська

Ірина Самарська


Випускниця університету 

Відповідальна за STNDP SHOW (StandUp Dnepr City)

Причетна до вечірок SHURY MURY

Ольга Клименко

Ольга Клименко


Випускниця університету 2009 року.

Керівник відділу Digital-маркетингу та e-commerce у великій медичній компанії.

Фахівець сфери маркетингу повного циклу (off-line, on-line, e-commerce) з досвідом роботи понад 17 років, з них 10 років в інтернет-маркетингу.

Досвід роботи в компаніях, які займалися як продажем товарів, так і наданням послуг. Працювала на ринках B2B  та В2С.

Юлія Константиновська

Юлія Константиновська


Випускниця університету 

Co-Founder в M.art agency

Фаундер бренду найкращої граноли у світі Гедоністка

Катерина Варварюк

Катерина Варварюк


Випускниця університету 

Директор з маркетингу EMET group

Сертифікований тренер міжнародного класу EMET MEDICINE

Олександр Мілютін

Олександр Мілютін


Digital Marketing, IT. Засновник Академії ІМТ

Викладачі кафедри ведуть активну науково-дослідну та навчально-методичну роботу: беруть участь в інноваційних проєктах, наукових конференціях та семінарах. Наукові здобутки кафедри викликають великий інтерес у світової наукової спільноти.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2021-2022

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2020-2021

Наукові конференції

XIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів»

XIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів»

XII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів"

XI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів"

Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів»

IX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів до 25-річчя Університету імені Альфреда Нобеля «Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів

VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю»

2023

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2022

image
image
image
image

2021

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2020

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2019

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2018

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

2015-2017

image
image
image
image
image
image
image
image
image

ATTENTION!

Запрошуємо на міжнародний ЕКО-Форум "Принципи ZERO WASTE у світі".
21 жовтня о 17:00
Формат онлайн.
Попередня реєстрація обов'язкова за посиланням:
https://app.getresponse.com/site2/mediascientifichub...

Розглянемо досвід експертів з формування ZERO WASTE-мислення у Польщі, Китаї та Японії.

Спікери:

 • Ірина Козлова – експерт з екології, заступник директора Департаменту екологічної політики Дніпровської Міської Ради.

  Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

  Учасник програми міжнародного стажування екологів Україна-Японія. Амбасадор освітньої програми ЕКОсвідоміить Дніпра.

 • Сергій Федотов - засновник компанії WEST EXPORT (Польща), експерт проєктів систем фотовольтаїки.

 • Активісти громадського об’єднання “Асамблея культурного обміну України”

  NGO Assembly of cultural exchange of Ukraine

  та засновники освітньої програми ЕКОсвідомість Дніпра Олена Рожко та Ганна Жихарева-Толстік.

Програма форуму:

 1. Досвід впровадження принципів ZERO WASTE в Китаї
  /Сергій Федотов - початок о 17.05/

 2. Становлення екосвідомості та еко-філософії в Японії
  /Ірина Козлова - початок о 17.20/

 3. Досвід впровадження енергозберігаючих технологій у Польщі. Базове знання про фотовольтаїку. Еко-програми та сортування сміття Польщі, зокрема Варшави.
  /Сергій Федотов - початок о 17.40/

 4. Панельна дискусія зі спікерами
  /початок о 17.55/

 5. Анонс заходів програми ЕКОсвідомість Дніпра на жовтень-листопад 2020.
  /Ганна Жихарева-Толстік та Олена Рожко початок о 18.15/

ЕКО-форум проводиться за підтримки кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля

Alfred Nobel University

***
Нагадаємо, що освітня програма «ЕКОсвідомість Дніпра 2020” проводиться громадським об’єднанням “Асамблея культурного обміну України” за підтримки Дніпровської міської ради, Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, та освітньої платформи з урбаністики Terrain vague /Франція/.

Проєкт реалізується в рамках «Програми розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017 - 2020 роки».
Партнери програми «Екосвідомість Дніпра»: Університет митної справи та фінансів, Дніпровська політехніка, Університет ім. Альфреда Нобеля, телеканал Дніпро TV, газета Наше місто, ОТВ, Travel Kayak.

Метa програми:

 • Познайомити містян з практикуючими спеціалістами, стартапами, компаніями, організаціями, що займаються впровадженням еко-політики в Україні.

 • Забезпечити містян необхідними знаннями та практичними навичками для розвитку соціальної свідомості та самостійного переходу до екологічних політик та практик.

 • Створити консолідований пул змін.
  #змінюємосвітразом #дніпробезсміття #екосвідомість_дніпра #екологічні_заходи_дніпра
  :yellow_heart:
  Запрошуємо містян долучатися до програми «Екосвідомість Дніпра»!!!
  Офіційне еко-комьюніті програми: https://www.facebook.com/groups/2418625808431763

8 грудня 2023

І знову перемога!

7 грудня 2023

Перемога у ХІХ Міжнародній науково-практичній конференції «MAJESTY OF MARKETING»

1 грудня 2023

Олександра Кошарна посіла III місце на Харківському студентському фестивалі реклами

22 листопада 2023

Участь маркетологів у міському конкурсі соціальної реклами "КРИК"

17 листопада 2023

Секрети бізнесу спільно з Board Дніпро

27 жовтня 2023

Marketing Challenge Week – практики в аудиторіях!

18 жовтня 2023

Students Nobel Business Hub з Board Дніпро

10 жовтня 2023

Кафедра міжнародного маркетингу продовжує реалізацію міжнародного проєкту: проведено воркшоп

7 червня 2023

Вітаємо переможців!

2 червня 2023

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт з маркетингу, реклами, digital-комунікацій та управління брендами

25 травня 2023

Інеса Чебанова та Олександра Кошарна серед переможців VIII Харківського студентського фестивалю реклами

18 квітня 2023

XIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів»

22 березня 2023

Виробнича практика для бакалаврів 4 курсу денної та заочної форми навчання та магістрів 1 курсу навчання

22 грудня 2022

Вітаємо Марію Кузьменко!

5 грудня 2022

Інноваційний майстер-клас для викладачів фахових коледжів

29 листопада 2022

Чергова перемога: 17-й Український студентський фестиваль реклами

25 листопада 2022

V Студентський конкурс на найкращий логотип Клубу маркетолог

14 листопада 2022

Про результати опитування студентів-першокурсників (бакалаврат) спеціальності «Маркетинг» та «Маркетинг: реклама та бізнес-комунікації»

4 листопада 2022

А чи потрібен маркетинг саме тобі?

2 листопада 2022

Marketing challenge week – як це було

31 жовтня 2022

Кафедра міжнародного маркетингу розпочала роботу за проєктом Еразмус+ Модуль Жан Моне

12 вересня 2022

Участь студентів-маркетологів в менторській програмі ANA – американської асоціації рекламістів

27 червня 2022

Практики під час практики

19 травня 2022

XIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів»

17 січня 2022

Міжнародні можливості здобувачів освітньої програми «Маркетинг» в Університеті імені Альфреда Нобеля

9 грудня 2021

Ще здобувачі, проте вже професіонали: чергова перемога у конкурсі соціальної реклами

25 листопада 2021

Перемога на 16 Українському Студентському Фестивалі Реклами


Як знайти роботу за фахом студенту-маркетологу?

Відповідь на це питання знає більшість здобувачів Університеті імені Альфреда Нобеля. Адже вони мають безліч можливостей.

Здобувачі освітніх програм часто зустрічаються з практиками в аудиторіях, під час лекційних та практичних занять. А практики також часто собі шукають співробітників серед молоді. Саме так і сталося з Богданом, він знайшов роботу за фахом ще на третьому курсі, виконавши одне тестове завдання.

Крім того, випускники кафедри регулярно звертаються до викладачів та просять порекомендувати здібних студентів для роботи у компанії.

Також в Університеті імені Альфреда Нобеля працює Центр Кар'єри, який підбирає та публікую вакансії для здобувачів, в тому числі й вакансії зі сфери маркетингу. Ярмарки вакансій та масштабні зустрічі з роботодавцями, які щосеместру відбуваються в Університеті імені Альфреда Нобеля, також збирають найкращих роботодавців регіону та країни, які зацікавлені у пошуках молодих фахівців. Це додаткова можливість особисто поспілкуватися з роботодавцями та знайти роботу за фахом.

Вивчайте маркетинг в Університеті імені Альфреда Нобеля!


Говорять здобувачі

Здобувачі освітньої програми "Маркетинг" Університету імені Альфреда Нобеля розповідають про освітній процес.


Хто такий маркетолог і чим він займається?

Хто ж такий маркетолог та чим саме він займається розповідає Тетяна Мішустіна, завідувач кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля, під час зустрічі з абітурієнтами та батьками.

Маркетинг - це одне з найкращих занять у світі. Адже це робота на межі креативу та системного бізнесу! Вдале поєднання бізнесу та творчості. А ще професія маркетолога у списку 100 кращих професій у США за 2021 рік знаходиться під номером 30.

Щороку багато абітурієнтів цікавляться освітньою програмою "Маркетинг". І це правильне рішення. Чому? Дізнайтеся з відео!

Зазначимо лише кілька переваг освітньої програми "Маркетинг":

- професійне спрямування "Маркетинг: Реклама та бізнес комунікації"

- англомовна програма "Маркетинг"

- відповідність міжнародним стандартам ZEvA

- Професійний клуб "Маркетолог"

- Marketing Challenge Days та зустрічі з практиками

Вивчайте маркетинг в Університеті імені Альфреда Нобеля!


18 жовтня 2021

Нова перемога у конкурсі соціальної реклами

1 жовтня 2021

Зустріч випускників кафедри міжнародного маркетингу (освітньої програми "Маркетинг")

30 вересня 2021

До нас приїхав GogolFest

9 вересня 2021

Лекція Ігоря Дехи для першокурсників-маркетологів

7 вересня 2021

Мaркетологи 1 та 2 курс взяли участь у флешмобі "Здорова Україна 30"

1 вересня 2021

Вітаємо з початком навчання!

21 липня 2021

Виробнича практика для здобувачів 3 року навчання

19 липня 2021

Вітаємо бакалаврів з маркетингу!

24 червня 2021

Захист кваліфікаційних робіт

9 червня 2021

Повне занурення у практику

7 червня 2021

Здобувачі освітньої програми "Маркетинг: Реклама та бізнес комунікації" долучилися до екологічної акції

30 квітня 2021

Рекламні інструменти в соціальних мережах: майстер-клас Владислава Богуцького

28 квітня 2021

Майстер-клас Надії Демченко для маркетологів

24 квітня 2021

Здобувачі освітньої програми маркетинг скористалися міжнародними можливостями

23 квітня 2021

Клуб Маркетолог: в гостях Владислав Богуцький

22 квітня 2021

Знову перемога: VII Харківський студентський фестиваль реклами

22 квітня 2021

Диплом 2 ступеня Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт (Маркетинг)

22 квітня 2021

Підсумки II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг»

21 квітня 2021

Воркшоп Василиси Петлицької

16 квітня 2021

Випускні роботи бакалавра та магістра освітньої програми "Маркетинг" отримали дипломи II ступеня!

15 квітня 2021

Синергія маркетингових бюджетів

15 квітня 2021

Підбито підсумки конкурсу «Моя професія – маркетолог XXI століття»

14 квітня 2021

XII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів"

12 квітня 2021

Зустріч з практиком

23 березня 2021

Майстер-клас на тему «Основи налаштування рекламної кампанії в Google Ads» з доцентом кафедри міжнародного маркетингу Анастасією Мостовою

22 грудня 2020

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

15 грудня 2020

Перемога у 12-му Національному фестивалі соціальної реклами

10 грудня 2020

Маркетологи взяли участь у "Реклама-Фест"

10 грудня 2020

Майстер-клас «Розробка рекламної кампанії»

26 листопада 2020

Майстер-клас для студентів з Інтернет-маркетингу "7 правил класних Stories"

17 листопада 2020

Студенти маркетологи у шорт-листі "Рекламного полігону"!

9 листопада 2020

Майстер-клас Галини Сазонової для студентів англомовних програм «Маркетинг»

23 жовтня 2020

Якісна маркетингова освіта – англійською

23 жовтня 2020

Новий формат клубу "Маркетолог"

19 жовтня 2020

Клуб "Маркетолог" в онлайн форматі

9 жовтня 2020

Рекламний бізнес: майстер-клас з елементами брейнштормінгу

9 жовтня 2020

Воркшоп «Неймінг в маркетингових комунікаціях»

8 жовтня 2020

Майстер-клас у форматі ZOOM з Ольгою Скляр на тему: «Створення привабливого візуального контенту в Instagram»

2 жовтня 2020

Відбувся воркшоп для студентів-маркетологів

26 червня 2020

Вітаємо з успішним захистом докторської дисертації!

19 червня 2020

Всі переможні місця — наші!

12 травня 2020

Інтерактивна лекція-воркшоп сертифікованого експерта з маркетингу МІМ Віталія Осадчого

4 травня 2020

Клуб "Маркетолог" - відбувся майстер-клас Олексія Глущенко "SMM в умовах карантину"

28 квітня 2020

Перемога у IV Всеукраїнському конкурсі студентських дипломних робіт зі спеціальності 075 Маркетинг

8 квітня 2020

XI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів"

31 січня 2020

Вручення дипломів магістра випускникам спеціальності Маркетинг

4 лютого 2020

Стажування студентів-маркетологів Університеті Humanitas в м. Сосновець, Польща

3 грудня 2019

Представники студентства від спеціальності Маркетинг – експерти з акредитації освітніх програм

19 листопада 2019

Засідання клубу Маркетолог

1 листопада 2019

Студенти маркетологи – учасники International Business School "Logistics&Marketing"

30 жовтня 2019

Клуб маркетолог: провідні тренди маркетингу-2019

25 жовтня 2019

Підбиті підсумки конкурсу на найкращий логотип спеціальності Маркетинг

22 жовтня 2019

Воркшоп з бренд-менеджменту до Дня маркетолога

10 жовтня 2019

Кафедра міжнародного маркетингу провела щомісячне засідання клубу «Маркетолог»

8 жовтня 2019

Студенти Університету імені Альфреда Нобеля навчалися у літній школі у Великій Британії та отримали сертифікати про успішне навчання

Компанії-партнери

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Університети-партнери

image
image
image
image
image
image
image

Мішустіна Тетяна Сергіївна

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Товкун Катерина Володимирівна

 • +38 0562 31-20-38
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52